Свържете се с нас

Таблоид

Хранителното разстройство – едно начало с неизвестен край!

Публикувано

на

 

КАК ХРАНИТЕЛНОТО РАЗСТРОЙ­СТВО МОЖЕ ДА УПРАВЛЯВА ЖИВОТА!?

Неразривната връзка тя­ло-душа е в основата на ба­лансирания и хармонизиран ритъм на живот. Тя опре­деля качеството на живот и отразява актуалното ре­ално отношение на човека към самия себе си. Но дали начинът, по който се въз­приемаме чисто физически, е реален или фантазно въ­ображение на обременено­то съзнание? Съвсем ясно е, че начинът, по-който се възприемаме ние самите съвсем не тъждествен на това, което околните виждат у нас. Затова може би не е случайно твърдението, за­ложено в древноазиатската култура, че човек има три лица – това, с което се представя пред окол­ните; това, с което се показва пред се­мейство си; и това, което е всъщност сам пред себе си. А и самият факт, че все­ки вижда у нас различ­ни неща е в следствие на това, че субектив­ните търсе­ния на всеки един от нас са различни, т.е. внимание­то ни се фокуси­ра върху нещата, които ни вълнуват и интересуват.Така например, ако някой ха­ресва цвета на сините очи, е напълно естествено да се заглежда в очите на хора с именно такъв цвят и да им отдава по-голямо зна­чение. Оказва се, обаче, на практика, че изследова­тели след проведени редица изследвания и проучвания, в „Юнивърсити колидж“ в Лондон открили, че образът на тялото, който се прожек­тира в мозъците ни, когато се погледнем в огледалото, е „напълно изкривен“ и е 2/3 по-широк от обикновено. Същото изследователите регистрирали и при мъжете, но в по-тесни граници, тъй като жените по начало са значително по-чувствителни към темата за килограмите и формата на тялото. Въз основа на резултатите от изслед­ването учените създали „карта“ на мо­зъч­ната пред­ста­ва за чо­веш­кото тяло, която по-къс­но сравнили с действител­ните размери и форми на телата ни. След края на из­следването, учените разкри­ли, че разстоянието между показалеца и палеца на ръ­ката според мозъка е 69% по-голямо от действител­ната дистанция меж­ду тези два пръста. Всичко е свързано с мозъка и психи­ката, както под­чертава един от изследователите. Мозъкът има не­вероятната спо­собност да бъде, така да се каже програмиран – каквото човек му зададе като ми­съл-команда, това реално се случва – нашите собстве­ни ми­сли опреде­лят на­соката на на­шето пове­дение.

По същия начин, ко­гато човек насърчи себе си, че може, той ус­пява, но когато му каже, просто така, без реална причина, ти си дебел, човек започва в своето съзнание да бъде такъв. А пътят от тази мисъл до диетата е съвсем кратък, до болес­тта също. Често си задавам въпроса, това, че можем да вербализираме мислите си означава ли, че трябва да го правим постоянно?!? За­давам този риторичен въ­прос не случайно, а поради обстоятелството, че една от главните причини да се попадне в пропастта на ди­етите е хаплива, неуместна и лишена от деликатност за­бележка от страна на някого спрямо друг. Хора, които са уверени в себе си, с адекват­на самооценка и добро са­мочувствие ще отминат ко­ментара без да му придадат особено значение, но тук идва другата категория хора – неуверените, лишени от самочувствие, с ниска само­оценка, плахите и несигур­ните, които са много по-уяз­вими и вероятността да се поддадат на такъв комен­тар е значително по-голяма. Но малко или много всеки човек е подвластен на внушения. Сугестивно­то въздействие съз­дава благоприятна среда за покълва­нето на семето на съмнението, което може да прерасне в голям проблем, с трайни послед­ствия.

Такава е и траекторията на хра­нителните нарушения, който най-вече водят на­чалото си от една безобид­на диета, която по подмолен и неусетен начин разтваря пропаст, в която човек пада и трудно и мъчително изли­за от нея. Задавайки новия модел на поведение – диета, човек започва да свиква, из­граждайки нов навик, макар и вреден, който започва да диктува всяко негово дви­жение и мисъл. Постоянна­та ангажираност на мозъка около храната, превръща човек в неин роб, където не той, а тя дирижира неговия избор. Представата, възпри­ятията, целия когнитивен процес се изменя и заема деструктивна позиция, която разрушава човек ментално и физически. Последващи­те физиологични промени, прерастват и в психологиче­ски. Чревната флора се на­рушава, и тук отново ще се позова на източноазиатска­та медицина, която още от древни времена твърди, че всички болести започват от червата. Така стоят нещата и при хранитителните раз­стройства, където световно известни лекари като Кем­бъл-Макбрайд, въз основа на дългогодишен опит и редица проведени изследвания в областта на храносмила­телните разстройства също изхожда от това твърдение. Авторката твърди, че в след­ствие на увредената чревна флора, поради недостига на хранителни вещества, тя започва да произвежда па­тогенни бактерии, които уни­щожават полезните такива. Така чревната стена става пропусклива и през нея в кръвта преминават имен­но тези патогенни бактерии, който движейки се с цир­кулиращата из цялото тяло кръв, достигат до мозъка.

По този начин се зараждат по­веденческите и когнитивни проблеми при страдащите от хранителни разстройства. Или още както бих добавила, всичко започва, продължа­ва и свършва с храната. А храната сама по себе си не е просто храна, необходима да задоволи потребността на глада. Тя е същността на човека. И тук проблемът не се основава до това, че се придава голямо значение на храната, а до погрешната информация относно храна­та, която тиражират рекла­мите, обслужващи интере­са на големите хранителни компании. Всяка погрешно подадена информация води до объркване и не често до проблем. На лице, от всичко това, по света има безброй млади хора (жени, по – мал­ко мъже), които се лутат в търсене на правилната ин­формация. Тя е субективна за всеки един, но е еднаква и реална за абсолютно всич­ки – диетата не е начин на живот. Тя е път само и един­ствено към болестта.

коментара

Крими

29 годишен от Огняново е едва оцелелия след ужасяващата катастрофа на пътя за Гърмен между Барото и Ува Нестум

Публикувано

на

Али Дренчев на 29 години от гърменското село Огняново е водачът на смазания до неузнаваемост лек автомоли м. „Фиат“ който снощи около 03:30 часа на пътя за Гърмен между комплексите „Ува Нестум“ и „Барото“ се е ударил със зверска скорост в пътуващ за Гоце Делчев таксиметров автомобил собственост на “ Димитър Стаматов – 2006“ ЕТ от Гоце Делчев който е изпълнявал курс по това направление .
В следствие на жестокият удар между двата автомобила са пострадали и двамата водачи като по- тежко е пострадал 29 годишният Али Дренчев който е настанен за лечение в хирургичното отделениена МБАЛ „Иван Скендеров“ .

След преглед и оказана му спешна медицинска помощ за домашно лечение е освободен по негово настоявани таксиметровият шофьор който е с травма на главата .
Според очевидци и разказът на таксиметровият шофьор лекият автомобил управляван от 29 годишният Али Дренчев от Огняново не е могъл да вземе завой заради високата скорост,навлязъл е в насрещното платно за движение и там е връхлетял върху таксиметровият автомобил като от силният удар, фиата буквално е прелетял над таксито и след преобръщане акустирал по таван в страни от пътя .
Днес цял ден смачканият до неузнаваемост автомобил стряскаше водачите които пътуват по направлението Гърмен –Сатовча –Доспат . Очевидци от Огняново , помагали на пострадалите коментираха ,че Али Дренчев е бил изваден от тях през задното панорамно стъкло на автомобилът му тъй кто вратите не могли да се отворят . Младежът е бил в безсъзнание и чак когато е бил закаран в „Спешна помощ“ в Гоце Делчев е дошъл в съзнание .
Хората които са станали очевидци на тежкото пътно транспортно произшествие споделиха още ,че половин час са чакали линейка да дойде да прибере пострадалия . Полицаите са се отзовали бързо но линейката се е забавила много .
„ 15 минути бях принуден да отговарям на безмислени и не от моята компетенция въпроси на оператора на националния телефон 112 защото нито познавам пострадалият младеж от Огняново ,нито пък съм лекар за да им дам информация за неговото състояния . Изгубено бе много време което можеше да се окаже фатално в питанията , как се казва пострадалия, от къде е, на колко е години та чак и какво е състоянието му .Груба грешка е въвеждането на този телефон , губи се ценно време при такива случай за спасяването на човешки животи защото подадената информация до 112 след дългия разпит на подалия сигнала се препредава обратно по веригата до РУ Гоце Делчев, и Спешните центрове в Благоевград и Гоце Делчев „ коментираха случайно

попадналите на катастрофата хора които са звънелили за помощ и са помагали на пострадалите водачи . И в двата автомобила ,според техните разкази са пътували само водачите им и в тях други пътници за щастие не е имало. Друг таксиметров автомобил с четирима пътници от Огняново са помагали на двамата пострадали водачи .Заедно с полицаите с фенери из ливадите в страни от пътя където е бил преобърнатият „Фиат“ са търсили евентуално дуги пътуващи в автомобилът на Али Дренчев от Гоце Делчев за Огняново други пътници или негови приятели .
Още през ноща полицейски служители и следователи са направили замерване на спирачен път и ситуацията при която е станало тежкото ПТП .И двамата водачи са тествани за употреба на алкохол и наркотици . Работата по случая продължава .
Пострадалият 29 годишен Али Дренчев е музикант и е работел в мината в Бобовдол заедно с баща си . Той е семеен с едно малко дете .Дали се е връщал от смяна или е бил в Гоце Делчев на дискотека гадаят негови близки след тежкият инцидент .

коментара

Продължете с четенето

Таблоид

Слаб сняг вали на прохода Предел и Попови ливади

Публикувано

на

Слаб сняг вали на прохода Предел и Попови ливади. В останалата част от областта вали слаб дъжд. Пътните настилки са мокри, на местата със снеговалеж, в планинските и усойни райони – частично заснежени и обработени. Това каза дежурният служител в Областно пътно управление – Благоевград.

Движението в района на село Чучулигово от км 437+974 до км 438+264 в посока София трябва да се осъществява с повишено внимание и при спазване на ограничението на скоростта до 70 км/ч. Причината е, че се изгражда забавителен шлюз и вход към локално платно на търговски комплекс до 11.03.2018 г. Интензивно се извършва движението по автомагистрала „Струма“ и Главен път Е-79. Прохода Предел е отворен за преминаването на всички видове моторни превозни средства. През нощта няма регистрирани тежки пътни инциденти, информира “Фокус”.

Към момента никъде не се извършват ремонти дейности. Повишена опасност от падащи камъни има в района на Кресненското дефиле и по второкласен път – 19 Симитли – Гоце Делчев.Необходимо е шофьорите да карат с особено внимание в тези райони, за да бъдат избегнати инциденти.

blagoevgrad.eu

коментара

Продължете с четенето
Loading...
loading...

Магазин за бои и мазилки JUB

Facebook

КАЛЕНДАР

ноември 2018
П В С Ч П С Н
« окт.    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

ПОПУЛЯРНИ