Свържете се с нас

Таблоид

Костадин Паскалев: В последните месеци БСП, за мое огромно съжаление, заприличва на ГЕРБ

Публикувано

на

ПРОФИЛ

Костадин Паскалев е бивш вицепремиер и ми­нистър на регионалното развитие (2001-2002). Зае тази позиция след един мандат като кмет на Благо­евград, какъвто беше още веднъж през 2007-2011. В периода от 2002 до 2007 г. беше съветник на прези­дента Георги Първанов и за кратко депутат от БСП. По образование е матема­тик. Паскалев беше пред­ложен от Корнелия Нинова за член на изпълнително­то бюро на партията през 2016 г., но няколко месеца по-късно напусна – „уста­нових, че няма доверие в мен“. В момента е член на националния съвет. Въз­можно е да е кандидатът на партията за кмет на Бла­гоевград на вота през 2019 г., но на този етап отказва коментар.

– ГЕРБ губи доверие, но БСП не покачва. Защо това е така?

– Трябва да се анализира по-дълъг период от време – от избора на Корнелия Нинова за председател на партията през 2016 г. Енергията, коя­то е част от личностната й характеристика, й помогна в началото да създаде усеща­не у членовете и симпатизан­тите на БСП, че нещо много бързо и съществено може да се промени. Президентските избори бяха доказателство за това. Но след това нещата потънаха и може би някаква истеричност в поведението на БСП създаде усещането за хаос. Може би усилията трябваше да са към опит за консолидация около БСП на хората, които не приемат това управление. Със значително по-внимателно говорене и с по-систематично подреде­ни цели. БСП е достигнала своя праг на чисто партийна подкрепа в обществото. Или с други думи – ако БСП иска да спечели изборите, трябва да работи за разширяване на влиянието си към центъра и към дясно, ако трябва.

– Защо подписахте пози­цията на 50-те членове на националния съвет срещу смяната на глав­ния редактор на в. „Дума“ и станахте част от вътрешната опозиция на БСП?

– В последните ме­сеци забелязвам тенденция, която не ми харесва. Започ­ваме да приличаме, казвам го с огромно съжаление, на поли­тическото поведение на ГЕРБ. Не може да елиминираш националния съвет, когато се взимат ва­жни решения, и да очакваш подкрепа от цялата партия. Пък да не говорим – от обще­ството, особено ако целта ни е да се разшири подкрепата за БСП. Некоректно е, от една страна, да се ограничава взи­мането на решения в тесен кръг от хора, а носенето на от­говорност да е от цялата пар­тия. Изпълнителното бюро би следвало много сериозно да се замисли как ще проце­дира. В противен случай се получава следното – вместо енергията на хората от БСП да се насочи към анализ на поведението на управлява­щите, към недостатъците, щуротиите, които се правят, се насочва навътре, към пар­тията. Аз не съм опозиция в БСП, твърдя, че аз съм пози­цията в БСП.

– Трябва ли правителство­то да напусне властта пред­срочно и как ще стане това?

– Това правителство трябва­ше отдавна да си е тръгнало. Липсата на достатъчно инте­лигентност в левите и десни­те политически опозиционери даде шанс на Бойко Борисов да управлява държавата ни вече десет години. Това се преодолява с интелект. Човек трябва да надскочи своето политическо его, задължител­но. Всеки, който смята да се занимава с голяма политика. И само такива хора са остана­ли в историята.

– Корнелия Нинова по-раз­лична ли ще е от Бойко Бори­сов? Имат съвпадение в по­зициите за Виктор Орбан, за Истанбулската конвенция, за АЕЦ „Белене“?

– По отношение на Истанб­улската конвенция очевидно няма съвпадение. Корнелия Нинова не иска да се приема, аз също. Борисов много дъл­го време искаше конвенцията да бъде приета. По отноше­ние на АЕЦ „Белене“ – до този момент не съм чул нито от БСП, нито от ГЕРБ, че работят за реализацията на проекта. Искам да го чуя от изпълни­телното бюро. Да каже – пред­приемаме следните стъпки, предлагаме решение на На­родното събрание, задължа­ваме министъра на енергети­ката да предложи екшън план за централата. По отношение на Виктор Орбан – Нинова не подкрепя лицето Орбан, а политиката, която трябва да провежда всяка една държа­ва, отразяваща национални­те интереси. Никой не смее да критикува в момента Ор­бан, че има отношения с Ру­сия. Вижте абсурда – нашият премиер като папагал отива в САЩ и твърди, че е спрял три огромни руски проекта в България – „Южен поток“, АЕЦ „Белене“ и Бургас – Алексан­друполис. Идва си в България и оттук твърди – „Ние ще пра­вим АЕЦ „Белене“ или „Ние ще правим газов хъб“. Кой хъб, алонкоолу? След като си спрял „Южен поток“, сега започваш да говориш за газ от „Турски поток“. Ние в Бъл­гария малоумни ли сме, че слушаме тази неща! Това не е гъвкав подход, а безмозъчно поведение, това не е защита на националните интереси. Това е липса на адекватно по­ведение.

– Какво да прави БСП?

– Да се готви за избори. Ко­гато си в парламента с най-го­лямата група и нямаш мно­зинство, трябва да си готов да предложиш правителство на малцинство­то, включително включвайки в него хора, кои­то не са само от твоя политиче­ски сектор. Не става въпрос за заиграване и сделки, става въпрос за прин­ципи. За това твърдя, че има неща, за които би следвало да се проведе публичен обществен дебат по тях. Много ще ми е интерес­но БСП да изрази позиция по тази програма, която ДПС ще предложи за ускорено иконо­мическо развитие на Бълга­рия.

ТРИ ТЕМИ, ПО КОИТО БСП ТРЯБ­ВА ДА РЕАГИРА

– Концесионирането на ВиК услугите – „за пръв път новият министър на регионалното раз­витие Петя Аврамова обяви, че ще се занимават с концесиони­рането на ВиК услугите. Моде­лът на Софийска вода ще бъде разпространен в страната. Връ­щането на Нико­лай Нанков като зам.-министър евентуално оз­начава, че на него ще се въз­ложи тази „теж­ка и отговорна“ задача да се търсят конце­сионери, които да се отблагода­рят на управля­ващите. Това е вреден и погре­шен модел.“

– Промяната на такса смет – „измененията в Закона за мест­ните данъци и такси влизат в сила от янаури 2020. Най-ве­роятно през юли-август 2019 г. ще започнат да валят пред­ложения в общинските съвети за новата формула за такса смет, хората ще разберат, че им я увеличават два-три пъти, но съветниците ще оставят решенията да се вземат след провеждането на местните из­бори. Това не е политически популизъм, а политическа из­мама. Това е характерно за по­ведението на ГЕРБ.“

– Акциите срещу Миню Стай­ков, Маринела и Ветко Араба­джиеви – „доколкото разбирам правят проверки и на Петя Сла­вова. Очевидно всеки, който е над средното ниво, ще го про­верят по някакъв начин. Това какво е? Опит за въвеждане на ред от управляващите?! Ами досега какво са прави­ли, колко години управляват? Това е абсурд. Какво стана с КТБ? Какво направи БНБ по този повод, какво направиха синдиците на тази банка? Как­во стана с вземанията, които трябваше да се съберат? Как­во става с „Олимпик“, има ли други застрахователни друже­ства, които предстои да минат през същата процедура. Какво работи КФН? Не е ли крайно време да има президентска квота в КФН?“

Вестник “ Топ Преса “

коментара

Таблоид

Близо 200 чувала от 80 литра бяха напълнени с боклуци от днешната акция „Почисти Копиловци“

Публикувано

на

Близо 200 чувала от 80 литра бяха напълнени с боклуци от днешната акция „Почисти Копиловци“, инициирана от общинския съветник Мирослава Костадинова.

В проявата се включиха около 40 човека, което спомогна за добрия ефект и положителния резултат. „Чувствам се удовлетворена и доволна. Смятам и занапред да има подобни акции, които да се осъществяват периодично. Целта е освен да бъде по-чисто и приветливо, да се даде и личен пример на подрастващите и хората да пазят околната среда. Поздравявам всички, които проявиха отговорност и се включиха в акцията“, каза Мирослава Костадинова.

По време на почистването бяха събрани боклуци, почистени тревни площи, детски площадки и други. Всичко това продължи цели 5 часа, а от общинския отдел „Чистота“ на Община Кюстендил, оказаха съдействие за извозване на чувалите. „Искам да благодаря на Община Кюстендил, че ни подкрепи, от общинска администрация ни бяха предоставени чувалите и ръкавиците. Предстои почистване на нерегламентираното сметище край реката, за което отново имаме обещанието на общината, да ни помогнат. То е с голям мащаб и затова се нуждаем от специализирана техника“, допълни Мирослава Костадинова.

коментара

Продължете с четенето

Таблоид

Чрез пътен възел с кръгово кръстовище ще се осъществява връзката между АМ „Струма“ и град Сандански през главен път Е-79.

Публикувано

на

Целта е чрез въвеждане на постоянната организация на движението, да се осъществи безконфликтен достъп от една страна до курортния град, и от друга – до главен път Е-79 и АМ „Струма“.

Кръстовището на Е-79 към момента представлява триклонно такова – към град Сандански, към АМ „Струма“ и към част от някои населени места в община Сандански.

Три фирми представиха оферти в пазарните консултации за изготвяне на инвестиционен проект, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи на обекта.

Това са двете софийски „АТ Инженеринг 2000″ ООД и „ДЕВА ТРАНС“ ООД, и дупнишката „СТРОЙКОМЕРС“ ЕООД.

„АТ Инженеринг 2000″ ООД е дружество с ограничена отговорност, учредено с 5 млн.лв капитал. В офертата си дружеството предлага обща цена за извършването на услугите от 2 844 600 лв. с ДДС.

Приблизителна е и офертата на „ДЕВА ТРАНС“. Фирмата предлага обща цена от 2 676 000 лв. с ДДС.

С най-ниска ценова оферта, в консултациите участва и „СТРОЙКОМЕРС“ ЕООД с управител Даниел Аттарян. Общата сума в офертата е 2 000 000 лв. с ДДС.

Община Сандански вече е открила и процедура за възлагане на обществената поръчка за изготвяне на инвестиционен проект, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи за обекта.

pirinsko.com

коментара

Продължете с четенето
Loading...
loading...

Магазин за бои и мазилки JUB

Facebook

КАЛЕНДАР

април 2019
П В С Ч П С Н
« мар.    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

ПОПУЛЯРНИ