Свържете се с нас

Таблоид

В Банско само в „Молерите“ и „Обецанова механа“ може да се опита специално бутиково вино – вижте какво!

Публикувано

на

– Бихте ли представили себе си и изба Бонония Eстейт с ня­колко думи?

– Здравейте! Казвам се Аглика Йотова и съм част от семейството собственици на винарната. Бонония Естейт е производител на висококачест­вено българско вино, като кон­центрира силите си в типични­те за Северозападна България бяло вино и розе и в по-леките и ефирни червени вина. Семей­ната компания носи името на древна римска крепост, нами­раща се по поречието на река Дунав, Бонония – днешен град Видин. Лозята ни се намират между селата Гомотарци и Ко­шава, в област Видин на брега на река Дунав и към днешна дата се простират на 1.300 дка, като за сега имаме намерения насажденията да достигнат до 1.500дка.

В нашето портфолио присъст­ват 4 марки – Гомотарци, Истър, У ля ля и Резерва, като името Гомотарци идва от с. Гомотар­ци, до което се намират нашите масиви, а пък Истър е нашата елегантна серия от висок клас вина, носеща името на долното течение на река Дунав.

Ние се стремим да направим висококачествен и надежден продукт за хората, които ценят истинските неща в живота. Ис­каме да дадем алтернатива на вино категорията в страна, в която производството и потреб­лението имат дълга история и традиции, но са загубили дове­рието и притегателната си сила сред поколенията. Също така, наша цел е не само да изгра­дим една от най-добрите изби в Източна Европа, но и да спо­могнем за възвръщането и зат­върждаването на позициите на българското вино по света.

– Кое е най-характерното за избата, с какво тя се отличава от другите винопроизводители в България?

– Бонония Естейт има много интересна и любопитна исто­рия, за която ние обичаме да казваме, че е като пътешествие през вековете, тъй като насле­дява и обединява традициите на 3 века. През ХIХ век на мяс­тото на избата ни е била създа­дена една от първите пивовар­ни в България от унгарец, който пък след това взема решение да я превърне във винарна. За съжаление, обаче, с времето тази част от страната сякаш е забравена. Въпреки това зара­ди тероарната особеност, непо­средствената близост до река Дунав, голям температурен ам­плитуд и най-вече уникалната природа решихме да възобно­вим винарската индустрия в об­ластта и да изградим цялостен производствен цикъл, който осигурява неповторим характер на нашите вина.

Планираме да направим на­истина прекрасни неща в райо­на – освен красивите лозови масиви, в момента довършваме нашата изба, която се намира точно на брега на река Дунав, където тя прави най-големия си завой, която ще включва бу­тиков хотел с ресторант и гра­дини, а за гледката от тях да не говорим. Бих искала и да обър­на внимание, че направихме и всичко възможно да запазим голяма част от автентичната сграда от 1895-та година, за коя­то споменах преди малко, така че на бъдещите ни посетители би им било още по-интересно и любопитно.

След цялостното завършване на винарската изба с хотелски комплекс през 2019г., продук­товата уникалност на вината на Бонония Естейт ще бъде ди­алогът между занаятчийски подход при производството на вино, типичен за семейните ви­нарни, и прилагането на едни от най-иновативните технологии в сектора. Ще предложим на на­шите клиенти 100% контрол на качеството от собствените си лозя, през собствената винар­на до постигане на най-добър баланс цена-качество на всеки продукт.

– Какъв е капацитетът на Бо­нония Естейт и колко бутилки годишно произвежда тя?

– Когато избата стане готова ще има капацитет да произвеж­да около 300000 литра годишно. Разбира се, с времето в зави­симост от нашето развитието и това на пазара, е много възмож­но да увеличим количеството на производство.

– Вината ви се приемат добре от винената публика у нас. Как се представяте в чужбина?

– Участваме в различни из­ложения в различни страни, на­пример миналата година бяхме в Хюстън, САЩ, след това в Гуан Джоу, Китай, след това в Лон­дон, Англия, сега края на януари се представихме и в Дортмут, Германия. Честно да ви кажа, наистина вината ни се харес­ват и интересът отвън към като цяло българските, хубави вина се покачва всяка година.

Миналата година защитавах дипломната си работа в Испа­ния и разработих темата си в по­сока виното и Бонония Естейт. Занесох за дегустация наше вино и всички бяха меко казано очаровани.

– През 2018 направихте дос­та дегустации и презентирахте активно вашите вина. Какво казват клиентите? На прав път ли сте?

– Честно, голяма част от обра­тната връзка, която получаваме от различни хора е положител­на. Много хора ни се радват и на това, което правим в Северо-за­падна България и нямат търпе­ние да сме готови с обекта и да го посетят. Плюс това разбират, че и срещаме много проблеми по пътя, но тъй като наистина имаме голямо желние и амби­ция да успеем, се справяме.

Разбира се, има и такива и на които нашите вина не отговарят на техния вкус, което си е на­пълно нормално, но се вслушваме в мненията им, за да можем да пре­ценим имаме ли нужда от някакви промени и следователно да при­лагаме конкретни коре­кции в следващите ни реколти.

За тази година сме заложили доста повече дегустации и презента­ции в нашите планове, и като цяло имаме зами­слени доста интересни дейности и кампании. Да допълня, че и тази година ще е по-специ­ална за нас, тъй като винарната ни и целият проект, който върви с нея ще са завършени, давайки ни възможността да сме още по-активни и ярки.

– Къде могат да бъдат наме­рени вината ви?

– Към момента може да ни намерите в няколко вериги суперматкети, като Метро, ЦБА, ХИТ, специализирани магазини за вино – Каса Вино и Вино Оренда, както и в различни ресторанти – в Со­фия – р-т Щастливеца, SASA, р-т Мома, механа Наше село, р-т Кара Иван, р-т Тополите и понеже все още сме в зимния сезон ще спомена и обекти в гр. Банско – Молерите, Обеца­новата механа, Euphoria Bar & Dinner , Ginger Bar & Dinner, Queen’s Pub, The Bears, р-т Five Points.

В момента се сещам за тези, има и още. Но тази година сме планирали и поставили като за цел да влезем и на много нови обекти.

– Мислите ли в посока екс­порт?

– Разбира се. За момента сме се концентрирали по-скоро към вътрешния пазар, защото много внимание и усилия са насочени към проекта за избата, но много скоро очаквам да се заемем се­риозно и по темата експорт.

– Разкажете ни за най-новия ви хит на пазара – Гъмза Гомо­тарци?

– Към момента имаме 45 дка гъмза, като плануваме разши­ряване на масивите, за да мо­жем да отговорим на търсенето. Срещнахме и силен интерес от чужбина към нея, имахме го­ляма поръчка от Англия. Като цяло доста бързо изчерпахме количеството и ни се наложи да отказваме поръчки за нея. На­истина си е хит!

– Някои световни винени гурута смятат, че България трябва да заложи на местните си сортове. Споделяте ли това виждане? Освен гъмза работи­те ли и с други местни сортове?

– България има наистина страхотни и уникални местни сортове, които трябва да раз­вива и показва на света, но пък също така ни се отдават и стандартните и най-популярни. Слушала съм от много хора, а и аз лично, че са опитвали или генерално повече им допадат традиционии сортове, но от бъл­гарски производители на вино.

Освен гъмзата, планираме да засадим и автентичен врачан­ски мискет. Надяваме се, че и за него ще се говори, че е хит.

– Вината на Бонония напра­виха силно впечатление през 2018. Какви изненади сте ни подготвили тази година? Ще предложите ли на пазара нови вина?

– Тази година искаме да участваме в повече изложе­ния, да правим повече винени дегустации и презентации, за да позволим на повече хора да опитат вината на Бонония Естейт, без да са задължител­но обвързани с покупка. До­пълнително, предвиждаме за­силено рекламно присъствие онлайн, а и в избрани магазини и заведения. Генерално възна­меряваме да представим инте­ресни и креативни дейности и кампании, с цел ефективно по­вишаване на познаваемостта на марките на Бонония Естейт, защото силно вярваме, че про­дуктът ни е качествен, а хората заслужават качествени проду­кти!

По отношение дали ще пред­ставим нещо ново, да! С новата ни реколта ще предложим на на­шите клиенти висок клас автен­тична гъмза, която ще е от ста­ри лозя от района на Ново Село. Силно се надяваме, че всички ще бъдат очаровани от нея, пък и ще станат фенове на хубавите вина на Бонония Естейт.

Ралица Василева

Вестник “ Топ Преса “

коментара

Таблоид

ЧЕЗ извършва извънреден отчет на електромерите във връзка с нови цени на електроенергията

Публикувано

на

Във връзка с определяне от Комисията за енергийно и водно регулиране на нови цени на електроенергията от 01 юли 2019 г., „ЧЕЗ Разпределение България“ АД ще извърши извънредно отчитане на електромерите на клиентите.

Графикът на извънредния отчет ще бъде публикуван на сайта на Дружеството www.cez-rp.bg /в секция „Графици“/ на 28 юни, петък. След тази дата информация може да се получи също в центровете за обслужване на клиенти на ЧЕЗ и на денонощната телефонна линия 0700 10 010.

С цел да се обезпечи бързото и качествено отчитане на електромерите, компанията ангажира допълнително 319 служители. Всички отчетници ще работят с удължено работно време в периода от 01-02.07.2019 г.

Поради физическата невъзможност всички електромери да бъдат отчетени в един и същи ден, месечните сметки на клиентите ще бъдат преизчислени към датата на въвеждане на новите цени.

С цел гарантиране на максимална коректност при фактуриране на консумираната електроенергия, клиентите имат възможност сами да отчетат показанията на електромерите си към 30 юни 2019 г.

Самоотчитането е по желание и не отменя извършването на месечен отчет от страна на Дружеството. 

Клиентите, които желаят да се възползват от тази възможност, следва да направят своя отчет на 30 юни 2019 г. и да подадат данните към компанията между 1 и 5 юли  на телефонната линия 0700 10 010 (меню 2), на имейл klienti@cez-rp.bg и през уеб-сайтовете www.cez-rp.bg или www.cez.bg, в секция „Електронни услуги“, меню „Деклариране на показания“ или в центровете за обслужване на клиенти на ЧЕЗ.

Те трябва да посочат данните от електромера по всички тарифи, клиентски номер, абонатен номер, трите имена на титуляра и адреса на обекта, за който се декларират показания. Подадените данни от самоотчета през този период се считат за отчетено потребление към 30.06.2019 г., включително. 

Фактурите през месец юли ще съдържат информация за консумираната електроенергия  за два отчетни периода – по стари и по нови цени.

E79 News

коментара

Продължете с четенето

Таблоид

Дядо Серафим посрещна с интересна лекция за човешките добродетели седмокласниците от Второ ОУ в Гоце Делчев

Публикувано

на

Седмокласниците от Второ ОУ “Гоце Делчев” в град Гоце Делчев, бяха скъпи гости  и събеседници на Негово Високопреосвещенство Неврокопския митрополит Серафим.

Учениците с изключителен интерес изслушаха поднесената им ценна беседа от владиката за добродетелите, които са най-важните във взаимоотношенията с техните родители и приятели. Децата получиха и безценни напътствия от Дядото, които да следват в новия етап от развитието и обучението им.

Благодарни и силно впечатлени от поучителната лекция и ценните съвети, учениците от Второ ОУ подариха на Негово Преосвещенсто, интересен колаж със снимки за живота им в училище и му благодариха за подкрепата и участието в съвместните дейности като изразиха желание да се срещат и да общуват с него по –често.

коментара

Продължете с четенето
Loading...
loading...

Магазин за бои и мазилки JUB

Facebook

КАЛЕНДАР

юни 2019
П В С Ч П С Н
« май    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

ПОПУЛЯРНИ