Свържете се с нас

Таблоид

В Банско само в „Молерите“ и „Обецанова механа“ може да се опита специално бутиково вино – вижте какво!

Публикувано

на

– Бихте ли представили себе си и изба Бонония Eстейт с ня­колко думи?

– Здравейте! Казвам се Аглика Йотова и съм част от семейството собственици на винарната. Бонония Естейт е производител на висококачест­вено българско вино, като кон­центрира силите си в типични­те за Северозападна България бяло вино и розе и в по-леките и ефирни червени вина. Семей­ната компания носи името на древна римска крепост, нами­раща се по поречието на река Дунав, Бонония – днешен град Видин. Лозята ни се намират между селата Гомотарци и Ко­шава, в област Видин на брега на река Дунав и към днешна дата се простират на 1.300 дка, като за сега имаме намерения насажденията да достигнат до 1.500дка.

В нашето портфолио присъст­ват 4 марки – Гомотарци, Истър, У ля ля и Резерва, като името Гомотарци идва от с. Гомотар­ци, до което се намират нашите масиви, а пък Истър е нашата елегантна серия от висок клас вина, носеща името на долното течение на река Дунав.

Ние се стремим да направим висококачествен и надежден продукт за хората, които ценят истинските неща в живота. Ис­каме да дадем алтернатива на вино категорията в страна, в която производството и потреб­лението имат дълга история и традиции, но са загубили дове­рието и притегателната си сила сред поколенията. Също така, наша цел е не само да изгра­дим една от най-добрите изби в Източна Европа, но и да спо­могнем за възвръщането и зат­върждаването на позициите на българското вино по света.

– Кое е най-характерното за избата, с какво тя се отличава от другите винопроизводители в България?

– Бонония Естейт има много интересна и любопитна исто­рия, за която ние обичаме да казваме, че е като пътешествие през вековете, тъй като насле­дява и обединява традициите на 3 века. През ХIХ век на мяс­тото на избата ни е била създа­дена една от първите пивовар­ни в България от унгарец, който пък след това взема решение да я превърне във винарна. За съжаление, обаче, с времето тази част от страната сякаш е забравена. Въпреки това зара­ди тероарната особеност, непо­средствената близост до река Дунав, голям температурен ам­плитуд и най-вече уникалната природа решихме да възобно­вим винарската индустрия в об­ластта и да изградим цялостен производствен цикъл, който осигурява неповторим характер на нашите вина.

Планираме да направим на­истина прекрасни неща в райо­на – освен красивите лозови масиви, в момента довършваме нашата изба, която се намира точно на брега на река Дунав, където тя прави най-големия си завой, която ще включва бу­тиков хотел с ресторант и гра­дини, а за гледката от тях да не говорим. Бих искала и да обър­на внимание, че направихме и всичко възможно да запазим голяма част от автентичната сграда от 1895-та година, за коя­то споменах преди малко, така че на бъдещите ни посетители би им било още по-интересно и любопитно.

След цялостното завършване на винарската изба с хотелски комплекс през 2019г., продук­товата уникалност на вината на Бонония Естейт ще бъде ди­алогът между занаятчийски подход при производството на вино, типичен за семейните ви­нарни, и прилагането на едни от най-иновативните технологии в сектора. Ще предложим на на­шите клиенти 100% контрол на качеството от собствените си лозя, през собствената винар­на до постигане на най-добър баланс цена-качество на всеки продукт.

– Какъв е капацитетът на Бо­нония Естейт и колко бутилки годишно произвежда тя?

– Когато избата стане готова ще има капацитет да произвеж­да около 300000 литра годишно. Разбира се, с времето в зави­симост от нашето развитието и това на пазара, е много възмож­но да увеличим количеството на производство.

– Вината ви се приемат добре от винената публика у нас. Как се представяте в чужбина?

– Участваме в различни из­ложения в различни страни, на­пример миналата година бяхме в Хюстън, САЩ, след това в Гуан Джоу, Китай, след това в Лон­дон, Англия, сега края на януари се представихме и в Дортмут, Германия. Честно да ви кажа, наистина вината ни се харес­ват и интересът отвън към като цяло българските, хубави вина се покачва всяка година.

Миналата година защитавах дипломната си работа в Испа­ния и разработих темата си в по­сока виното и Бонония Естейт. Занесох за дегустация наше вино и всички бяха меко казано очаровани.

– През 2018 направихте дос­та дегустации и презентирахте активно вашите вина. Какво казват клиентите? На прав път ли сте?

– Честно, голяма част от обра­тната връзка, която получаваме от различни хора е положител­на. Много хора ни се радват и на това, което правим в Северо-за­падна България и нямат търпе­ние да сме готови с обекта и да го посетят. Плюс това разбират, че и срещаме много проблеми по пътя, но тъй като наистина имаме голямо желние и амби­ция да успеем, се справяме.

Разбира се, има и такива и на които нашите вина не отговарят на техния вкус, което си е на­пълно нормално, но се вслушваме в мненията им, за да можем да пре­ценим имаме ли нужда от някакви промени и следователно да при­лагаме конкретни коре­кции в следващите ни реколти.

За тази година сме заложили доста повече дегустации и презента­ции в нашите планове, и като цяло имаме зами­слени доста интересни дейности и кампании. Да допълня, че и тази година ще е по-специ­ална за нас, тъй като винарната ни и целият проект, който върви с нея ще са завършени, давайки ни възможността да сме още по-активни и ярки.

– Къде могат да бъдат наме­рени вината ви?

– Към момента може да ни намерите в няколко вериги суперматкети, като Метро, ЦБА, ХИТ, специализирани магазини за вино – Каса Вино и Вино Оренда, както и в различни ресторанти – в Со­фия – р-т Щастливеца, SASA, р-т Мома, механа Наше село, р-т Кара Иван, р-т Тополите и понеже все още сме в зимния сезон ще спомена и обекти в гр. Банско – Молерите, Обеца­новата механа, Euphoria Bar & Dinner , Ginger Bar & Dinner, Queen’s Pub, The Bears, р-т Five Points.

В момента се сещам за тези, има и още. Но тази година сме планирали и поставили като за цел да влезем и на много нови обекти.

– Мислите ли в посока екс­порт?

– Разбира се. За момента сме се концентрирали по-скоро към вътрешния пазар, защото много внимание и усилия са насочени към проекта за избата, но много скоро очаквам да се заемем се­риозно и по темата експорт.

– Разкажете ни за най-новия ви хит на пазара – Гъмза Гомо­тарци?

– Към момента имаме 45 дка гъмза, като плануваме разши­ряване на масивите, за да мо­жем да отговорим на търсенето. Срещнахме и силен интерес от чужбина към нея, имахме го­ляма поръчка от Англия. Като цяло доста бързо изчерпахме количеството и ни се наложи да отказваме поръчки за нея. На­истина си е хит!

– Някои световни винени гурута смятат, че България трябва да заложи на местните си сортове. Споделяте ли това виждане? Освен гъмза работи­те ли и с други местни сортове?

– България има наистина страхотни и уникални местни сортове, които трябва да раз­вива и показва на света, но пък също така ни се отдават и стандартните и най-популярни. Слушала съм от много хора, а и аз лично, че са опитвали или генерално повече им допадат традиционии сортове, но от бъл­гарски производители на вино.

Освен гъмзата, планираме да засадим и автентичен врачан­ски мискет. Надяваме се, че и за него ще се говори, че е хит.

– Вината на Бонония напра­виха силно впечатление през 2018. Какви изненади сте ни подготвили тази година? Ще предложите ли на пазара нови вина?

– Тази година искаме да участваме в повече изложе­ния, да правим повече винени дегустации и презентации, за да позволим на повече хора да опитат вината на Бонония Естейт, без да са задължител­но обвързани с покупка. До­пълнително, предвиждаме за­силено рекламно присъствие онлайн, а и в избрани магазини и заведения. Генерално възна­меряваме да представим инте­ресни и креативни дейности и кампании, с цел ефективно по­вишаване на познаваемостта на марките на Бонония Естейт, защото силно вярваме, че про­дуктът ни е качествен, а хората заслужават качествени проду­кти!

По отношение дали ще пред­ставим нещо ново, да! С новата ни реколта ще предложим на на­шите клиенти висок клас автен­тична гъмза, която ще е от ста­ри лозя от района на Ново Село. Силно се надяваме, че всички ще бъдат очаровани от нея, пък и ще станат фенове на хубавите вина на Бонония Естейт.

Ралица Василева

Вестник “ Топ Преса “

коментара

Таблоид

Общинска администрация –Белица организира традиционното пролетно и Великденско почистване

Публикувано

на

В рамките на кампанията жителите ще могат да се освободят от натрупаните излишни вещи, както в жилищата, мазетата и таваните си, така и да се погрижат и за районите около жилищните домове, междублоковите пространства, кварталните паркове и места за отдих.

Кампанията ще стартира на 22.04.2019г. и ще продължи до 24.04.2019г.

Провеждането й ще позволи всеки, който желае да почисти дома си и околното пространство, като събраните отпадъци ще бъдат извозени своевременно.

За всички участници ще бъдат осигурени ръкавици и чували за събиране на отпадъците. По обемистите предмети и дървесни клони трябва да се поставят извън контейнерите, в непосредствена близост до тях.

Заявки за включване в почистването ще се приемат в стая 104 на ОА-Белица.

Всички инициативи на граждани за почистване получават и ще получат подкрепа и съдействие, както за организиране на кампаниите с консумативи и логистика, така и за извозване и депониране на събраните отпадъци.

коментара

Продължете с четенето

Таблоид

Всички щъркелови гнезда в гоцеделчевското село Баничан вече са осиновени

Публикувано

на

На стълбовете под тях са поставени табели с осиновителите – местни жители и хора от цялата страна, представители на институции, предаде БНР.

Осиновяванията са част от инициативата „Осинови щъркелово гнездо“, реализирана от местното читалище в партньорство с Българското дружество за защита на птиците.

Село Баничан се прочу преди три години с единственото у нас щъркелово гнездо под видеонаблюдение. В него живеят Пролетка и Изгрев. Гнездото им е осиновено от Мария и Хироюко от Япония. Когато те се свързали в социалните мрежи с Румяна и Митко, вече всички гнезда били осиновени.

Инцидент от преди месец със застрелян щъркел в Хаджидимово провокира природозащитни организации да се обърнат към местните хора с апел да се погрижат за птиците. Така се ражда идеята да предложат за осиновяване гнездата на щъркелите. За броени дни и два и отзвук от далечна Япония.

Специално приложение показва схема на осиновените щъркелови гнезда в Баничан. Скоро тя ще бъде обогатена с точния адрес на щъркеловите семейства в целия гоцеделчевски район, които също могат да бъдат осиновени.

коментара

Продължете с четенето
Loading...
loading...

Магазин за бои и мазилки JUB

Facebook

КАЛЕНДАР

април 2019
П В С Ч П С Н
« мар.    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

ПОПУЛЯРНИ