Свържете се с нас

Светско

РПГ „ Никола Стойчев“ с нов реализиран проект по програма „Еразмус плюс“

Публикувано

на

Новият проект на РПГ „ Никола Стойчев”: „Между видимото и невидимото“- за нематериалното културно наследство от разложкия край в рамките на програма „ Еразмус плюс“ обединява сродни училища от Гърция, Кипър, България, Естония, Словения и Литва.

Проектът, чийто координатор е д-р Елена Саянова, има за цел да разработи добри практики по съхраняване и популяризиране на живото наследство в нашите региони. На учители и ученици, и участници в проекта им предстои да проведат проучвания от местния фолклор, стари занаяти, традиционни ястия, обичаи, фестивали и други социални практики. Благодарение на разнообразните съвместни дейности, изграждане и споделяне на общи концепции, младите хора ще придобият един нов поглед към нашето културно наследство. Проектът е посветен на Международното десетилетие за сближаване на културите и на Европейската година на културното наследство.

Първата работна среща бе проведена в Разлог и в нея взеха участие 24 учители и ученици от седем партньорски държави. Проведе се уъркшоп за учениците, които посетиха къща„ Дешка“, а заедно със своите учители посетиха гр. Пловдив, който бе обявен за Европейска столица на културата за 2019г.

коментара

Новини

Музикалните титани Маргарита Хранова и Орлин Горанов излизат на една сцена с децата на Благоевград

Публикувано

на

Съвместна продукция с Маргарита Хранова, Орлин Горанов и децата на Благоевград ще бъде представена на сцена в Благоевград. Събитието ще се проведе на 25 февруари в зала „Пейо Яворов“ от 19.00 часа. Концертът преминава под мотото „Обичам българската музика“ и ще представи едни от вечните български хитове на музикалните легенди Маргарита Хранова и Орлин Горанов. Ще бъдат изпети още и  любими филмови песни за жителите и гостите на Благоевград, за почитателите на златните хитове.

 Участие в представлението ще вземат още и вокално студио „Фа диез“ и ученици от НХГ „Св.св. Кирил и Методий“ с ръководител Христина Палева. На сцената ще се качи и оркестърът на Държавна опера- Бургас с диригент Левон Манукян. Идеята, сценарият и мултимедията са по идея на Юлия Манукян. На пианото ще застане Ивелин Дуков, а ударните са за Даниел Желев.

 

коментара

Продължете с четенето

Светско

Ярка звезда в небето на българското Възраждане

Публикувано

на

125 години от смъртта на Неделя Петкова-Караиванова (Баба Неделя)

През 1876 г., когато плам­ва Априлското въстание, се разгаря още един въстани­чески пожар в Източна Маке­дония, известен в историята и литературата като Разлов­ското въстание. Негов орга­низатор е солунското сдру­жение „Българска зора“, а сред дейците му са майка и дъщеря Неделя Петкова-Ка­раиванова /известната Баба Неделя/ и Станислава Караиванова. Освен с про­свещение и двете са дейни в зараждащите се борби за национално освобождение и са подлагани на репресии от страна на турските власти. В Солун са привиквани дори и от руския консул, обвиня­вайки ги, че са се занимава­ли с политическа дейност и подготовка на бунт.

„Това не бе и лъжа“, пише в спомените си Станисла­ва Караиванова. „Димитър Попгеоргиев /бъдещият на­чалник на щаба на Креснен­ско-Разложкото въстание/ бе събрал вече една чета, която се навърташе във френския женски манастир край Вардар махала и там вършеха бойни упражнения.“

Но да погледнем из жити­ето на Неделя Петкова-Ка­раиванова, наричана нався­къде заради мъдростта й Баба Неделя. Родена е на 13 август 1826 г. в Сопот. Съ­пруга е на видния търговец Петър Караиванов. Образо­вание получава в Сопотския девически манастир, а в по­следствие се самообразова, като усвоява добре прогре­сивната за времето взаимо­учителска метода на учение. Към учителството я насоч­ва най-вече Найден Геров и първото й учителстване е в новооткритото девическо училище в София, където има честта да се възползва от големия педагогически опит на просветителя Сава Филаретов.

През 1862 г. Баба Неделя напуска София и преподава в различни години в учили­щата в Самоков, Кюстендил, после в Прилеп, Охрид, Ве­лес и Со­лун.

Навсякъ­де, където учителства, оставя трайни сле­ди, не само като учител, но и като общест­веничка и боркиня за национал­на свобода. В Солун е известна и като не­примирим противник на полити­ката на Гръцка­та патриаршия в опитите й да елинизира на­селението. Ней­но дело става създаването на женски благот­ворителни дру­жества, оказ­ване помощ на даровити де­войки да бъдат изпращани на учение в Русия.

След Осво­бождението се установява в Кюстендил /1878 г./, а от следващата го­дина е в София, където умира през 1894 г.

Почти през целия житейски път на Баба Неделя до нея е дъщеря й Ста­нис­лава Кара­ива­нова. Две­те се при­емат за глав­ните гра­дите­ли на де­виче­ското обра­зова­ние в Ма­ке­дония. Станислава Караи­ванова, която по мъж става Балкан­ска, това прави в училища­та в Бито­ля, Охрид, Велес и Солун. Известен факт е, че и тя, и майка й са участвали в подго­товката на Разлов­ското въс­тание, а ръцете им съшили и знамето му.

Раз­ловското въстание е един героичен епизод от борбите за национално ос­вобождение, организация­та му е била добра, имало е свой устав и програма. Районът на действие об­хваща и тогавашните ка­ази Петричка, Малешев­ска, до събития се стига и из Горноджумайско (дн. Благоевградско). Турски­те власти са принудени да включат в потушаването му многолюдна войска, ста­нали са много сражения и много жертви са принесе­ни пред олтара на свобо­дата, като заедно с това не са пропуснати пожари на къщи, ограбвания и други злосторничества от страна на турските власти.

Въстанието е една светла страница в националния ис­торически летопис и винаги ще е повод за почит и при­знателност към сътворили­те го.

Вестник “ Топ Преса “

коментара

Продължете с четенето
Loading...
loading...

Магазин за бои и мазилки JUB

Facebook

КАЛЕНДАР

февруари 2019
П В С Ч П С Н
« ян.    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  

ПОПУЛЯРНИ