Свържете се с нас

Таблоид

ЧИТАТЕЛСКИ СИГНАЛ! Три улици в Дупница превърнати в скоростни отсечки за мотористи

Публикувано

на

Сигнали за мотористи, любители на високите скорости, които подлудяват живеещи на три улици в Дупница подадоха читатели на zadupnitsa.com. Живеещи на ул.“Родопи“, „Отовица“ и „Евтим Трайчев“ се оплакват от среднощни най-вече любители на високите скорости, които използват новоасфалтираните улици за

„Родопи“ предразполага за автородеа.

развиване на шофьорските си умения. „Отовица бе много тиха улица, но Общината я асфалтира преди месец и оттогава сме постоянно подложени под стрес от преминаващи с бясна скорост и ръмжене мотористи. Дали правят гонки или не, но полицията трябва да предприеме мерки“, се казва в един от сигналите до редакцията от живущи на „Отовица“.

Подобни сигнали за последователи на филма „Бързи и яростни“ има и за ул.Родопи и „Евтим Трайчев“, които също са изцяло преасфалтирани, твърдят читатели, живущи в района. Особено обезпокоително е положението на „Родопи“, заради близостта на детска площадка и учебни заведения. „Евтим Трайчев“ обаче е любима за шофьорите, тъй като предразполага заради дължината си за развиване на високи скорости. Дали ще бъдат предприети мерки от „Пътна полиция“ остава да разберем.

Вестник “ Топ Преса “

коментара

Реклама
loading...
Кликнете, за да коментирате

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Таблоид

Злата Ризова прикрива опит за убийство, извършен от сина й?

Публикувано

на

 

Един от големите талан­ти на родното ММА Венцислав Сотиров, син на общинската съ­ветничка Злата Ризова, направи опит за убий­ство! Младият боец посрами и титлите и се­мейството си, нахвърляйки се и пребивайки жестоко младия мъж Андонис Валсамис от Гърция посред нощ в центъра на град Благоев­град. Направи се и невъзмож­ното случаят да се потули, на жертвата да се предложат пари, само и само да не по­страда името на съветнич­ката Ризова, която се е на­сочила към кметския стол на Благоевград с кална и агресивна кампания сре­щу кмета Атанас Камбитов. Топ Преса беше подложена на нечовешки натиск, само и само да потули заедно с другите медии случая. С риск и срещу нас да има по­мия, ние обаче решихме д

 

не спестим исти­ната, още повече че кампанията продължава да се води срещу свидетелите по делото. Настина е странно как, политическото острие на скан­далния съветник Андон Тодоров – Ризова, реве за законност и еже­дневно праща в прокуратурата своите политиче­ски опоненти, но когато опре до нейното дете, тя предлага пари и иска да потули из­вършено престъ­пление. Казахме ли престъпле­ние? А опит за убийство? Но запознайте се с потресава­щата истина само и един­ствено в Топ Преса – югоза­падният таблоид. Тя говори сами по себе си!

КОЙ Е ММА БОЕЦЪТ ВЕН­ЦИСЛАВ СОТИ­РОВ – МАЛКАТА МИШКА:

През октом­ври 2017 год. бившият бок­сьор Венцислав Сотиров извес­тен с прякора Малката Миш­ка и настоящ състезател на клуб ИПОН Благоевград спечели бал­канската титла по ММА. Синът на Венци Соти­ров – Мишката и общинската съветничка от Благоевград, Злата Ризова – Венцислав граб­на златен медал на състеза­нието, провело се в ТираАлбания. Как от шампион малката Мишка се превър­на в побойник, разказва Ма­рио…

Скучаят се раз­вива преди ня­колко дни, когато гръцкият млад мъж Андонис Бал­самис. Чуваме се по телефона с с него, който е звер­ски пребит от Вен­цислав Сотиров – Малката Миш­ка, син на общин­ската съветничка Злата Ризова…

– Андонис, раз­кажи какво точно се случи…

– Тръгваме си от клуб “LEVEL” към 03:00 сутрин­та към THE FACE. Пред банката при купола седяха едни момчета, които започнаха да се закачат с мен, защото бях с едни девойки. Единият от които беше Венцислав Сотиров, синът на Злата Ризова и Мишката – Вен­цислав Сотиров, а другият Васил Стоянов Георгиев и други момчета. Чуха ни че говорим на гръцки и явно ги е подразнило. Започнаха да обиждат момичетата и да ги наричат курви. Синът на Злата беше застанал на бой­на позиция и ни обиждаше. Даже дойде лице в лице и ми каза: „Ще ви еба и ще ви бия“. Казах му, че е пил и да ме оставят на мира. Тръгнах­ме нагоре към дискотеката. Застанахме на входа да из­чакаме едното от момичета­та да си проведе разговора по телефона. През това вре­ме, то и на записа се вижда как отдолу се задава сина на Мишката – Сотиров, с още едно друго момче и ди­ректно се насочва към мен. Удря ми плесник. Едното от момичетата за­стана пред мен да ме защити. Дойде и този Васил. В същото време си­нът на Злата ме издебва и започ­ва да ме млати в гръб. В момента на удара тръгнах да се браня и от­там ми наскачаха всички. На запи­са ще видите, че най-активни в на­насянето на уда­ри по мен са този Васил и сина на Злата Ризова.

– Имаш ли запи­са от побоя?

– Има го в поли­цията при поли­цейския инспек­тор от Първо РУП – Благоевград, Ро­мео Харалампиев.

– Тоест, това не може да бъде по­тулено, има запис, на които всичко се вижда?

– Да… Пет човека ме смля­ха от бой. Даже се вижда как сина на Злата с един скок ме рита в лицето. Имам отпечатък от маратонка на глава­та. Носът също ми е счупен. Изкарах си медицинско. Добре че братя барабанисти Пищолски ми­наха оттам, та се намесиха и ни разтърва. Конфликтът беше основно със сина на Злата Ризова. Направо ме смляха от бой. Аз не се бих, те ме биха. Ка­мерите на бан­ката са запи­сали всичко. На тях се виж­да как тези момчета се изсипват вър­ху мен. Всич­ко става за секунди. Бях с един мой приятел грък – Йоанис. Той не говори български. По най-бързият начин човека отива да вик­не охраната на THE FACE да излязат, за да ни разтърват. Охраната докато излезе всичко беше свършило. За една минута ме смляха и изчезнаха. Аз отидох и си извадих меди­цинско. Приятелката ми е адвокатка и пое щафетата. Ще пусна жалба. В момен­та съм в Солун защото ще правят операция на баща ми и затова не съм в Благоев­град. Снимки съм си напра­вил доста, за да се види до какво състояние са ме до­карали. Достатъчно доказа­телство е и записа от каме­рите на банката. Да се види как синът на общинския съветник Злата Ризова раз­дава правосъдие в нощните часове в Благоевград. Тя се мисли в последно време за много голяма работа и май и синът й се е възвеличал дос­та. Подал съм жалба. Имам и свидетели. Искам всичко това да стане обществено достояние. Няма да оста­вя нещата така. Искам да благодаря и на братята Пи­щолски, че се намесиха и ни разтърва. На камерите се вижда точно как стана всич­ко. Инспектор Харалампиев разполага с видеото. То е за­снето от банка ОББ.

– Разбрахме, че Злата е предложила пари, за да не пускаш никакви жалби…

– Да, но животът ми не струва 5-10 хиляди… Целта на моята приятелка адвокат е такава. В момента тяхната цел (на сина на Злата Ризо­ваБ е да ме прецакат. Ако мине сега производство по указа за дребното хулиган­ство, след това аз немога да направя нищо. Това им е целта. Да им се наложи една елементарна глоба и цирка да свърши. Сега с европей­ската конвенция за защита на правата на човека има един протокол, в който се въвежда принципа, че кога­то едно лице е било съдено независимо при какво про­изводство, не може да бъде съдено за същото нещо вто­ри път. Което означава, че те ако бъдат осъдени сега по указа за дребното хули­ганство и им бъде наложе­на една елементарна глоба, след това ние не можем да възбудим нито досъдебно производство, нито някакво друго наказателно преслед­ване срещу тези лица. Тоест ще бъдем жестоко прецака­ни. Затова сме пуснали жал­ба до прокуратурата да се самосезират. Пуснали сме становище до съдия Нико­лова. Надяваме се матери­алите да бъдат изпратени до прокуратурата и да се образува досъдебно произ­водство. Това си е престъ­пление от общ характер. Не следва да се води по УБДХ. Все едно да ги оставим без­наказани. Делото е насроче­но и ще водим процес. Дело за хулиганство. Опитахме да го отложим. Пуснали сме становище.. Всичко, което трябва сме направи­ли. Всичко зависи от съдия Николова. Ще видим какво ще стане, но няма да оставя нещата така и ще осъдя този човек, който едва не ме уби, да влезе в затвора.

ЗА МОРАЛА НА ЕДИН ПОЛИТИК!

От Силвия СТОЯНОВА

Съветничката Злата Ри­зова ползва правораздава­телната система с доноси и жалби срещу един политик. Сайтовете на скандално известния съветник Андон Тодоров ежедневно бъл­ват статии в нейна полза и я величаят за това, че на конвейер праща доноси в прокуратурата срещу поли­тически опоненти и кмета Камбитов. Сега обаче пра­вораздавателната система трябва да бъде смазана и да не работи ефективно, щом става въпрос за сина й. Ме­диите в Благоевград, стран­но защо, мълчат, влизайки в положение на една „майка“, щото Злата била добър чо­век. Това позволява на сина й да млати кой си иска, щото е ММА-боец, щото мама има връзки и тате е някой… Спе­те спокойно, деца, синът на Злата ще ви млати, после Злата ще се обади и всичко ще се потули. „Свободните медии“ и честни журналисти ще си правят автоцензура и престъплението ще се по­крие. Андон Тодоров, поли­тическият ортак на Ризов, известен с прякора „Върне­те си ми парите за кръста“, също активира лостове да спаси Ризова от резила и сина й от силата на закона. Е, няма как да стане. Топ Преса вярва в правосъди­ето и ще работи то да бъде наложена с най-голямата му строгост, защото мамините синчета не могат да бъдат реабилитирани, щото мама е е от опозицията… Срам!

ОЧАКВАЙТЕ В СЛЕДВАЩИЯ БРОЙ – ЩЕ ИЗГОНЯТ ЛИ МАЛ­КАТА МИШКА ОТ ММА-ОРГА­НИЗАЦИЯТА!

ОЩЕ ЗА ЗЛАТА РИЗОВА И БЪДЕЩЕТО Й В… ПРОКУРА­ТУРАТА!

Вестник “ Топ Преса “

коментара

Продължете с четенето

Таблоид

Античен Петрич

Публикувано

на

Петрич е най-стария град по долината на средна Струма. Според местни краеведи, днешния град Петрич е наследник на древното тракийско селище Хераклея Синтика, разположено в южното подножие на възвишението Кожух.

В тази местност, разположена на 10 км. североизточно от съвременния град, през IV век пр. Хр., възниква тракийско селище на племето синти. През 340 г. пр. Хр. македонският цар Филип II завладява града и предоставя неговото управление на своя син Александър. Военната кариера на Александър започва в Хераклея Синтика, когато той е само на 16 години. Хераклея Синтика се превръща в един от най-важните градове на Македонското царство с многобройно население от македонци, гърци, траки, келти и преселници от източното средиземноморие.

През 168 г. пр. Хр. римляните завладяват земите на синтите и тогава Хераклея Синтика се превръща в най-важния град на северната граница, който е опазвал средното течение на Струма и Рупелския пролом. Археологическите разкопки и исторически изводи показват, че той е съществувал до VI век сл. Хр. Последните археологически изследвания и локализацията на античния град Хераклея Синтика в местността Кожух, доказват, че между този град, разположен в земите на тракийското племе синти, и съвременния Петрич вероятно съществува приемственост.

Вестник “ Топ Преса “

коментара

Продължете с четенето
Loading...
loading...

Магазин за бои и мазилки JUB

Facebook

КАЛЕНДАР

юни 2019
П В С Ч П С Н
« май    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

ПОПУЛЯРНИ