Свържете се с нас

Таблоид

Странни явления около разрушена чешма по пътя Барото – Гърмен?

Публикувано

на

Местни жители сигнализират ГРАДЪТ – строена чешма „за халал“ е разрушена това е голям грях – има наказани? Рушенето събудило цигански магии и духове?

От прастари времена хора­та издигат в култ природните стихии. Човешките страхове идват от невъзможността да се обяснят причините за тях­ната поява. След това и от всички трудности, съпътства­щи борбата с последиците им. Особена опасност пред­ставляват бедствията, свър­зани с разрушителната мощ на водата. Хората предпола­гат, че водите са обитавани от различни зли духове, по чиято воля стават всички навод­нения, потопи и разрушения. Различните народи имат раз­лични представи за вида на злите духове.

В България от дълбока древност се носи славата на страшните водоеми в нашия край, Неврокопско, Гърмен­ско, Хаджидимовско, Сатов­чанско, та чак до Доспат. Още след Освобождението (1878 г.) на първите изсле­дователи-етнолози и фолкло­ристи им прави впечатление, че по тези места в абсолютно всеки източник на течаща вода – чешма, ручей, поток или река – има поставен “белег” (бележка) муска…, т. е. белязан е от човешка ръка. Когато човек замрък­не в близост до водата, той поставя такъв белег, за да се предпази от страховитото съ­щество, което живее във во­дата. Белегът/ “бележката” – това са конци или парцали от дрехата на човека. Символ­ният смисъл на хвърлянето им е злият дух от дълбините да бъде омилостивен с час­тицата дреха, за да не се раз­люти и да излезе от водата.

Различните парцали и кон­ци във водоемите стоят и гният, без да смее човешка ръка вече да се доближи до тях. Само при вида на злия дух на водата нощно време човек може да “урадиса” (да си загуби ума, да полудее или да свърши с този свят). За да се предпази е нужно да стои неподвижно и в пълна тиши­на.

Какво представляват въ­просните зли духове? Не е за­дължително те да имат стра­шен вид. Много често това са женски юди – самодиви или самовили. Наглед те са чуд­ни хубави, шумни и засмени млади жени. Говорят помеж­ду си на висок глас, пеят и танцуват. Край тях понякога се чуват и детски гласове. Носят бяла премяна или са­модивска риза. Танцът им е прочутото самодивско хоро, което се вие в близост до во­дата. Целта им е да подмамят погледа на някой замръкнал до водата мъж, да го привле­кат вътре, като го поканят да се къпе с тях, и да го удавят. Самодивите (самовилите) са вещици – дяволски слугини. Имат способността да летят, а силата им се крие в дрехата – вземе ли им я някой мъж, те стават обикновени жени и му се по­коряват. Срещу тези зли духове се ползва светена вода, змий­ска кожа, молитва или чесън. Човек тряб­ва да се кръсти и да отправи молитва види ли въ­просните дяволски създания…или ако ги усети!

ЗАЩО ВИ ЗАНИМАВА­МЕ С ВСИЧ­КО ТОВА?

В редак­цията на вестник Гра­дът, дойде зрял мъж на възраст около седемдесет и пет години и се представи с името Мехрем. Той заяви че има нужда да сподели свой сън, в който му се привидяло човек да стои на мястото на разрушената чешма по пътя Барото – Гър­мен. Спомняте си я, тази чеш­ма дълги години служеше кат основен източник на вода за ромските кервани пълнещи си вода от там, ползващи я за пране и битови нужди… Един ден по незнайни засега при­чини тази чешма беше разру­шена. Както знаем и според християнската и според мю­сюлманската вяра, да раз­рушиш чешма е голям грях, а според суеверията, разру­шаването на чешмата пуска всички зли духове поставени с нишан под нея… Това казал въпросния човек в съня на Мехррем. Духовете от разру­шената чешма са навън и из района. Вестник Градът беше на място и засне, от голяма­та зидана градена чешма е останала една тръба. Според Мехрем хиляди цигани, които ползвали чешмата, са оста­вяли мъки и болежки там, ни­шани, конци, муски и листче­та…Сега те са развързани и били със сила­та на циганска магия, която ще застигне всеки който е посегнал на чешмата. Къде е истаната ние от вестник Гра­дът не знаем, но държим да разпалим де­бат с тази ста­тия.

СТРЯСКАЩИ ФАКТИ!

Имотът вър­ху който беше въпросната чешма от десе­тилетия е бил закупен от биз­несмен от Дебрен който по­чина внезапно и шокиращо за всички. Миналия декем­ври един от най- заможните и работливи жители на гър­менското село Дебрен почи­нал, буквално за часове след като е получил масивен ин­фаркт. Селото е потресено от неочакваната смърт засти­гнала 48-годишния фермер собственик на земята върху която беше чешмата, който с много труд и мерак напра­ви по проект най- красивата ферма в региона върху нея. Той е семеен с две големи деца. Починалият е известен в целият гоцеделчевски ре­гион и областта като здрав, изключително работлив мъж и като ко­жар който от много години из­купуваше кожи от жи­вотни. Дали има връзка между злата му съдба и разрушаването на чешмата? Вие пре­ценете! Ние не можем!

 

коментара

Таблоид

Очакват ни два по-дълги уикенда

Публикувано

на

Два по-дълги уикенда ни очакват през септември.

Първият от тях е още в края на първата седмица на месеца.  Денят на Съединението – 6 септември, се пада в петък и се слива със събота и неделя.

Вторият тридневен уикенд ще бъде две седмици по-късно, когато ще отбележим Денят на независимостта – 22 септември. Тъй като празникът е в неделя, първия ден от следващата седмица също е обявен за почивен.

коментара

Продължете с четенето

Таблоид

Община Благоевград осигурява 20 работни места за домашни помощници

Публикувано

на

Община Благоевград в качеството си на бенефициент по проект “Патронажна грижа в Община Благоевград”, финансиран по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г. осигурява 20 работни места за домашни помощници.

В рамките на 12 месеца Община Благоевград ще подкрепи 130 лица с увреждания и възрастни хора чрез предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда. Услугите ще се предоставят от специализиран екип от здравни специалисти и домашни помощници.

Лицата, които могат да се възползват от предоставяните услуги по проекта са лица на възраст над 65 години, лица с валидно ЕР на ТЕЛК или медицински документ, лица с хронични заболявания, нуждаещи се от продължително наблюдение и здравна грижа, лица след оперативна интервенция и след хоспитализаця, нуждаещи се от краткосрочно наблюдение и здравни грижи и техните семейства.

Документите следва да се подават лично или чрез пълномощник, в община Благоевград, стая № 326, в срок до 30.08.2019 г.

Допълнителни разяснения могат да бъдат получени на телефони 073/884460.

Необходимите формуляри може да намерите на посочените линкове:

http://www.blgmun.com/cat124/3925/Obyavlenie_23082019.html

http://www.blgmun.com/cat124/3926/Obyavlenie-23082019.html

в сайта на Община Благоевград.

коментара

Продължете с четенето
Loading...

Магазин за бои и мазилки JUB

Facebook

КАЛЕНДАР

август 2019
П В С Ч П С Н
« юли    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

ПОПУЛЯРНИ