Свържете се с нас

Таблоид

Костадин Паскалев: В последните месеци БСП, за мое огромно съжаление, заприличва на ГЕРБ

Публикувано

на

ПРОФИЛ

Костадин Паскалев е бивш вицепремиер и ми­нистър на регионалното развитие (2001-2002). Зае тази позиция след един мандат като кмет на Благо­евград, какъвто беше още веднъж през 2007-2011. В периода от 2002 до 2007 г. беше съветник на прези­дента Георги Първанов и за кратко депутат от БСП. По образование е матема­тик. Паскалев беше пред­ложен от Корнелия Нинова за член на изпълнително­то бюро на партията през 2016 г., но няколко месеца по-късно напусна – „уста­нових, че няма доверие в мен“. В момента е член на националния съвет. Въз­можно е да е кандидатът на партията за кмет на Бла­гоевград на вота през 2019 г., но на този етап отказва коментар.

– ГЕРБ губи доверие, но БСП не покачва. Защо това е така?

– Трябва да се анализира по-дълъг период от време – от избора на Корнелия Нинова за председател на партията през 2016 г. Енергията, коя­то е част от личностната й характеристика, й помогна в началото да създаде усеща­не у членовете и симпатизан­тите на БСП, че нещо много бързо и съществено може да се промени. Президентските избори бяха доказателство за това. Но след това нещата потънаха и може би някаква истеричност в поведението на БСП създаде усещането за хаос. Може би усилията трябваше да са към опит за консолидация около БСП на хората, които не приемат това управление. Със значително по-внимателно говорене и с по-систематично подреде­ни цели. БСП е достигнала своя праг на чисто партийна подкрепа в обществото. Или с други думи – ако БСП иска да спечели изборите, трябва да работи за разширяване на влиянието си към центъра и към дясно, ако трябва.

– Защо подписахте пози­цията на 50-те членове на националния съвет срещу смяната на глав­ния редактор на в. „Дума“ и станахте част от вътрешната опозиция на БСП?

– В последните ме­сеци забелязвам тенденция, която не ми харесва. Започ­ваме да приличаме, казвам го с огромно съжаление, на поли­тическото поведение на ГЕРБ. Не може да елиминираш националния съвет, когато се взимат ва­жни решения, и да очакваш подкрепа от цялата партия. Пък да не говорим – от обще­ството, особено ако целта ни е да се разшири подкрепата за БСП. Некоректно е, от една страна, да се ограничава взи­мането на решения в тесен кръг от хора, а носенето на от­говорност да е от цялата пар­тия. Изпълнителното бюро би следвало много сериозно да се замисли как ще проце­дира. В противен случай се получава следното – вместо енергията на хората от БСП да се насочи към анализ на поведението на управлява­щите, към недостатъците, щуротиите, които се правят, се насочва навътре, към пар­тията. Аз не съм опозиция в БСП, твърдя, че аз съм пози­цията в БСП.

– Трябва ли правителство­то да напусне властта пред­срочно и как ще стане това?

– Това правителство трябва­ше отдавна да си е тръгнало. Липсата на достатъчно инте­лигентност в левите и десни­те политически опозиционери даде шанс на Бойко Борисов да управлява държавата ни вече десет години. Това се преодолява с интелект. Човек трябва да надскочи своето политическо его, задължител­но. Всеки, който смята да се занимава с голяма политика. И само такива хора са остана­ли в историята.

– Корнелия Нинова по-раз­лична ли ще е от Бойко Бори­сов? Имат съвпадение в по­зициите за Виктор Орбан, за Истанбулската конвенция, за АЕЦ „Белене“?

– По отношение на Истанб­улската конвенция очевидно няма съвпадение. Корнелия Нинова не иска да се приема, аз също. Борисов много дъл­го време искаше конвенцията да бъде приета. По отноше­ние на АЕЦ „Белене“ – до този момент не съм чул нито от БСП, нито от ГЕРБ, че работят за реализацията на проекта. Искам да го чуя от изпълни­телното бюро. Да каже – пред­приемаме следните стъпки, предлагаме решение на На­родното събрание, задължа­ваме министъра на енергети­ката да предложи екшън план за централата. По отношение на Виктор Орбан – Нинова не подкрепя лицето Орбан, а политиката, която трябва да провежда всяка една държа­ва, отразяваща национални­те интереси. Никой не смее да критикува в момента Ор­бан, че има отношения с Ру­сия. Вижте абсурда – нашият премиер като папагал отива в САЩ и твърди, че е спрял три огромни руски проекта в България – „Южен поток“, АЕЦ „Белене“ и Бургас – Алексан­друполис. Идва си в България и оттук твърди – „Ние ще пра­вим АЕЦ „Белене“ или „Ние ще правим газов хъб“. Кой хъб, алонкоолу? След като си спрял „Южен поток“, сега започваш да говориш за газ от „Турски поток“. Ние в Бъл­гария малоумни ли сме, че слушаме тази неща! Това не е гъвкав подход, а безмозъчно поведение, това не е защита на националните интереси. Това е липса на адекватно по­ведение.

– Какво да прави БСП?

– Да се готви за избори. Ко­гато си в парламента с най-го­лямата група и нямаш мно­зинство, трябва да си готов да предложиш правителство на малцинство­то, включително включвайки в него хора, кои­то не са само от твоя политиче­ски сектор. Не става въпрос за заиграване и сделки, става въпрос за прин­ципи. За това твърдя, че има неща, за които би следвало да се проведе публичен обществен дебат по тях. Много ще ми е интерес­но БСП да изрази позиция по тази програма, която ДПС ще предложи за ускорено иконо­мическо развитие на Бълга­рия.

ТРИ ТЕМИ, ПО КОИТО БСП ТРЯБ­ВА ДА РЕАГИРА

– Концесионирането на ВиК услугите – „за пръв път новият министър на регионалното раз­витие Петя Аврамова обяви, че ще се занимават с концесиони­рането на ВиК услугите. Моде­лът на Софийска вода ще бъде разпространен в страната. Връ­щането на Нико­лай Нанков като зам.-министър евентуално оз­начава, че на него ще се въз­ложи тази „теж­ка и отговорна“ задача да се търсят конце­сионери, които да се отблагода­рят на управля­ващите. Това е вреден и погре­шен модел.“

– Промяната на такса смет – „измененията в Закона за мест­ните данъци и такси влизат в сила от янаури 2020. Най-ве­роятно през юли-август 2019 г. ще започнат да валят пред­ложения в общинските съвети за новата формула за такса смет, хората ще разберат, че им я увеличават два-три пъти, но съветниците ще оставят решенията да се вземат след провеждането на местните из­бори. Това не е политически популизъм, а политическа из­мама. Това е характерно за по­ведението на ГЕРБ.“

– Акциите срещу Миню Стай­ков, Маринела и Ветко Араба­джиеви – „доколкото разбирам правят проверки и на Петя Сла­вова. Очевидно всеки, който е над средното ниво, ще го про­верят по някакъв начин. Това какво е? Опит за въвеждане на ред от управляващите?! Ами досега какво са прави­ли, колко години управляват? Това е абсурд. Какво стана с КТБ? Какво направи БНБ по този повод, какво направиха синдиците на тази банка? Как­во стана с вземанията, които трябваше да се съберат? Как­во става с „Олимпик“, има ли други застрахователни друже­ства, които предстои да минат през същата процедура. Какво работи КФН? Не е ли крайно време да има президентска квота в КФН?“

Вестник “ Топ Преса “

коментара

Таблоид

Райна запозна гаджето с родата

Публикувано

на

Пилето на фолка е на крилете на любовта

Фолк певицата Райна е завела новото си гадже в Сандански, за да го запознае с родата, пише в. „България днес“.

Бившата изгора на Коцето години не се беше показвала с мъж до себе си, но от няколко месеца е неразделна с ММА боеца Валери Тюлеков.

„Липсата на мъж толкова дълго време в живота ми явно не е била случайна. Имала съм нужда да срещна подходящия. Влюбена съм, щастлива съм, да видим какво ще стане“, признава пилето на фолка.

Тя не крие, че се надява скоро да стане булка. По всичко личи, че запознанството на гаджето ѝ с родата все повече я доближава до сватба.

Ралица Василева

Вестник “ Топ Преса “

коментара

Продължете с четенето

Таблоид

Още 5 блока с подобрени условия за живот в Разлог

Публикувано

на

Днес в залата на Общински съвет на град Разлог се проведе заключителна конференция по повод приключване на проект „Повишаване енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Разлог – трета група”(СС „Розовия блок“ – ул. „Изворите“ 99, СС „Блок Александър Стамболийски“ – ул. „Александър Стамболийски“ 86, СС „Военния Блок“ – ул. „Цар Иван Асен II бл. 2“, СС „Мехомия“ – ул. „Иконом Никола Ангелов бл. 1“, СС „Надежда блок 4“ – ул. „Иконом Никола Ангелов бл. 4″)”, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0118-C02.

Величка Благоева, живуща в блок на улица „Александър Стамболийски“, коментира, че разходите й за отопление са спаднали с 50% по време на настоящия отоплителен сезон. Представителите на обновените блокове изразиха своята благодарност и задоволство от извършените строително-ремонтни дейности.

По проекта са обновени 5 блока, като са изпълнени строително-монтажни работи, включващи цяло топлинно изолиране на външните стени, подмяна на прозорци и врати със система от PVC профил и стъклопакет, топлинно изолиране на покрив и под, осигурена е достъпна среда за хора в неравностойно положение. Проектът пряко подобрява условията за живот на 242-ма души. Очакванията са по време на настоящия зимен сезон те да намалят разходите за енергия в своите апартаменти.

Общата стойност на реализирания проект е 1 266 942.49 лева, от които европейското съфинансиране е в размер на 1 076 901.12 лева, националното съфинансиране е 190 041.37 лева. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

 

 

коментара

Продължете с четенето
Loading...
loading...

Магазин за бои и мазилки JUB

Facebook

КАЛЕНДАР

януари 2019
П В С Ч П С Н
« дек.    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

ПОПУЛЯРНИ