Свържете се с нас

Таблоид

Фермерът, бивш футболист, Г. Петров от Кавракирово започна сеитбата на 80 дка жито за силаж на 130-те си крави

Публикувано

на

1Фермерът Георги Петров от петричкото село Кавракирово, бивш футболист на „Ботев” (Пловдив), „Левски”, „Велбъжд” (Кюстендил), „Локомотив” (Пловдив), „Беласица” (Петрич) и националния отбор, започна сеитбата на жито за изхранване на 130-те си крави. Вчера той посади 17 декара тритикале в землището на родното му село. Тракторът със сеялката караше баща му Кръстьо, който е работил цял живот като тракторист. Валираше тракторист, нает от Петров. „Нивата стана равна като игрище”, възкликна доволно бившият футболист. Той обича лично да присъства  на сеитбата, за да гледа сеялката да не се запуши и да не престане да пуска семе.

Георги Петров разказа: „Ще садя 80 декара жито, от което сам си правя силаж. Тази нива е под наем. Кравите са ми от породата „черношарени холщайн”. Гледам ги на ясла. През 2008 година, когато престанах да се занимавам с футбол и започнах фермерството, докарах по проект 70 бременни юници от Австрия. Сега кравите станаха 130. Гледам ги за мляко. В мандрата си правя прясно, кисело мляко и айран. Два лева да изкарам, гледам да ги инвестирам. Спечелих проект по нитратната директива, по който си закупих цистерна. С нея разпръсквам кравешкия тор в течно състояние по нивите. Тази нива също я напръсках с течна кравешка тор. От гюбрето царевицата и житото полудяват. Спечелих още един проект, защото ми е необходима нова балирачка, трябва да инвестирам в още малко комфорт за кравите. Имам три трактора и друга техника. Когато имаш собствена техника, е по-добре”, разказва Петров, докато наблюдава тракторите на нивата.

Той лично изважда от багажника на 28- годишната си „Лада Нива” чувалите със семе и зарежда сеялката. „Нямам скъп джип, каквито имат зърнопроизводителите и някои фермери, които не произвеждат нищо, а взимат субсидии. През 2011 година ме санкционираха и ми спряха доста пари, субсидии за пасища. Заявявам пасища за подпомагане, но само наши ниви, които са малки. Общинските пасища в Петричка община са малко и до нас не стигат”, говори бившият футболист. На въпрос по-изгодно ли е земеделието, та се е отказал от футбола, той отговаря: „Държавата ако се оправи, ще бъде по-добре. Виждате, че и във футбола нищо не става както трябва. Всеки е зависим от нещо, а работейки земеделие, работиш за себе си”.

Георги Петров коментира кратко острите критики на треньора на националния отбор по футбол Любо Пенев към членове на изпълкома на БФС: „Познавам го, играхме за малко заедно. Не съм гледал предаването с него, но ми разказаха какво е говорил. Знам, че наистина мисли това, което е казал. Той е истински мъж”.

Бащата на Георги Петров – Кръстьо Петров, също каза мнението си за разтърсващата критика на Пенев: „90% от феновете на футбола са с Пената. Аз също го подкрепям”, каза Кръстьо Петров.

коментара

Новини

Изгониха Иван Милин от „Фермата“

Публикувано

на

Иван Милин удари жена в риалити предаването „Фермата“. Димитров даде задача на Елизабет да изчисти шефската къща след едноседмичния престой вътре на Милин. След като Бети лъсна дома им, тя отиде да си почива на басейна с Кристияна.

Иван се появи и тя му направи забележка, че цапа басейна с кални обувки, като в отговор получи редица обиди и шамар. Ударът не бе сериозен, но е в нарушение с договорите на участниците.

В крайна сметка Иван се извини на Елизабет, но трябваше да си стегне багажа и да излезе временно от фермата, докато от продукцията решат дали ще продължи участието си.

Преди минути Иван и Андрей помолиха Милин да напусне…

Очаквайте подробности!

коментара

Продължете с четенето

Таблоид

Къде и как може да останем на палатка в националните паркове

Публикувано

на

До три нощувки на палат­ка на едно и също място в националния парк „Рила“ и в парк „Витоша“ са разрешени. В националния парк „Центра­лен Балкан“ можем да оста­нем 12 дни в бивака „Бялата река“. В националния парк „Пирин“ няма такива огра­ничения, показва допитване на БТА до ръководствата на парковете.

По време на почивката на палатка се очаква да спазва­ме общовалидните режими и норми за териториите на парковете и в частност да не палим огън извън опре­делените за това места, кои­то най-често са край хижи и заслони, да не увреждаме растителността и да не за­мърсяваме околната среда. Забранено е при разпъването на палатките да се нарушава целостта на повърхностния почвен слой; да се изграж­дат помощни съоръжения, конструкции и огнища. Не можем да ловим, убиваме, преследваме или безпоко­им диви животни, с каквито и да е уреди, средства и ме­тоди; да вземаме намере­ни мъртви екземпляри; да унищожаваме или вземаме яйца, включително в случа­ите, когато те са изоставени; да разрушаваме, увреждаме или преместваме гнезда; да увреждаме или унищожава­ме места за размножаване и почивка; да събираме, взе­маме, пренасяме, превозва­ме живи, ранени или убити животни и разпознаваеми части от тях, както и техните малки, яйца и други жизнени форми на животински видо­ве. Не можем да разкопава­ме, вземаме чимове, камъни, почва. Глобите според За­кона за защитените терито­рии варират от 5 до 5000 лв. според конкретния случай. Служители на националните паркове се грижат за охрана­та им.

Неорганизираната почивка на палатка на определените за целта места не изисква нарочен документ от ръко­водствата на парковете и заплащане на такси. При организирани групи бива­куването на територията на националните паркове под­лежи на съгласуване.

За личната ни хигиена и за питейни нужди трябва да разчитаме на вода от близ­ките хижи и от съществува­щи чешми, а не да пълним например соларни душове с вода от реки или езера. Можем да сме спокойни, че няма да ни посети диво жи­вотно, докато спим, защото местата, в които е позволено опъването на палатки, са в непосредствена близост до хижите и не попадат в пери­метъра на движение на жи­вотните.

От началото на летния ту­ристически сезон в парк „Пирин“ няма установени ад­министративни нарушения, съобщиха от парка. За парк „Рила“ на базата на постъпи­ли констативни протоколи за установяване на админи­стративни нарушения за не­регламентирано навлизане на коли предстои издаване­то на 4 акта за установяване на административно наруше­ние, след което с наказател­ни постановления, ще се оп­редели размерът на глобата или санкцията, обясниха от парка.

От 1 май тази година до 20 август директорът на НП „Централен Балкан“ е издал 12 наказателни постановления, с които са наложени гло­би в размер на 2800 лв. на 11 души и имуществена санк­ция в размер на 500 лева на едно юридическо лице. Четири от нарушенията са за паркиране на коли извън определените и обозначени паркинги със свободен дос­тъп на територията на на­ционалния парк без писмено съгласуване от Дирекция НП „Централен Балкан“; три – за извършване на забранена дейност в резерват; толко­ва са за сеч на дървесина в националния парк; две – за паша на селскостопански животни без издадено от Ди­рекцията на парка писмено разрешително.

От НП „Пирин“ коменти­раха, че там няма къмпинги в съвременния смисъл на понятието. Повечето от мес­тата представляват само удобни за па­латки поляни с из­точник на пи­тейна вода наб­лизо и огни­ща за пале­не на огън. Такива са местата край хижа „Бъндерица“ и под хижа „Де­мяница“. Последният не се използва като такъв повече от 10 години, посочиха от националния парк. Със за­повед на директора на Ди­рекция НП „Пирин“ от 2017 г. при спазване на определени условия, посочени в нея, се разрешава опъване до 10 палатки на определени с обозначителни табели места на следните хижи – „Безбог“, „Демяница“, „Бъндерица“, „Вихрен“, „Яворов“, „Синани­ца“, „Беговица“, „Пирин“, „За­газа“ и заслон „Тевно езеро“ и заслон „Спано поле“. Извън тези е забранено бивакуване и палене на огън.

Определените места за би­вакуване на територията на Национален парк „Рила“ са в районите на всички хижи и заслони, на отделни регла­ментирани места с кътове за отдих, както и на регламен­тираните места за лагеру­ване с палаткови лагери на Общество „Бяло братство“ и Българска федерация по йога.

Местата за разполагане на палатки в националния парк „Централен Балкан“ са в района на хижите и засло­ните (на места, определени от стопанисващите хижата) и съгласувани с Дирекция­та на парка. Те са в парков участък Тетевен – местност Нефтохимa, парков участък Троян – местност Киселица­та, парков участък Стоките – местност Пожар дере, парков участък Калофер – Бяла река. В рамките на прилежаща те­ритория около някоя хижа се позволява организирането на място за бивакуване на до 30 души след писмено съгла­суване с парковата дирек­ция. В националния парк ос­вен край хижите, може да се пали огън и в определени от ръководството паркови учас­тъци, местности, до чешми.

В случай, че избраното мяс­то за бивакуване в Централ­ния Балкан е в рамките на прилежаща територия около някоя хижа, се допуска органи­зирането на място за бива­куване на до 30 души след писмено съгласу­ване с Паркова­та дирек­ция. За бивакуване в бивак „Бяла река“ не се изисква съгласуване, заплаща се так­са. Там се допуска нощуване на до 80 души.

Според публикувания на интернет страницата на парк „Витоша“ План за управление на парка къмпингуване се допуска в зоната с направля­ван режим на защита по по­речието на р. Струма между селата Боснек и Чуйпетлово, по р. Куртова – от пътя за с. Плана до горна граница на гората и по туристическата пътека от местността Шумна­тица до р. Добри дол, като не се допуска за период по-дъ­лъг от 3 дни на едно и също място.

Вестник “ Топ Преса “

коментара

Продължете с четенето
loading...

Facebook

КАЛЕНДАР

септември 2019
П В С Ч П С Н
« авг.    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

ПОПУЛЯРНИ