В гоцеделчевската ПМГ „Яне Сандански“ културата среща науката, а иновациите са отново в действие!

ПМГ“ Яне Сандански“ започва изпълнението на поредния спечелен проект по Еразъм+ КД 2 с наименование „Culture Meets Science“ (Културата се среща с науката)
Продължителността на проекта е 24 месеца ( от 18.11.2018г. до ноември 2020г.).
Като училище домакин и координатор по проекта елитното школо ще си партнира с училища от Белгия, Полша и Италия, за да обменя новаторски практики за интердисциплинарни уроци и проекто базирани методи. Идеята е чрез наблюдения в класната стая, дейности на открито, събиране и анализиране на проби и експерименти да се насърчава интересът към природните науки – биология, химия, физика, математика. Ученици на възраст от 16 до 19 години ще работят в интернационални отбори, съвместно със своите преподаватели, по създаването на различни крайни продукти – проби, биокарти, албуми и презентации.
Всички дейности ще бъдат съчетани с посещение на културни забележителности, запознаване с традиционната кухня и занаяти, така ще се осъществи срещата на културата с науката.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене