Свържете се с нас

Таблоид

Малтретирана жена от месец живее на ЖП гарата в Дупница, заплашва със самоубийство!

Публикувано

на

Възрастна жена от около месец живее на улицата, обикаля района на жп гарата в Дупница. Постоянно плаче или изпада в истерии. Вчера заплаши със самоубийство, ако не получи помощ, за да излезе от безизходицата, в която е попаднала. Споделя, че заради всички обиди и заплахи, които се налага да понася ежедневно, не вижда смисъл да продължава да живее. Казва, че парите, които по някакъв начин успяла да спести, вече свършват и не знае как ще продължи да оцелява.

 

Повечето хора странят от нея или я блъскат, гонят, подвикват й. Защото жената е некъпана, събира боклуци и заедно с дрехи и други вещи ги трупа на различни места из цялата жп и автогара. Служителите там са проприщели от нея, искат да се махне. Заради нехигиеничния й начин на живот се страхуват да не плъзнат зарази от жената, съмняват се и да не би да е замесена в криминални дейности, защото има телефон, по който непрекъснато говори с някого и контактувала с цигани. Питат се откъде са парите й за цигари и тези, които носи в портмоне у себе си. Други са убедени, че е психичноболна. Трети – като жената, която ни подаде сигнала, й съчустват и апелират чрез „Камертон“ институциите да й помогнат. Същевременно на никого не е убягнало, че жената е много интелигентна .

 

 

 

Това е 57-годишната Светла Любомирова Димитрова. Филолог по образование, владее чешки и руски език. Завършила е руска гимназия в Мездра и Славянска филология в Софийския университет. Има две дъщери – едната тази година завършва 12 клас, а другата е по-голяма. Светла не поддържа връзка с тях. Има апартамент в софийския квартал „Младост“, наследен от починалия й съпруг. Има близки и в родния й град Пирдоп.

 

Как е стигнала до сегашното си положение Светла не ни разказа подробно, но разбрахме, че живее в Дупница от около три години. Пренася се от София, за да се грижи за болна възрастна жена в къща на ул. „Цар Иван Асен II”. За това тя не е получавала възнаграждение, а само храна и подслон. След известно време възрастната жена починала, а от затвора излязъл сина й, с когото Светла се оказала съжител в къщата. Той обаче започнал да я малтретира, психически и физически. Според собствените й думи това я сринало и тя започнала да занемарява външния си вид и личната си хигиена. Започнала да трупа и боклуци в къщата, които събирала, за да предава пунктовете за вторични суровини и така да се препитава. Това настроило негативно и съседите й, които също започнали да се държат грубо с нея. Затова преди месец решила да напусне къщата и така се озовала на жп гарата.

 

Охранителят на Автогарата Любен Миладинов (на снимката) и управителят на жп гарата Георги Зарев апелират институциите да намерят решение за Светла Димитрова, тъй като мястото е обществено и не бива да бъде там.

 

 

Светла Димитрова разполага вещите си и събираните от нея отпадъци навсякъде из жп гарата. Служители твърдят, че събира включително употребявана тоалетна хартия, затова виждат заплаха за здравето на преминаващи граждани, пътници и туристи. Освен това според тях гледката е неестетична. 

 

По сигнал на граждани и служители на жп и автогарата Дирекция „Социално подпомагане“ и полицията са проучили Светла. Тъй като тя не е разкрила пред тях истинската си самоличност, 17 дни били необходими на местното РУ – Дупница, за да я идентифицира. Заключили, че не не е обществено опасна, по документи е дееспособна, но не работи. Допускат, че става въпрос за човек, който доброволно води клошарски начин на живот. Най-вече заради липсата на обществена опасност не могат да предприемат принудителни действия спрямо нея, с които да й помогнат да не бъде на улицата или да я отведат от жп гарата, за да не пречи на служителите и пътниците. Трябвало сама да поиска да си помогне.

 

 

Социалните служители потвърждават, че жената е жертва на насилие. Изпратили са писмо до голямата й дъщеря, на което още нямат отговор. Междувременно предложили на Светла да се прибере в апартамента си в София или при близките си в Пирдоп. Предложили й да й осигурят полицейска охрана, с която да отиде да си вземе личната карта и други вещи от къщата на ул. „„Цар Иван Асен II”, където последно е живяла с мъжа, който я малтретирал.  Тя обаче категорично отказва всички тези варианти. Същевременно продължава да плаче и да иска помощ. Твърди, че иска работа и подслон. По думите на социалните, които не пожелаха да цитираме имената им заради забрана за интервюта пред медиите, Светла е интелигентна и не могат да разберат какъв точно е проблемът й. Била обаче много манипулативна. Според тях заплахите й за самоубийство са емоционално изнудване от нейна страна спрямо хората, които й съчувстват. Целта й била да иска пари и храна от тях. И в действителност Светла наистина проси от състрадателните, предложили й веднъж помощ.

 

Независимо от всичко, очевидно е, че жената се нуждае от медицинска и социална помощ. Най-малкото необходима й е разговор с психолог заради претърпяния от нея физически и психически тормоз. Институциите обаче не намират законов механизъм, по който да й помогнат. Оставят съдбата й в собствените й ръце или на благоволението на близките и роднините й в София и Пирдоп.  Ако дъщеря й не се отзове на писмото на социалните, остава да се надяваме, че заплахите й за самоубийство наистина са симулативни.

Костадин Марков

Вестник “ Топ Преса “

коментара

Новини

Изгониха Иван Милин от „Фермата“

Публикувано

на

Иван Милин удари жена в риалити предаването „Фермата“. Димитров даде задача на Елизабет да изчисти шефската къща след едноседмичния престой вътре на Милин. След като Бети лъсна дома им, тя отиде да си почива на басейна с Кристияна.

Иван се появи и тя му направи забележка, че цапа басейна с кални обувки, като в отговор получи редица обиди и шамар. Ударът не бе сериозен, но е в нарушение с договорите на участниците.

В крайна сметка Иван се извини на Елизабет, но трябваше да си стегне багажа и да излезе временно от фермата, докато от продукцията решат дали ще продължи участието си.

Преди минути Иван и Андрей помолиха Милин да напусне…

Очаквайте подробности!

коментара

Продължете с четенето

Таблоид

Къде и как може да останем на палатка в националните паркове

Публикувано

на

До три нощувки на палат­ка на едно и също място в националния парк „Рила“ и в парк „Витоша“ са разрешени. В националния парк „Центра­лен Балкан“ можем да оста­нем 12 дни в бивака „Бялата река“. В националния парк „Пирин“ няма такива огра­ничения, показва допитване на БТА до ръководствата на парковете.

По време на почивката на палатка се очаква да спазва­ме общовалидните режими и норми за териториите на парковете и в частност да не палим огън извън опре­делените за това места, кои­то най-често са край хижи и заслони, да не увреждаме растителността и да не за­мърсяваме околната среда. Забранено е при разпъването на палатките да се нарушава целостта на повърхностния почвен слой; да се изграж­дат помощни съоръжения, конструкции и огнища. Не можем да ловим, убиваме, преследваме или безпоко­им диви животни, с каквито и да е уреди, средства и ме­тоди; да вземаме намере­ни мъртви екземпляри; да унищожаваме или вземаме яйца, включително в случа­ите, когато те са изоставени; да разрушаваме, увреждаме или преместваме гнезда; да увреждаме или унищожава­ме места за размножаване и почивка; да събираме, взе­маме, пренасяме, превозва­ме живи, ранени или убити животни и разпознаваеми части от тях, както и техните малки, яйца и други жизнени форми на животински видо­ве. Не можем да разкопава­ме, вземаме чимове, камъни, почва. Глобите според За­кона за защитените терито­рии варират от 5 до 5000 лв. според конкретния случай. Служители на националните паркове се грижат за охрана­та им.

Неорганизираната почивка на палатка на определените за целта места не изисква нарочен документ от ръко­водствата на парковете и заплащане на такси. При организирани групи бива­куването на територията на националните паркове под­лежи на съгласуване.

За личната ни хигиена и за питейни нужди трябва да разчитаме на вода от близ­ките хижи и от съществува­щи чешми, а не да пълним например соларни душове с вода от реки или езера. Можем да сме спокойни, че няма да ни посети диво жи­вотно, докато спим, защото местата, в които е позволено опъването на палатки, са в непосредствена близост до хижите и не попадат в пери­метъра на движение на жи­вотните.

От началото на летния ту­ристически сезон в парк „Пирин“ няма установени ад­министративни нарушения, съобщиха от парка. За парк „Рила“ на базата на постъпи­ли констативни протоколи за установяване на админи­стративни нарушения за не­регламентирано навлизане на коли предстои издаване­то на 4 акта за установяване на административно наруше­ние, след което с наказател­ни постановления, ще се оп­редели размерът на глобата или санкцията, обясниха от парка.

От 1 май тази година до 20 август директорът на НП „Централен Балкан“ е издал 12 наказателни постановления, с които са наложени гло­би в размер на 2800 лв. на 11 души и имуществена санк­ция в размер на 500 лева на едно юридическо лице. Четири от нарушенията са за паркиране на коли извън определените и обозначени паркинги със свободен дос­тъп на територията на на­ционалния парк без писмено съгласуване от Дирекция НП „Централен Балкан“; три – за извършване на забранена дейност в резерват; толко­ва са за сеч на дървесина в националния парк; две – за паша на селскостопански животни без издадено от Ди­рекцията на парка писмено разрешително.

От НП „Пирин“ коменти­раха, че там няма къмпинги в съвременния смисъл на понятието. Повечето от мес­тата представляват само удобни за па­латки поляни с из­точник на пи­тейна вода наб­лизо и огни­ща за пале­не на огън. Такива са местата край хижа „Бъндерица“ и под хижа „Де­мяница“. Последният не се използва като такъв повече от 10 години, посочиха от националния парк. Със за­повед на директора на Ди­рекция НП „Пирин“ от 2017 г. при спазване на определени условия, посочени в нея, се разрешава опъване до 10 палатки на определени с обозначителни табели места на следните хижи – „Безбог“, „Демяница“, „Бъндерица“, „Вихрен“, „Яворов“, „Синани­ца“, „Беговица“, „Пирин“, „За­газа“ и заслон „Тевно езеро“ и заслон „Спано поле“. Извън тези е забранено бивакуване и палене на огън.

Определените места за би­вакуване на територията на Национален парк „Рила“ са в районите на всички хижи и заслони, на отделни регла­ментирани места с кътове за отдих, както и на регламен­тираните места за лагеру­ване с палаткови лагери на Общество „Бяло братство“ и Българска федерация по йога.

Местата за разполагане на палатки в националния парк „Централен Балкан“ са в района на хижите и засло­ните (на места, определени от стопанисващите хижата) и съгласувани с Дирекция­та на парка. Те са в парков участък Тетевен – местност Нефтохимa, парков участък Троян – местност Киселица­та, парков участък Стоките – местност Пожар дере, парков участък Калофер – Бяла река. В рамките на прилежаща те­ритория около някоя хижа се позволява организирането на място за бивакуване на до 30 души след писмено съгла­суване с парковата дирек­ция. В националния парк ос­вен край хижите, може да се пали огън и в определени от ръководството паркови учас­тъци, местности, до чешми.

В случай, че избраното мяс­то за бивакуване в Централ­ния Балкан е в рамките на прилежаща територия около някоя хижа, се допуска органи­зирането на място за бива­куване на до 30 души след писмено съгласу­ване с Паркова­та дирек­ция. За бивакуване в бивак „Бяла река“ не се изисква съгласуване, заплаща се так­са. Там се допуска нощуване на до 80 души.

Според публикувания на интернет страницата на парк „Витоша“ План за управление на парка къмпингуване се допуска в зоната с направля­ван режим на защита по по­речието на р. Струма между селата Боснек и Чуйпетлово, по р. Куртова – от пътя за с. Плана до горна граница на гората и по туристическата пътека от местността Шумна­тица до р. Добри дол, като не се допуска за период по-дъ­лъг от 3 дни на едно и също място.

Вестник “ Топ Преса “

коментара

Продължете с четенето
loading...

Facebook

КАЛЕНДАР

септември 2019
П В С Ч П С Н
« авг.    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

ПОПУЛЯРНИ