Свържете се с нас

Таблоид

Хранителното разстройство – едно начало с неизвестен край!

Публикувано

на

 

КАК ХРАНИТЕЛНОТО РАЗСТРОЙ­СТВО МОЖЕ ДА УПРАВЛЯВА ЖИВОТА!?

Неразривната връзка тя­ло-душа е в основата на ба­лансирания и хармонизиран ритъм на живот. Тя опре­деля качеството на живот и отразява актуалното ре­ално отношение на човека към самия себе си. Но дали начинът, по който се въз­приемаме чисто физически, е реален или фантазно въ­ображение на обременено­то съзнание? Съвсем ясно е, че начинът, по-който се възприемаме ние самите съвсем не тъждествен на това, което околните виждат у нас. Затова може би не е случайно твърдението, за­ложено в древноазиатската култура, че човек има три лица – това, с което се представя пред окол­ните; това, с което се показва пред се­мейство си; и това, което е всъщност сам пред себе си. А и самият факт, че все­ки вижда у нас различ­ни неща е в следствие на това, че субектив­ните търсе­ния на всеки един от нас са различни, т.е. внимание­то ни се фокуси­ра върху нещата, които ни вълнуват и интересуват.Така например, ако някой ха­ресва цвета на сините очи, е напълно естествено да се заглежда в очите на хора с именно такъв цвят и да им отдава по-голямо зна­чение. Оказва се, обаче, на практика, че изследова­тели след проведени редица изследвания и проучвания, в „Юнивърсити колидж“ в Лондон открили, че образът на тялото, който се прожек­тира в мозъците ни, когато се погледнем в огледалото, е „напълно изкривен“ и е 2/3 по-широк от обикновено. Същото изследователите регистрирали и при мъжете, но в по-тесни граници, тъй като жените по начало са значително по-чувствителни към темата за килограмите и формата на тялото. Въз основа на резултатите от изслед­ването учените създали „карта“ на мо­зъч­ната пред­ста­ва за чо­веш­кото тяло, която по-къс­но сравнили с действител­ните размери и форми на телата ни. След края на из­следването, учените разкри­ли, че разстоянието между показалеца и палеца на ръ­ката според мозъка е 69% по-голямо от действител­ната дистанция меж­ду тези два пръста. Всичко е свързано с мозъка и психи­ката, както под­чертава един от изследователите. Мозъкът има не­вероятната спо­собност да бъде, така да се каже програмиран – каквото човек му зададе като ми­съл-команда, това реално се случва – нашите собстве­ни ми­сли опреде­лят на­соката на на­шето пове­дение.

По същия начин, ко­гато човек насърчи себе си, че може, той ус­пява, но когато му каже, просто така, без реална причина, ти си дебел, човек започва в своето съзнание да бъде такъв. А пътят от тази мисъл до диетата е съвсем кратък, до болес­тта също. Често си задавам въпроса, това, че можем да вербализираме мислите си означава ли, че трябва да го правим постоянно?!? За­давам този риторичен въ­прос не случайно, а поради обстоятелството, че една от главните причини да се попадне в пропастта на ди­етите е хаплива, неуместна и лишена от деликатност за­бележка от страна на някого спрямо друг. Хора, които са уверени в себе си, с адекват­на самооценка и добро са­мочувствие ще отминат ко­ментара без да му придадат особено значение, но тук идва другата категория хора – неуверените, лишени от самочувствие, с ниска само­оценка, плахите и несигур­ните, които са много по-уяз­вими и вероятността да се поддадат на такъв комен­тар е значително по-голяма. Но малко или много всеки човек е подвластен на внушения. Сугестивно­то въздействие съз­дава благоприятна среда за покълва­нето на семето на съмнението, което може да прерасне в голям проблем, с трайни послед­ствия.

Такава е и траекторията на хра­нителните нарушения, който най-вече водят на­чалото си от една безобид­на диета, която по подмолен и неусетен начин разтваря пропаст, в която човек пада и трудно и мъчително изли­за от нея. Задавайки новия модел на поведение – диета, човек започва да свиква, из­граждайки нов навик, макар и вреден, който започва да диктува всяко негово дви­жение и мисъл. Постоянна­та ангажираност на мозъка около храната, превръща човек в неин роб, където не той, а тя дирижира неговия избор. Представата, възпри­ятията, целия когнитивен процес се изменя и заема деструктивна позиция, която разрушава човек ментално и физически. Последващи­те физиологични промени, прерастват и в психологиче­ски. Чревната флора се на­рушава, и тук отново ще се позова на източноазиатска­та медицина, която още от древни времена твърди, че всички болести започват от червата. Така стоят нещата и при хранитителните раз­стройства, където световно известни лекари като Кем­бъл-Макбрайд, въз основа на дългогодишен опит и редица проведени изследвания в областта на храносмила­телните разстройства също изхожда от това твърдение. Авторката твърди, че в след­ствие на увредената чревна флора, поради недостига на хранителни вещества, тя започва да произвежда па­тогенни бактерии, които уни­щожават полезните такива. Така чревната стена става пропусклива и през нея в кръвта преминават имен­но тези патогенни бактерии, който движейки се с цир­кулиращата из цялото тяло кръв, достигат до мозъка.

По този начин се зараждат по­веденческите и когнитивни проблеми при страдащите от хранителни разстройства. Или още както бих добавила, всичко започва, продължа­ва и свършва с храната. А храната сама по себе си не е просто храна, необходима да задоволи потребността на глада. Тя е същността на човека. И тук проблемът не се основава до това, че се придава голямо значение на храната, а до погрешната информация относно храна­та, която тиражират рекла­мите, обслужващи интере­са на големите хранителни компании. Всяка погрешно подадена информация води до объркване и не често до проблем. На лице, от всичко това, по света има безброй млади хора (жени, по – мал­ко мъже), които се лутат в търсене на правилната ин­формация. Тя е субективна за всеки един, но е еднаква и реална за абсолютно всич­ки – диетата не е начин на живот. Тя е път само и един­ствено към болестта.

коментара

Таблоид

Местният рапър Бими кърти класациите с нов як хит! УНИКАЛНО ВИДЕО

Публикувано

на

„Няма начин“ е новата хип хоп песен на неврокопският рапър Бими. Парчето беше промотирано в канала на младия рапър urbanbeatz в мрежата за видео споделяне www.youtube.com. Този път темата на парчето ни се струва  доста пикантна. Може би нашумелия рапър се обяснява на своя бивша или на дама, довела го до разочарование. Топ Преса се опита да надникне зад завесата, да разбере повече за историята на песента „Няма начин“. Бими беше лаконичен : “ Пея за нещо лично. Точка. Всичко е казано в песента…“. Вие как мислите, има ли история в парчето или просто е пресъздаден измислен лиричен герой?

коментара

Продължете с четенето

Таблоид

Изнесената информация за апартамента на Каракачанов е невярна

Публикувано

на

Изнесената от различни медии информация, свързана с апартамента на силовия вицепремиер, отговарящ за отбраната, и лидер на ВМРО-БНД, се оказва невярна и крайно неточна, твърдят различни потребители във фейсбук.

Сериозен повод за това им дава несъответствие в изнесените в публичното пространство документи по казуса. Според публикации „В същия блок, същата фирма “Софметал 07” е продала апартамент от 70 кв. м. през 2017 г. за 176 024 лв. или над двойно по-скъпо – 2514 лв. на кв.м., при това не става дума за мезонет с огромна тераса.“

Само че в издадената от Служба по вписванията справка не фигурира „Софметал 07“, а „Сити Медико Груп“, като очевидно това са две различни юридически лица, отбелязват в социалните мрежи.

kk1

 

И задават резонния въпрос защо не е осъществен контакт с фирмата, реализирала строителния надзор на сградата за подробна информация. Освен това, подчертават те, има разлика между данъчна оценка и цена на придобиване, вписана в Нотариалния акт. „Знаят ли какво се декларира в КПКОНПИ?“, ядосват се те, като са категорични, че изнесената медийно информация е манипулирана.

 

kk2

 

Фейсбукарите са учудени и от „изтеклия“ днес нотариален акт на сем. Каракачанови, защото не e публикувана в цялост т. II от същия, в който следва да бъде описано какво прехвърля в замяна вицепремиерът, както и подробности относно уравняването на заменените имоти.

Друго, което буди съмнение в изнесеното разследване е, че сем. Каракачанови притежават 5 тераси защото видно от нотариалният акт е, че те са четири.

В документа за собственост е посочено също, че извън данъчната оценка сем. Каракачанови са били кредитирани, защото са поели задължение да заплатят на „Софметал 07“ ЕООД сума в размер на 150 000 лв., т.е. публикуваната цена е отново неправилно сметната, пресмятат също интернет ползвателите.

И заключават, че това означава само едно – сделката е сключена на пазарен принцип, тъй като има уговорена лихва върху годишните вноски, които следва да се заплащат.

Някои пък напомнят, че съгласно чл. 147 от Наказателния кодекс: „Който разгласи позорно обстоятелство за другиго или му припише престъпление, се наказва за клевета с глоба от три хиляди до седем хиляди лева и с обществено порицание.“

коментара

Продължете с четенето
Loading...
loading...

Магазин за бои и мазилки JUB

Facebook

КАЛЕНДАР

април 2019
П В С Ч П С Н
« мар.    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

ПОПУЛЯРНИ