Свържете се с нас

Таблоид

Благоевградската адвокатка Албина Анева взе статуетка на Темида за „Дело на годината“

Публикувано

на

Първи по рода си казус в съдебната практика на страната, свързан с тотоми­лионер, донесе най-престиж­ната награда “Дело на годи­ната” и статуетка на Темида на благоевградската адво­катка Албина Анева. За жи­телите в Пиринско това не е изненада, защото знаят, че имат ли сложен проблем, тя е насреща. Анева винаги се е заемала с най-заплетените и трудни дела, но наказател­ни. Именно в тази област тя се чувства в свои води, но наградата печели с граждан­ско дело.

А победата е още по-слад­ка, защото казусът на Ал­бина Анева побеждава в конкуренция с номинирани топ дела в категорията – делото “Октопод” с адвокат Ина Лулчева, делото “Едрев” за златните залежи на Бъл­гария, делото на Николай Цонев, и срещу делото за во­енните имоти на НДК.

“Когато чух номинации­те, почти се бях отчаяла. Страшно се изненадах, като съобщиха, че нашето дело печели. Аз съм единствена­та провинциална адвокатка, която бе отличена, другите бяха от столични кантори. За нас това е голяма чест и признание за труда”, казва сега Албина Анева.

Делото наистина е уни­кално,защото няма никаква съдебна практика по подо­бен казус. Атакува се печал­бата от Българския спортен тотализатор. По принцип, печалбите се изплащат сре­щу представен фиш, който е ценна книга, така че този, който представи фиша, той получава и печалбата. Но делото е свързано с това, че друг човек претен­дира за половина­та от спечелената сума, заради това, че е дал половина­та стойност от па­рите, за да се купи фиша, но не той го е пуснал, нито той го е зая­вил за из­плащане, нито е бил негов. В спортния тотализа­тор има 45-дне­вен срок за заявяване на претенции, но ище­цът не е ползвал това право, с което може да оспори пе­чалбата.

А претендира, че двамата с то­томилионера са създали гражданско дружество, за да участват в тотото, и да печелят. Документи няма никакви, представил само свидетели. На пръв поглед казусът изглежда лесен, но се оказа сложен като прав­на конфи­гурация, претен­цията се базира на една особена фигура в облига­ционно­то право, каквато е граждан­ското дру­жество. Но за да съществува, тряб­ват много доказа­телства, а не само гласни, коментира адвокат Анева.

Кантората на Анева пра­ви почти пълна справка на съдебната практика в Бъл­гария по казуса и установя­ват, че подобно дело няма. Справката е правена за над 30 години назад. “Ние до­казахме, че нашият клиент тотомилионер, сам си е пла­тил фиша, сам го е пуснал в пункта и сам е отишъл след това да заяви печалбата. Де­лото беше трудно и за две­те страни и висш пилотаж за съда”, казва още Анева. Ищецът е бил представля­ван от двама адвокати – ад­вокат Ивайло Алексиев от Кюстендил и Иван Чолаков, който е председател на ад­вокатската колегия в Благо­евград. Делото е спечелено на първа инстанция и сега е в Софийски апелативен съд.

КАЗУСЪТ, ДОНЕСЪЛ НАГРАДАТА

Милионерът е Румен Пе­овски от село Покровник. Делото бе гледано в Окръ­жен съд – Благоевград, след като Антон Ангелов от също­то село претендира за поло­вината от 1,6 млн. лв., които спечели Пеовски с пуснат фиш за 1,20 лв. на 27 април 2017 г. Ангелов твърди, че двамата са приятели от де­тинство и от много години играели заедно с 5 едни и същи числа – 5, 12, 16, 24 и 32, а шестото било избирано произволно от онзи, който пускал фиша за конкретния тираж. Двамата плащали по 60 стотинки за фиша от 1,20 лв., поради което Антон Ан­гелов претендира, че Румен Пеовски му дължи 834 436 лв., т.е. половината от печал­бата от 1 668 872 лв. В хода на делото са раз­питани свидетели, които твърдят, че тотомилионерът Румен Пеовски говорил на­всякъде, че печалбата била на двамата. След като взел парите, първо дарили пари на детската градина в село­то, след което и двамата хо­дили в София на дентален лекар да си оправят зъ­бите. Румен купил лек автомобил “Мерцедес” на лизинг от автокъща в Дупница, който дал за ползва­не на Антон, но след това си го взел с намесата на полицията. Тотомилионе­рът закупил и много други вещи за бита на приятеля си – като те­левизор, хла­дилник, кафе­машина.

Така Ангелов твърди, че те са били с милионера в граж­данско дружество. Румен Пеовски отрича подобно съдружие в играта на тото с Антон Ангелов и твърди, че сам си пускал фишовете, а преди 15 години печелил и петица. Делото загрубява и се стига до разкриването на доста лични неща от жи­вота на двамата приятели. Пеовски обаче заявява пред съда, че е давал пари наза­ем на Ангелов, които обаче не му връщал, а го “поил” на купони с негови приятели от кримиконтингента. Незабе­лязано му слагали хапчета в чашата с алкохол и тъй като след за­поите не можел да се контро­лира, по­сегнал на близките си, заради което вли­зал два пъти на лечение в психодис­пансера. Според тотомили­онера той бил умиш­лено тро­вен с нар­котици.

В под­крепа на тази теза адвокат Анева посочва, че Антон Ан­гелов е издирван за трафик на наркотици от испанските власти в Ла Коруня.

И така след изясняването на сложните “приятелски” отношения де­лото приключ­ва в полза на тотомилионе­ра в Окръжен съд – Благоев­град, тъй като гражданският иск е отхвър­лен като неос­нователен. Ре­шението обаче не е оконча­телно и подле­жи на обжал­ване пред САС.

За адвокат Анева бит­ката продъл­жава. Тя има солиден опит зад гърба си и сега, когато прави равно­сметка казва: “Никога не съм искала да ставам адво­кат, учих право, за да ста­на прокурор до сакралната 1992 година. Тогава Главен прокурор стана Иван Татар­чев и започна така нарече­ния демократичен обрат в дейността на прокуратура. Не чаках някой да ме увол­ни и сама напуснах. Както и голяма част прокурори и съдии, които чувстваха, че няма как да работят с ново­то ръководство на Главната прокуратура. Татарчев ни направи събрание и ни каза, че няма да работи с бивши комсомолски и партийни се­кретари, с деца на активни борци и комунистически ли­дери. Тогава бях комсомол­ски секретар на нашата про­куратура и по съвест реших, че ще си подам оставката. Отидох при него, а той ми каза, че изобщо не визирал мен, нито е имал предвид най-младия прокурор, ка­къвто бях тогава, само на 27 години. Той каза да си взема молбата и да се връщам на работа, но веднъж решила, си казах,че никой не може да ми търси сметка за мина­лото на родителите ми или на мен и напуснах”, спомня си днес Анева.

Тя завършва право през 1984 година и до 1992 годи­на работи като младши съ­дия в Окръжен съд и замест­ник-районен прокурор.

Но животът и я хвърля в адвокатската професия. За нея в региона казват – ко­гато е трудно, идва Албина Анева. И е така, тя е адвокат по едно от най-известни­те мегадела в България за уволнените до един от служ­ба “Пътни такси” – Кулата и обвинени, че са правели двойно счетоводство.

Прокуратурата направи фурор като изготви обвини­телен акт от 22 хиляди стра­ници, който се возеше в ми­кробус.

Тя е и доверен адвокат на Маргарита Бербатова и Асен Бербатов, майката и брата на известната ни футболна звезда Димитър Бербатов.

Анева е адвокат и по на­шумелите наскоро арести в няколко града фармацевти от онкологиите.

В Благоевград също има един арестуван аптекар.

Вестник “ Топ Преса “

коментара

Таблоид

Почина първият омовец в община Сандански Йордан Костадинов

Публикувано

на

Първият омовец в община Сандански Йордан Костадинов почина на 87 години след масиран инфаркт. Той се почувствал зле, на място е извикан екип на Спешна помощ, но когато пристигнали, вече бил издъхнал и те само констатирали смъртта му.

Йордан Костадинов е първият председател на ОМО „Илинден” в общините Сандански, Петрич и Кресна. Погребението на известния омовец бе вчера, стотици се стекоха да го изпратят в последния му земен път.

ЛИДИЯ МАНЕВА

struma.bg

коментара

Продължете с четенето

Таблоид

Очаква ни топла есен

Публикувано

на

Очаква ни относително топла есен с нормално количество валежи за сезона. Такава е прогнозата за близките месеци на климатолога доц. Илиан Господинов от НИМХ.

Той призна, че трудно се правят дългосрочни прогнози, но към момента изглежда малко вероятно есента да бъде много студена.

По думите му преходните сезони пролет и есен са малко особени, тъй като есента започва с доста топло време в началото на сезона и завършва с практически зимно време в края му.

Очакванията му са средните сезонни температури да бъдат около нормалните.

Прогнозата на климатолога е времето през септември да е относително по-топло и сухо време и по-валежно с напредването на есента.

„Нямаме основание да очакваме специално извънредни метеорологични явления, но това не ни освобождава от сбъдване на такива събития по принцип“, коментира още Господинов.

Валежите и циклоните, които ще минават през страната, по-скоро ще са през октомври и ноември, но не е изключено да има такива и през септември, смята той.

„При тези обстановки е възможно да се създават по-екстремни обстоятелства, свързани с времето – по-обилни валежи, някакви условия за наводнения“, заяви климатологът.

Според него вероятността за такива събития е в рамките на нормалното – не са изключени, но няма основание да очакваме много по-голям брой от средното за този период от време.

„България е малка страна и по отношение на аномалии на времето от мащаб един сезон, те се случват в цялата страна. Например в България е малко вероятно в част от страната да е относително студено, а в другата част да е относително топло“, обясни Господинов.

Той допълни, че това се отнася и за целия регион на Балкански полуостров.

pirinsko.com

коментара

Продължете с четенето
Loading...

Магазин за бои и мазилки JUB

Facebook

КАЛЕНДАР

август 2019
П В С Ч П С Н
« юли    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

ПОПУЛЯРНИ