Свържете се с нас

Политика

6 млрд. лв. изгорели заради зеления рекет в Банско!

Публикувано

на

Близо 2,7 млрд. лв. за 10 години са загубите на дър­жавата от забавени или не­реализирани инвестицион­ни проекти, блокирани от съдебните жалби на група­та „еколози“, изпълняващи мокри поръчки срещу раз­витието на Банско. Сумар­но отложените инвестиции за периода 2007 – 2017 г. се оценяват на над 6 млрд. лв. Данните са от мащабно изследване, направено по поръчка на МОСВ от екип на консултантската ком­пания КС2 на икономиста Красен Станчев. Докладът съдържа 115 страници, като са използвани данни от На­ционалния статистически институт.

„ЕКОЛОЗИТЕ“ ПЕЧЕЛЯТ САМО 5% ОТ ДЕЛАТА

Анализът категоризира и оценява преките, непреките и предизвиканите разходи за икономиката, фиска и обществото, възникнали от забавяне на инвестиционни намерения поради оспорва­не на процедури в областта на околната среда. За цел­та са разгледани договори и проекти, придобили т.нар. гражданственост, и таки­ва, които са били отложени заради някаква процедура по ОВОС главно по 3 зако­на – за опазване на окол­ната среда, за биологично­то разнообразие, в който са определени начините за включване на териториите в „Натура 2000”, и за защи­тените територии, в който са плановете за управление на националните паркове. Средната продължителност на делата, които се водят по тези три закона, дава осно­вата за изчисленията.

„В България минават по около 2000 такива дела на година, но тези, които са спе­челени от граждани и непра­вителствени природозащит­ни организации, са много малко – около 5%“, обясни Красен Станчев.

ИЗПУСНАТИ ДЕСЕТКИ ХИЛЯДИ РАБОТНИ МЕСТА

Потенциалните работни места, които не са разкри­ти заради забавените или спрените инвестиции у нас, са над 32 000. „При случаи­те от 2 години и половина на задържане на проектите в съда нереализираната зае­тост е оценена 22 181 работ­ни места за целия период на изследването. Налице е допълнително нереализира­на заетост на 10 875 души за същия период поради закъснение на част от про­ектите в бъдеще”, се казва в доклада. По този начин пря­ко са ощетени бюджетите на Националния осигурителен институт и Националната здравноосигурителна каса.

Според основните изво­ди от забавени проекти за среден срок от 2 години и половина през последното десетилетие временно про­пуснатите ползи за държав­ния бюджет и фиска са 1,145 млрд. лв. Когато към тях се добавят и спрените инвести­ции, т.е. тези, по които няма движение от 5 години, чиято стойност е 498 млн. лв., су­мата набъбва до 1,643 млрд.

ГРАФА „ОКОНЧАТЕЛНИ ЗАГУБИ“ В изследването има и гра­фа „Окончателни загуби”, в която са включени неос­ъществени инвестиции на „Дънди Прешъс Металс – 269 млн. лв., 416 млн. лв. от проучвателната фаза на кон­цесията на „Шеврон“ в Нови пазар, провалената инвес­тиция за златодобив в Трън – 380 млн. лв., спряната концесия в Генерал Тошево за 120 млн. лв. и забавената концесия в Брезник за 140 млн. лв.

„Налице са и потенциално невъзвръщаемите загуби от радикални реформи (огра­ничаване на правата на ин­веститори, собственици и др.), които са 1,440 млрд. лв.”, твърди анализът. Така сумата скача до стряска­щите 2,677 млрд. лв., които няма как да бъдат компен­сирани. „За посочените годи­ни загубата от отлаганията на проекти е близо 1 млн. лв. на ден”, уточни Красен Станчев.

Загубата от саботирани инвестиции за 6 млрд. лв. е изчислена въз основа на допускането, че засегнатите проекти, които са свързани с околната среда, предста­вляват приблизително 3% от инвестициите в икономика­та за разгледания период.

УДАРИТЕ ПО ПИРИН, ВИТОША И АМ „СТРУМА“

В доклада са разгледани и казусите със забавянето на Плановете за управление на Национален парк „Пирин” и Природен парк „Витоша”, както и опитът за блокиране на лот 3.2 от автомагистрала „Струма” през Кресненското дефиле.

Относно Пирин, ако ситуа­цията не се промени, това ще доведе до загуби в държав­ния бюджет от близо 2 млн. лв. Толкова ще е пропусна­тата полза за все още нере­ализираното повишаване на концесионните такси за ски зона „Банско”. Отделно биз­несът в Пиринско рискува оборот от 158 млн. лева, ако не се направят нужните про­мени, които „зелените” блоки­рат. Подобна е и ситуацията с Витоша, където под „екологи­чен” натиск всичко е в застой.

„Според общата статистика на пътнотранспортните прои­зшествия за последните пет години загиналите на автома­гистрали са средно около 3,2 – 3,3 пъти по-малко от тези, които умират на първокласни пътища. При „Струма” закъс­нението е 12 години. На годи­на в дефилето загиват между 5 и 10 души, като при наличие на магистрала те биха били три пъти по-малко”, пише още в доклада.

„Не е лошо, когато се смя­тат убитите от автомобили таралежи и други бозайници (б.а. – това е аргументът на „зелените” да не се реализи­ра участъкът по проектното трасе), да се вземат предвид и хората”, коментира Станчев.

КАКВО ТРЯБВА ДА СЕ НАПРА­ВИ?

„Достатъчно е да се осъз­нае, че съществува елемен­тът „пропуснати ползи“ при всяко решение за спиране на инвестиции. Независимо дали тези решения се взе­мат от законодателни орга­ни, съд или чрез референду­ми.

Това важи и за случаи­те, при които „някои“ искат една концесия да се вземе от някого и да се даде на друг или това да се направи с някой ветропарк. Защото за това се плаща съответна цена и ако на някого му хру­мне да прави такива „рефор­ми”, ще трябва да пресметне и потенциалните загуби от обезщетенията, които об­ществото в крайна сметка ще плати“, завърши Красен Станчев.

Калин Калинов

Вестник “ Топ Преса “

коментара

Политика

Премиерът Борисов: Истинската дясна партия се казва ГЕРБ!

Публикувано

на

„Направихме доста повече, отколкото една партия може да направи“

Истинската дясна партия се казва ГЕРБ. Това заяви на националната конференция на ГЕРБ министър-председателят на България Бойко Борисов.

„Направихме доста повече, отколкото една партия може да направи. То беше лесно, защото преди нас не бяха правили нищо“, заяви Бойко Борисов.

„Бързо забравиха хората какво сме направили, защото го направихме бързо. И за това бързо забравиха“, коментира още той.

„Не трябва да седнем на мисълта за резултатите, които сме постигнали и здравите структури“, посочи той. Според премиерът, ако тръгне по градовете, кмет по кмет, няма град без нещо, което не е направено. „В същото време сме толкова силни, а ви няма имунитета и съпротивителната сила“, се обърна той към политическия елит на ГЕРБ, предава „Фокус“.

„Вие мислите, че всичко е лесно, но то не е? Знаете ли как се свива контрабанда от 34% на под 5%, за да има пари? Няма да пускам вече пари за саниране“, критикува премиерът инертността на актива си по места.

И продължи: „Арестуват се хора, затварят се фабрики, терористи. Къде ви е съпротивителната сила? Излезе първата дама, нахейти ви, и трябва да излиза Тома Биков, дежурен, да й отговаря.“

„Никога не е имало толкова арести и борба с корупцията, а се говори, че има. Най-корумпираните хора говорят за корупция в момента. Но аз съм убеден, че някъде може и да има. Ако вие не си вземете мерки и не си почистите къщичките, рано или късно това ще избие – дали в суджук или друго… Хората искат справедливост, не искат да се правим на по-важни от тях, защото ние не сме. Не сме се и променили. Ако някой се появи с по-лъскава кола и е излетял в облаците, махайте незабавно“, даде инструкции Борисов.

По думите му се е стигнало дотам американският посланик да го пита защо обявените американски инвестиции са два пъти по-ниски от реалните. „Казвам: „Защото аз не ги отчитам.“

„Парламентът ни е дал правото да преговаряме за най-доброто, а не само за машина, която да си кръжи. Ако не успеем, тогава да си вземем това такси, но на нас, Данче, ни трябва автобус“, каза Борисов по повод спора кой от двата типа изтребители да се купува. Той благодари на ДПС, че е подкрепя ГЕРБ за самолетите и за евроинтеграцията.

„27% беше външният дълг, сега е 20% – защо не им напомняте? И как им бяха спрени еврофондовете…“, зададе тон за контраатака Борисов.

„Къде ни е съпротивителната сила, защо подкрепата ни намалява?“, попита той. „Хората искат справедливост, не обичат елитарни партии и хора. Трябва да внимаваме много дали не сме се превърнали в нещо такова, ако не сме, да не го допускаме. Искат да ни съборят от власт – те са борят за власт, ние искаме да направим живота на хората по-добър“, обясни премиерът.

Цветелин Димитров

dnes.bg

коментара

Продължете с четенето

Политика

Сандански с бюджет от 34, 7 млн. лв. за 2019 г.

Публикувано

на

34 702 000 лв. е бюджетът на община Сандански за настоящата календарна година.

Това съобщи председателят на Общинския съвет Георги Георгиев, който поясни, че в срок проектът за бюджет е входиран в деловодството на местния парламент и предстои да се обсъжда и дебатира по време на предстоящите заседания на постоянните комисии.

Според така направеното предложение най-много са заложените средства в приходната и разходната част за образованието, което е 40 процента от общия бюджет на общината.

Държавната субсидия на бюджета е в размер на 21 милиона  лева, а местните приходи – 13 милиона лева. Преходният остатък в общината е в размер на 1 450 000 лева. В графа капиталови разходи са заложени 3 668 116 лева, в това число държавната субсидия е в размер на 713 000 лева, останалите са от местни приходи. За социални дейности за издръжка на домовете в Петрово и дневните центрове са  заложени 1 115437, като от тях местните приходи са в размер на 283 000 лева.

За чистота и опазване на околната среда средствата са в размер на 1 600 000 лв., това са средства, които се сформират от такса битови отпадъци. Според председателя Г. Георгиев бюджетът на общината за настоящата година е балансиран, реален и икономичен. За селата Склаве, Лебница, Плоски, Ново Делчево и Струма са заложени пари за ремонт на улици, тротоари.

Освен това всяко едно кметство получава средства за организиране на събор и чествания на християнските празници. И тази година се заделят 40 000 лева за помощи на граждани, сумата за обезпаразитяване е в размер на 50 000 лева.

pirinsko.com

коментара

Продължете с четенето
Loading...
loading...

Магазин за бои и мазилки JUB

Facebook

КАЛЕНДАР

януари 2019
П В С Ч П С Н
« дек.    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

ПОПУЛЯРНИ