Свържете се с нас

ВМРО

ВМРО: Съкратеното съдебно следствие трябва да отпадне! Както обещахме, промените в НПК вече са на дневен ред в НС

Публикувано

на

Криминализираните представители на маргиналните общности, престъпниците и сатрапите трябва да получават своето нужно наказание!

Днес в деловодството на Народното събрание ПГ на „Обединени патриоти“ внесе законопроект за промени в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) относно бързото следствие, което позволява на хора дори и с предишни тежки престъпления да получават намалени присъди за деянията си.

Припомняме, че именно ВМРО с коалиционните си партньори от НФСБ, още преди три години направи такива предложения, които обаче не получиха подкрепата от парламентарно представените партии. Те предвиждаха недопустимост на по-леката присъда при тези деяния.

Свидетели сме на поредния случай – убитото по жесток начин момиченце в с. Сотиря, който отново доказва, че имаме нужда от спешни промени в НПК, нещо, което ВМРО от години държи като теза.

Ето и текста на внесените днес промени:

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА

        УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

              На основание чл. 87, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 76, ал. 1 от ПОДНС, внасяме законопроект за допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс с мотиви към него и предварителна оценка на въздействието, съгласно методологията – приложение към ПОДНС.

         Молим, законопроектът да бъде представен за разглеждане и гласуване, съгласно установения ред.

       ЗАКОН за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс

       (обн., ДВ, бр. 86 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 46 и 109 от 2007 г., бр. 69 и 109 от 2008 г., бр. 12, 27, 32 и 33 от 2009 г., бр. 15, 32 и 101 от 2010 г., бр. 13, 33, 60, 61 и 93 от 2011 г.; Решение № 10 на Конституционния съд от 2011 г.–бр. 93 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 19, 20, 25 и 60 от 2012 г., бр. 17, 52, 70 и 71от2013г., бр. 21 от 2014 г., бр. 14, 24, 41, 42, 60, 74 и 79 от 2015 г., бр. 32, 39, 62, 81 и 95 от 2016 г. и бр. 13, 63 и 101 от 2017г., бр. 7, 44, 87 и 96 от 2018г., бр. 7 и 16 от 2019г.)

Параграф единствен. В Глава Двадесет и седма се създава нов чл.369а със следния текст:

„Чл. 369а. Съкратено съдебно следствие по чл. 371, т. 2 не се допуска при умишлено причиняване на смърт или тежка телесна повреда.“

МОТИВИ

Институтът на съкратеното съдебно следствие е диференцирана процедура по Глава Двадесет и седма от Наказателно-процесуалния кодекс, който е в сила от 29.04.2006 г. Сега действащият НПК е претърпял многократни изменения, както една част от тях, с най-голяма обществена значимост, а именно ограничаването на приложното поле на института с въвеждането на разпоредбата на чл.369а и последвалата ѝ отмяна със ЗИД на НПК от 28.05.2010 г. В първоначалната му редакция, чл.369а гласи: „Съкратено съдебно следствие не се допуска при умишлено причиняване на смърт или тежка телесна повреда, или когато деецът е бил в пияно състояние“. С отмяната на тази разпоредба се даде възможност за провеждане на съкратено съдебно следствие за всички престъпления от особената част на НК. От важно значение в тази връзка е и разпоредбата на чл.58а от НК, според който съгласно чл. 373, ал. 2 от НПК, при провеждане на съкратено съдебно следствие в хипотезата на чл.372, ал.4 от НПК, в случаите на постановяване на осъдителна присъда, наказанието се определя при привилегированите условия на същия.

Промяната в законодателството с отмяната на чл.369а и въвеждането на чл.58а от НК, доведе не само до хаос при прилагането на втория с неговото различно тълкуване, но и до противоречива практика на съдилищата и най-вече до широк обществен дебат относно това, доколко допустимо е прилагането му по отношение на престъпления, за които са предвидени най-тежките наказания – доживотен затвор и доживотен затвор без право на замяна.

Ситуация, в която за обществото все по-осезаема е липсата на доверие в съдебната система, породена от усещането за безнаказаност на извършителите на тежките престъпления, с даването на възможност за отмяна на най-тежките предвидени в НК присъди, само въз основа на направено от тях самопризнание, както и последващото редуциране на постановяваните присъди, необходимостта от възстановяване на чл.369а е не просто дискусионен въпрос, а сериозен проблем, свързан с невъзможността за ефективна борба с тежките престъпления у нас.

Примерите в тази връзка са много: убийствата пред „Соло“ на Кирил Въжаров и Васил Александров от София, варненската студентка Радостина Евтимова, Живко Иванов от Добрич, Андрей Монов от София и Илиян Димитров от село Лъга. Един от най-фрапиращите в това отношение случай, е този с жестокото убийството на студентката от В.Търново – Вероника Здравкова, чийто убиец, рецидивист, с множество предишни противообществени прояви – излежал присъди за кражби, нападение и убийство и който в деня на извършване на престъплението е следвало да бъде в затвора, където да излежава поредната си присъда, получи на първа инстанция от Великотърновския окръжен съд 30 години лишаване от свобода, което е максималното наказание, което може да му бъде наложено, тъй като делото се гледа по съкратена процедура по искане на обвиняемия. Убийството по особено жесток начин на русенската журналистка Виктория Маринова, породи остри реакции в обществото срещу отмяната на чл. 369а от НПК. Още много случаи на тежки престъпления можем да изброим през последната година, където наложената присъда не съответства на извършеното деяние, тъй като извършителите са се възползвали от предоставената им законова възможност.

Очевидно е, че настоящата нормативна уредба разкрива реална опасност от, ако не накърняване, то със сигурност ограничаване на основната задача, прокламирана в чл. 1, ал. 1 от НК – „…да защитава от престъпни посегателства личността и правата на гражданите и цялостния установен в страната правов ред“. Без тежест остава мотивът за бързината на правораздаване, тъй като е спорно, доколко всъщност е такова то, а от друга страна е въпрос на справедливост – морална и правно обоснована, както и на обществена потребност от реализирането на същата да се възстанови действието на чл.369а от НПК.

ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

I.Основания за законодателната инициатива

Поради нарастване на броя на тежките престъпления в страната и масовото възползване от страна на извършителите им, от законовата възможност за съкратено съдебно следствие и произнасянето на по-лека присъда и несъответствието на престъплението с адекватното на него наказание, се налага въвеждане на разпоредбата на чл. 369а. Отмяната на тази норма позволи на извършителите на най-тежки престъпления – убийства и нанасяне на тежки телесни повреди, да получат близки по тежест присъди с извършителите на по-леки престъпления. По този начин в обществото остава чувството за безнаказаност и несправедливост в правораздаването.

II.Заинтересовани групи

Инициативата ще засегне всички български граждани, а пряко пострадалите и извършителите на тежки престъпления. Ще даде възможност за справедлив съдебен процес, превенция и намаляване на тежките престъпления.

III.Анализ на разходите и ползите

Законопроектът не предвижда разходи за държавата. Като ползи могат да бъдат посочени намаляване на чувството за несправедливост и несигурност сред българските граждани. Приемането на законопроекта ще доведе до намаляване на създаденото напрежение и успокояване на българското общество.

IV.Административна тежест и структурни промени

С приемането на законопроекта не се предвиждат административни промени като закриване, сливане или създаване на нови административни структури. Не се предвижда и въвеждане или изменяне на регулаторни режими и такси.

V.Въздействие върху нормативната базаЗаконопроектът не предвижда промяна на други нормативни актове.

коментара

ВМРО

Ангел Джамбазки влиза в битката за София със заявка да премахне гетата

Публикувано

на

Първата заповед, която ще издам като кмет на София, е администрацията в срок от 24 часа да подготви доклад за разрешаване на въпроса с незаконните постройки в гетата.

Това заяви издигнатият за кмет на София от ВМРО – Българско национално движение Ангел Джамбазки. Неговата кандидатура бе представена днес от лидера на партията Красимир Каракачанов на официална пресконференция в централата на ВМРО.

Пълната листа с кандидати за общински съветници и кандидатите за районни кметове ще бъдат представени следващата събота, на 28 септември.

Местните избори са много по-важни от парламентарни и всякакви други избори, защото от хората, които се избират за кметове, зависи непосредствено ежедневният проблем на всеки български гражданин, подчерта Каракачанов.

По думите му кандидатурата на Джамбазки е силна, а той има своя немалък опит като общински съветник и човек, който се е борил за решаване проблемите на столицата.

Целта ни е кмет, кметове на райони и най-голяма група съветници. На балотажа ще работим за себе си, София да има кмет от ВМРО. Напред и нагоре, работим за кмет, каза Джамбазки.

Като последни думи Каркачанов даде задача на кандидата за кмет на София Джамбазки да се заеме с парковете – да има повече сигурност и озеленяване. От своя страна Джамбазки отговори, че във ВМРО когато председателят разпорежда, трябва да се изпълнява.

Кандидатът ьа кмет очерта основните си приоритети – отваряне на Витоша за гражданите, преструктуриране на „Топлофикация“, събаряне на незаконните цигански гета, удвояване на общинската полиция, прекратяване на концесията на „Софийска вода“ след преглед, ако се наложи.

София има нужда от отношение към кварталите, София не е само Жълтите павета. Кв. „Люлин“ е София, кв. „Младост“ е София, Нови Искър е София, кв. „Ботунец“ е София, Бухово е София. София има нужда от насочване на транспортната схема натам, категоричен бе заместник-председателят на ВМРО.

Своята подкрепа за Ангел Джамбазки изрази и евродепутатът и известен български режисьор и актьор Андрей Слабаков.

Ангел Чавдаров Джамбазки е български политик, заместник-председател на „ВМРО – Българско национално движение“. Роден е в София през 1979 г. Завършил е право в Юридически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

Става член на „ВМРО – Българско национално движение“ през 1997 г. През 20042005 г. е председател на Националния младежки комитет на ВМРО. По-късно става член на Националния изпълнителен комитет на организацията, а на извънредния конгрес на „ВМРО – Българско национално движение“, проведен на 17-18 октомври 2009 г., е избран за заместник-председател на партията.

От ноември 2011 г. до юни 2014 г. е общински съветник в Столичния общински съвет, избран с листата на ВМРО през октомври 2011 г. На 25 май 2014 г. е избран за член на Европейския парламент от Р България от квотата на ВМРО. Европейските избори през май месец 2019 г. отново е избран за български представител в ЕП.

коментара

Продължете с четенето

ВМРО

Джамбазки за освобождаването на убиеца Джок Полфрийман: Грозно. Долно. Жалко. Недопустимо!

Публикувано

на

Българският евродепутат и заместник-председател на ВМРО Ангел Джамбазки изригна срещу съдебното решение да бъде освободен предсрочно от затвора осъдения за убийството на студента Андрей Монов – Джок Полфрийман.

Австралиецът излежаваше 20-годишна присъда за убийството с нож на студента Андрей Монов. Престъплението бе извършено на пл. „Света Неделя“ в столицата в нощта на 28 декември 2007 г.

Евродепутатът се възмущава от действията на магистратите. „С какви мотиви радетелите за „правосъдна реформа“ освобождават доказан убиец предсрочно?!

Стана ясно, че австралиецът Джок Полфрийман, който уби студента Андрей Монов и тежко рани друг български младеж, ще бъде пуснат на свобода предсрочно, щото видите ли бил излежал повече от половината си присъда. Това са решили съдии от Апелативния съд. Срамно.

Въпреки всички станали публично достояние сведения, че като затворник Полфрийман е имал съвсем обратното на добро поведение. Въпреки че преди няколко месеца друг съд – Софийският градски, му отказа предсрочно освобождаване. Въпреки че не се е разкаял за жестокото си деяние. Въпреки че не успяха опитите на псевдозащитници да изкарат австралиеца „страдалец“ и „човек на годината“.

Грозно. Долно. Недопустимо. Жалко! Това мога да кажа за решението за предсрочно освобождаване от затвора на доказан убиец. А на близките на Андрей просто не ми се мисли кой какво ще обяснява.

Затова – за доказани убийци – без право на съкратено следствие и без право на предсрочно освобождаване.

Наистина ще бъде изключително любопитно да се види с какви мотиви съдът позорно освобождава убиецът предсрочно“, написа Джамбазки.

коментара

Продължете с четенето
loading...

Facebook

КАЛЕНДАР

септември 2019
П В С Ч П С Н
« авг.    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

ПОПУЛЯРНИ