Connect with us

Новини

Немския мореплавател Доминик Гьорлиц ще докаже на практика тезата на Тодор Узунов, че на „Златната чиния“ от Варна е изобразен плавателен съд

Published

on

Европа и Светът са в очакване на старта на Мисия „Абора IV“ на немския мореплавател Доминик Гьорлиц, който построи тръстиков кораб на Белославското езеро.

В миналото той е част от екипа на великия мореплавател и пътешественик Тур Хейердал, който прекоси Тихия океан на тръстиков сал за да докаже, че в древни времена човекът е бил мореплавател. „Човекът е опънал платно преди да оседлае кон“ – казва той!

Тръстиковата лодка в етап на изграждане на Белославското езеро.

Сега Доминик Гьорлиц има за цел да докаже, че в древността са съществували търговски контакти между обществата от Черноморския басейн и Египет. Но той ще докаже на практика и тезата на Тодор Узунов, че на артефакт от Варненския исторически музей, наричан популярно „Златната чиния“ е изобразен  тръстиков плавателен съд.

 Самият Тодор Узунов е роден в с. Сатовча през 1964 година. Завършил е средното си образование в местната гимназия. Съученици и приятели пазят най-добри спомени за него  и семейството му, въпреки че преди много години е напуснал родния край и живее в София. За сатовчанци той е един изключителен талант – художник, музикант и изследовател, и макар да не живее от години в родното си Сатовча, хората като чуят името му, го свързват именно с таланта и славата на семейството като една от най-прогресивните и интелигентни фамилии.

САТО пък е сдружението  председателствано от Тодор Узунов .То е сдружение на български интелектуалци – писатели, историци, художници, музиканти и журналисти. Може да се каже, че статутът му е международен, защото под формата на асоциирани членове в него участват професионалисти и любители от над 20 страни. „САТО е нещо като малка академия на науките, но на доброволни начала. Целта, която обединява всички ни, е разглеждането на особени аспекти от историята и културата, които обхващат пределите на повече от една страна“ споделя Узунов.

По този повод  ние от Топ Преса поканихме Тодор Узунов да ни разкаже повече за това свое изследване.

Г-н Узунов, за нашата аудитория ще е любопитно да споделите как стигнахте до това заключение?

Да се докаже подобно нещо е  трудно и често почти невъзможно. Историята се бори с много подобни въпроси, които остават нерешени докато не се появят неоспорими доказателства в подкрепа на някакво хрумване. Такова беше и моето при първото ми посещение преди много години във варненския музей. Под витрината имаше голяма, красива керамична чиния, която бе декорирана със злато и изобразяваше нещо подобно на кораб в  четири размножения. Разбира се, човекът е преди всичко недоверчиво същество и не хуква подобно на Архимед с възклицания – „Еврика“, особено този, който добре знае, че за подобно нещо са необходими ред доказателства. Нерешеният въпрос е като непрочетена книга в библиотеката на човека. Той минава през куп други неща и един ден се чувства готов за нея. И този случай не прави изключение. От няколко години се занимавам с тема за праисторически изображения на Вода. Така постепенно започнах да изграждам едно свое разбиране за тях. Те са предимно трайни свидетелства като петроглифи или изображения върху съдове.  Разбрах, че много от тях не са свещени символи каквото 3е общоприетото схващане, а пиктограми с чисто светско значение.

Как всъщност могат да бъдат разчитани те? Вид писменост ли е това или рисунки?

Проблемът с изясняването на значението им се състои в това, че навлизаме в епоха, която няма своя утвърдена писменост. Нямаме текстове, които да ни разкажат какво е изпитвал човекът и докъде се е простирал в мечтите си. Доказателства за писменост имаме едва от Абидос, Египет към 3320 г. пр. Хр. През 2017 г. доц. Сергей Торбатов, откри плочка с писмени знаци при с. Рибен и датирана към епохата на енеолита, но тези знаци така и не успяват да станат до оня етап, в който да се превърнат в писменост и белег за обществено икономически отношения. По неясна за нас причина, свързана с геоложки и литосферни промени тези хора, застанали на прага на Цивилизацията били принудени да се разделят с родните си места и да потърсят по-добри условия на живот другаде.

С няколко думи – какво не знаем за тези времена?

От позицията на съвременни хора не бива да гледаме със самочувствие над тази епоха. Тя е революционна във всеки аспект на това понятие. За първи път хората стават смели и заживяват в селища. Почитат Природата, но започват борба с нея. Изобретяват съхранението на храни като използват солта, което е сравнимо с изобретяването на хладилника днес. Те имат стада от животни, което ще се превърне в траен символ на статут. В следствие на всичко това те се сдобиват с време за творчество и изява. Това личи и дори респектира от всичката им оцеляла до нас материална култура. Аз съм пристрастен към тази епоха и мога да кажа, че различни решения на формата и технологичния начин на изработване е сравним едва с антично гръцките съдове, но трябва да си даваме сметка, че тези епохи са на разстояние цели 3500 години едни от други.  И те не са само изящни грънчари. Те вече са металурзи! Добиват мед, от който отливат прекрасни като дизайн брадви. И не само! Те стават „Златните хора“! Първите в световната история, които имат своите златни, ювелирни предмети и поставят този метал в нови измерения! В некрополът Варна I са открити над 3000 златни предмета с тегло близо 6 кг.  Въпросът, който получавам след изпращане на снимки от тези предмети на хора извън страната,  и имайки предвид отдалеченото време е – „Това истина ли е?!“ Да. Това е истината за тези „праисторически“хора!

Част от златните предмети, 4400 г. пр. Хр. – Варненски Исторически Музей.

Да разгледаме въпроса с обсъжданото от вас изображение! Защо това там трябва да е плавателен съд?

Това заключение се наложи от само себе си  и не защото един от елементите твърде много прилича на лодка, а защото той е поставен на вода.

Детайл от чинията с изображението на плавателен съд върху водна повърхност.

 Разглеждайки съдовете от  всички останали, отдалечени култури разбрах, че всъщност този образ е твърде популярен и изобразява не свещения символ Вода, а вълниста, набраздена повърхност. Това окончателно се потвърди от находката на Петя Георгиева от „Козя могила“, край  Каблешково където бе намерена подобна по размер и функция чиния. Там е изобразена същата водна среда, но до нея стои символ на трайна, плетена конструкциа, което би могло да бъде дом, рогозка или друг елемент от бита. Така стана ясно, че тези зигзагообразни линии не са „опашка на комета“ каквито твърдения се появяваха през годините, а водна повърхност. И ако първото означава дом на вода, то на варненската чиния е изобразен плавателен съд на вода.

Изображения на водна повърхност върхучинията от Варна и чинията от „Козя могила“.

Казвате че „Златната чиния“ от Варна е открита през 1972 г. Защо българските историци не са си дали сметка по-рано за това?

Ние сме в плен на инерцията. Описани и определени по някакъв начин, неща често остават за дълго с погрешен етикет на лавицата на Историята, какъвто е нашия случай. Но трябва да си даваме сметка, че от годините на откриване до днес сме натрупали много знания за смисъла и посланията на тези изображения. В историята няма погрешни неща, а само бели петна, които неизбежно един ден запълваме.

И така този вакуум беше населен с интерпретации от всякакъв характер и най-вече, че това са свастики и свещени символи.

 Всъщност с голям срам трябва да признаем, че не става въпрос за свастики, а за изобразяване на плетена среда. Тоест, върху глинените съдове хората са изобразявали плетения си бит и какво по-логично от това!  Така неизбежно стигаме до един невидим, не оцелял за нас облик на техния свят. Всичко, освен основните конструкции в един дом като преградни стени, рогозки и кошове били плетени. Това умение те прилагали във всичко. Постепенно те ставали все по-смели в мечтите и вероятно стигнали до изработването на сравнително малки лодки, а защо не и по-големи плавателни съдове. Използването на тръстиката като материал не е новост в оцелелите до нас култури. На езерото Титикака в Боливия правят и днес подобни лодки и тяхната форма е продиктувана не от каприз по дизайна, а от самите пластични качества на материала.

Това не е прецедент, защото физиката на материалът е тази, която ражда сходните форми на съоръжения, отдалечени едни от други и като време и като разстояние. По тази именно причина лодката от варненската чиния има същата форма като тези от Титикака.

 Допълнително в подкрепа на тази теза са находките на Проф. Робърт Картър в Субия, Кувейт, който изпрати  личните си поздравления и благодарност, че е част от доказателствения материал на това изследване. Там той открива модел на тръстикова лодка, както и множество битумни парчета с едностранни следи от тръстика, което го кара да направи заключението, че това са части от плавателен съд, подобен на намерения модел. Съпътстващия археологически материал говори за период, най-общо припокриващ се с нашия енеолит. И нещо повече! Той е несравним по качества и претенции с предметите от нашите дунавски и причерноморски общества, които стоят  десетки пъти по-високо в културното си ниво на развитие. От друга страна, това говори, че културите от всички географски ширини са използвали своя, местна като вид тръстика за направата на подобни лодки. В потвърждение на това е сведението на Агатий Миринейски, който към 558 г. описва обсадата на тракийския Херсонес от кутригурите имемнно с тръстикови лодки.

Доколко значимо е това откритие и какъв ще е ефектът от това ново разбиране?

Значението на тази стъпка напред е съществено. То е като процес на проглеждане. Много паразитни понятия като „свещено“, „соларно“, „свастики“, ще бъдат използвани далеч по-пестеливо. В световен план всички страници, свързани с история на корабоплаването ще трябва да осъвременят и допълнят информацията си с нашето ново изображение, което има претенцията поне за сега да е най-ранното графично изображение на плавателен съд, каквото е и едноименното заглавие на моето изследване.  В личен план това е само малка част от онова, което подготвям във връзка с голямата тема „Вода“. През погледа на художника – историк тя ще разглежда диалектиката на тези символи в световен мащаб и ще докаже тяхното единоначалие, свързаност и приемственост в хода на трансформиране.

 Особено важно е изясняването на това, че хората от онази епоха не са правили изкуство в страх. Те са творели спокойно и с вкус.  Често се шегувам като казвам, че 21-ви век е енеолит плюс електричество. Ние стоим много близко до тези хора и трябва да се научим да ги ценим! Те са в основата на ценностите на днешната ни Европейска цивилизация, защото ако се върнем назад ще се наложи да осъзнаем, че повечето непреходни и вечни идеи всъщност не са наши, а тяхно изобретение.

коментара

Новини

Важно! При COVID-19 НЗОК ще плаща тестовете на целия клас

Published

on

При наличие на случаи на вируса в училище касата ще плаща за тестовете на децата от дадения клас. Това каза управителят на Националната здравноосигурителна каса проф. Петко Салчев по Дарик. Той уточни, че това решение се взима от РЗОК.

Проф. Салчев коментира, че вече хората се държат към тази епидемия като към сезонния грип, а според него в училищата ситуацията е нормална, учебната система е подготвена.

До 3000 теста на ден заплаща здравната каса на цена по 60 лева, докато лабораториите взимат по около 120 лева на свободен прием, стана ясно от думите на Салчев. Този капацитет обаче не се изпълнява, тоест не се правят толкова много тестова, които да плаща Здравната каса.

Заради коронавируса обаче не се налагала актуализация на бюджета на НЗОК, посочи той.

Около 60 души в момента са в интензивни отделения с диагноза коронавирус, капацитетът на болниците е около 2300 места в интензивни отделния, които могат да се ползват за лекуване на тежки случаи на болестта, показва справката, посочи проф. Салчев.

От 1200 до 1700 лева струва лечение на пациент с коронавирус в болница, информира управителят на НЗОК.

Най-много се плащало за онкологични заболявания, за операции, хирургия, ортопедия, допълни проф. Салчев по темата за цената на клиничните пътеки.

Той призова хората да спазват всички хигиенни мерки, защото вирусът е страшен, но на индивидуално ниво.

pirinsko.com

коментара

Continue Reading

Uncategorized

Испанските социалисти към Нинова: С вашето лидерство БСП ще продължи успешно напред

Published

on

Двете партии трябва да бъдат дълбоко вкоренени в гражданското общество, пише председателят на Групата на социалистите и демократите в Европейския парламент

“Скъпа Корнелия, от името на Испанската социалистическа работническа партия (PSOE), бих искала да отправя сърдечните си поздравления за преизбирането Ви за председател на БСП. Убедена съм, че с усърдна работа и отдаденост, вашата партия ще придобива все по-голяма сила и мощ като отново се свърже с гражданите.”

Това написа в писмо до председателя на БСП Корнелия Нинова председателят на Групата на социалистите и демократите в Европейския парламент от името на Испанската социалистическа работническа партия (PSOE) Ираче Гарсия Перес. Тя заявява, че двете партии трябва да бъдат дълбоко вкоренени в гражданското общество, като за тази цел левицата трябва да се обнови и адаптира, за да бъде истински модел за подражание на прогресивните граждани.

“Уверена съм, че избирането ви по време на преки избори сред членовете на партията още веднъж доказва колко отдадена е вашата партия на демокрацията и прозрачността”, подчертава тя

Перес коментира, че в настоящите времена на пандемия, популизъм и несигурност, социалистите и социалдемократите трябва да препотвърдят прогресивните си възгледи и политически програми, за да осигурят ясна и съгласувана алтернатива за по-голямата част от гражданите.

“Следим с голямо безпокойство развитието на политическата криза в България. Гражданите са загубили доверие в правителството и в основни институции в държавата, а това е недопустимо в държава- членка на ЕС”, пише още председателят на Групата на социалистите и демократите в Европейския парламент.

Перес изрази мнение, че управляващата партия нито разбира, нито уважава работата на Групата за наблюдение на демокрацията, върховенството на закона и основните права на Европейския парламент, която миналата седмица е обърнала особено внимание на последните развития в България.

“Вие можете да разчитате на подкрепата ми като Председател на Групата на социалистите и демократите за справяне с настоящата криза, както и за борба с корупцията, които подлежат на наблюдение от ЕС”, подчертава Перес.

“Напълно уверена съм, че с вашето лидерство и ангажираността на партията ви в рамките на „Социалистите и демократите“, БСП ще продължи успешно да изпълнява водеща роля в българската и европейската политика”, заявява Ираче Гарсия Перес. Тя очаква с нетърпение да се укрепят взаимоотношенията между двете партии при отстояването на общите им цели: демокрацията, равнопоставеността и феминизма, върховенството на закона и прогресивните политически предложения за осигуряване на едно по-добро и по-справедливо общество.

коментара

Continue Reading
loading...

Facebook

КАЛЕНДАР

септември 2020
П В С Ч П С Н
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

ПОПУЛЯРНИ