Свържете се с нас

Таблоид

Скандал в училището в Кочан!

Публикувано

на

Наградено  дете със златен медал в спортно мероприятие на американско училище в Дубай ,отказва да влиза  часовете на учителя по физкултура в училището в Кочан Динко  Кумбаров заради грубо отношение и обиди

За скандал в училището в сатовчанското село Кочан,  майката на 7 годишния Тим Рафат Халил  който е ученик в първи клас , Антоанета Тютюнарова, днес сезира с жалби  всички институции  като Министерство на образованието ,прокуратурата, Регионалният инспекторат по образованието в Благоевград  ,Националната Агенция за защита на детето , директора на  СОУ „ Христо Смирненски“ и др.

Инцидентът заради който майката на 7 годишният Тим  сезира институциите е станал миналия ден в час по физическо който провеждал с учениците учителят Динко Кумбаров .

По думите на майката , детето й било блъскано  влачено и хвърлено на намираща се във физкултурния салон  пейка до стената за качулката на якето от учителят Кумбаров заради блъснат от Тим  конус във физкултурния салон където се провеждал часа .Майката твърди още ,че малкия докато бил влачен за качулката от учителя му се задушил тъй като дрехата при дърпането стягала гърлото му . Скандалът продължил по късно и в кабинета на директора на школото Гълъб Чаушев  където учителя Кумбаров заявил че не иска  повече Тим  в неговите часове и задал въпрос на майката дали си е прегледала детето дали е наред психичeски. От своя страна пък малкия се прибрал в къщи след случая  уплашен като заявил на майка си ,че учителят го е заплашил ,че ще го удуши и отказал категорично да ходи на училище .

Малкия Тим е български гражданин, той е роден в Дубай , майката Антоанета е от Кочан  а бащата на Тим е от Палестина .Семейството живее в Дубай . Антоанета е в Дубай от 17 години ,тя е джаз певица а съпругът й има там тур операторска фирма . Всяко лято  тя и Тим идвали нагости на близките си в Кочан но тази се наложило да останат за по- дълго  и да запише Тим в първи клас в Кочан за да не губи годината  а, тя да  си вземе изпитите тъй като учи Международен туризъм .

„ Не може учител  да има такова отношение към децата , не може той да блъска и обижда детето ми ,Тим   не знае добре български и не разбира всичко какво му говорят учителите ,може би и от там идва проблема, че не изпълнява командите на Динко Кумбаров ,но  пък е и  дете . Не може учител , с претенции за възпитан човек ,да  ме съветва  и да ми задава  въпроса  дали детето ми е психически добре и дали не е бавноразвиващо както и дали съм го подложила на лекарски прегледи за психически проблеми.Нямам обяснение как в Дубай той ходеше с толкова голямо желание на училище , дори бе награден със  златен медал в спортно мероприятие , а тук отказва да  посещава часовете по физическо .Този случай освен, че причини голям стрес на детето  ми,обиди  много и мен като майка „ обясни пред  нашия репортер Антоанета Тютюнарова .

„Проверих случая веднага , дори инициирах среща между майката и учителя ,направен е констативен протокол за случилото се ,поисках  Динко Кумбаров да напише подробно и коректно писмени обяснения , разпитах и ученици от класа за случилото се .И децата и учителя заявиха че Тим не е удрян от учителя, две са били децата които са пречели за провеждането  на часа и Кумбаров ги е хвана за яките  на дрехите им и ги завел и поставил на пейката като им казал да стоят там , да гледат без да пречат .Останалите деца им се  присмели обаче за  това ,че са били наказани и двамата се измъкнали и избягали незабелязано от салона тъй като пейката на която са били поставени  от Кумбаров  е до вратата  .Според разказа на децата и учителя за насилие някакво и дума не може да става.

Въпреки това  аз ще наложа административно наказание на Кумбаров .

Той е един от най- добрите учители в нашето училище ,повечето от децата го харесват  именно за строгостта му и стриктното отношение към задълженията  му като учител.

Майката на Тим който е едно хубаво но малко своеволно дете ,вероятно от това, че не разбира достатъчно добре български език  има своите права да  се жалва .Аз като директор съм взел всички необходими мерки в нашето училище повече да не се случват подобни неща „ заяви директора на СОУ „Христо Смирненски“ в сатовчанското село Кочан  Гълъб Чаушев .

 

 

 

коментара

Новини

Георги Васев от гр. Рила: Искам си детето!

Публикувано

на

Георги Васев от гр. Рила: Искам си детето!

КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ НА СЛУЧАЯ:

МИРИДОПА НИКОЛАЕВА ЛАПЕВА и ГЕОРГИ ПЕТРОВ ВАСЕВ са бивши съпрузи, чиито граждански брак е прекратен с развод, постановено по гр.д. №567/2014г. по описа на РС-Дупница.

От брака си имат родено дете – ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ВАСЕВ, роден на 19.11.2013 г.

С постановеното решение по гр.д.№567/2014г. на РС-Дупница, съдът предоставя на майката упражняването на родителските права по отношение на малолетното дете; определя местоживеенето му да бъде при нея на адрес: с. Стоб, общ. Кюстендил; определя лични отношения между детето и бащата, като след навършване на двегодишна възраст на детето, бащата има право да го вижда и взема при себе си всяка първа седмица от месеца, считано от 09.00 часа на съботния ден до 19.00 часа на неделния с преспиване, 30 дни през лятото, по време, което не съвпада с платения годишен отпуск на майката, за Коледните и Новогодишни празници през всяка четна година и за Великденските празници през всяка нечетна година.

С влязло в сила на 09.07.2015г. решение по гр.д.№621/2014г. по описа на ДРС, частично отменено с решение от 13.01.2015г. по гр.д.№585/2014г. по описа на Окръжен съд – Кюстендил е заместено съгласието на бащата за пътуване на малолетното дете до Кралство Испания за периода от 1 юли до 31 август на съответната година, за срок от 3 години, както и е било заместено съгласието на бащата за издаване на паспорт на детето. С посоченото решение не е изменено местоживеенето на детето – т.е. то има право да пътува с майка си до и от Кралство Испания, но няма право трайно да се установи там, тъй като искане за промяна на местоживеене не е бил предявяван по цитираното гр.д. 621/2014 г. на ДРС

Впоследствие майката завежда друго дело, което и към настоящия момент е висящо – гр.д.№ 160/2016 п, като са предявени искове – за даване на заместващо съгласието на бащата детето да пътува извън България (чл. 127а от СК) и иск за промяна местоживеенето на детето от с. Стоб в България, като същото бъде определено в Испания.

С решение №301/15.06.2016 г. на Районен съд Дупница, постановено по гр.д.№ 160/2016 г., исковете на майката са отхвърлени.

Решението на ДРС е потвърдено с решение №55 от 16 март 2017г, постановено по гр.д.№455 /2016г. по описа на Окръжен съд-Кюстендил.

Това решение обаче е отменено от ВКС с решение №34/21.03.2018г. по гр.д.№3368/2017г., като делото е върнато за ново разглеждане на ОС-Кюстендил.

С Решение №23 от 29.01.2019 г., постановено по в.гр.д. 133/2018 г. на ОС Кюстендил, исковете на майката са уважени изцяло, като е допуснато предварително изпълнение на решението по отношение на заместващото съгласие.

Междувременно майката заминава за Кралство Испания и се установява там, като не връща детето в България. Това се случва при висящ процес –

 именно с искане съдът да й разреши това. Изтича и срокът на заместващото съгласието на бащата, дадено по силата на решение по гр.д.№621/2014г. по описана ДРС.

По тази причина в Кралство Испания е образувано дело за международно отвличане на детето (по Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца, обнародвана в Държавен вестник, брой: 82 от 26.04.2004 г., по която България е страна).

С решения на съответните компетентни съдилища в Испания е признато международното отвличане на детето от майка му и е постановено незабавното връщане на детето в България и предаването му от страна на майката на бащата.

Предоставен е срок за връщане на детето, като майката подава редица молби, за да удъли този срок, като в крайна сметка връща детето формално до България, предава го на бащата и след като бащата връща детето, майката отново го извежда в Испания. Следва продължение на съдебната процедура там, вследствие на което срещу майката е образувано наказателно производство за неспазване на постановените съдебни актове.

Проблемът в случая е, че ОС-Кюстендил уважава исковете, като се позовава на обстоятелството, че майката и детето са се установили в Испания и в интерес на детето следва да се допусне исканата промяна на местоживеенето, тъй като такава така или иначе вече е осъществена.

Следва да се посочи, че действително законът предвижда възможността при промяна на обстоятелства, при които е било определено местоживеенето на детето, съдът да го промени, но следва същата промяна да бъде законосъобразна. Съществува правен принцип, според който „никой не може да черпи права от собственото си недобросъвестно поведение“.

В конкретния случай промяната в обстоятелствата не е обективен факт, който съдът ‘ да е задължен да отчете, а представлява недобросъвестно, противоправно поведение на майката, свързано с едностраннна промяна на местоживеенето на детето, без да бъде спазен надлежният законов ред. Че това е така, се установява от актовете на испанските съдилища, установили наличието на извършено от майката международно отвличане на детето (по смисъла на Хагската конвенция – това не се покрива с понятието на наказателното право).

Промяна в обстоятелствата в случая, дори според въззивния съд, не е налице към момента на депозиране на исковата молба.

Според мотивите към решението на ОС-Кюстендил, виждайки, че искът й е неоснователен, майката „ВЗЕМА ПРАВОТО В СВОИ РЪЦЕ“ и променя самите фактически обстоятелства, за да стане искът й основателен. С този извод на въззивния съд няма как да не се съгласим. Считаме за напълно противоправен, обаче, изводът, че това поведение на майката следва да бъде отчетено като основание за допускане на исканата промяна – към момента на внасяне на исковата молба подобно обстоятелство, обуславящо наличието на промяна по чл. 59, ал. 9 от СК не е налице (в онзи момент това е единствено намерение на майката).

 Ако доведем до абсурд това твърдение на първоинстанционния съд (reductio ad absurdum), ако бащата бе взел и задържал, в нарушение на определения режим на лични отношения, детето при себе си, „от стремеж да трансформира намерението си в реализиран факт, който евентуално да обуслови основателност на иска“ (това и израз, използван в решение на ОС-Кюстендил), то тогава нямаше да настъпи промяна, а съдът щеше да измени решението относно упражняването на родителските права и да ги предостави за упражняване на бащата, тъй като такова щеше да бъде фактическото положение.

Даваме горния абсурден пример, за да онагледим неправилността на изводите на въззивния съд, който приема, че промяната на обстоятелствата по чл. 59, ал. 9 от СК е налице, независимо от правомерността в поведението на майката. При това поведение, което последва завеждането на исковата молба (според въззивния съд, майката като вижда, че губи делото, предизвиква промяната).

Воден от това разбиране, въззивният съд счита, че поведението на майката няма правното значение, придавано му от въззиваемата страна (бащата) и приема, че противоправното поведение на майката представлява промяната по чл. 59, ал. 9 от СК.

Гледам видео във  facebook… едно малко сладко детенце гушка баща си и плачейки казва:  Тате много ще ми липсваш… Стана ми много много гадно, това е поредният случай на някоя си…. Предпочитам да замълча, че не е приятно това което ще кажа…

Свързах се с Георги Васев веднага след след като изгледах видео клип. Помолих го да разкаже защо това малко детенце е подложено на този стрес…  Днес ви срещам с  Георги Васев, млад бизнесмен от гр. Рила…

Г-н Васев,  обяснете на нашите читатели какъв точно е случаят…

– С бившата ми съпруга сме разведени от 2014 г. Имаме син от брака ни…

Цялото интервю четете в печатното издание на Топ Преса

Методи Байрактарски зам.председател на редакционния съвет на Топ Преса

коментара

Продължете с четенето

Таблоид

Старият път за Мосомище – превръща се в новия Ориндж Каунти на Гоце Делчев!

Публикувано

на

ЛУКСОЗНИ БАРОВСКИ ИМЕНИЯ НИКНАТ КАТО ГЪБИ НА БИВШИТЕ СЕЛСКИ ЛОЗЯ – ИМОТИТЕ ТАМ СКАЧАТ ТРОЙНО!

Село Мосомище до чети­ри-пет години ще се превърне в тих и спокоен квартал на град Гоце Делчев. Прогнозите са не само на местните жи­тели, но и на голям процент от бизнесмените и инвести­торите, закупили имоти там и в най-новата и атрактивна зона за строителство – лозя­та покрай стария път от Гоце Делчев за Мосомище през предприятието „Пиринпласт“. Допреди десетина и повече години мястото, известно като околовръстния за Мосомище, беше забравена зона, ползва­на за пряк път на пешеходците до града.

Около района витае­ха какви ли не слухове, в това число за убита жена преди много време, която се явявала като дух до ден днешен, обле­чена в бяло, близо до канала, преминаващ под пътя. Беше западнало, а и на места има­ше нерегламентирани смети­ща. В последно време обаче хората, оценяващи все пове­че стойността на спокойстви­ето, тишината и хубавата при­родна гледка, приеха мястото като идеална територия да си построят мечтания дом. Една по една в района взеха да растат такива къщи, на които и столичните баровци биха завидели. Направо имения. Пик на строителството има.

Класацията я води местният бизнесмен Лобо Златинов, който е построил такова име­ния с гаражи за всичките си коли, в това число и специ­ално пригодено помещение за големия си кемпер. Дво­ровете са като голф игрища и това показва, че в района на град Гоце Делчев криза­та, за която се говори, май е мит. Къща тук строи и бивши­ят собственик на ресторант „Шанс“ в град Гоце Делчев, който видимо влага парите от продаденото си заведение в прекрасен имот тип рези­денция. Това доказва твър­дението, с което започнахме – че съвсем скоро Мосомище ще бъде квартал на град Гоце Делчев.

Вестник “ Градът “

коментара

Продължете с четенето
Loading...
loading...

Магазин за бои и мазилки JUB

Facebook

КАЛЕНДАР

май 2019
П В С Ч П С Н
« апр.    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

ПОПУЛЯРНИ