Свържете се с нас

Таблоид

Анета Вълева, МКБППМН – Гоце Делчев:За миналата година най-голяма част от случаите, по които сме работили, са кражби

Публикувано

на

– Г-жо Вълева, как­ви са случаите, с които се сблъсквате напоследък в Местната комисия за борба с противообществените про­яви на малолетни и непълно­летни лица в Гоце Делчев?

– Случаите, с които най-чес­то работим са свързани с противообществени прояви, извършени от малолетни и непълнолетни лица на тери­торията на община Гоце Дел­чев, като за миналата година най-големият брой от случаи­те бяха кражби, а също така зачестяват в последните го­дини престъпленията, свър­зани с притежание на нарко­тични вещества. Миналата година имахме и един много неприятен случай с извърше­но блудствено действие от група малолетни лица.

– Увеличават ли се случа­ите на подобни прояви през годините?

– Не бих казала, напротив, ние работим по случаи, кои­то са изпратени от Районна прокуратура или Полицията. Мога да кажа, че дори има тенденция към постепенно намаляване на възпитател­ните дела, които разглеж­даме в Комисията, но съще­временно работим много и в посока превенция на тези прояви, превенция на агреси­ята в училище, утвърждаване на добри отношения между децата, като консултираме родители и деца. Работим по различни кампании, които са свързани със социално-пре­вантивни цели в Общината. Мисля, че няма увеличаване на случаите, но това се дъл­жи предимно на огромните усилия, които полагаме за ранна превенция и също така превенция на място в учили­щата.

– Каква е методиката на работа?

– Методиката ни на работа е свързана от една страна със сигналите, които идват от Районната прокуратура за възпитателни дела, които се образуват по преписки. Ние уведомяваме семейството и поканваме родителите и де­тето на възпитателно дело като междувременно за де­тето се изготвя социален до­клад и когато дойдат те при нас им представяме това, което е извършено, уведомя­ваме ги за техните права и съ­ответно на делата присъства и представител от отдел „За­крила на детето“. Налагат се възпита­телни мер­ки според Закона за борба сре­щу проти­вообщест­вените прояви на малолетни и непъл­нолетни лица.

Другата линия, по която работим е превантивната. Методиката там е свързана най-вече с консултиране от психолог, работа с обществе­ни възпитатели, организира­не на социално-превантивни кампании. Например тази го­дина за трета поредна годи­на в нашата община имаме програма, която Общинската комисия за борба с противо­обществените прояви орга­низира с участието на трите основни училища в Гоце Дел­чев и училището в село Бани­чан. Тази програма предоста­вя безплатни обяди за деца, които са в риск от отпадане от училище; социален риск; деца, които са сираци; деца, които живеят в социално за­труднени условия. По този начин ние осъществяваме една наистина ранна превен­ция за това децата да оста­ват в училище целодневно, да посещават занималня, да са спокойни по отношение на първичните нужди като пре­доставянето на обяда. Раз­бира се, има и много други кампании, които организира­ме през годината. Текущата ни работа също тече по кон­кретни заявки от училищата, свързана с конкретни деца, с които има някакви пробле­ми – било то отсъствия, било то извършване на агресивни прояви. Оказваме подкре­па там където е необходимо и когато сме уведомени за това.

– Какви инициативи Ви предстоят?

– Най-мащабната инициа­тива, която ни предстои е Лят­ната програма, но преди това предстои Работилница за ро­дители, която ще организира­ме с подкрепата на УНИЦЕФ и по тяхната методика. Това е форма, в която подкрепяме родителите в периода на ран­ното детство за осъществява­не на позитивно възпитание без прилагане на насилие, така че родителите да могат да окажат възможно най-по­ложително въздействие за децата и да ги подготвят за следващите периоди. Също така организираме кампания за посаждане на дръвчета, както и кампания за работа с деца от етнически малцин­ства. Включваме се и в про­летното почистване на Общи­ната.

Вестник “ Градът “

коментара

Таблоид

Днес директорът на ЮЗДП инж. Дамян Дамянов свиква работно съвещание с ръководителите на 40-те държавни горски и ловни стопанства

Публикувано

на

Днес – 19 юли, от 10.30 часа, в сградата на ЮЗДП в гр. Благоевград, директорът инж. Дамян Дамянов свиква работно съвещание с ръководителите на 40-те държавни горски и ловни стопанства.

Срещата е във връзка със създаването на организация за намаляване популацията на дивите свине, като вектори за разпространение на Африканската чума и мерки за биосигурност при транспортиране, вземане на проби и съхранение на отстреляните диви свине и хищници.

           

коментара

Продължете с четенето

Таблоид

След среднощен екшън в Гоце Делчев и гонка с полицията! Задържаха Петър Велинов, опитал да проникне с взлом в автосервиз!

Публикувано

на

Петър Велинов е задържаният и обвинен за влизане с взлом в автосервиз в Гоце Делчев. Сервизът е собственост на Костадин К., а Петър, в съучастие със свои приятел опитали да проникнат в него в нощта на 24 юни. Те пробили патронника с бормашина, но през това време чули, че приближава патрулка.

Качили се на колата си и отпрашили с мръсна газ. Двамата успели да се изплъзнат на полицаите след среднощната гонка. По-късно единият от тях бе установен и задържан, а именно Петър Велинов.

Съучастникът му все още е в неизвестност. Велинов е от няколко дни в ареста, а днес се изправи пред Окръжен съд с искане за измяна на мярката му в по-лека. Предстои тричленният състав да се произнесе./struma.com/

коментара

Продължете с четенето
Loading...

Магазин за бои и мазилки JUB

Facebook

КАЛЕНДАР

юли 2019
П В С Ч П С Н
« юни    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

ПОПУЛЯРНИ