Свържете се с нас

Таблоид

С ритуал по полагане на венци и цветя Благоевград ще отбележи 141 години от рождението на Пейо Яворов

Публикувано

на

С ритуал по полагане на венци и цветя в града ще бъдат отбелязани 141 години от рождението на Пейо Яворов. Това съобщиха от пресцентъра на Община Благоевград.

 Тържественото честване ще се състои на 14 януари от 11.00 часа пред бюст-паметника на революционера и поета, издигнат в Градската градина в Благоевград.

 

коментара

Таблоид

В Банско само в „Молерите“ и „Обецанова механа“ може да се опита специално бутиково вино – вижте какво!

Публикувано

на

– Бихте ли представили себе си и изба Бонония Eстейт с ня­колко думи?

– Здравейте! Казвам се Аглика Йотова и съм част от семейството собственици на винарната. Бонония Естейт е производител на висококачест­вено българско вино, като кон­центрира силите си в типични­те за Северозападна България бяло вино и розе и в по-леките и ефирни червени вина. Семей­ната компания носи името на древна римска крепост, нами­раща се по поречието на река Дунав, Бонония – днешен град Видин. Лозята ни се намират между селата Гомотарци и Ко­шава, в област Видин на брега на река Дунав и към днешна дата се простират на 1.300 дка, като за сега имаме намерения насажденията да достигнат до 1.500дка.

В нашето портфолио присъст­ват 4 марки – Гомотарци, Истър, У ля ля и Резерва, като името Гомотарци идва от с. Гомотар­ци, до което се намират нашите масиви, а пък Истър е нашата елегантна серия от висок клас вина, носеща името на долното течение на река Дунав.

Ние се стремим да направим висококачествен и надежден продукт за хората, които ценят истинските неща в живота. Ис­каме да дадем алтернатива на вино категорията в страна, в която производството и потреб­лението имат дълга история и традиции, но са загубили дове­рието и притегателната си сила сред поколенията. Също така, наша цел е не само да изгра­дим една от най-добрите изби в Източна Европа, но и да спо­могнем за възвръщането и зат­върждаването на позициите на българското вино по света.

– Кое е най-характерното за избата, с какво тя се отличава от другите винопроизводители в България?

– Бонония Естейт има много интересна и любопитна исто­рия, за която ние обичаме да казваме, че е като пътешествие през вековете, тъй като насле­дява и обединява традициите на 3 века. През ХIХ век на мяс­тото на избата ни е била създа­дена една от първите пивовар­ни в България от унгарец, който пък след това взема решение да я превърне във винарна. За съжаление, обаче, с времето тази част от страната сякаш е забравена. Въпреки това зара­ди тероарната особеност, непо­средствената близост до река Дунав, голям температурен ам­плитуд и най-вече уникалната природа решихме да възобно­вим винарската индустрия в об­ластта и да изградим цялостен производствен цикъл, който осигурява неповторим характер на нашите вина.

Планираме да направим на­истина прекрасни неща в райо­на – освен красивите лозови масиви, в момента довършваме нашата изба, която се намира точно на брега на река Дунав, където тя прави най-големия си завой, която ще включва бу­тиков хотел с ресторант и гра­дини, а за гледката от тях да не говорим. Бих искала и да обър­на внимание, че направихме и всичко възможно да запазим голяма част от автентичната сграда от 1895-та година, за коя­то споменах преди малко, така че на бъдещите ни посетители би им било още по-интересно и любопитно.

След цялостното завършване на винарската изба с хотелски комплекс през 2019г., продук­товата уникалност на вината на Бонония Естейт ще бъде ди­алогът между занаятчийски подход при производството на вино, типичен за семейните ви­нарни, и прилагането на едни от най-иновативните технологии в сектора. Ще предложим на на­шите клиенти 100% контрол на качеството от собствените си лозя, през собствената винар­на до постигане на най-добър баланс цена-качество на всеки продукт.

– Какъв е капацитетът на Бо­нония Естейт и колко бутилки годишно произвежда тя?

– Когато избата стане готова ще има капацитет да произвеж­да около 300000 литра годишно. Разбира се, с времето в зави­симост от нашето развитието и това на пазара, е много възмож­но да увеличим количеството на производство.

– Вината ви се приемат добре от винената публика у нас. Как се представяте в чужбина?

– Участваме в различни из­ложения в различни страни, на­пример миналата година бяхме в Хюстън, САЩ, след това в Гуан Джоу, Китай, след това в Лон­дон, Англия, сега края на януари се представихме и в Дортмут, Германия. Честно да ви кажа, наистина вината ни се харес­ват и интересът отвън към като цяло българските, хубави вина се покачва всяка година.

Миналата година защитавах дипломната си работа в Испа­ния и разработих темата си в по­сока виното и Бонония Естейт. Занесох за дегустация наше вино и всички бяха меко казано очаровани.

– През 2018 направихте дос­та дегустации и презентирахте активно вашите вина. Какво казват клиентите? На прав път ли сте?

– Честно, голяма част от обра­тната връзка, която получаваме от различни хора е положител­на. Много хора ни се радват и на това, което правим в Северо-за­падна България и нямат търпе­ние да сме готови с обекта и да го посетят. Плюс това разбират, че и срещаме много проблеми по пътя, но тъй като наистина имаме голямо желние и амби­ция да успеем, се справяме.

Разбира се, има и такива и на които нашите вина не отговарят на техния вкус, което си е на­пълно нормално, но се вслушваме в мненията им, за да можем да пре­ценим имаме ли нужда от някакви промени и следователно да при­лагаме конкретни коре­кции в следващите ни реколти.

За тази година сме заложили доста повече дегустации и презента­ции в нашите планове, и като цяло имаме зами­слени доста интересни дейности и кампании. Да допълня, че и тази година ще е по-специ­ална за нас, тъй като винарната ни и целият проект, който върви с нея ще са завършени, давайки ни възможността да сме още по-активни и ярки.

– Къде могат да бъдат наме­рени вината ви?

– Към момента може да ни намерите в няколко вериги суперматкети, като Метро, ЦБА, ХИТ, специализирани магазини за вино – Каса Вино и Вино Оренда, както и в различни ресторанти – в Со­фия – р-т Щастливеца, SASA, р-т Мома, механа Наше село, р-т Кара Иван, р-т Тополите и понеже все още сме в зимния сезон ще спомена и обекти в гр. Банско – Молерите, Обеца­новата механа, Euphoria Bar & Dinner , Ginger Bar & Dinner, Queen’s Pub, The Bears, р-т Five Points.

В момента се сещам за тези, има и още. Но тази година сме планирали и поставили като за цел да влезем и на много нови обекти.

– Мислите ли в посока екс­порт?

– Разбира се. За момента сме се концентрирали по-скоро към вътрешния пазар, защото много внимание и усилия са насочени към проекта за избата, но много скоро очаквам да се заемем се­риозно и по темата експорт.

– Разкажете ни за най-новия ви хит на пазара – Гъмза Гомо­тарци?

– Към момента имаме 45 дка гъмза, като плануваме разши­ряване на масивите, за да мо­жем да отговорим на търсенето. Срещнахме и силен интерес от чужбина към нея, имахме го­ляма поръчка от Англия. Като цяло доста бързо изчерпахме количеството и ни се наложи да отказваме поръчки за нея. На­истина си е хит!

– Някои световни винени гурута смятат, че България трябва да заложи на местните си сортове. Споделяте ли това виждане? Освен гъмза работи­те ли и с други местни сортове?

– България има наистина страхотни и уникални местни сортове, които трябва да раз­вива и показва на света, но пък също така ни се отдават и стандартните и най-популярни. Слушала съм от много хора, а и аз лично, че са опитвали или генерално повече им допадат традиционии сортове, но от бъл­гарски производители на вино.

Освен гъмзата, планираме да засадим и автентичен врачан­ски мискет. Надяваме се, че и за него ще се говори, че е хит.

– Вината на Бонония напра­виха силно впечатление през 2018. Какви изненади сте ни подготвили тази година? Ще предложите ли на пазара нови вина?

– Тази година искаме да участваме в повече изложе­ния, да правим повече винени дегустации и презентации, за да позволим на повече хора да опитат вината на Бонония Естейт, без да са задължител­но обвързани с покупка. До­пълнително, предвиждаме за­силено рекламно присъствие онлайн, а и в избрани магазини и заведения. Генерално възна­меряваме да представим инте­ресни и креативни дейности и кампании, с цел ефективно по­вишаване на познаваемостта на марките на Бонония Естейт, защото силно вярваме, че про­дуктът ни е качествен, а хората заслужават качествени проду­кти!

По отношение дали ще пред­ставим нещо ново, да! С новата ни реколта ще предложим на на­шите клиенти висок клас автен­тична гъмза, която ще е от ста­ри лозя от района на Ново Село. Силно се надяваме, че всички ще бъдат очаровани от нея, пък и ще станат фенове на хубавите вина на Бонония Естейт.

Ралица Василева

Вестник “ Топ Преса “

коментара

Продължете с четенето

Таблоид

Какво не знаем още за миналото и настоящето на Мелник?

Публикувано

на

Мелник е сгушен в Пирин планина и се намира на 20 километра от Сандански. Мелник е най-малкия град в България с едва 250 жители и с многобройни запазени стари къщи почти всяка от които сега е хотел. През града минава Мелнишката река – точно по централната и единствена улица. Градчето е обградено в долина от великолепни и внушителни земни пирамиди – Мелнишките пирамиди. То е обявено за културно-исторически резерват и за град- музей. От скоро на Мелнишките пирамиди по подобие на шоуто “Звук и светлина” в Търново в летните вечери, когато има най-много туристи може да се види интересен светлинно звуков спектакъл.
Според археолозите тук е имало селище още през тракийската епоха като районът е бил обитаван от тракийското племе Mелди, чийто потомък е Спартак. По-късно по поречието на река Струма се заселват славяни и те дават името Мелник на селището. То идва от старинното славянско има мел – бяла глина, креда, с което се означават скалите, сред които е раз положен градът. В годините Мелник се присъединява към българската държава и придобива важно стратегическо значение. Добрата му естествена защита и разположение спомагат за бързото му издигане като един от граничните постове на българската държава при границата й с Византия. Затова Мелник е ограден със силна отбранителна крепост.

Мелник е в разцвета си, когато деспот Алексий Слав, потомък на българската царска династия, превръща града в столица на самостоятелно феодално княжество. Построяват се редица църкви и манастири, закипява търговията, производството на памук и тютюн. Великолепното мелнишко вино, получавано от специален сорт лозя, донесени чак от Сирия, прочува града из целия свят. От това време е Славовата крепост , римският мост, старата турска баня, както и останките на няколко църкви в близост до Кордопуловата къща.

След падането под османско владичество селището постепенно запада. По времето на Българското Възраждане Мелник е бил важен икономически и духовен център с над 25 000 жители, около 1 300 къщи и повече от 70 църкви. Старинните мелнишки домове впечатляват с богатата си архитектура и с уникалните си изби.

Днес тук живеят едва 250 човека, а от църквите е останала само една действаща – Св. Николай Чудотворец намираща се във високата част на града.

В града има и малък парк с паметник на Яне Сандански.

От старите къщи най – известна сред всички е Кордопуловата къща, която има венециански таван, изографисан от ръката на дебърски майстор, и изба с огромни винени каци, в която и днес се прави и съхранява вино.

Пашовата къща със своите резбовани тавани днес също е превърната в исторически музей, в който видяхме камбани още от времето на деспот Слав, а Болярската къща с кулата е най-старата запазена къща в България.

Ние отседнахме в хотел- механа Болярка- много приятно местенце – хем хубав хотел, хем вкусна кухня.

Там прекарахме два чудесни дена на спокойствие.

Ваня Георгиева

Вестник “ Топ Преса “

 

коментара

Продължете с четенето
Loading...
loading...

Магазин за бои и мазилки JUB

Facebook

КАЛЕНДАР

март 2019
П В С Ч П С Н
« февр.    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

ПОПУЛЯРНИ