Свържете се с нас

Бизнес

МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, кани желаещите да представят проектни предложения по мярка 8

Публикувано

на

ВОМР с подкрепата на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020

Сдружение с нестопанска цел “Местна инициативна група – Гоце Делчев – Гърмен -Хаджидимово” (МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово), кани желаещите да представят проектни предложения по мярка 8 „Повишаване  достъпа до заетост на безработни лица, вкл. лица с увреждания  и адаптиране на работещите спрямо нуждите на бизнеса, Компонент 3 Обучения на уязвими групи и мерки за интеграцията на пазара на труда“ от стратегията за ВОМР на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимовопосредством процедура на подбор на проекти за предоставане на безвъзмездна финансова помощ: №BG05M9OP001-2.065 МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово – МЯРКА 8, КОМПОНЕНТ 3Обучения на уязвими групи и мерки за интеграцията на пазара на труда.

Целите на процедурата за безвъзмездна финансова помощ са:

Основна цел на процедурата е Повишаване качеството на живот на хората с увреждания и техните семейства чрез провеждане на обучения и подобряване достъпа им до заетост“,

Специфична цел 1: Насърчаване на равните възможности за заетост и интеграция на пазара на труда на лицата, полагащи грижи за зависими членове или на хората с увреждания чрез предоставяне на обучения и осигуряване на заетост (ПО1 на ОПРЧР).
Специфична цел 2: Улесняване достъпа до заетост на лица с увреждания и членове на семейства с деца, включително и чрез предоставяне на социални и здравни услуги (ПО 2 на ОПРЧР).

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд чрез приноса на ОПРЧР за Водено от общностите местно развитие.

Приоритетна ос 2,  Инвестиционен приоритет 2 „Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост”, Специфична цел 1: „Увеличаване на броя на членове на семейства с деца /включително с увреждания/, които са започнали да търсят работа или са в заетост, след предоставени интегрирани мерки за социално включванеи Специфична цел 2: Увеличаване на броя на хората с увреждания, които са започнали да търсят работа или са заети, чрез предоставяне на социални и здравни услуги, вкл. чрез интегрирани мерки за хора с увреждания и техните семейства“ на  ОП РЧР.

Проектите ще се изпълняват на територията на МИГ ГоцеДелчевГърмен Хаджидимово, която обхваща административнотериториалните граници на общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

1. Реализация на интегрирани подходи за мотивиране и насърчаване участието на пазара на труда на лица, полагащи грижи за зависими членове на семейства /деца, вкл. и с увреждания, възрастни хора, зависими от грижи, пълнолетни лица с увреждания/.
2. Подкрепа за намиране на работа и подобряване достъпа до заетост на хората с увреждания в трудоспособна възраст, вкл. чрез интегрирани комплексни мерки и предоставяне на подкрепящи иновативни услуги в общността.
3. Подобряване достъпа до здравеопазване и промоция на здравето, в т.ч. чрез целеви действия, насочени към уязвимите групи.
4. Инициативи за информиране и представяне на възможностите на хората  с  увреждания и позитивната  им  роля  в  обществото  с  цел разчупване на стереотипите и промяна на нагласата на обществото и работодателите спрямо тях чрез информирането им в достатъчна степен за възможностите на хората с увреждания. (Допустима е само в комбинация с други дейности.)

Индикативният бюджет по настоящата процедура е в размер на 97 791,50 лв.

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощпо настоящата процедура: неприложимо

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощпо настоящата процедура: 97 791,50 лв.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси:https://eumis2020.government.bg; http://mig-gotsedelchev.com

Краен срок за представяне на предложенията: 01.07.2019 г. – 17,00 часа

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg

коментара

Бизнес

Гроздето в сандански села изчезна заради сушата

Публикувано

на

Дългата суша съсипа част от гроздовата реколта в района на санданското село Катунци  останалите селища, край които има хиляди декари лозя. Лозари алармираха, че в някои лозови масиви загубите на грозде надхвърлят 50%. „Страшна суша е, плодовете се стопиха, направо изчезнаха. С болка влизам в лозето си, като гледам какви поражения е нанесла липсата на дъжд в последните близо 3 месеца. Най-тежки са пораженията върху гроздето от сорта „Мерло”, казва Йордан Халачев, който се грижи за десетина декара лозови масиви в село Катунци.

Той и останалите стопани до месец юни се радваха на добра реколта. Те очакваха поне с 10-20% по-високи добиви от декар в сравнение с миналата година. За разлика от 2018 г. нямаше болести, които масово да съсипват лозовите насаждения. На отделни места се появиха мана или пепелница, но стопаните се справиха с по-често пръскане на лозята. „Рано се зарадвахме, че ще има богата реколта. Сега гроздето в нашия район ще е много по-малко. Няма да има дори за редовните ни клиенти, които всяка година си купуват грозде от нас”, допълва бай Данчо.

ilindenpres.bg

коментара

Продължете с четенето

Бизнес

ХАЙДЕ, ГРУПААА! На 14 септември да боднем в Сърбия! Пиене на корем! Ядене като за световно! Само за 130 лева!!!?

Публикувано

на

Ултра нов туристически партньор отваря врати в град Гоце Делчев и областта. Свежият МЛАД И АМБИЦИОЗЕН екип на YES HOLIDAY, ПРИЗОВАВА ВСИЧКИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНИТЕ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ХАДЖИДИМОВО, САТОВЧА И ГЪРМЕН да боднем заедно на едно сръбско гурманско пътешествие. И ТОВА САМО ЗА НАЧАЛО! 

КУПОН ПО СРЪБСКИ
/с тръгване от Гоце Делчев/
ЕТНО СЕЛО „СЪРНА”
14. 09. 2019 – 15. 09. 2019

ЦЕНА: 130 лв.

Цената включва:

– Транспорт с туристически автобус
– 1 нощувка със закуска в етно село „СРНА”
– 1 вечеря с жива музика и неограничено количество на алкохолни и безалкохолни напитки.
– Посещение на гр. Пирот
– Посещение на Темски манастир „Св. Георги”
– Екскурзоводско обслужване
– Медицинска застраховка.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ПОЗВЪНЕТЕ НА : 0889 816018 ИЛИ НА 0893394649 

коментара

Продължете с четенето
Loading...

Магазин за бои и мазилки JUB

Facebook

КАЛЕНДАР

август 2019
П В С Ч П С Н
« юли    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

ПОПУЛЯРНИ