Свържете се с нас

Таблоид

ЗА ЕДНО КАЗАРМЕНО НАПИВАНЕ В ГАРА ПИРИН

Публикувано

на

Понеже в един друг форум почнахме с темата, та не се сдържах да го споделя и тук…

За начало трябва да преду­предя, че въпреки всеобщо­то мнение изобщо не съм се родил завършен алкохолог. До сериозна възраст един­ствената алкохолна напитка с която имах близки срещи беше бялото вино на сред­ношколските екскурзии…. е и чаша шампанско на Нова Година.

През първата си година прекарана в едно добре из­вестно плевенско поделе­ние, с изключение на една две злоупотреби с крайно некачествена водка , комай нямах други постижения по темата. Нещата се промени­ха съществено в момента в който „захапах“ задълже­нията си като фазан в град (колко да е град) Кресна (в армейските среди известен, като Гара Пирин щото нали се сещате с кво се римува Кресна). Поради относител­ната ценност на пернатите като мен имаше почин сред младшия офицерски състав да бъдем интегрирани в со­циалния живот на на гарни­зона и извън поделението. Проблема идеше от там че в горенаписания град социал­ния живот се свеждаше до „Сръб и чук“, а който не е за­познат как поркат младши­те офицери от Сухопътните Войски еле па тези в затън­тени гарнизони…. просто не му и трябва да разбира. Та за около 4-5 месеца бяхме натрупали вече сериозен банкетно-запоен стаж и тва там едни 5-6 джина/ водки/ ракии вечер не плашеха ду­шите наши още повече, че след като една вечер се бя­хме прибрали в поделението със строева крачка и песен компито (командира на пол­ка) предвидливо ни нагони на квартири в града.

Кулминацията на цялата история беше когато мен и още един от „фазаните“ по някакъв каприз на старшата генералска мисъл решиха и ни произведоха предсрочно младши лейтенанти… Защо е тема на друг дълъг разго­вор, но не включва комен­датско – домакински услуги.

Та по това време командир на въпросната дивизия беше един доста колоритен гене­рал (заместник командир и беше един още по колоритен подполковник който вече, като генерал стана известен с това че си изпуска пищова по летищата. Та въпросният генерал „поемаше чашка­та“ много добре…Толкова добре, че според мълвите в поделението завода в Търго­вище произвеждащ водката „Царевец“ черен етикет ра­боти основно за него. Та…

Преди самата процедура на произвеждане в „първо офицерско звание“ се започ­на с лек коктейл* включващ основно въпросното питие… амбицирани от генералска­та закачка „че аз непиещи в офицери не произвеждам“ двамата с колегата се поста­рахме да оправдаем очаква­нията , в следствие на което по време на процедурата с получаването на пагоните преди „Служа на република България“ мен лично ми се наложи да преглътна някол­ко пъти и да го слея в почти единичен мощен рев. да не говорим, че около цялата груптичка произвеждащи и произвеждани спиртни­те изпарения бяха такива, че старшината бай Пешо от около 20 метра набръчи мра­воядския си датчик за алко­холни пари (намиращ се там където при нормалните хора носа)( пусна едно приглу­шено „ухаа….“ и доволно се усмихна под мустак. Как и да е цялата церемония мина някак ( колегата изпълни един не лош троен тулуп с двоен аксел докато слиза­ше от трибуната) и нещата* продължиха в подходящи­ят банкетно -столови стил. Основната драма беше, че освен новите пагони всеки един от нас получи и по една „първа“ офицерска запла­та измерението на която в алкохол по ценоразписите на кресненските заведения гарантираше делириум тре­менс за поне две седмици. С подбрана орда от лейте­нанти и старши лейтенанти се устрои продължение из заведенията до последова­телното им затваряне. Не­знайно защо, аз реших че ако мина на джин и тоник това ще подобри положение­то. Крайният ефект беше че освен фъфленето започнах и да заеквам и предвижва­нето ми ставаше по треак­тория подобна на брауново движение на елек­троните. След някол­ко екса се свестих в канцеларията на батальона. До себе си имах 3 (три) броя пистолети Макаров, всички в различен стадий на изчерпва­не на боеприпасите. Как съм влезнал в поделението не пом­нех- интересното беше, че и дежурни­ят по КПП нямаше спомен да съм вли­зал. В устата прили­чах на клоун (резул­тат от мляскането с една барманка с достъпни сексуални добродетели и ярко червило). На друго­то креватче лежеше и смърдеше стар­ши лейтенанта ( в момента подполко­вник) П. Смърдеше на акита щото беше до лактите в такива, но пък гордо стис­каше в ръка брачна халка ( някъде в разгара не вечерта беше решил, че вече не е женен и беше запоки­тил пръстена в тоалетната с неработещо казанче, обаче няколко часа по- късно беше размислил по темата)…* След опит да стана реших, че ще изчакам … и си лежах докато един след друг се появиха собствениците на трите пистолети – всичките завидно притеснени и из­трезнели на бързо…. От то­гава не пия джин след като съм пил водка… смесвам си ги предварително.

Тома Спахиев

коментара

Таблоид

Внимание : Да спазваме стриктно правилата и мерките за пожарна безопасност през есенно – зимния отоплителен сезон

Публикувано

на

С този призив днес за пореден път излязоха от РСПБЗН – Гоце Делчев,към жителите на  общината и региона с молба за повече внимание и спазване на правилата през есенно зимния период който е рисков и крие големи опасности от пожари .

През есенно-зимния отоплителен сезон се повишава риска от пожари в бита. Най-често пожарите се причиняват в следствие на неправилно ползвани или технически неизправни отоплителни и нагревателни уреди, както и от неизправни и непочистени комини.

РСПБЗН – Гоце Делчев, напомня че отговорност за осигуряване на пожарната безопасност има всеки гражданин.

 

Нарушаването на мерките за пожарна безопасност освен големи загуби на дом, имущество и ценности може да доведе и до застрашаване живота на най-близките хора.

 

През отоплителният сезон се използват различни видове отопление, но каквито и да са те, не трябва да се забравя, че има определени изисквания за безопасно ползване.

 

 

Ето някои практични съвети, които са полезни за недопускане на пожари през отоплителния сезон:

 

– Отоплителните уреди и съоръжения трябва да се проверяват и при необходимост да се ремонтират за осигуряване на пожарната им безопасност;

– Трябва да се използват само стандартни и технически изправни отоплителни уреди; Използването на електрически отоплителни уреди може да доведе до претоварване на електрически инсталации.

– Комините и димоотводните тръби, трябва да се почистват от сажди и отлагания в началото на отоплителния период и периодично при необходимост, като се вземат мерки за пожарна безопасност;

– Сушенето и поставянето на материали и оборудване върху уреда и на разстояние, по-малко от определеното в инструкциите на производителите, не трябва да се допуска;

– Категорично е забранена употребата на леснозапалими и горими течности за разпалване на огъня при използване на печки с твърдо гориво за отопление;

– Повторното запалване на печки с течно гориво, преди те да са се охладили е абсолютно недопустимо;

– Не трябва да оставяте без наблюдение печки с твърдо, течно и газово гориво, както и други отоплителни уреди (с изключение на тези с автоматичен режим на работа);

– Не трябва да разполагате локални отоплителни уреди и димоотводните им тръби на разстояние, по-малко от 0,5 m от горими и трудногорими материали.

– Да не се предприема принудително възпламеняване на горимите отлагания по комините и вентилационните въздухопроводи с цел да бъдат почистени по този начин.

– Не изхвърляйте пепелта от печките на твърдо гориво в контейнерите за смет. Това често е причина за запалването им и последващо разпространение на пожара.

 

Деца и трудноподвижни възрастни хора не бива да бъдат оставяни заключени сами вкъщи. В много случаи те нямат реална преценка за рисковете при възникване на пожар, нито възможност да реагират своевременно и адекватно.

 

Нека бъдем ОТГОВОРНИ и предварително осигурим своето спокойствие и вземем необходимите мерки за безопасност.

 

коментара

Продължете с четенето

Таблоид

Рекорд: Общо 25 300 лева дариха бизнесмени и добри хора на благотворителната вечер на община Гърмен в кампанията „Да подадем ръка“

Публикувано

на

150 бизнесмени , хотелиери,адвокати, нотариуси ,учители, директори на училища и др. от община Гърмен и цялата гоцеделчевска околия снощи за шеста поредна година взеха участие в организирания  от община Гърмен Коледен  благотворителен коктейл за набиране на средства  за подпомагане на децата сираци от общината . Красивият  комплекс “Парадайс „в Огняново  се оказа тесен за да побере всички желаещи да подпомогнат каузата на община Гърмен за набиране на средства за децата сираци . Инициативата,  под мотото „Да подадем ръка „ която  и снощи в комплекс „Парадайс“ в Огняново отвори сърцата  на всички спомоществователи които дариха средства и участваха активно в търга постигна за поредна година голям успех.  Най -много бяха наддаванията за уникалните картини от пясък на двамата самородни таланти Андон Костов  от гърменското село Дъбница и на Цветан Кавраков от Сатовча за които ,ценители на изкуството им броиха по няколко хиляди лева .  подпомогнаха  Благодарение на добрите хора  сумата която снощи се събра на традиционната пред коледна инициатива на община Гърмен „ Да подадем ръка“ е 23 000 лева плюс постъпилите по банков път 1 700 лева . Общата стойност на събраните снощи средства е 25 300 лева .

„ Това е една от най- големите суми които сме събирали през годините в благородната ни инициатива която превърнахме в традиция под мотото „Да подадем ръка“. Благодаря на щедрите дарители ,хората от бизнеса и на всички които уважиха снощи събитието ни  и дариха средства за нашите деца сираци от община Гърмен“. Кампанията продължава ,на 21 –ви декември в Гърмен ще проведем голям Коледен базар и благотворителен концерт и още други благотворителни мероприятия и със събраните суми ще направим щастливи празниците на децата сираци които имат най- голяма нужда и от внимание, и от средства и от топлината  и грижата на обществото“ сподели кмета на община Гърмен ,Минка Капитанова.

За шеста поредна година община Гърмен заедно с училищата, детските градини и читалищата обявиха благотворителната инициатива „Да подадем ръка“за подпомагане на деца сираци до 18 годишна възраст от община Гърмен .От началото на инициативата ,която стартира през 2013 година ,до сега са събрани над 70 000 лева ,като с тях са подпомогнати над 210 деца останали без родители. През миналата година бяха събрани  общо 30 580 лв.42 деца полусираци получиха по 695 лв. а едно дете кръгъл сирак бе подпомогнато със сумата от 1390 лв.

 

 

 

коментара

Продължете с четенето
Loading...
loading...

Магазин за бои и мазилки JUB

Facebook

КАЛЕНДАР

декември 2018
П В С Ч П С Н
« ное.    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

ПОПУЛЯРНИ