Свържете се с нас

Таблоид

СЕНЗАЦИОННО! Задава ли се земетресение в Гоце Делчев?

Публикувано

на

Дарбата му е да описва бъдещето им или им помага да го променят. В нача­лото на 2015 година единствен в света с точност предсказва трагедията с авио­катастрофата над френски­те Алпи. Той първи провидя страшния пожар във влака по линията София-Кардам. Вина­ги е познавал резултатите на изборите в България, научи gzona.

В началото на 2010 година единствен предсказа избух­ването на вулкана под исланд­ския ледник Ейяфятлайокутл. Божидар Караджов посочи и опустошаващите пожари в Калифорния. В началото на 2014 година само той пред­сказва за бъдещите тогава проблеми между Русия и Ук­райна, и отцепването на Крим.

Има две висши образова­ния. В момента готви докто­рантура в Москва. Божидар Караджов е издал няколко книги, сред които и „Инди­го децата на света“, която е преведена на английски и руски език. През миналата година бе вписан в елитната класация на на-известните пророци в света. Богатството му са множеството приятели, но най-вече човекът до него, както и трите му деца.

Какво ни чака през 2019-та година? Ще преживеем ли нови катакли­зми и бедствия? Ще се появят ли нови играчи на поли­тическата сцена и кой ще спечели изборите? Кога Бъл­гария ще се оправи и ще срещнем ли извънземни – на всички тези въпро­си отговор дава Божидар Караджов в интервю.

– Разкажете ми за вашата дарба!

– Не съм претърпял някакви инциденти или злополуки, които да са отключили ясновид­ството. Информацията при мен е под формата на мисъл, не е свърза­на с гласове и поява на картини. Започна още в периода на 7-8 годиш­на възраст. Тогава не знаех кой съм аз. Доста бях притеснен да не би да не съм добре психически, или пък това дали е вярно, дори не знаех дали така се разви­ват всички хора. Счетох го в началото за доста нормал­но, после за доста странно, а след това го взех за дос­та плашещо. Първоначално предсказвах за по глобални събития. Гледах доста спорт и около Сена и смъртта му (Айртон Сена, състезател от Формула 1, загинал трагич­но при състезание – бел. ред.). Тогава започвах да се плаша дали това е нормално и дълго време го таях в себе си.

До периода на 11-годишна­та ми възраст, около 1992-3 година. Първоначално на приятелчета и родителите им, когато казвах не отивай тук, или не отивай там, не го приемаха за много меро­давно. До момента, в който почнаха постепенно да ме търсят все повече и повече. След което имах доста про­блеми с близките и родни­ните си, които считаха това, че да даваш информация за някого, не е нормално и че е дори налудничаво. Отне ми дос­та години да се преборя с това. Вклю­чително и ми бе забранено да се виждам с хора. В един период от около 2 годи­ни имах този проблем да не мога да изливам енерги­ята. Защото когато я подтис­каш, когато не можеш да я раздаваш, това те блокира. До момента, в който избягах от вкъщи за около 1 година, в който период аз упражня­вах това, което мога най-добре.

– Има ли предсказание, което сте направили, и ви е разтърсило емоционално?

– Всички предсказания, които са свързани с някак­ви инциденти и злополуки, които за съжаление са в по­вечето ми прогнози. Говоря за по-сериозни инциденти и наводнения, тероризъм също. Те са доста шокира­щи за мен. Но по-скоро бих казал, че това събужда у мен някакъв гняв. И вътрешната борба каква е възможността да бъдат избегнати тези съ­бития. Това за мен е големи­ят проблем и оттам всяка една ситуация, която е предви­дена и се случи, със сигурност буди у мен такъв въ­трешен гняв. Факт за мен е, че 20% от съд­бата може да бъде променена, но когато се касае за по-гло­бални съ­бития, съм се убедил, че това е почти не­възможно.

– Справяте ли се с вашата съдба, вашето бъдеще?

– До тук установявам, че не мога да се справя с моята съдба, тъй като за себе си не успявам под никаква фор­ма да предвидя глобалните събития, промени в живота, правилните решения.

Това не ме плаши, тъй като това е може би моята съдба: Да видиш за другите, да помагаш, да влияеш да се избягнат нега­тивни последствия.

– А бихте ли се до­верили на ваш коле­га да ви предскаже нещо?

– Доверявал съм се. Една от дамите, които ми е помагала, за съжаление почи­на. Тя беше виден но­меролог – Цветанка Рангелова. Но избяг­вам да говоря за ко­легите си.

– Какво ни чака през 2019-та година? Грози ли ни някакъв апокалипсис? Напо­следък имаше мно­го силни земетресения на Балканите, застрашена ли е страната ни?

– Земетресението е най-страшният природен катаклизъм, безспорно. За съжаление и през тази го­дина няма да се отървем. Големи трусове ще има в Ин­донезия, Чили, Япония, Фи­липините. Ще доведат и до цунами. Вулкан ще избухне в Страната на изгряващото слънце. Серия от земетресе­ния ще споходят Германия.

Наводнения в България ще има край Гоце Делчев, райо­нът на Стамболийски, около Велики Преслав, районът на яз. Мандра, Бургаско, както и в близост до Благоевград. Земетресения ще се усещат по Северното Черноморие и в района на Велико Търново.

За съжаление два инци­дента с влак и през тази го­дина няма да ни подминат.

България я очаква още една грипна вълна през март.

В САЩ през годината ще има невероятно висока тем­пературна амплитуда – от невероятна суша на места, до много студено време, с тежки снеговажели, чието топене ще доведе до големи наводнения.

Железопътен инцидент със загинали ще има в Южна Америка. Ще има инцидент с френска авиолиния.

– Ще има ли икономиче­ска криза и ще бъде ли за­сегната България?

– Въпреки очакванията за икономическа криза у нас през 2019-та, това няма да се случи. В икономически план за България, въпреки очакванията, че ръстът ще падне, той ще е около 3,5%.

Ще има застой в цените на недвижимата собственост у нас.

Втори лифт на Банско ще има, ка­тегорично. Туризмът ще запази ръст, въпре­ки предвиж­данията за по-нисък, спрямо ми­налата годи­на.

В световен икономиче­ски план го­дината ще е трудна. Особено за Европейския съюз и САЩ. Това ще до­веде до по­литически катаклизми в ЕС, независимо от това, че е година на евроизбори.

Брекзит ще бъде отложен заради нови преговори с ЕС. Тереза Мей ще сдаде поста си. Така ще се получи вътрешнополитическа кри­за, което е причината за за­бавянето на напускането на Великобритания. Предстои цялостно предоговаряне на процедурата. Ще има промя­на в закони и нови референ­думи.

Икономическият подем ще продължава в Китай и Индия.

Криптовалутите ще про­дължават отрицателния си тренд.

Големи военни конфликти няма да има. Няма да запо­чне и Трета световна война. Огнищата на напрежение в световен план ще се запа­зят, но няма да се възпламе­нят допълнително.

За голямо съжаление през тази година в няколко града в Германия, Белгия, Фран­ция, ще има сблъсъци меж­ду бежанци и полиция, от които ще пострада местното население.

– Напоследък азиатската култура е все по-разпрос­транена. Говори се, че има пророчество на баба Ванга, че жълтата раса ще завла­дее света. Това ще се случи ли?

– Чисто в икономически аспект над останалите стра­ни – да, в рамките на близ­ките 5 години. И не само в икономически аспект, но и откъм брой население. Но не си представяйте всеки трети да е азиатец в Европа.

– А Северна Корея къде се нарежда, имаме ли основа­ния да се плашим?

– Аз и в предишни прогно­зи съм казвал за затопляне­то на отношенията между Северна и Южна Корея, кое­то вече е факт. Но от глед­на точка на някакви ядрени ситуации, категорично няма опасност.

– Идват избори за Евро­парламент, а по-късно и местен вот. Ще има ли ясно изявен победител?

– Активността на евро­изборите у нас ще е ниска – около 24%. Три български партии ще имат представи­тели в новия Европарламент – ГЕРБ, БСП и ДПС. Печели ГЕРБ, втора е БСП. Това, кое­то се вижда като мандати е: 7, на 6, на 4, съответно за ГЕРБ, БСП и ДПС.

На местните избори ГЕРБ ще загуби позиции в София, Пловдив, Хасково. В столи­цата ще има втори тур.

Патриотите като общ фор­мат са бита карта.

– Какво ги чака настоящи­те политически лидери – Бо­рисов, Нинова, Патриотите? Ще стане ли Борисов прези­дент? Ще има ли нов „играч“ на политическата сцена?

– Борисов няма да стане президент. Изпусна карма­та си за това. Нови „силни играчи“ на политическия не­босклон у нас към момента не се очертават. Предсрочни избори ще има най-късно до февруари 2020 г.

– България в далечно бъ­деще, ще се оправи ли?

– Започна възраждането на стратегическите за нас проекти – като започнем от „Белене“, два газови хъб-а – при единия от които под една или друга форма газът ще преминава през България, свързан с Русия, свързан с проекта Бургас – Алексан­дропулис под нова форма. 2020 година ще е трудна за нас заради световната ико­номика, защото ще има леко зацикляне. Но нас няма да ни удари толкова силно. Няма да станем Швейцария на Балканите. Но ще си върнем до голяма степен контрола върху богатствата, които са в земните недра, включи­телно златодобив. Това ще стане след 3 години. Възход на страната ни ще има око­ло 2023 година. Ще спрат да бягат от България младите. В рамките на следващите 2 години чисто статистически ще бъде доказано.

– Ще срещнем ли извън­земни?

– Извънземни цивилиза­ции има и съм убеден, че много хора са наясно с това. Точно формата, която си представят повечето хора – на човекоподобни същества, през идната година няма да бъде показана. Кога ще стане ясно за света, че има цивилизация, която би мо­гла да попречи или помог­не на нашата цивилизация, – годината, в която това ще бъде факт е 2023, най-късно и 2024.

– А да очакваме ли изкуст­вен интелект, ще имаме ли реален Терминатор.

– Ще имам един обратен ефект. След 4 години ще има един процес на стопиране и блокиране, който ще доведе до обратната цикличност. Ще има преориентиране към земното и духовното, а не към това, което контролира нас.

Вестник “ Топ Преса“

коментара

Таблоид

Замърсяването на река Струма е причинено от авария на ТЕЦ-а в Перник

Публикувано

на

Авария в багерна помпена станция при ТЕЦ “Република“ в Перник е причинила замърсяване на река Струма, съобщиха от Регионалната инспекция по опазване на околната среда.

Замърсяването е било в участъка от квартал “Мошино“ в град Перник до моста при газостанцията до бившия завод “Кристал“.

Сигнали за него са постъпили от граждани на „зеления” телефон. При извършената проверка от РИОСВ не е констатирано наличие на умрели патици и риби. В района на новопостроения мост в квартал “Варош“ експертите са видели над 20 патици.

Патици са открити при обхода и на моста при газостанцията до завод “Кристал“. От РИОСВ-Перник информират гражданите на Перник, че аварията е отстранена. Експертите от инспекцията поясняват още, че шламовете не са опасни за биоразнообразието.

struma.bg

коментара

Продължете с четенето

Таблоид

Колони от автомобили са се образували на граничен пункт „Кулата”

Публикувано

на

Колони от автомобили са се образували на граничен пункт „Кулата” и в двете посоки. Това съобщава „Фокус”.

Трафикът е интензивен. Преминаването през границата отнема над 15 минути. Опашките от превозни средства са както на изхода за леки, така и за товарни автомобили.

struma.bg

коментара

Продължете с четенето
Loading...

Магазин за бои и мазилки JUB

Facebook

КАЛЕНДАР

август 2019
П В С Ч П С Н
« юли    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

ПОПУЛЯРНИ