НОВИ ОМОВЦИ СЕ ПОКАЗАХА ОТ МИШИТЕ СИ ДУПКИ!

За пореден път десетина македонисти от Пиринско правят опит да получат регистрация като сдружение с нестопанска цел, но Агенцията по вписванията им отказва. Радетелите за македонска нация и език у нас, водени от Стоян Василев, са се събрали в „Дружество на репресираните македонци в България жертви от комунистическия терор“.

Преди дни те получиха отказ от регистрация, който обжалваха в окръжния съд в Благоевград, но решението на АВ бе потвърдено.

Под това дълго име всъщност стоят активисти на някогашната ОМО „Илинден“, която така и не успя да се регистрира като партия и вече години наред пробва като сдружение.
Последното учредително събрание е било на 16 юни т.г.

Съдът е категоричен, че от документите не е ясно с каква стопанска дейност ще се занимават, за да постигат набелязаните идеални цели. В Устава им се предвижда, че членове могат да са всички граждани на България, но репресирани заради своето „македонско самосъзнание и самоопределение“. Сред основните цели е защита правата и законните интереси на македонците, репресирани по време на комунистическия режим „заради тяхното македонско самосъзнание и самоопределение, както и заради дейността им в защита на правата и свободите на македонците в България“, а също опазване и популяризиране на „македонското културно и историческо наследство“.

Тези цели щели де се постигат чрез съхраняване, възстановяване и изграждането на паметници, „свързани с македонското минало и наследство“, чрез работа за защита „правата на македонците – жертви на репресии по време на комунистическия режим“ и др.

Предвиждат сдружаването не изобщо на репресираните от комунистически режим, а само тези с „македонско самосъзнание и самоопределение“. Имали идея и да изграждат паметници, свързани с „македонското минало и наследство“, да защитават правата на „македонците, жертви на комунистическите репресии и др.“

Като средства за постигане на целите си сдружението е посочило мероприятия, присъщи за дейността на класическа политическа партия, което не е допустимо по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, категоричен е съдът.

Вестник “ Топ Преса „

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене