Свържете се с нас

Таблоид

На пазар за цветя през май! Герберите най- търсените китки в Пиринско! Следват ги червените рози! Разликата е малка! Лилавите ориенталски теменужки се представят отлично!

Публикувано

на

Покрай 24 май, абсолютен хет сред обществото беше темата за цветята. Пролет е. Всяко семейство трябва да прецени, на какви цветя да заложи за да стане домът му по красив и уютен. Особено в този ден – 26 май! Проверка на специалисти от Топ Преса по предпочитанията на хората към определин видове цветни растения, към обяд днес, установи че ЗА СЕГА – най- предпочитаните цветя В пиринския край са сините гербери. Ревностно след тях с минимална разлика, се движат вкусовите качества на хората, предпочитащи червените красиви цъфнали рози. Битката между герберите и розите наистина е ожесточена! За района на град Благоевград по специално общината, герберите обаче са с прилично предимство над розите, въпреки опитите на агресивни градинари, не разбиращи видимо от отглеждане на цветя, сините гербери бележат ръст за община Благоевград. Зега сега! В градините на жителите на община Кресна, Гоце Делчев, Хаджидимово, например, усърдно водят предпочиталинята за червени рози… Безапелационна оценка в положителен ръст  в Пиринско, имат и предпочитанията за лилави ориенталски теменужки. Тези цветя не само затвърждават досегашните си фенове и ценители, ами уверено ги увеличават особено в общините Белица, Сатовча, селата на гоцеделчевско, Якоруда дори община Благоевград… Джамбазката лавандула, също е от най – предпочитаните разстения в градините на хората от нашия край. Към обед проверка на нашите специалисти, показва че в градините на неврокопчани, банскалии, санданчани, петричани.. и др. уверено се засажда лавандула с препочитания от джамбазките демек – лавнадулата на търговците на коне или добитък, каквито са джамбазите. Катастрофално е положението при странната семенна смес нарачена „Горивни билки лековити“, заявката там беше голяма, въпреки усилията на дилъри и търговци, все по малко хора приемат да засадят в градината „Горивни билки лековити“ или както им викат народному – Марешки бодил. Отчаяно е и положението на Раданова петуния, Волна лимонена трева, Фронтова бегония… те за сега са с най -малко, дори срамно малко предпочитание сред семействата в Пиринско.

коментара

Таблоид

Цялата истина: Злата Ризова прикрива опит за убийство, извършен от сина й?

Публикувано

на

Един от големите талан­ти на родното ММА Венцислав Сотиров, син на общинската съ­ветничка Злата Ризова, направи опит за убий­ство! Младият боец посрами и титлите и се­мейството си, нахвърляйки се и пребивайки жестоко младия мъж Андонис Валсамис от Гърция посред нощ в центъра на град Благоев­град. Направи се и невъзмож­ното случаят да се потули, на жертвата да се предложат пари, само и само да не по­страда името на съветнич­ката Ризова, която се е на­сочила към кметския стол на Благоевград с кална и агресивна кампания сре­щу кмета Атанас Камбитов. Топ Преса беше подложена на нечовешки натиск, само и само да потули заедно с другите медии случая. С риск и срещу нас да има по­мия, ние обаче решихме да не спестим исти­ната, още повече че кампанията продължава да се води срещу свидетелите по делото. Настина е странно как, политическото острие на скан­далния съветник Андон Тодоров – Ризова, реве за законност и еже­дневно праща в прокуратурата своите политиче­ски опоненти, но когато опре до нейното дете, тя предлага пари и иска да потули из­вършено престъ­пление. Казахме ли престъпле­ние? А опит за убийство? Но запознайте се с потресава­щата истина само и един­ствено в Топ Преса – югоза­падният таблоид. Тя говори сами по себе си!

КОЙ Е ММА БОЕЦЪТ ВЕН­ЦИСЛАВ СОТИ­РОВ – МАЛКАТА МИШКА:

През октом­ври 2017 год. бившият бок­сьор Венцислав Сотиров извес­тен с прякора Малката Миш­ка и настоящ състезател на клуб ИПОН Благоевград спечели бал­канската титла по ММА. Синът на Венци Соти­ров – Мишката и общинската съветничка от Благоевград, Злата Ризова – Венцислав граб­на златен медал на състеза­нието, провело се в ТираАлбания. Как от шампион малката Мишка се превър­на в побойник, разказва Ма­рио…

Скучаят се раз­вива преди ня­колко дни, когато гръцкият млад мъж Андонис Бал­самис. Чуваме се по телефона с с него, който е звер­ски пребит от Вен­цислав Сотиров – Малката Миш­ка, син на общин­ската съветничка Злата Ризова…

– Андонис, раз­кажи какво точно се случи…

– Тръгваме си от клуб “LEVEL” към 03:00 сутрин­та към THE FACE. Пред банката при купола седяха едни момчета, които започнаха да се закачат с мен, защото бях с едни девойки. Единият от които беше Венцислав Сотиров, синът на Злата Ризова и Мишката – Вен­цислав Сотиров, а другият Васил Стоянов Георгиев и други момчета. Чуха ни че говорим на гръцки и явно ги е подразнило. Започнаха да обиждат момичетата и да ги наричат курви. Синът на Злата беше застанал на бой­на позиция и ни обиждаше. Даже дойде лице в лице и ми каза: „Ще ви еба и ще ви бия“. Казах му, че е пил и да ме оставят на мира. Тръгнах­ме нагоре към дискотеката. Застанахме на входа да из­чакаме едното от момичета­та да си проведе разговора по телефона. През това вре­ме, то и на записа се вижда как отдолу се задава сина на Мишката – Сотиров, с още едно друго момче и ди­ректно се насочва към мен. Удря ми плесник. Едното от момичетата за­стана пред мен да ме защити. Дойде и този Васил. В същото време си­нът на Злата ме издебва и започ­ва да ме млати в гръб. В момента на удара тръгнах да се браня и от­там ми наскачаха всички. На запи­са ще видите, че най-активни в на­насянето на уда­ри по мен са този Васил и сина на Злата Ризова.

– Имаш ли запи­са от побоя?

– Има го в поли­цията при поли­цейския инспек­тор от Първо РУП – Благоевград, Ро­мео Харалампиев.

– Тоест, това не може да бъде по­тулено, има запис, на които всичко се вижда?

– Да… Пет човека ме смля­ха от бой. Даже се вижда как сина на Злата с един скок ме рита в лицето. Имам отпечатък от маратонка на глава­та. Носът също ми е счупен. Изкарах си медицинско. Добре че братя барабанисти Пищолски ми­наха оттам, та се намесиха и ни разтърва. Конфликтът беше основно със сина на Злата Ризова. Направо ме смляха от бой. Аз не се бих, те ме биха. Ка­мерите на бан­ката са запи­сали всичко. На тях се виж­да как тези момчета се изсипват вър­ху мен. Всич­ко става за секунди. Бях с един мой приятел грък – Йоанис. Той не говори български. По най-бързият начин човека отива да вик­не охраната на THE FACE да излязат, за да ни разтърват. Охраната докато излезе всичко беше свършило. За една минута ме смляха и изчезнаха. Аз отидох и си извадих меди­цинско. Приятелката ми е адвокатка и пое щафетата. Ще пусна жалба. В момен­та съм в Солун защото ще правят операция на баща ми и затова не съм в Благоев­град. Снимки съм си напра­вил доста, за да се види до какво състояние са ме до­карали. Достатъчно доказа­телство е и записа от каме­рите на банката. Да се види как синът на общинския съветник Злата Ризова раз­дава правосъдие в нощните часове в Благоевград. Тя се мисли в последно време за много голяма работа и май и синът й се е възвеличал дос­та. Подал съм жалба. Имам и свидетели. Искам всичко това да стане обществено достояние. Няма да оста­вя нещата така. Искам да благодаря и на братята Пи­щолски, че се намесиха и ни разтърва. На камерите се вижда точно как стана всич­ко. Инспектор Харалампиев разполага с видеото. То е за­снето от банка ОББ.

– Разбрахме, че Злата е предложила пари, за да не пускаш никакви жалби…

– Да, но животът ми не струва 5-10 хиляди… Целта на моята приятелка адвокат е такава. В момента тяхната цел (на сина на Злата Ризо­ваБ е да ме прецакат. Ако мине сега производство по указа за дребното хулиган­ство, след това аз немога да направя нищо. Това им е целта. Да им се наложи една елементарна глоба и цирка да свърши. Сега с европей­ската конвенция за защита на правата на човека има един протокол, в който се въвежда принципа, че кога­то едно лице е било съдено независимо при какво про­изводство, не може да бъде съдено за същото нещо вто­ри път. Което означава, че те ако бъдат осъдени сега по указа за дребното хули­ганство и им бъде наложе­на една елементарна глоба, след това ние не можем да възбудим нито досъдебно производство, нито някакво друго наказателно преслед­ване срещу тези лица. Тоест ще бъдем жестоко прецака­ни. Затова сме пуснали жал­ба до прокуратурата да се самосезират. Пуснали сме становище до съдия Нико­лова. Надяваме се матери­алите да бъдат изпратени до прокуратурата и да се образува досъдебно произ­водство. Това си е престъ­пление от общ характер. Не следва да се води по УБДХ. Все едно да ги оставим без­наказани. Делото е насроче­но и ще водим процес. Дело за хулиганство. Опитахме да го отложим. Пуснали сме становище.. Всичко, което трябва сме направи­ли. Всичко зависи от съдия Николова. Ще видим какво ще стане, но няма да оставя нещата така и ще осъдя този човек, който едва не ме уби, да влезе в затвора.

ЗА МОРАЛА НА ЕДИН ПОЛИТИК!

От Силвия СТОЯНОВА

Съветничката Злата Ри­зова ползва правораздава­телната система с доноси и жалби срещу един политик. Сайтовете на скандално известния съветник Андон Тодоров ежедневно бъл­ват статии в нейна полза и я величаят за това, че на конвейер праща доноси в прокуратурата срещу поли­тически опоненти и кмета Камбитов. Сега обаче пра­вораздавателната система трябва да бъде смазана и да не работи ефективно, щом става въпрос за сина й. Ме­диите в Благоевград, стран­но защо, мълчат, влизайки в положение на една „майка“, щото Злата била добър чо­век. Това позволява на сина й да млати кой си иска, щото е ММА-боец, щото мама има връзки и тате е някой… Спе­те спокойно, деца, синът на Злата ще ви млати, после Злата ще се обади и всичко ще се потули. „Свободните медии“ и честни журналисти ще си правят автоцензура и престъплението ще се по­крие. Андон Тодоров, поли­тическият ортак на Ризов, известен с прякора „Върне­те си ми парите за кръста“, също активира лостове да спаси Ризова от резила и сина й от силата на закона. Е, няма как да стане. Топ Преса вярва в правосъди­ето и ще работи то да бъде наложена с най-голямата му строгост, защото мамините синчета не могат да бъдат реабилитирани, щото мама е е от опозицията… Срам!

ОЧАКВАЙТЕ В СЛЕДВАЩИЯ БРОЙ – ЩЕ ИЗГОНЯТ ЛИ МАЛ­КАТА МИШКА ОТ ММА-ОРГА­НИЗАЦИЯТА!

ОЩЕ ЗА ЗЛАТА РИЗОВА И БЪДЕЩЕТО Й В… ПРОКУРА­ТУРАТА!

Вестник “ Топ Преса „

коментара

Продължете с четенето

Таблоид

Тази седмица във вестник „Топ Преса“

Публикувано

на

Христина Шопова – заместник-кмет по култура и хуманитарни дейности на Община Благоевград, ексклузивно пред Топ Преса: Вярвам, че хората оценяват това, че работим със сърце за развитието на града

Георги Икономов: Банско е с амбицията да стане лидер в компостиране и рециклиране на отпадъците

Александра Богданска – Петканова в „Струмско“ с Dodge Viper за 175 000 лв.

Бакалов, докога ще тровиш Благоевград със закуски- боклуци?

На Острова сменят закони заради убития българин от Сандански

Бранимир Митов за седмото издание на „Талантино“: Без подкрепата на Община Благоевград „Талантино 2019“ нямаше как да се случи!

Пламен Галев заподозрян за изчезването на Буята

Благоевградчанки със стотици фалшиви профили, каква е целта? Между излъганите са: кметове, общински съветници, журналисти, адвокати, доктори…

коментара

Продължете с четенето
Loading...
loading...

Магазин за бои и мазилки JUB

Facebook

КАЛЕНДАР

юни 2019
П В С Ч П С Н
« май    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

ПОПУЛЯРНИ