Свържете се с нас

Таблоид

Откриха уникален жертвеник на прабългари в Туховище

Публикувано

на

В опит да се направи карта на неизвестните некрополи в района на Югозападните Ро­допи с цел тяхното категори­зиране и по-добро опазване, изследователят Тодор Узу­нов откри преди време арте­факт с неясно предназначе­ние и принадлежност.

Днес обаче Узунов, който е председател на клуб SATO, сдружение за опазване на паметниците на културата, вече има свое обяснение на открития артефакт при про­учване на наричаната от него „Голяма могила“ в местност­та Св. Архангел над с. Дъбни­ца.

„Това, което намерих, пред­ставлява мраморен блок с трапецовидна форма, като върху горната му страна са издълбани вписани квадра­ти, с улей един към друг, во­дещи до корито в предната част. Той не съвпада с нито един от известните дотогава артефакти от района, принад­лежащи към епоха­та на елинистичния или трако-римския период. В проце­са на проучването се оказва, че той има не каква да е, а прабългарска принадлежност. Сравнителният ана­лиз показва, че той спада към група предмети, наричани от някои изследова­тели

“ЖЕРТВЕНИЦИ ОТ ПРЕНОСИМ ТИП”

и негови паралели се откри­ват в Североизточна Бълга­рия, Крим, Белгород и в Севе­роизточно Каспийско море“, разказва Узунов, който е ро­дом от Сатовча, но от дълги години живее в София.

Той е сезирал Инспектора­та към Министерството на културата и е направен под­робен протокол, а „жертвени­кът“ е прибран за съхранение в експозицията на древния град Никополис ад Нестум край Гоце Делчев.

Узунов твърди, че върху най-високата част от хребета има огромна могила с ди­аметър 56 метра, подсилена в късноантичната епоха с подпорни стени. Прилежаща към нея е сводеста цистер­на за прясна питейна вода, превърната и припозната впоследствие като парак­лис, който местните нари­чат „Свети Арангел“. Върху самата могила има видими руини от масивна постройка, в едно от чиито помещения е открит при оглед и самият мраморен „жертвеник“. „Ке­рамиката в района показва присъствие от всички позна­ти исторически епохи. Пре­цедент в случая е построй­ката върху самата могила, защото тя ясно говори за не­осъзнаване или директно не­зачитане на предходния по­гребален обичай. Вероятно в своя първоначален вид сгра­дата представлява цитадела от познатия ни средновеко­вен тип, с представителна и административна функция“, категоричен е откривателят.

Казва, че още през 1975 г. е разбрал за открит некропол в село Ту­ховище, община Сатовча, свързан с прабълга­ри. „Тогава хората с ислямско вероизповедание приемаха скептично откритието, като го смятаха за „активно меро­приятие“, с цел доказване на техните български корени. То бе датирано към първата по­ловина на IX век, като освен странности в погребалните обичаи бе открита и керами­ка, твърде различна от позна­тата ни елинска, тракийска и римска. Днес тази история се потвърждава по безспорен начин говори за един

НЕИЗВЕСТЕН ДОСЕГА СЕГМЕНТ

в етногенезиса на местни­те хора. Наличието на този мраморен артефакт в цитаде­лата от дъбнишката могила навежда на извода за трайно упражняване на прабългар­ско военно и административ­но управление в този район“, смята Узунов.

Изследователят казва, че в чисто исторически план се разкрива една история за българо-византийските от­ношения от времето на хан Пресиян. Некрополът в Тухо­вище, вече става ясно, е част от все още неизследвани не­крополи и следи от Пресия­нови и Куберови прабългари в Неврокопското поле. „По­строяването на цитадела, в която бе открит артефактът, говори за трайните намере­ния на българите към реги­она и упражняването на

ВОЕННА И АДМИНИСТРАТИВНА ВЛАСТ

в един продължителен период от време. Това е и първото присъединяване на региона към българската държава, поради което опаз­ването на този обект е от особено ва­жно значение за българска­та история“, твърди Узу­нов. Досега на археологи­ята бяха по­знати подоб­ни артефакти в Северна България, но за първи път се открива такъв и в юж­ната част на страната ни.

Изследователят се надява последващите археологиче­ски проучвания да запълнят една празнина в нашата ис­ториография, а и да превър­нат района в туристическа атракция.

Преди няколко години Тодор Узунов откри и пра­историческа лечебница на 7000 години, на север от тракийското светилище Градище край село Долно Дряново. Там той е наме­рил фрагменти на съдове не само от тракийския и късноантичния период, а и от времето на каменно-мед­ната епоха. Скални блокове са образували проход, нари­чан „промушкалка“. Върху покривната му част има три ями за приношения. Преми­навайки през тунела, човек се озовава на голяма ка­менна площадка, оградена от масивни блокове. Изпра­веният камък е с формата на човешка глава. Узунов е убеден, че това е своеобраз­на праисторическа лечебни­ца, където хората са идвали да оставят своята болка и страдание.

Вестник “ Топ Преса “

коментара

Таблоид

Циганки се омъжват фиктивно за индийци

Публикувано

на

Жените от махалата в град Рила имали посредници, които уреждали сделките и ги водели до Кипър, където сключвали браковете

Някои от булките са глобени от съда заради многоженство, на други са спрени социалните помощи, защото вече имали съпруг с недоказани доходи

“Моят Мохамед беше най-хубав от всички. Не е от Кипър, но не си спомням откъде беше. Заведе ме в голям магазин и ми купи много дрехи. На подписването не бях с булчинска рокля, ама имаше много цветя. От сватбата нито съм го виждала, нито съм го чувала.”

Това разказва 38-годишната Галя от град Рила за сключения фиктивен брак в Кипър с мъж от Пакистан. Тя е една от 12-те жени от ромската махала в града, които преди няколко години ходили до Кипър, за да се омъжат фиктивно срещу заплащане.

Заминала с приятелки от махалата, а посредник ги настанил в апартамент. Там били 20-ина дни, докато дойде време за подписването.

“Каквото

поисках,

Мохамед ми

даваше

Беше много мил. Мисля, че държеше на мен. Секс обаче не сме правили”, категорична е Галя и свенливо признава, че искала наистина да заживее с него като семейство, ама не станало.

КМЕТЪТ ГЕОРГИ КАБЗИМАЛСКИ

Получила 500 евро и след като и другите жени се омъжили, всички се върнали обратно в България. Самолетният билет в двете посоки им бил платен от посредник, на когото тя твърди, че не помни името.

Галя казва, че има 2-3 деца и пак е бременна. Притеснява се от снимки, защото наскоро я снимали с мобилен телефон, а после много я болял коремът.

Дни след разговора ни Галя роди поредното си дете. Заради мизерията, в която живее, и невъзможност да се грижи за децата си, те били взети от социалните служби.

Емилия пък срещу 600 евро се съгласила на такъв брак с непознат чужденец, защото ѝ казали, че е фиктивен и след 3 месеца ще се разпадне “от само себе си”.

Добринка уж отишла да работи в Кипър с помощта на българка, но разбрала, че може само за няколко дни да получи лесни пари, като сключи брак с непознат. 

Добринка казва, че докато чакала датата на подписването, била в апартамент, където осигурявали храна.

Светла дори показва на телефона си фейсбук профила на своя жених Муклеш, който бил от Бангладеш. Категорична е, че никой не я е тормозил.

Стояла 15 дни в

жилище, където

ѝ носели храна, цигари и каквото си поиска. Подписала с Муклеш, взела 250 евро и се върнала. Като нея са направили Славка, Елена, Милка… А Жана и Павлина успели дори да се омъжат по два пъти.

Схемата с фиктивните бракове се разплела, когато в община Рила започнали да пристигат години по-късно документи от външното министерство. Оказало се, че много жени от махалата са съпруги на мъже от Индия, Шри Ланка, Пакистан и др. страни извън ЕС.

Кметът Георги Кабзималски подал сигнал до службите. Всички “кипърски булки” тук живеели на семейни начала с мъже, имали и по няколко деца. Заради сключените бракове обаче им спрели социалните помощи, защото се изисквало документ за доходите на законния мъж.

“Помогнахме на няколко жени да подадат документи за развод в Кипър, за да може да получават тук помощи. Това направихме обаче само за тези, чиито деца ходят на училище или на детска градина. Две вече са разведени, в ход е процедурата за още няколко”, казва Кабзималски.

28-годишната Жана С., която е от Петрич, но живее с мъж в Рила и има две деца, е успяла да се омъжи два пъти. Заради многоженство прокуратурата в Дупница я подведе под отговорност, а съдът ѝ наложи глоба от 1000 лв.  

Галя признава, че би искала да живее с Мохамед, за когото се омъжила в Кипър, но той изчезнал.

Първия път се омъжила за Давиндър от Индия. Срещу заплащане сключила граждански брак с него на 2 декември 2014 г. в Никозия. Направила го, защото нямала пари за семейството си тук. Посредничка в сделката била нейна приятелка.

През септември 2016 г. пък в ромската махала на Рила дошъл познат на Жана от Сандански, който ѝ предложил 1000 евро, за да сключи граждански брак с чужд гражданин. Тя се съгласила и отпътувала за Кипър, където на 6 октомври, без бракът ѝ с индийския гражданин да е прекратен, сключила в Никозия още един брак – с Мамун от Бангладеш.

Когато застанала пред съда в Дупница, се оправдала, че е подписвала документи ,без да знае какви са, и била подведена.

И Павлина Н.

също бе глобена

с 1000 лева

от съда

в Дупница за многоженство. На 23 септември 2015 г. в общинския съвет в Арадипу, област Ларнака, тя се омъжила за пакистанеца Азис А. На 24 юни следващата година пък отново станала булка на друг пакистанец – К. Х.

Историята с Павлина започнала през 2015 г., когато заминала на работа в Кипър. Там тя се съгласила на предложението на нейна позната от ромски произход да сключи граждански брак с чужденец срещу 500 евро. Така станала съпруга на пакистанеца Азис, когото видяла тогава за първи и последен път. През юни следващата година се срещнала с познат от Сандански, който ѝ предложил да сключи брак с чужденец пак за 500 евро. Павлина

не казала, че

вече е омъжена,

и подписала с

друг пакистанец След няколко години, когато документите пристигнали у нас, се разбрало за многоженството и Павлина също бе изправена на съд, но се отърва само с 1000 лв. глоба.  

Жените от Рила не се оплакват, че са били принуждавани да се омъжат. Някои откровено признават, че са го направили за пари. Други пък се оправдават, че са подписвали документи, без да знаят какво пише в тях. Като посредници в схемата посочват хора от Сандански и Благоевград, но без да знаят точните им имена и дали наистина са от тези градове.

Някои от жените

са станали и

собственички

на фирми

в този период, показа наша проверка.

Вероятно посредниците, възползвайки се от това, че разполагат с личните документи на “булките”, са им прехвърлили фирми. Галя например знае, че има няколко фирми, но мъжът, с когото контактувала по тези “бизнес дела”, я успокоил, че няма нищо престъпно.

Преди дни Гранична полиция и СДВР, под ръководството на Специализираната прокуратура, разкри и задържа организирана престъпна група, която се занимава с трафик на жени с цел брак с мъже от трети страни. В ареста са индиецът Мухамад Юсуф, Трайчо Найденов и сестрите Таня и Славка Тодорови от София. Част от задържаните са живеели в столичния кв. “Факултета”. По думите на разследващите групата е действала от 2015 г. и за това време са сключени поне 10 брака.

Групата набирала жени в София, с които мъже от Индия и Пакистан да сключат фиктивни бракове с цел нелегална миграция чрез законови разрешителни режими въз основа на сключени бракове с гражданки от ЕС. Подписването на браковете се е извършвало както в България, така и в страни от Западна Европа и в Кипър.

Впоследствие чуждите граждани се регистрирали на адреси в съответните държави и кандидатствали за продължително пребиваване на територията на страни от Западна Европа, възползвайки се от сключените фиктивни бракове с българките. Жените, въвлечени в незаконната дейност, били принуждавани да съдействат на индийците и пакистанците пред съответните миграционни власти в различни страни – Австрия, Белгия, Дания и др.

Според разследващите браковете са сключвани първоначално в Кипър, а след това в Белгия, Дания, Австрия, както и в България.

Сумите, които са получили българките, са 1000-1500 евро на сключен брак, твърдят разследващите. Престъпната група е склонявала жените, като им е подсигурявала транспортните и битовите разходи. Давали са им указания, настанявали ги в наети под наем жилища, където идвали индийци и пакистанци. В някои случаи на жените им е намирана фиктивна работа, така че да се възползват от социалната система.

Вестник “ Топ Преса “

коментара

Продължете с четенето

Таблоид

19 къщи за гости в град в Югозапада на прицел на прокуратурата заради злоупотреба с евросредства

Публикувано

на

По разпореждане на прокуратурата в Сапарева баня се проверяват 19 къщи за гости, построени с евросредства.

Това е съобщил кметът на курортната община Калин Гелев, цитиран от БНР.

Проверката се извършва от икономическа полиция.

В Сапарева баня са изградени и работят около 120 къщи за гости, само 19 от тях са с пари от фонд „Земеделие“. Те се проверяват от началото на тази седмица. Засега не се обявяват резултати и констатации. Кметът на Сапарева баня Калин Гелев поясни:

„И на икономическа полиция е възложена проверка относно нощувките. Искат и от нас справки – разрешение за строеж, удостоверение за въвеждане в експлоатация, удостоверение за категоризация, колко звезди е, отговарят ли на условията. Относно броя на реализираните нощувки те минават само през „Местни данъци и такси“.

Градоначалникът не скри, че за месец април, когато имаше празници и къщите за гости бяха пълни, не е внесен нито един лев туристически данък в общинската хазна./pirinsko.com/

коментара

Продължете с четенето
Loading...
loading...

Магазин за бои и мазилки JUB

Facebook

КАЛЕНДАР

май 2019
П В С Ч П С Н
« апр.    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

ПОПУЛЯРНИ