Свържете се с нас

Таблоид

На „Югозападния фронт“ нищо ново: Всички сегашни кметове ще се борят за нов мандат!

Публикувано

на

Димитър Бръчков ще бъде нашият кандидат за кмет в Петрич, той по­каза, че може да работи в екип и направи дос­татъчно много като кмет на града, това заяви при посещението си в Петрич вчера заместник председа­телят на ПП ГЕРБ Цветан Цветанов. Той подкрепи и Ки­рил Котев като бъдещ кмет на Сандански, тъй като Котев се представя добре като управник на курорт­ния град. Цвета­нов за­яви, че Атанас Камбитов ще бъде кандидатът за кмет и на Бла­гоевград, тъй като е сред кметовете отличници в страната. Няма да има про­мяна и в Банско, управляван от Георги Икономов, както и в Разлог, където кмет на ГЕРБ е Красимир Герчев, не комен­тираме Симитли, където със сигурност Апостол Апостолов ще продължи да управля­ва града, тъй като няма опозиция..

Същата е ситуаци­ята и в Гоце Делчев, който е убедително червен, начело с Владимир Москов. Изненади се очак­ват в малките на­селени места, къ­дето е възможно да има промяна в политическата карта на реги­она. Например мълвата спряга стария кмет на Кресна Илиян Кръстев като опонент на се­гашния градоначалник Нико­лай Георгиев от БСП.

Под въпрос е и кметуването на Емил Илиев в Струмяни, където се заформя сериозна опозиция на сегашната упра­ва. Герберите в региона по­казват стройна организация и леко и методично си водят политиката, показвайки, че са готови са изборите. Силни са структурите на партията в Банско, Разлог, Симитли, Петрич и Сандански. В Бла­гоевград обаче ГЕРБ сякаш разчита единствено и само на градоначалника Камбитов да увлече структурите в предсто­ящата предизборна битка.

Забелязва се една дълга ле­таргия в местните структури, които смениха водещия на градската организация Йор­дан Андонов с областния уп­равител Бисер Михайлов.

Няма нищо произтекло от градската структура на пар­тията в Благоевград, изявите им са само когато се появи някой от централното ръко­водство на ПП ГЕРБ. Търсили сме активни коментари от во­дещи фигури в ГЕРБ Благоев­град по повод наболели про­блеми в партията и града, но лидерите отказват всякакъв коментар около „бъдещите им творчески планове“, което не прави добро впечатление и отслабва позициите и при­съствието на партия ГЕРБ в Благоевград. Наскоро жените им се обединиха и на­правиха успешен семинар в Бан­ско, водени от областния лидер Ад­риана Мел­никлийска. В структура­та на Жени ГЕРБ имаше сериозни про­блеми преди време, жените не искаха ли­дера на градската организация на ГЕРБ Ел. Ташкова, но засега уж всичко е наред и бойните дами на партията дадоха за­явка да се върнат активно в политиката, когато му дойде времето.

СЛОЖНА Е ПОЛИТИЧЕСКАТА ОБСТАНОВКА В БЛАГОЕВГРАД.

На фона на лекото разпус­кане на ГЕРБ, в Благоевград се забелязва силно активи­зиране на така наречените малки партии, които се за­явиха като опозиция на се­гашното управление. Видимо това личи в ОБС Благоевград, където напоследък ставаме свидетели на опозиционно поведение, лишено от поли­тика обаче. Караниците са на ниво махленско, „боят“ не е между представители на политически сили, които провеждат последователна и класна политика, а по-скоро протича като ядовни и злост­ни словесни нападки между дилетанти с претенции за про­фесионалисти.

Сред местните представи­тели на политическите сили в ОБС не виждаме политици, които да могат да предскажат какво ще се случи с Благоев­град утре, или след седмица, или след месец и, които да могат да обяснят защо не се е случило Тук виждаме поли­тици, които мислят вече за предстоящите избори, гово­рейки популистки, надигайки силен вой, с една единствена идея да бъдат забелязани. Го­ляма част от местните парла­ментаристи имат характерис­тиката на модерния политик – т. е имат политически опит трупан единствено, премина­вайки от партия в партия. Не ми се ще да изброявам съвет­ниците, които влязоха в ОБС Благоевград от поредната си партия, или сдружение, нито пък тези, които се прегрупи­раха в хода на мандата им -предадоха се един друг и се сдружиха с доскорошните си политически опоненти, преда­вайки по този начин хората, които са ги избрали заради определена политическа групировка. Година преди изборите в ОБС се оф­орми едно опозицион­но ядро, композирано не от политици с цели и идеали, а от съвет­ници във фронт „Анти Камбитов“ и „Анти ОБС председателя Р. Тасков“, съ­ветници които показват, че не живеят и работят „За“ полити­ката идеите и благоевградча­ни, а живеят и работят за себе си „Чрез“ политиката и затова им е толкова важна.

Добрата идея за сдружение „Спаси Благоевград“, откъде­то да произлизат предложе­ния и алтернативи на сегаш­ното управление, дадени от граждани, сякаш се провали. Регистрираха ли това сдру­жение, какво направиха опо­зиционерите, така и не стана ясно?. На последната сесия пък присъствахме на сблъ­сък, при който се раздаваха хапчета за успокоение, а в ролята на лекуващ лекар се наложи да влезе ОБС председателя Радослав Тас­ков. Факт е, че сред съвет­ниците, Тас­ков показва умерено по­литическо поведение и успява да умиротворява разбунения об­щински съвет, пре­върнал се в говорилня, поня­кога крайно безплодна.

Защото засега го­воренето е без­платно, но ако трябва да си плащат съ­ветниците за всяка дума, ще бъдем свидетели на черно-бял ням филм в местния об­щински съвет.

Тук, напосле­дък ни показват, че професията политик, май е единствената, за която не се изисква предварителна, спе­циална подготовка, качестве­но образование и добро въз­питание.

Опитваме се да открием ще роди ли опозицията нова ал­тернатива за управление на Благоевград и нов кандидат кмет, който да е равностоен противник на сегашния Ат. Камбитов, който наистина показва, че работи за града признато успешно, но за съ­жаление алтернатива за сега не виждаме. Наближава вре­мето, в което нашите полити­ци ще застанат отново до нас, в момент на нужда. За да се появят нови „овчари“, нови „овчарски кучета“, произлез­ли от същите „овце“, в каквито се опитват да ни превърнат политиците с действията си. Ограбиха ни идеалите, вярата и надеждите и ни превърнаха ни в тъжни песимисти, без­силни да променят каквото и да било. На кого да имаш доверие, за да го изпратиш в съвета, където да защитава не собствените си интереси, а тези на благоевградчани., И докато те, нашите избрани­ци, се карат помежду си, кой е по -по най, народът страда, останал без работа, без пари, без вяра, а както е тръгнало сме на път да останем и „без гащи“.

Заслужаваме го, защото ние сме си ги избрали, а на­род, който избира политици, работещи за себе си, а не за интересите му, не е жертва, а съучастник.

Крайно време е да съдим реално – Кой каква заслуга от нашите избраници има за раз­витието на областния център, за Благоевград, в който иска­ме да останем да живеем, да работим и отглеждаме децата си.. Времето на сляпата под­крепа и платено гласуване в избори трябва да отстъпи място на мъдър и прецизен избор, защото това, което виждаме в ОБС Благоевград днес е дело на всички нас…!

ИЗВЪН КРАМОЛИТЕ И ПОЛИТИКА­ТА В ОБС!

Благоевград скоро ще има прекрасен нов площад, има нови велоалеи, ще имаме ново депо за отпадъци, има­ме нови детски спортни пло­щадки, училища и спорни зали, ремонтират се старите улици и се асфалтират нови, работи се непрекъснато. Бла­гоевград е пример за много други общини, градът се про­меня и това си заслужава да бъде аплодирано, а не оплю­вано! Дойде време на реални действия, а не на кривораз­брана политика и популизъм, с който определени местни политици в паническите си политходове, продължават да се заиграват с интелигент­ността ни.

Вестник “ Топ Преса“

коментара

Таблоид

Акцията в Симитли била срещу шефа на охраната на президента

Публикувано

на

Задържан за 24 часа е синът на експолицая Кьосев

„Не разбрах каква беше тази акция вчера, защо беше този шум, при обиските и в моя дом и в апартамента на сина ми не откриха нещо, което да ни уличава в престъпление, достойно за такава показна акция“, това каза началникът на охраната на президентството и Народното събрание, експолицаят от Симитли, Васил Кьосев, който заедно със сина си работи в жандармерията в столицата. Баща и син вчера бяха обект на щурм от страна на Вътрешна сигурност, по повод разследване, пише Struma.com.

Зрелищната акция в Симитли била срещу шефа на охраната на президента - 0

„Отведоха сина ми за 24 часа, какво е направил, не знам, няма никакви провинения, даже в последните 2 дни си беше на работа, участваше в акциите, които си прави жандармерията, просто недоумявам. Твърде възможно е да има някакъв сигнал, но е въпрос на време да се разбере. Чуха се много фолклорни коментари в Симитли, които не кореспондират с истината. Май беше много шум за нищо, но изчакваме търпеливо, да видим защо задържаха сина ми и защо бе тази атака“, каза още бившият полицай Васил Кьосев.

Както БЛИЦ писа, че около 10 часа вчера коли на жандармерия и вътрешна сигурност влязоха в Симитли, част от екипите обискираха къщата на Васил Кьосев, другите апартамента на сина му.

Все още не се знае за какво е точно е била зрелищната операция.

Синът на Кьосев е задържан за 24 часа, но баща му очаква той да бъде освободен, след като бъде разпитан и се запознае, с това за което му бе приложена мярката полицейско задържане.

Blitz.bg

коментара

Продължете с четенето

Таблоид

Да помогнем на Атанаска от Якоруда

Публикувано

на

Атанаска е на 19 години от гр. Якоруда. През есента на 2016 г. поставиха диагноза множествена склероза (МС). Това е автоимунно заболяване на централната нервна система,което бавно, но сигурно води до пълно инвалидизиране. Надеждата за Атанаска е лечение в клиника Пирогов в Москва – Русия, в която гарантират 99% ремисия и тя отново ще може да води пълноценен живот.

Сумата от 45 000 евро е непосилна за семейството на Атанаска, затова се обръщаме към Вас и Ви молим за помощ.

коментара

Продължете с четенето
Loading...
loading...

Магазин за бои и мазилки JUB

Facebook

КАЛЕНДАР

юни 2019
П В С Ч П С Н
« май    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

ПОПУЛЯРНИ