ПМГ „Яне Сандански“ стана „столица“ на биологията

Цял ден в ПМГ „Яне Сандански“ бе посветен на биологията, а специален гост бе експертът по природни науки към РУО Благоевград госпожа Стоянова

Тя заедно с ръководството на училището посети часовете по биология в IХ г, VIII в, X в и XI г клас. В уроците на госпожа Катерина Мангалова, госпожа Катерина Бойчева, госпожа Елена Ташкова и госпожа Силвия Мегданова бе използван богат набор от технически средства, с които разполага нашето училище. Чрез очилата за виртуална реалност, таблетите, интерактивните панели, облачните технологии, платформата Mozabook  учениците успяха да надникнат в тайнствения и многообразен свят на обичаната от тях наука биология. При изпълнението на поставените интересни задачи учениците от IХ г, VIII в, X в и XI г клас демонстрираха задълбочени знания по предмета, както и умения за работа в екип, креативност, критично мислене и взаимодействие.

В този ден, посветен на биологията, учителите и учениците осъществиха на практика идеята за това, което представлява иновативното училище – любознателност, доверие, съдействие.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене