Свържете се с нас

Таблоид

На „Югозападния фронт“ нищо ново: Всички сегашни кметове ще се борят за нов мандат!

Публикувано

на

Димитър Бръчков ще бъде нашият кандидат за кмет в Петрич, той по­каза, че може да работи в екип и направи дос­татъчно много като кмет на града, това заяви при посещението си в Петрич вчера заместник председа­телят на ПП ГЕРБ Цветан Цветанов. Той подкрепи и Ки­рил Котев като бъдещ кмет на Сандански, тъй като Котев се представя добре като управник на курорт­ния град. Цвета­нов за­яви, че Атанас Камбитов ще бъде кандидатът за кмет и на Бла­гоевград, тъй като е сред кметовете отличници в страната. Няма да има про­мяна и в Банско, управляван от Георги Икономов, както и в Разлог, където кмет на ГЕРБ е Красимир Герчев, не комен­тираме Симитли, където със сигурност Апостол Апостолов ще продължи да управля­ва града, тъй като няма опозиция..

Същата е ситуаци­ята и в Гоце Делчев, който е убедително червен, начело с Владимир Москов. Изненади се очак­ват в малките на­селени места, къ­дето е възможно да има промяна в политическата карта на реги­она. Например мълвата спряга стария кмет на Кресна Илиян Кръстев като опонент на се­гашния градоначалник Нико­лай Георгиев от БСП.

Под въпрос е и кметуването на Емил Илиев в Струмяни, където се заформя сериозна опозиция на сегашната упра­ва. Герберите в региона по­казват стройна организация и леко и методично си водят политиката, показвайки, че са готови са изборите. Силни са структурите на партията в Банско, Разлог, Симитли, Петрич и Сандански. В Бла­гоевград обаче ГЕРБ сякаш разчита единствено и само на градоначалника Камбитов да увлече структурите в предсто­ящата предизборна битка.

Забелязва се една дълга ле­таргия в местните структури, които смениха водещия на градската организация Йор­дан Андонов с областния уп­равител Бисер Михайлов.

Няма нищо произтекло от градската структура на пар­тията в Благоевград, изявите им са само когато се появи някой от централното ръко­водство на ПП ГЕРБ. Търсили сме активни коментари от во­дещи фигури в ГЕРБ Благоев­град по повод наболели про­блеми в партията и града, но лидерите отказват всякакъв коментар около „бъдещите им творчески планове“, което не прави добро впечатление и отслабва позициите и при­съствието на партия ГЕРБ в Благоевград. Наскоро жените им се обединиха и на­правиха успешен семинар в Бан­ско, водени от областния лидер Ад­риана Мел­никлийска. В структура­та на Жени ГЕРБ имаше сериозни про­блеми преди време, жените не искаха ли­дера на градската организация на ГЕРБ Ел. Ташкова, но засега уж всичко е наред и бойните дами на партията дадоха за­явка да се върнат активно в политиката, когато му дойде времето.

СЛОЖНА Е ПОЛИТИЧЕСКАТА ОБСТАНОВКА В БЛАГОЕВГРАД.

На фона на лекото разпус­кане на ГЕРБ, в Благоевград се забелязва силно активи­зиране на така наречените малки партии, които се за­явиха като опозиция на се­гашното управление. Видимо това личи в ОБС Благоевград, където напоследък ставаме свидетели на опозиционно поведение, лишено от поли­тика обаче. Караниците са на ниво махленско, „боят“ не е между представители на политически сили, които провеждат последователна и класна политика, а по-скоро протича като ядовни и злост­ни словесни нападки между дилетанти с претенции за про­фесионалисти.

Сред местните представи­тели на политическите сили в ОБС не виждаме политици, които да могат да предскажат какво ще се случи с Благоев­град утре, или след седмица, или след месец и, които да могат да обяснят защо не се е случило Тук виждаме поли­тици, които мислят вече за предстоящите избори, гово­рейки популистки, надигайки силен вой, с една единствена идея да бъдат забелязани. Го­ляма част от местните парла­ментаристи имат характерис­тиката на модерния политик – т. е имат политически опит трупан единствено, премина­вайки от партия в партия. Не ми се ще да изброявам съвет­ниците, които влязоха в ОБС Благоевград от поредната си партия, или сдружение, нито пък тези, които се прегрупи­раха в хода на мандата им -предадоха се един друг и се сдружиха с доскорошните си политически опоненти, преда­вайки по този начин хората, които са ги избрали заради определена политическа групировка. Година преди изборите в ОБС се оф­орми едно опозицион­но ядро, композирано не от политици с цели и идеали, а от съвет­ници във фронт „Анти Камбитов“ и „Анти ОБС председателя Р. Тасков“, съ­ветници които показват, че не живеят и работят „За“ полити­ката идеите и благоевградча­ни, а живеят и работят за себе си „Чрез“ политиката и затова им е толкова важна.

Добрата идея за сдружение „Спаси Благоевград“, откъде­то да произлизат предложе­ния и алтернативи на сегаш­ното управление, дадени от граждани, сякаш се провали. Регистрираха ли това сдру­жение, какво направиха опо­зиционерите, така и не стана ясно?. На последната сесия пък присъствахме на сблъ­сък, при който се раздаваха хапчета за успокоение, а в ролята на лекуващ лекар се наложи да влезе ОБС председателя Радослав Тас­ков. Факт е, че сред съвет­ниците, Тас­ков показва умерено по­литическо поведение и успява да умиротворява разбунения об­щински съвет, пре­върнал се в говорилня, поня­кога крайно безплодна.

Защото засега го­воренето е без­платно, но ако трябва да си плащат съ­ветниците за всяка дума, ще бъдем свидетели на черно-бял ням филм в местния об­щински съвет.

Тук, напосле­дък ни показват, че професията политик, май е единствената, за която не се изисква предварителна, спе­циална подготовка, качестве­но образование и добро въз­питание.

Опитваме се да открием ще роди ли опозицията нова ал­тернатива за управление на Благоевград и нов кандидат кмет, който да е равностоен противник на сегашния Ат. Камбитов, който наистина показва, че работи за града признато успешно, но за съ­жаление алтернатива за сега не виждаме. Наближава вре­мето, в което нашите полити­ци ще застанат отново до нас, в момент на нужда. За да се появят нови „овчари“, нови „овчарски кучета“, произлез­ли от същите „овце“, в каквито се опитват да ни превърнат политиците с действията си. Ограбиха ни идеалите, вярата и надеждите и ни превърнаха ни в тъжни песимисти, без­силни да променят каквото и да било. На кого да имаш доверие, за да го изпратиш в съвета, където да защитава не собствените си интереси, а тези на благоевградчани., И докато те, нашите избрани­ци, се карат помежду си, кой е по -по най, народът страда, останал без работа, без пари, без вяра, а както е тръгнало сме на път да останем и „без гащи“.

Заслужаваме го, защото ние сме си ги избрали, а на­род, който избира политици, работещи за себе си, а не за интересите му, не е жертва, а съучастник.

Крайно време е да съдим реално – Кой каква заслуга от нашите избраници има за раз­витието на областния център, за Благоевград, в който иска­ме да останем да живеем, да работим и отглеждаме децата си.. Времето на сляпата под­крепа и платено гласуване в избори трябва да отстъпи място на мъдър и прецизен избор, защото това, което виждаме в ОБС Благоевград днес е дело на всички нас…!

ИЗВЪН КРАМОЛИТЕ И ПОЛИТИКА­ТА В ОБС!

Благоевград скоро ще има прекрасен нов площад, има нови велоалеи, ще имаме ново депо за отпадъци, има­ме нови детски спортни пло­щадки, училища и спорни зали, ремонтират се старите улици и се асфалтират нови, работи се непрекъснато. Бла­гоевград е пример за много други общини, градът се про­меня и това си заслужава да бъде аплодирано, а не оплю­вано! Дойде време на реални действия, а не на кривораз­брана политика и популизъм, с който определени местни политици в паническите си политходове, продължават да се заиграват с интелигент­ността ни.

Вестник “ Топ Преса“

коментара

Интервюта

Снежанка Пенова: „Девойка Кюстендилска пролет“ е един от най-истинските конкурси в България!

Публикувано

на

Снежанка Пенова е „Девойка Кюстендилска пролет“ за 2019 година. Тя е ученичка от ПГИМ „Йордан Захариев“. Наградата на победителката връчи кметът Петър Паунов. Снежанка получи 1500 лв. от Община Кюстендил. Журито бе съставено от 28 носителки на титлата „Девойка Кюстендилска пролет“. „Уникално се чувствам, не съм го очаквала. Пожелавам на кюстендилци да бъдат здрави, щастливи, обичани и най- вече да продължават да се усмихват, защото усмивката е най- важното нещо. На себе си пожелавам успехи и здраве”, заяви след награждаването победителката Снежанка Пенова.  Ние се свързахме с нея, за да разберем коя е хубавицата с приказното име Снежанка…

Представи се на нашите читатели…

– Казвам се Снежанка Пенова На 17 години съм от град Кюстендил. Уча в Професионалната гимназия по икономика и мениджмънт „Йордан Захариев“ – специалност банково дело. През свободното си време обичам да пея и танцувам. Занимавам се с благотворителни каузи. Ходя на уроци. Излизам с приятели. Забавлявам се общо взето.

Тоест не скучаеш?

– Изобщо не. Графика ми е пълен.

Разкажи за конкурса. Кой беше човекът, който първи те подкрепи? Ти сама ли взе решението да участваш в него?

– Приятелите и семейството ме подкрепиха и записаха. Те ми дадоха кураж първоначално. Постоянно ми повтаряха да се запиша. Че е хубаво. Затова и се записах.

Имаше ли някакви очаквания? Нещо подсказваше ли ти, че ще спечелиш?

– Изобщо не очаквах, че ще спечеля. Нищо не ми го подсказваше. Като гледах другите момичета, които участваха, не се възприемах за нещо повече от тях. Мислех си, че някой друг ще вземе тази титла, а всъщност я взех аз. Все още не мога да повярвам. Все още ми е тръпка.

Как се чувстваш сега като „Девойка Кюстендилска пролет“2019?

– Еуфорията ми намаля, но се чувствам много добре. Определено е гордост да носиш тази титла. Чувствам се страхотно.

Какво предстои сега от тук нататък?

– Незнам. Надявам се на много успехи, здраве, щастие. Всичко най-хубаво си желая….

Цялото интервю четете в печатното издание на Топ Преса

 

коментара

Продължете с четенето

Таблоид

Санданчанин на съд, убил моторист в катастрофа

Публикувано

на

Окръжна прокуратура – Благоевград е предала на съд И.П. за предизвикано от него пътно-транспортно произшествие, при което загинал друг участник в движението.

Около 10:25 ч. на 20.07.2016 г. обвиняемият П. управлявал лек автомобил „Ауди“, като се движел по ул. „Беласица“ в гр. Сандански. На Т-образното кръстовище с ул. „Свобода“, водачът спрял върху пешеходната пътека. Изчакал преминаването на други моторни превозни средства, като в един момент, без да има видимост на цялата пътна обстановка, предприел маневра завиване наляво. При навлизане в кръстовището, освен първоначално възприетите от него микробус „Форд Транзит“ и лек автомобил „Опел“, И.П. забелязал и мотоциклет „Малагути“. Той се оказал препятствие по пътя му, но поради несъобразената от обвиняемия скорост на движение, той не успял да спре колата си.

Вследствие на неизпълненото от И.П. задължение да пропусне движещите се на кръстовището с предимство ППС и неспазването на изискванията на пътен знак Б 2 „Спри! Пропусни движещите се по пътя с предимство“, бил предизвикан сблъсък с мотоциклета.

След удара водачът на „Малагути“ паднал по гръб в лявата пътна лента, като се плъзнал по асфалтовото покритие до бордюра. При падането от главата му се изхлузила каската, която не била закопчана. В резултат на тежка закрита черепно-мозъчна травма, довела до парализа на жизнени мозъчни центрове, мотоциклетистът починал на място.

Предстои съдът да насрочи разпоредително заседание по делото.

коментара

Продължете с четенето
Loading...
loading...

Магазин за бои и мазилки JUB

Facebook

КАЛЕНДАР

март 2019
П В С Ч П С Н
« февр.    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

ПОПУЛЯРНИ