Свържете се с нас

Uncategorized

Чудотворец от Бачево намери лек за неизлечима болест?

Публикувано

на

КОЙ Е ТОЙ

Никола Стоянчев е нари­чан „Чудотворецът от трите планини“. Той е родом от село Бачево, което се на­мира между трите планини Рила, Пирин и Родопите. Дядо му по майчина линия е бил свещеник и лечител в село Добърско. Лекувал е само с една молитва зауш­ка. Прелюбопитен факт е, че неговият предтеча е слу­жил не къде да е, а в една от най-мистичните църкви в света „Свети Теодор Ти­рон и Теодор Стратилат“. Според местната легенда част от ослепените Самуи­лови войници проглеждат, като мият очите си от из­вор край този храм. Никола Стоянчев е наследник на популярния лечител.

– Г-н Стоянчев, проповяд­вате, че всяка частичка от това, което ни заобикаля, пази информация за Господ. Чрез него ли лекувате?

– Да, точно така. Това всъщност означава, че ако всичко друго изчезне, само тази частичка може да въз­върне света в неговата ця­лост. Това е частичката на Твореца. Именно Висшият разум диктува и целия про­цес по възкресението на човешкото тяло, по негово­то излекуване, така да се каже. Разбрах това още през далечната 1991 г., когато за­почна да се проявява изце­ляващата ми дарба. Тогава работех като геолог. Веднъж чрез мисъл форма, която ми се даде, разбрах как да помогна на един човек. И разговарях с Бог. Получи се. От тогава мисля, че съм пос­ветен в най-великата тайна на Господ. Защото, знаете ли, явявайки се божествени, ние сме сродени с всички светове – с мине­ралния, расти­телния, живо­тинския, духов­ния. Всичко това сме си ние. И не е глупаво да раз­говаря­ме с жи­вотните, цветята, със зе­мята, със съ­битията, които има да стават. Ако има урагани, земетресения, ние можем да говорим с тях, да станат по начин, по който да не ни навреди. Но хората не знаят за това. Не знам защо. За­щото Господ е дал забрава. Не си знаем дори среднове­ковната история. Някой ден Бог ще даде прозрение за това как са ставали нещата и тези петна ще бъдат изгла­дени.

– Какво усещат тези толко­ва много хора, дошли в при­емната ви да ги лекувате?

– Повечето от тях ми спо­делят усещанията си – едно­временно странна топлина и студенина по тялото, сякаш някой влиза в клетките им и работи в болните зони. А след това идват чувството за лекота, мирис на пролет, свобода и човекът се опра­вя. Абсолютно съм убеден, че с този метод може да се помогне при абсолютно вся­ка диагноза – от проблеми на опорно-двигателния апа­рат до тумори или хронични алергии, както и множестве­на склероза. Имам излеку­вани и от нея.

– Вярно ли е, че от болния човек се усеща лоша мириз­ма, а когато му „въздейства­те“, тя се променя?

– Да. Това е все едно тяло­то се освобождава от лоша­та енергия. След това се поя­вява мирис на тамян и рози. Това е неръкотворна същ­ност. Ще ви дам един при­мер. Имах много интересен случай в Скопие, където бях събрал хора на групов се­анс. Изведнъж влезе просяк и иска 200 денара. Мирише­ше ужасно. След около 10- ина минути всички в стаята започнаха да викат: „Ружи, ружи“. От просяка вече струеше аромат на рози. Всъщност появата на тази миризма отникъде е проява на творческата същност на света. Така както е сътво­рена тази миризма, така е сътворен и всеки атом. Така може да се възпроизведе всичко. Както казах, аз съм геолог и ние, геолозите, спо­рим много по темата нефтът какъв произход има – мине­рален, органичен или друг. Всъщност той може да се об­разува до безкрайност – как­то миризмите, както и всич­ко останало. Животът няма край, животът е „Аз съм и мога да се произвеждам“, казва Господ. Това е.

– Как възникват болести­те, наясно ли сте?

– В някаква степен сами си избираме болестите. Т.е. ние имаме проблем с това, което сме направили от себе си. Така че в нас е затворено всичко. И където и да оти­дем, вървим с нашата банка безкрайни знания и възмож­ности, но ползваме много малко от нея на този етап. Е, все пак има тенденция това да се промени.

– Не ви ли влияят болните на собствената карма?

– Такава е била волята Бо­жия. Преди 22 години ми се случи да стане това, което в момента съм. Тогава в рам­ките на месец скъсах с всич­ко. Тръгвайки на среща за едно нещо, се срещнах с Гос­под. Беше разтърсваща тази среща. Да предположим, че съм търсил нещо, което Гос­под е казал, че се намира на определено място. Когато копаех, за да го открия, раз­брах, че не мога да спра. И се окопавах все по-надолу. В един момент се огледах и видях, че копая своя гроб. Кръв течеше отвсякъде от ръцете ми. Тогава Господ ме извади отгоре и ми даде да разбера, че копая в сърцето си. И че там съм заключил всичко. Така бях въведен в изцелението.

Когато започнах да леку­вам и хората тръгнаха при мен, първото нещо бе, че за­почнах да получавам много ясно връзка с всеки един от болните – от какво е болен, разположение на духа, щас­тие, ако щете, и започнах да помагам. Болният започва да чувства топлина, вибра­ция или охлаждане, някои заспиват, някои започват да играят гимнастика, нещо неподвижно се раздвижва в тях. И когато започва лече­нието, започват да загряват органите, да се самоочист­ват, а ние го чувстваме това. Но много хора спират дотук. Казват си: „Добре съм“. Не се променят като характер, остават си същите. И нещата не се променят особено. Но и много от хората продължа­ват. Те развиват лечението не само в областта на здра­вето – физическо и духовно, но и в работата си, в общу­ването с другите хора. Енер­гията му е сменена на чове­ка, а това е най-важното за изцелението. И това, което излъчваш, е същото, което получаваш. Затова трябва да се стремим към позитив­ност. И да разберем, че в нас има достатъчно сили да пре­борим всеки страх и болест.

– Лечението може ли да се провежда чрез посредник, да кажем майка чрез дете?

– Да, ако детето не може да е при мен, идва майката. Аз й казвам, че вечерта ще почувства нещо, което ще й подсказва, че детенцето се лекува. Най-често това са чу­деса от рода на миризмите. Започва да мирише нещо, и то осезаемо. И след това се изчиства. И тя знае, че дете­то й се оправя.

– Има ли случаи, когато не сте могли да помогнете?

– Аз никога не каз­вам: „Не мога да ти по­могна, отивай си“. Бог е лю­бов и не съм аз този, кой­то ще каже: „Не“. Не съм из­дигнат толкова високо, че да помог­на на всеки човек. Трябва да се знае, че здраве­то и щастието на човека за­виси от отношението му към първопричината. Към Гос­под. Колкото по-правилно е това взаимоот­ношение, тол­кова по-добре се чувства чо­векът. Но тъй като ние сме следствие от тази първопри­чина, е добре да правим една наглед не много труд­на процедура. Всяка вечер от 21,00 до 21,30 ч. да се отпус­нем някъде на спокойствие и да си кажем: „Господи, оста­вям се в твоите ръце за изце­ление“. Защото енергията е скаларна величина. И тя не може да се насочва и упра­влява. Може да се променя, когато в човешкото тяло и дух работят сили. Силата е век­тор, тя може да се насочи, а енергията е състояние, което съответства на това, което сте вие. Ако сте болни, за да оз­дравеете, във вас трябва да се извърши енергиен преход. Но как ще стане той? Състояние­то трябва да се промени, за да се промени енергията. А тя ще се промени не с някаква дру­га енергия, а когато в тялото и духа работят сили. Те трябва да възникнат вътре в самото състояние, в енергията на бо­лестта и то ще започне да се променя. Така се оздравява.

Телефон за връзка с лечителя – 0899 188 827

коментара

Uncategorized

21-г. се преби с мотор в Хаджидимово

Публикувано

на

Млад шофьор катастрофира с мотора си в Хаджидимово в петък. 21-годишният Г. Бараков има книжка от 2 години, но няма необходимата категория за мотоциклет. Въпреки това той се качил на „Кавазаки“-то си, но загубил управление и паднал на пътното платно. При падането ударил паркиран влекач „Даф 95“.

Неправоспособният моторист е с охлузвания след инцидента, извадил е късмет, че е бил с предпазна каска и не е получил по-тежки наранявания. Тестът за алкохол, които полицаи му направили, бил отрицателен. По случая е заведена преписка.

коментара

Продължете с четенето

Uncategorized

ПМГ „Яне Сандански“ с четири „Златни гълъба“ на поредните престижни номинации

Публикувано

на

Най-старото средно училище не само в Гоце Делчев и региона, но и в Пиринско – ПМГ „Яне Санданки“ взе най-много награди на тазгодишното издание на наградите „Златен гълъб“ за постижения в различни области на образованието в региона. Цели 4 приза взе елитното школо, което за поредна година оглави „кервана“ на образованието по долината на Места

И този път организаторите от  Обществения съвет по образование се бяха постарали дълбоко да проучат номинираните, а така също и да направят възможно най-тържествено получаването на призовете, които по традиция се връчват във втората седмица след края на учебната година в средните училища. За арена на събитието  на четвъртите награди отново бе избрано селo Лещен и неговата райска обстановка, а изненадите тази година бяха и сред водещите – бившият сътрудник в щаба на еврокомисаря Мария Габриел Мария Милева и един от главните герои в популярното преди време тв шоу „Имаш поща“ Пейо Филипов. В присъствието на приятели на събитието от различни области на живота те представиха на вниманието им победителите в различни категории.

Сред наградените очаквано застана и Ученикът на годината (от средно училище) Иван Попов – ПМГ „Яне Сандански“, който е ориентиран към природните и математическите науки показа и в тази година постоянство като за учебната 2018/2019г. Заслужи вниманието на журито с 1 място на областен кръг на Европейско кенгуру; 2 място на областен кръг на олимпиадата по физика;

Сребърен медал от международен кръг на олимпиадата по астрономия;

5 място на национален кръг на олимпиадата по астрономия. Освен това

Изготвяне на впечатляваща презентация за Космоса, по случай Деня на отворените врати.

Ефектно представяне на програмата за космическия лагер на Space Camp в Турция, където деца от цяла Европа обменяха идеи в тази научна област. Иван заслужи своето запазено място в историята на Гоце Делчев със спечеления сребърен медал на планетарната олимпиада по астронимия в Шри Ланка. За Учител на годината (от основно училище) бе обявена Росица Кондева – Второ ОУ „Гоце Делчев“, гр. Гоце Делчев, което в своя дългогодишен педагогически стаж, натрупан в началната степен на образованието се утвърди като опитен педагог, възпитател и ръководител, а нейните ученици от виспуск 2018/2019 са част от екипа четвъртокласници, които завоюваха престижното седмо място на Национално външно оценяване за област Благоевград. Тя използва подходи, които са подходящи за потребностите на учениците, за да ги включва успешно в учебния процес и да ги мотивира. Нейните класове се отличават не само с високите си постижения в учебния процес, но и с уменията си да работят в екип. Те участват активно във всички училищни, общински, регионални и национални инициативи. Поддържа ефективни професионални отношения с колегите. Комуникира умело с родителите във връзка с постиженията и благополучието на учениците.

Учител на годината (от средно училище) стана Карамфилка Патинова от ПМГ „Яне Сандански“. Една от любимите учителки в своето училище е известна със своите съвременни и иновативни методи на обучение. Тя печели вниманието на журито с уменията си да развива и насърчава уменията на своите ученици и така постига задълбочени и трайни резултати. Като старши учител се отнася много сериозно към менторската си дейност по отношение на младшите учители, като им дава препоръки и ги насърчава в добрите им практики. Активно работи в методическото обединение на „Природни науки и спорт“, като се старае да наложи атмосфера на взаимно доверие и помощ, атмосфера на уважение към всеки колега и неговия принос. Непрекъснато се самообразова и се квалифицира. В методично отношение уроците на г-жа Патинова се открояват със задълбочена предварителна подготовка, емоционална наситеност, оригиналност, иновативни техники, с които мотивира учениците за постигане на високи резултати. Показва в работата си педагогическо майсторство и професионализъм. Отворена е към постоянното използване на Интернет и IT-технологии, с което позволява на учениците да се докосват по различен начин до всяко специфично знание и информация. С работата си тя изгражда у тях критично мислене, способност да се ориентират във водовъртежа от информация, да отсяват вярната от невярната и не на последно място да бъдат по предприемчиви, креативни и подготвени за реалния живот. Използваните от нея техника за активно учене в класната стая оказват съществено въздействие върху научаваното. В урочната си работа активно използва методи като учене чрез действие, учене чрез игри и учене чрез експеримент. Използването но посочените методи и техники, както и включването на интерактивно обучение и уменията й за гъвкавото им прилагане, са фундамента, който е наличен и допринесе тя да е в основата на създадената първа професионална учебна общност в училището. Уменията й за добра екипна работа допринасят за мотивиране на учителите от тази общност за активна работа по отношение на използването на проектнобазираното обучение чрез серия от интердисциплинарни уроци, които променят качеството на предлаганата образователна услуга от ПМГ „Яне Сандански“. С използването н на новаторски подходи в своята работа г-жа Патинова развива функционалната грамотност на учениците, а това разгръща техния потенциал в различни научни области.

Училище на годината в средното образование стана очаквано Природо – математическа гимназия „Яне Сандански“, която пък е първото иновативно средно училище в Югозападна България. Иновацията е свързана с развиване на функционалната грамотност на учениците. Учениците са в центъра на процеса на обучение, като учителите разработват и провеждат интердисциплинарни уроци с откриване на пресечни точки между учебните програми по природни науки, математика, хуманитарни и обществени науки, технологии. Така учениците схващат и осъзнават връзките и зависимостите в процесите, явленията и понятията. Могат спокойно да анализират, да обобщават, да работят успешно в екип.

Учителите използват проектно базираното обучение в четирите иновативни паралелки и така се превръщат в съветници и помощници на гимназистите. Педагозите си сътрудничат в професионална учебна общност и заедно задълбочават знанията им за процесите, явленията, понятията, въплъщават ги в различни социални роли – на архитекти, на журналисти, на химици, на физици, на биолози и др. Всичко това спомага за развитието на учениците по посока на креативността, екипността, отговорността, адаптивността, съобразителността. Интердисциплинарните уроци стимулират и работата в екип на самите учители по посока на обмяна на добри практики. Учениците от иновативните паралелки изготвят, представят и защитават социално значими проекти на различни теми, обобщавайки резултатите от дейностите в интердисциплинарните уроци. Процесът на осъществяване на ученическите проекти е много интересен, защото включва етапи, през които преминават учениците – четене, проучване, анализиране, извличане на информация, превеждане, общуване с хора и институции извън училището и най-накрая най-вълнуващото събитие – представянето на продуктите пред учители, родители, медии и общественост.

За своята дългогодишна дейност за издигане на образованието в Гоце Делчев приз получи учителят по информатика Ирина Горанова от ПМГ „Яне Сандански“, която дълги години създаваше не е дин и двама състезатели в различни надпревари по преподаваната от него дисциплина. С това тя издигна нивото не само на училището, но и прослави община Гоце Делчев, което съвсем логично донесе и отличието за нея.

Училище на година в категория основно училище стана Трето ОУ „Братя Миладинови“, което през 2018 получи от Министерството на образованието за иновативно училище. То бе отличено заради това, че в периода 15.09.2018 г. до 30.05.2019 г. общият брой призови места от училищни, областни, национални и международни конкурси; олимпиади са 85.

Петнадесет наградени от училището учители и други специалисти за особен принос за издигане на авторитета на училището, работа по проекти, осъществени инициативи и успехи на учениците. Двама учители, номинирани за най-високото отличие в образователната сфера – „Неофит Рилски“ през тази учебна година. Един старши учител в начален етап бе удостоен с най-високото почетно отличие „Неофит Рилски“, присъждано в образователната система на Република България. Трето основно училище „Братя Миладинови“ винаги са актуални, модерни.

За Ученик на годината (от основно училище) бе обявена Снежана Костадинова – Трето ОУ „Братя Миладинови”, която за поредна година показа, че е стриктна в изпълненията на изискванията на своите учители, постигна отличен успех, но се изявява и в други области на познанието – умее да пише емоционални стихотворения, съдържателни разкази, задълбочени есета; рисува с пясък, акварел, графит; изработва скулптури от глина; води до победи спортни отбори по баскетбол, футбол, волейбол; създава невероятни фотографии. Председателят на Ученическия съвет в нейното училище Има няколко златни, сребърни медали и призови места на Международни, национални и областни състезания в различни сфери на науката, спорта и изкуството.

За Иновативно училище на 2019 пък бе обявена ПГ по МСС „Пейо Яворов“ е една от най-бързо развиващите се професионални гимназии, като доказателствата за това са много, започвайки най-напред с успешно реализираните нови специалности и увеличения брой ученици с над 100%. Изминаващата 2018/2019 учебна година е знакова за гимназията с извоюваните множество призови места, проекти, програми, конкурси, награди, признания и сбъднати мечти, с които доказа, че се превърща в една от водещите структуроопределящи гимназии с регионално, областно и национално значение.

ПГ по МСС вече е желан партньор в редица европейски страни.

ПГ по МСС е първата професионална гимназия в България, която е избрана и включена в електронната платформа ,, Обединено електронно училище“, създадена от ЦМДТ ,,Амалипе,, наречена ,,Moodle“.

Гимназията работи и в направление ,,Селекция на застрашени породи важни за селското стопанство“ с петгодишен период, в който съвместно с БАН института по биология и имунология на размножаването, ще извършва селекция на каракачански овце.

Гимназията е пилотно училище в България със своя Училищна тренировъчна ферма ,,Агролидер“, която има свое собствено производство на биопродукти от растителен и животински произход, които реализира чрез своя онлайн платформа.

Гимназията разполага с УОС, в което освен стадо каракачански овце отглежда и кокошки носачки, пуйки, патици, токачки, яребици и кеклици.

ПГ по МСС печели първо място в Национален конкурс ,,Имам бизнес идея“, за създаването на еко ферма и здравословното хранене.

Признание за училището е и класирането в Национален конкурс ,,Моето зелено бъдеще“.

Първо място за най-активно училище в Югозападна България е за ПГ по МСС в конкурс организиран от Център ,,Амалипе“.  Училището ни е единственото регистрирано като биопроизводител.

Категорично училището може да служи като пример за образователен модел във връзка със ЗПУО и наредбата за приобщаващото образование. Доказателство за това са видими. Инж. Татяна Малакова е носител на почетната награда ,,Неофит Рилски.“

„ЗЛАТЕН ГЪЛЪБ“ 2019 НАГРАДА „ПРИЯТЕЛ НА ДЕТЕТО“ отиде при г-н Владимир Москов, Кмет на Община Гоце Делчев, която му бе връчена за активната политика водената от него местна власт в подкрепа на училища и детски градини и инициативи, насочени към децата. Той подкрепя всички добри практики в общината, свързани с работата с деца и младежи. Поощрява и подкрепя дейността на неправителствени организации, имащи отношение към сферата на детския живот. Обръща специално вниманието на децата, нуждаещи се от социалните услуги и на младите хора със специални потребности. Той лично подкрепя учебните заведения при всички техни проекти по европейски и други програми с цел подобряване на учебната и извънкласна дейност на децата и учениците. По негова инициатива общината осигурява транспорт на деца до детски градини и училища в случаите, когато няма такива в съответните населени места.

Единодушно всички гласували представители на образованието присъдиха награда „ВДЪХНОВИТЕЛ – 2019“ на Валнтин Атанасов, който от 15 години е председател на „Обществен съвет по образование в община Гоце Делчев“. През този дълъг период той е вдъховител на поколения млади хора, доброволци в Младежкото крило на организацията. Оставил в тях неизмерима следа и спомогнал за личностното израстване на всеки един. С приятелско, уважително отношение и зачитане индивидуалността на другия, Валентин Атанасов продължава да насочва децата, учениците, младите хора и възрастните. Успешно ги мотивира да бъдат идейни, отговорни, готови да вземат решения и да помагат. Като училищен психолог и психотерапевт вдъхновява към промяна, към подем и ги прави докосващите се до него по-силни, по-можещи, по-устремени, по-дейни. Своята сила той открива в това да помага на хората, което превръща в мисия и професия.

СНИМКИ – ОТ СТРАНИЦАТА НА СЪБИТИЕТО ВЪВ ФЕЙСБУК

коментара

Продължете с четенето
Loading...

Магазин за бои и мазилки JUB

Facebook

КАЛЕНДАР

юли 2019
П В С Ч П С Н
« юни    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

ПОПУЛЯРНИ