Свържете се с нас

Бизнес

МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, кани желаещите да представят проектни предложения по мярка МЯРКА 11

Публикувано

на

ВОМР с подкрепата на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020

МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, кани желаещите да представят проектни предложения по мярка МЯРКА 11 „По-добър достъп до устойчиви услуги за социално включване на хора с увреждания и самотноживеещи лица“ от Стратегията за ВОМР на МИГ-Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово посредством процедура на подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M9OP001-2.071МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово – МЯРКА 11 „По-добър достъп до устойчиви услуги за социално включване на хора с увреждания и самотноживеещи лица“.

Цели на процедурата за безвъзмездна финансова помощ:

Настоящата процедура цели подобряване качеството на живот и достъпа до услуги за социално включване в отговор на комплексните потребности, включително и здравни на хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване с цел преодоляването на последиците от социалното изключване и бедността.

Ще се подкрепят съвместни и координирани мерки за превенция и предотвратяване на причините, които пораждат бедност и социално изключване.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд чрез приноса на ОПРЧР за Водено от общностите местно развитие.

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 2 Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, Инвестиционен приоритет 3„Подобряване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес” на ОП РЧР 2014 – 2020 г.

Всички дейности по настоящата процедура следва да бъдат изпълнени на територията на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, която обхваща административно – териториалните граници на общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

1. Предоставяне на подкрепящи услуги, в т.ч. интегрирани междусекторни услуги в общността или в домашна среда; услуги за възрастни хора(включително самотноживеещи хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване), за хора с увреждания;
2. Подобряване достъпа до здравеопазване и промоция на здравето, в т.ч. чрез целеви действия, насочени към хора с увреждания; хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване и възрастни в риск;
3. Местни социални дейности за социално включване.

Не е задължително включването на всички изброени дейности, но избраните дейности следва да допринасят за решаване на проблемите и идентифицираните нужди на избраните целеви групи и да осигуряват интегриран подход към тях. Дейност 3 не може да се изпълнява самостоятелно, а само заедно с някоя от другите допустими дейности по процедурата.

Общ бюджет на процедурата: 293 375,00 лв.

Краен срок за представяне на проектни предложения:01.07.2019 г., 17:00 часа

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси:https://umis2020.government.bg и интернет страницата на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово http://www.mig-gotsedelchev.com към документите по процедурата.

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020)https://eumis2020.government.bg.

коментара

Бизнес

На 17 септември АBB ще открие най-новия си завод в Петрич

Публикувано

на

На 17 септември 2019 г. от 11:00 ч. АBB ще открие най-новия си завод в България само единадесет месеца след официалния старт на строителството. Новият завод е втората инвестиция на компанията в Петрич и петата производствена база на компанията в България. Заводът с площ от 7 400 кв.м. ще произвежда продукти ниско напрежение за АBB. Новата инвестиция ще създаде още 420 работни места.

На церемонията ще присъстват премиерът Бойко Борисов, кметът на Петрич Димитър Бръчков, както и областният управител на Благоевград Бисер Михайлов.

коментара

Продължете с четенето

Бизнес

Започва изплащане на държавното финансово подпомагане за стопаните, умъртвили доброволно домашните си прасета в Община Струмяни

Публикувано

на

Започва изплащане на държавното финансово подпомагане за стопаните, умъртвили доброволно домашните си прасета в Община Струмяни.

Сумите ще се предават от служители на Областна дирекция по безопасност на храните – Благоевград в съответните населени места лично на собствениците. С цел гарантиране безопасността и сигурността по време на процеса, служителите на агенцията ще бъде придружавани и от полицаи от Областна дирекция на МВР – Благоевград.

Списъците, по които ще става предаването на сумите са проверени най-малко три пъти, обявени са публично в общинските администрации по места и са получили одобрение от Областната епизоотична комисия.

pirinsko.com

коментара

Продължете с четенето
Loading...
loading...

Facebook

КАЛЕНДАР

септември 2019
П В С Ч П С Н
« авг.    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

ПОПУЛЯРНИ