Свържете се с нас

Бизнес

Банско отчете 4% спад на туристите през зимния сезон

Публикувано

на

Банско отчете 4% спад на туристите за зимния сезон, увеличава се броят на българите и израелците за сметка на турците и македонците!

Кметът Георги Икономов: Всичко зависи от хотелиерите и ресторантьорите, от собствената им политика, рекламна кампания, от продукта им…

Прогнозите на туристическия бранш в Банско за спад на туристите този зимен сезон се потвърдиха. 4% е спадът, който отчитат от курортната община за периода декември 2018 – март 2019 година в сравнение със същия период на миналата година. Той обаче е далеч под прогнозите на бизнеса за 15-20% спад и дори се е стопил с два процента след отчетените за декември и януари 6%. Цифрите са на база официално отчетените от хотелиерите реализирани нощувки през активния зимен сезон и сочат, че общо 194 207 души са предпочели Банско за своята зимна ваканция и са реализирали 662 683 нощувки.

През миналия зимен сезон туристите са били с близо 9 хиляди повече, или 203 024, а реализираните нощувки са 693 128.

Оптимистични са цифрите по отношение на българските туристи, които бележат  ръст от 6% спрямо предходната година. Реализираните от тях нощувки този сезон са 157 489 в сравнение с предходния, когато са били 149 075. Именно българите хотелиерите считат за най-добрите туристи и усилията им са насочени към привличането им и връщането им по родните курорти.

Положителен ръст от 7% бележат и израелските граждани, които са реализирали 69 089 нощувки. Те са сред масовите туристи в Банско и заемат четвъртото място по този показател.

Данните показват, че през този сезон в зимния ни курорт най-много са били туристите от Румъния, следвани от Великобритания, Гърция, Македония, Русия, Сърбия и Черна Гора и Турция. При всички обаче се наблюдава спад на реализираните нощувки спрямо същия период на миналата година. Най-голям е той при турските туристи, при които се отчита разлика от 17%, следвани от Македония с 15% спад и Великобритания с 10%. При останалите спадът е под 10%, като най-малък от 3% е за Румъния.

Интересен е фактът, че през месец март, който се счита за най-слаб през зимния сезон, тази година е отчетен ръст от над 5%.

Големият спад на турски туристи бе отбелязан от бизнеса в Банско още миналия месец. Александър, който е управител на оборотен ресторант в курорта, коментира, че това осезаемо се е усещало през целия сезон. По отношение спада през пиковите месеци  януари и февруари той сподели, че основната причина е дългото чакане на опашките на кабинковия лифт, което тогава се усеща най-много и е отказало хиляди туристи, и то платежоспособни.

От хотелиерския бранш коментират, че тези 4% спад биха могли да се стопят, ако работещите в сивия сектор излязат на светло. През последните години усилията на институциите са насочени и в тази посока.

Кметът на Банско Георги Икономов сподели, че всичко зависи от туристическия бранш, който сам трябва да намери решение и да върне туристите в Банско. „Какъв ще бъде един сезон зависи най-вече от ресторантьорите и хотелиерите, от собствената им политика, рекламна стратегия, качеството на предлагания продукт и т.н. Всичко зависи от тях самите и те трябва да помислят как да върнат туристите в Банско”, каза кметът Г. Икономов.

От туристическия бранш коментираха, че по време на почивните и празничните дни в Банско е имало доста туристи, но не очакват обрат в цифрите. Почти на 100% са били пълни големите хотели. Висока заетост е имало и в семейните хотели. Официални данни за реализираните по време на великденските празници нощувки все още няма.

Отрицателен ръст на туристите се отчита за пръв път в Банско от доста години. Данните сочат, че от 2013 година насам ежегодно има ръст на реализираните нощувки, като за 2018 година той е бил 3.5%. Дали летният сезон ще се окаже по-благоприятен за Банско и дали браншът ще успее да привлече достатъчно туристи и да се стопи отрицателният ръст, е рано да се каже.

ЯНА ЙОРДАНОВА

в.Струма

коментара

Реклама
loading...
Кликнете, за да коментирате

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Бизнес

„МИГ- Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово”, кани желаещите да представят проектни предложения по Мярка 10 “Интеграция на маргинализирани общности“

Публикувано

на

ВОМР с подкрепата на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020

„МИГ- Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово”, кани желаещите да представят проектни предложения по Мярка 10 “Интеграция на маргинализирани общности“ от стратегията за ВОМР на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово посредством процедура на подбор на проекти за представяна на безвъзмездна финансова помощ: BG05M9OP001-2.024 МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, Мярка 10 „Интеграция на маргинализираните общности“.

Целите на процедурата за безвъзмездна финансова помощ са:

Пълноценно участие в обществения живот на територията на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово на лица от уязвими етнически общности с фокус върху ромите, чрез насърчаване на включването им в: заетост, образование, обучение и социални и здравни услуги.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд чрез приноса на ОПРЧР за Водено от общностите местно развитие.

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 2  „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, Инвестиционен приоритет 1 „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите”q Специфична цел 1: Увеличаване на броя на лицата от уязвими етнически общности, включени в заетост, образование, обучение, социални и здравни услуги с фокус върху ромите, мигранти, участници с произход от други държави от ОП РЧР 2014-2020.

Проектите ще се изпълняват на територията на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, обхващаща територията на общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

 1. Направление „Подобряване достъпа до заетост”:
  • активиране на икономически неактивни лица;
  • посредничество за намиране на работа; професионално информиране и консултиране;
  • психологическо подпомагане;
  • мотивационно обучение;
  • предоставяне на обучение;
  • включване в стажуване, чиракуване, заетост в т.ч. в сферата на социалната икономика;
  • насърчаване на самостоятелната заетост и др.;
 2. Направление „Подобряване достъпа до образование”:
  • превенция на ранното отпадане от училище;
  • интеграция в образователната система на деца и младежи;
  • подобряване достъпа до образователни услуги за ранно детско развитие;
  • ограмотяване на възрастни;
 3. Направление „Подобряване достъпа до социални и здравни услуги”:
  • подобряване достъпа до и предоставяне на качествени социални и здравни услуги, в т.ч. интегрирани междусекторни услуги, съгласно специфичните потребности на целевата група;
  • предоставяне на индивидуални консултации и социално-здравна медиация на представителите на целевите групи;
  • повишаване информираността относно социалните и здравните им права;
  • насърчаване семейното планиране и отговорното родителство;
  • повишаване здравната култура и др.;
 4. Направление „Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи”:
  • планиране, управление, наблюдение и оценка на инициативи за социално-икономическа интеграция на социално изключени хора, групи и маргинализирани общности и за общностно развитие;
  • общностни дейности за промяна на практики, имащи негативно влияние върху социалното включване;
  • подкрепа за включване на целевите групи в процесите на формиране и изпълнение на национални и местни политики;
  • инициативи за преодоляване на стереотипи;
  • инициативи за популяризиране на културната идентичност на етнически общности, вкл. в сферата на традиционните дейности и талантите (занаяти и изкуства).

 

Проектите трябва задължително да прилагат интегриран подход към нуждите на целевите групи. Това се изразява в съчетание на минимум две от горните направления дейности, като задължителен характер ще имат дейностите от направление 3.

Общ бюджет на процедурата: 293 375,00 лв.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: https://umis2020.government.bg и и интернет страницата на МИГ: http://mig-gotsedelchev.com към документите по процедурата.

Първи краен срок за представяне на проектни предложения:01.07.2019 г., 17:00 часа

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020)https://eumis2020.government.bg

коментара

Продължете с четенето

Бизнес

„МИГ- Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово”, кани желаещите да представят проектни предложения по Мярка 9

Публикувано

на

ВОМР с подкрепата на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020

„МИГ- Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово”, кани желаещите да представят проектни предложения по Мярка 9 “Подкрепа за развитието на предприемаческите идеи на територията на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“ от стратегията за ВОМР на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: BG05M9OP001-1.066 МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, Мярка 9 „Подкрепа за развитието на предприемачески идеи на територията на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“.

Целите на процедурата за безвъзмездна финансова помощ са:

 • Диверсификация на икономиката на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово чрез подкрепа за развитие на предприемачески и идеи и умения в различни и иновативни области.
 • Увеличаване броя на включените в самостоятелна заетост безработни, неактивни и наети лица на територията на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд чрез приноса на ОПРЧР за Водено от общностите местно развитие.

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 1  „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места”, Инвестиционен приоритет 5 „Самостоятелна заетост, предприемачество и създаване на предприятия, включително иновативни микро-, малки и средни предприятия“ на ОП РЧР 2014-2020

Проектите ще се изпълняват на територията на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, обхващаща територията на общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово.

 Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

 1. Популяризиране и насърчаване на стартирането и развитието на самостоятелна стопанска дейност и предприемачество – организиране и провеждане на семинари, форуми и др. събития за активиране на потенциални предприемачи;
 2. Предоставяне на обучения за придобиване на предприемачески, управленски и бизнес умения;
 3. Предоставяне на специализирани консултантски услуги по въпроси, свързани с развитието на бизнеса – счетоводни услуги, услуги по управление на човешките ресурси и други подпомагащи развитието на начинаещи бизнес услуги, напр. достъп до мрежи, насърчаващи бизнес развитието, според конкретните нужди.

 Общ бюджет на процедурата: 97 792,00 лв.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: https://umis2020.government.bg и http://mig-gotsedelchev.com към документите по процедурата.

Краен срок за представяне на проектни предложения: 01.07.2019 г., 17:00 часа

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020)https://eumis2020.government.bg

коментара

Продължете с четенето
Loading...
loading...

Магазин за бои и мазилки JUB

Facebook

КАЛЕНДАР

май 2019
П В С Ч П С Н
« апр.    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

ПОПУЛЯРНИ