Свържете се с нас

Таблоид

Костадин Паскалев: В последните месеци БСП, за мое огромно съжаление, заприличва на ГЕРБ

Публикувано

на

ПРОФИЛ

Костадин Паскалев е бивш вицепремиер и ми­нистър на регионалното развитие (2001-2002). Зае тази позиция след един мандат като кмет на Благо­евград, какъвто беше още веднъж през 2007-2011. В периода от 2002 до 2007 г. беше съветник на прези­дента Георги Първанов и за кратко депутат от БСП. По образование е матема­тик. Паскалев беше пред­ложен от Корнелия Нинова за член на изпълнително­то бюро на партията през 2016 г., но няколко месеца по-късно напусна – „уста­нових, че няма доверие в мен“. В момента е член на националния съвет. Въз­можно е да е кандидатът на партията за кмет на Бла­гоевград на вота през 2019 г., но на този етап отказва коментар.

– ГЕРБ губи доверие, но БСП не покачва. Защо това е така?

– Трябва да се анализира по-дълъг период от време – от избора на Корнелия Нинова за председател на партията през 2016 г. Енергията, коя­то е част от личностната й характеристика, й помогна в началото да създаде усеща­не у членовете и симпатизан­тите на БСП, че нещо много бързо и съществено може да се промени. Президентските избори бяха доказателство за това. Но след това нещата потънаха и може би някаква истеричност в поведението на БСП създаде усещането за хаос. Може би усилията трябваше да са към опит за консолидация около БСП на хората, които не приемат това управление. Със значително по-внимателно говорене и с по-систематично подреде­ни цели. БСП е достигнала своя праг на чисто партийна подкрепа в обществото. Или с други думи – ако БСП иска да спечели изборите, трябва да работи за разширяване на влиянието си към центъра и към дясно, ако трябва.

– Защо подписахте пози­цията на 50-те членове на националния съвет срещу смяната на глав­ния редактор на в. „Дума“ и станахте част от вътрешната опозиция на БСП?

– В последните ме­сеци забелязвам тенденция, която не ми харесва. Започ­ваме да приличаме, казвам го с огромно съжаление, на поли­тическото поведение на ГЕРБ. Не може да елиминираш националния съвет, когато се взимат ва­жни решения, и да очакваш подкрепа от цялата партия. Пък да не говорим – от обще­ството, особено ако целта ни е да се разшири подкрепата за БСП. Некоректно е, от една страна, да се ограничава взи­мането на решения в тесен кръг от хора, а носенето на от­говорност да е от цялата пар­тия. Изпълнителното бюро би следвало много сериозно да се замисли как ще проце­дира. В противен случай се получава следното – вместо енергията на хората от БСП да се насочи към анализ на поведението на управлява­щите, към недостатъците, щуротиите, които се правят, се насочва навътре, към пар­тията. Аз не съм опозиция в БСП, твърдя, че аз съм пози­цията в БСП.

– Трябва ли правителство­то да напусне властта пред­срочно и как ще стане това?

– Това правителство трябва­ше отдавна да си е тръгнало. Липсата на достатъчно инте­лигентност в левите и десни­те политически опозиционери даде шанс на Бойко Борисов да управлява държавата ни вече десет години. Това се преодолява с интелект. Човек трябва да надскочи своето политическо его, задължител­но. Всеки, който смята да се занимава с голяма политика. И само такива хора са остана­ли в историята.

– Корнелия Нинова по-раз­лична ли ще е от Бойко Бори­сов? Имат съвпадение в по­зициите за Виктор Орбан, за Истанбулската конвенция, за АЕЦ „Белене“?

– По отношение на Истанб­улската конвенция очевидно няма съвпадение. Корнелия Нинова не иска да се приема, аз също. Борисов много дъл­го време искаше конвенцията да бъде приета. По отноше­ние на АЕЦ „Белене“ – до този момент не съм чул нито от БСП, нито от ГЕРБ, че работят за реализацията на проекта. Искам да го чуя от изпълни­телното бюро. Да каже – пред­приемаме следните стъпки, предлагаме решение на На­родното събрание, задължа­ваме министъра на енергети­ката да предложи екшън план за централата. По отношение на Виктор Орбан – Нинова не подкрепя лицето Орбан, а политиката, която трябва да провежда всяка една държа­ва, отразяваща национални­те интереси. Никой не смее да критикува в момента Ор­бан, че има отношения с Ру­сия. Вижте абсурда – нашият премиер като папагал отива в САЩ и твърди, че е спрял три огромни руски проекта в България – „Южен поток“, АЕЦ „Белене“ и Бургас – Алексан­друполис. Идва си в България и оттук твърди – „Ние ще пра­вим АЕЦ „Белене“ или „Ние ще правим газов хъб“. Кой хъб, алонкоолу? След като си спрял „Южен поток“, сега започваш да говориш за газ от „Турски поток“. Ние в Бъл­гария малоумни ли сме, че слушаме тази неща! Това не е гъвкав подход, а безмозъчно поведение, това не е защита на националните интереси. Това е липса на адекватно по­ведение.

– Какво да прави БСП?

– Да се готви за избори. Ко­гато си в парламента с най-го­лямата група и нямаш мно­зинство, трябва да си готов да предложиш правителство на малцинство­то, включително включвайки в него хора, кои­то не са само от твоя политиче­ски сектор. Не става въпрос за заиграване и сделки, става въпрос за прин­ципи. За това твърдя, че има неща, за които би следвало да се проведе публичен обществен дебат по тях. Много ще ми е интерес­но БСП да изрази позиция по тази програма, която ДПС ще предложи за ускорено иконо­мическо развитие на Бълга­рия.

ТРИ ТЕМИ, ПО КОИТО БСП ТРЯБ­ВА ДА РЕАГИРА

– Концесионирането на ВиК услугите – „за пръв път новият министър на регионалното раз­витие Петя Аврамова обяви, че ще се занимават с концесиони­рането на ВиК услугите. Моде­лът на Софийска вода ще бъде разпространен в страната. Връ­щането на Нико­лай Нанков като зам.-министър евентуално оз­начава, че на него ще се въз­ложи тази „теж­ка и отговорна“ задача да се търсят конце­сионери, които да се отблагода­рят на управля­ващите. Това е вреден и погре­шен модел.“

– Промяната на такса смет – „измененията в Закона за мест­ните данъци и такси влизат в сила от янаури 2020. Най-ве­роятно през юли-август 2019 г. ще започнат да валят пред­ложения в общинските съвети за новата формула за такса смет, хората ще разберат, че им я увеличават два-три пъти, но съветниците ще оставят решенията да се вземат след провеждането на местните из­бори. Това не е политически популизъм, а политическа из­мама. Това е характерно за по­ведението на ГЕРБ.“

– Акциите срещу Миню Стай­ков, Маринела и Ветко Араба­джиеви – „доколкото разбирам правят проверки и на Петя Сла­вова. Очевидно всеки, който е над средното ниво, ще го про­верят по някакъв начин. Това какво е? Опит за въвеждане на ред от управляващите?! Ами досега какво са прави­ли, колко години управляват? Това е абсурд. Какво стана с КТБ? Какво направи БНБ по този повод, какво направиха синдиците на тази банка? Как­во стана с вземанията, които трябваше да се съберат? Как­во става с „Олимпик“, има ли други застрахователни друже­ства, които предстои да минат през същата процедура. Какво работи КФН? Не е ли крайно време да има президентска квота в КФН?“

Вестник “ Топ Преса “

коментара

Таблоид

Безплатни профилактични прегледи в МБАЛ-Разлог

Публикувано

на

По повод „95 години здравеопазване в Разлог“ МБАЛ Разлог организира за населението на Община Разлог и съседните общини безплатни профилактични прегледи от лекари – специалисти на лечебното заведение. Безплатните прегледи ще се извършват след предварително записване до 19.11.2018г. на новооткритата Регистратура на МБАЛ Разлог. /основна сграда ет.2/. За повече информация тел.0885803996.

Прегледите по специалисти и дни, ще бъдат както следва: 20.11.2018г. /вторник/ в Хирургично отделение;

21.11.2018г. /сряда/ в Акушеро – гинекологично отделение 22.11.2018г. /четвъртък/ в Вътрешно отделение;

27.11.2018г. – /вторник/ в Неврологично отделение

28.11.2018г. /сряда/ в Отделение по педиатрия;

29.11.2018г. /четвъртък/ в Ехографски кабинет.

коментара

Продължете с четенето

Таблоид

Дадоха ултиматум на украинката Татяна от Гърмен да напусне страната с дъщеря си до 13 декември

Публикувано

на

Нов ултиматум е получила украинката Татяна Кондратюк, която живее вече пета година в Гърмен. Тя и дъщеря й Анна са задължени да напуснат страната доброволно до 13 декември. Това съобщи  пред „Струма“ съпругът й Алексей Науменко.

Той е категоричен, че това е в разрез със Закона за чужденците в България. Според чл. 36 б, ал. 2 младата украинка и дъщеря й могат да получат разрешение да останат в страната до 17 юли 2019 година, когато 15-годишната Анна ще завърши учебната година.

„Преди месец на Татяна е било наредено да напусне страната в срок един месец от отдел „Миграция“ към Областната дирекция на полицията в Благоевград и без да се съобразяват, че тя е предоставила уверение, че подала последваща молба за закрила“, коментира Науменко.

Той допълни, че във вторник 40-годишната жена и дъщеря й са извикани в Благоевград от началника на отдела, който връчил отказ на молбата за закрила и им издал нова заповед за доброволно напускане на страната. Освен това им наложил и глоба за това, че не са изпълнили предишната такава. Тя е в размер на 500 лева.

Семейството е категорично, че ще обжалва отказите за закрила пред Административния съд в София. Вече е насрочена и дата.

Както вече „Струма“ многократно писа, Татяна Кондратюк пристигна в Гърмен в края на 2014 година, след като избягала от набиращата скорост война в Донбас, Украйна, с 15-годишната Анна.

За излизането от ада, който се случвал тогава в родината й, помощ оказал именно Алексей Науменко, който живее от около 40 години в България. Оттогава започва борбата й за нормален живот. Тогава подава молба за хуманитарен статут от Държавната агенция за бежанците. Такъв й е бил отказан с мотив, че дошла в страната ни, за да се омъжи. Последвала втора молба, която също е отказана.

ЕРОЛ ЕМИЛОВ

struma.bg

коментара

Продължете с четенето
Loading...
loading...

Магазин за бои и мазилки JUB

Facebook

КАЛЕНДАР

ноември 2018
П В С Ч П С Н
« окт.    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

ПОПУЛЯРНИ