Свържете се с нас

Политика

Лидерът на ПП „Атака“ Волен Сидеров пред Топ Преса: Каня младите от Югозападна България за евродепутати!

Публикувано

на

С Политическа академия за първи път у нас – 100% преференции,100% мажоритарност! Разбиваме партийния модел

Г-н Сидеров, за­почнахте нещо нес­тандартно. Изби­рате млади хора с конкурс за евроде­путати.

– Да, за първи път в българската по­литическа история след 1990 г. зрители, пряко, с гласа си, могат да направят някого евро­депутат. Вече мина първата седмица от състезанието за евродепутати, което из­лъчваме по партийната ни телевизия. Предимно млади хора са, завършили иконо­мика, политология и право. Самата идея се разви много бързо. Обявих конкурса бук­вално дни преди старта на предаването „Политическа академия”. Всеки ден идват нови хора, които имат же­лание да участват в състе­занието за евродепутати. С него смятам, че ще покажем един различен модел на пра­вене на листа – надпартиен през партия. Нека и вашите читатели подадат докумен­ти за кандидатстване на www.ataka.bg/izbori или на адрес София, площад „Сла­вейков” 4А. В Благоевград има и университет, може някой студент от горните курсове да влезе в листата на АТАКА, а защо не и да е следващият евродепутат от нашата листа.

– Как избирате кой да участва всяка вечер в пре­даването в АЛФА ТВ? Пра­вите ли предварително пре­сяване?

– Да, има изискване за из­бор на евродепутати – кан­дидатите да са навършили 21 години. Оттам нататък пресяването става с пред­варителни разговори. Като цяло са интелигентни, добре стоящи млади хора. Пробле­мът, който виждам дотук, с уговорката, че имаме още две сед­мици – ми­наха пър­вите пет пре­да­вания, е, че са прекале­но стегнати души, несмели. И си мисля сега, че главната ми заслуга може би ще бъде да ги освободя от скованост­та, от този страх, от прите­снението. Те се притесняват. Казвам им: „Освободете се от този страх, защото, как­вото и да правите в живота, трябва да имате смелост­та да го направите.“ Може да сбъркаш – падаш, ста­ваш. Някак си са като блокирали и това, изглеж­да, е днешни­ят проблем, и то не само при младите, че народът е парализиран от мисълта, че нищо не може да направи. А то може. Вярно, че един човек сам не може да смени сис­тема или да промени нещо голямо, но може да действа.

– Смятате ли, че „Поли­тическа академия” може да прерасне в по-дълго­срочен проект и след евро­пейските избори?

– Да, точно това е интерес­ното. Аз имам предвид не само тези евроизбори. Тук каквото стане – стане, как­вото каже изборът на зри­телите на телевизия „Алфа“, които ще класират канди­датите, и каквото после гла­суват хората на изборите. А след това плани­рам това да го про­дъл­жим. Даже пред­виждам да напра­вя една фон­дация, която да се занимава с това – изцяло насочена към подпомагане на млади хора, млади таланти, такива, които мо­гат да напра­вят принос за България, обаче нямат финансовата възможност или пък не смеят.

Виждам в тази академия няка­къв нов начин да събудим импул­са в младите, да разберат, че всич­ко зависи от тях – не само в политиката.

На 21 април ще тегля чертата, тогава е го­лемият фи­нал на състеза­нието за лис­та­та ни с кандидати за евродепутати. Тези по пети­ма души на седмица – всеки от тях победител на деня, се класират за големия финал. Там пак зрителите с гласува­не ще подредят кой е първи, кой е втори и кой – 17-и.

– А журито, в което сте и вие, има ли право на глас?

– Журито има повече регу­лираща роля, в предавани­ята участниците също ни задават въпроси, не само ние на тях.

Сред основните теми са миграцията, Ис­танбулската конвен­ция, санкциите на ЕС срещу Русия, евро­субсидии, доходи.

Чрез политиче­ската академия, с която ще из­лъчим наша­та листа, на практика реализира­ме прин­ципа 100% ма­жо­ри­тар­ност, 100% префе­ренции.

Веселин Стаменов

Вестник “ Топ Преса “

коментара

Политика

233 присъди са издадени след обвинителни актове на Гешев

Публикувано

на

233-ма души са били осъдени по актове на кандидата за главен прокурор Иван Гешев от 2006 до 2016 г.

Това е периодът, в който той е работил в Софийската районна и Софийската градска прокуратура. Пак за тези 10 години той е написал 4218 постановления по досъдебни производства и 2969 акта по преписки, също и 230 обвинителни акта. Участвал е и в 711 съдебни заседания.

Данните бяха представени от Даниела Машева, която е шеф на Комисията по атестирането и конкурсите (КАК) към Прокурорската колегия на ВСС, предаде „24 часа“.

Комисията се събра днес, за да подготви проект за доклад за професионалните качества на заместник-главния прокурор Иван Гешев. На 22 юли тази година той единодушно (с 11 гласа „за“) бе номиниран за главен прокурор от Прокурорската колегия. Част от процедурата е КАК да изработи проект за доклад за професионалните му качества, който на 9 октомври ще бъде представен на Прокурорската колегия.

Пак от статистическите данни става ясно, че по времето, когато е бил начело на Специализираната прокуратура от 2016 до 2018 г. той се е произнесъл по 1793 административни преписки, 729 писма на граждани, и е направил 62 предложения за законодателни промени до главния прокурор. Също така е издал и 44 113 заповеди от административен характер.

Изводът в доклада е, че Гешев притежава високи професионални качества и стриктно изпълнява задълженията си. Той също така е носител на изключителни умения за работа в екип и успява да ги мотивира. Получил е и признания от редица институции, с които е работел. Иван Гешев присъства на заседанието на КАК.

„Тези, които очакваха негативни резултати, ще останат разочаровани и трябва да си намерят други сегменти“, заяви той. Кандидатът за главен прокурор благодари на тези, които са го подкрепили, както и на тези, които не са.

„Моето разбиране е, че за да се постигнат резултати, трябва да има взаимодействие и колегиалност“. При представянето на проекта за доклад стана ясно, че до ВСС са изпратени 73 становища относно кандидатурата на Гешев, като в 68 от тях той е бил подкрепен. Пак в проекта за доклад става ясно, че докато е бил в Софийска районна и в Софийска градска прокуратура, той е наблюдавал дела с голяма правна и фактическа сложност. Много добре е работел в екип. През годините той е усъвършенствал своите професионални качества, минавайки през 3 курса на обучение в Националния институт за правосъдие. Проектът за доклад единодушно бе приет от 10-имата присъстващи членове на КАК.

Иван Гешев отказа да коментира след заседанието с аргумента, че в момента е в процедура по избор на главен прокурор. Той съобщи обаче, че до края на седмицата може да станат ясни резултатите от проверката за спирането на програма „Хоризонт“ в петък сутринта.

коментара

Продължете с четенето

Политика

ИЗВЪНРЕДНО: Пълно единодушие за високите професионални качества на Иван Гешев в прокурорската комисия по атестиране и конкурси към ВСС

Публикувано

на

 

Гешев бе издигнат от цялата Прокурорска колегия на съдебното правителство за наследник на Сотир Цацаров и подкрепен от професионалните организации на прокурорите и следователите. За да стане обвинител № 1 са му необходими и 6 гласа от Съдийската колегия на ВСС.

Двете комисии на Прокурорската колегия ще излязат с доклади след заседанията си, които ще бъдат обсъдени от целия ВСС на 9 октомври. Гешев пък ще бъде изслушан от съдебното правителство на 24 октомври.

Днес заседава първата комисия на Прокурорската колегия на ВСС – по атестирането и конкурсите.

Кандидатът Иван Гешев се появи лично на заседанието, за да изслуша заседанието на комисията.

Според прокурорската колегия кандидатурата на Гешев отговаря на изискванията за длъжността, стана ясно от становището на магистратите.

 

„Високият му професионализъм и стриктното изпълнението на служебните му задължения, отличните умения за работа в екип, пълно покриване на изискуемите качества на ръководни административни умения, признания от редица международни институции и широка подкрепа от колегите му, както и от органи и институции, с които е работил.

Въз основата на документите, комисията по атестиране и конкурсите на прокурорската колегия счита, че същият отговаря в пълнота на законовите изисквания“, заяви от комисията в своя доклад, прочетен от председателя на комисията Даниела Машева.

Докладът разкри, че начело на Специализираната прокуратура за две години Гешев се е произнесъл по 1793 административни преписки, 729 писма на граждани, и е направил 62 предложения за законодателни промени до главния прокурор. Също така е издал и 44113 заповеди от административен характер. Справката за работата му сочи още, че 233 души са били осъдени по негови актове, докато е работил в Софийската районна и Софийската градска прокуратура и е написал 4218 постановления по досъдебни производства, 2969 акта по преписки,както и 230 обвинителни акта.

„Благодаря и на тези, които са ме подкрепили със становища на първо място, защото стана ясно, че са напразни надеждите на онези, които са очаквали конкурсът да извади някакви негативи в моята работа. Стана ясно, че такива няма и този доклад го показва.

Но благодаря и на другите, които не са ме подкрепили, защото истината може да се установи при разкриване на различни гледни точки.

Благодаря и на колегите от други институции, които са ме подкрепили, защото това отговаря на моето разбиране, че за да се постигнат резултати, трябва да има колегиалност и добро взаимодействие с всички органи от правоохранителната система, от които зависи борбата с престъпността.

Докладът бе приет единодушно от присъстващите с явно гласуване и ще бъде публикуван официално на страницата на ВСС в унисон с изискванията за отворена и прозрачна процедура по избора на главен прокурор.

След заседанието Иван Гешев заяви, че е казал всичко, което е имало да се коментира по процедурата на живо пред цялото обществото в излъчването на ВСС. „В процедура съм и няма какво да коментирам по темата пред медиите. Всичко се излъчва онлайн и е достъпно“, напомни той.

„Винаги съм бил коректен и съм давал подробни изявления, когато е има акция или е необходимо. Сега няма какво да коментирам и не искам да ме преследвате, защото трябва да отида на работа“, обърна се към журналистите Гешев, тъй като няколко от тях го гонеха по улиците около сградата на ВСС. Сред тях беше и лъсналата като необективна и любимка на властта Силвия Великова, която призова за протести срещу Гешев от ефира на БНР и така стана ясно, че не е нито независима, нито безпристрастна.

„Не е коректно да коментирам процедурата, защото това е работа на ВСС. Сега ви моля да ме пуснете да отида и да си свърша работата“, призова Гешев. На въпрос кога ще приключи проверката за спирането на излъчването на БНР, той обясни, че има срок за нея и след него ще бъде изнесена цялата информация по казуса. „Виждате колко открито и прозрачно работи прокуратурата, публикуваме всички подробности по разследванията и дори доказателства“, припомни Гешев.

Вижте цялото заседание във видеото на живо:

Вижте и какво каза и зам.-главният прокурор Иван Гешев след заседанието:

 

 

 

коментара

Продължете с четенето
Loading...
loading...

Facebook

КАЛЕНДАР

септември 2019
П В С Ч П С Н
« авг.    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

ПОПУЛЯРНИ