Свържете се с нас

Таблоид

След отказа на „Джи Пи“: кой ще строи тунел „Железница“

Публикувано

на

Единият вариант е ГБС, но съдбата на обществената поръчка и на цялата магистрала „Струма“ засега е неясна

Съдбата на обществената поръчка за тунел „Железни­ца“ на магис­трала „Струма“ продължава да се заплита, а строител­ството му все повече се от­далечава в бъдещето. С това срокът за цялата магис­трала, която трябва да бъде завършена до 2022 г., също попада под въ­прос.

Миналия пе­тък строител­ната компания „Джи Пи груп“, избрана да по­строи тунела за 185 млн. лв., се отказа от победата си. Това се слу­чи в отговор на желанието на премиера Бойко Бори­сов фирмата да се „извади от проектите с европейско и държавно финансиране“. Това обаче постави Аген­ция „Пътна ин­фраструктура“ (АПИ) пред нова дилема – дали да въз­ложи на след­ващия, или да обяви нова процедура.

КАКВО ЩЕ ПРА­ВИ АПИ

Според Зако­на за общест­вени поръчки пред АПИ има два хипотетични варианта за действие, щом участникът, класиран на първо място, се откаже: да възложи поръч­ката на класирания на второ място участник или да я пре­крати. Заради типичното за агенцията отстраняване на кандидати по формални при­чини до крайното класиране в обособената позиция за строителство на тунел „Же­лезница“ стигнаха само два консорциума – на „Джи Пи груп“ и на „Главболгарстрой“ с негови свързани друже­ства.

Парадоксално, един от шансовете на АПИ е обжал­ване от гръцката фирма „Актор“ пред Комисията за защита на конкуренцията. Регулаторът побърза да от­хвърли жалбата на 10 октом­ври (преди изказването на премиера), но от АПИ уточ­ниха за „Капитал“, че в мо­мента тече законов срок за обжалване пред Върховния административен съд. Има вероятност, ако ВАС приеме жалбата, да върне процеду­рата в етап отсяване на кандидати, като това може да зна­чи или отваряне на офертата на „Актор“, или на всички оста­нали.

„След влизане в сила на решението за избор на изпълни­тел на обществената поръчка, в частта по обособена позиция №2, АПИ в качест­вото си на възложи­тел ще предприеме предвидените в ЗОП действия“, отгово­риха сдържано на „Капитал“ от пътна­та агенция. Това ве­роятно значи, че ще предложат на Джи Пи договор.

АКО НЕ ДЖИ ПИ, ТО ГБС

Ако те откажат, тогава най-веро­ятно ще отправят покана към втори­ят класиран участ­ник – обединението ДЗЗД „Железница север“, с участници „Главболгарстрой“, „ГБС – Инфраструк­турно строителство“ и „Главболгарстрой интернешънъл“.

ГБС е избрана като победител в първата обособена позиция в същата поръчка за строителство на 720 метра участък за 29.9 млн. лв. без ДДС от северната част на тунела. Консорциум на ГБС строи и отсеч­ката между Кресна и Сандански в момен­та, като в близките месеци би трябвало строи­телството й да приключи.

До прекратяване на поръч­ката е малко вероятно да се стигне, тъй като това сериоз­но ще забави строителството на магистралата.

„СТРУМА“ ПОД СТРЕС

Първият скандал във връз­ка с тунела беше през про­летта на 2017 г., когато АПИ спря търга за 250 млн. лв. изведнъж, първоначално със странна аргументация. На следващия ден стана ясно нещо далеч по-абсурдно – че част от офертите на два от участниците са изчезнали. Вторият опит за обявяване на поръчката беше в начало­то на септември 2017 г., като обаче тя беше прекратена за­ради промени в изисквания­та, които можеха да влязат в нарушение на Закона за об­ществените поръчки. Търгът беше подновен малко след това и привлече силен инте­рес.

В случая с магистрала „Струма“ сроковете са важни, тъй като строителството й се финансира по оператив­на програма „Транспорт“ и трябва да приключи до края на 2023 г. изцяло, за да не се наложи да се връщат пари на Брюксел.

В рамките на търга около тунел „Железница“ има по­дписан договор за строител­ство на 1.4 км участък след тунела, в посока Гърция. Той ще се строи от „ПСТ груп“.

Участъкът Благоевград – Крупник пък се строи от обединение на „Агромах“, която смени името си и вече се казва „Грома холд“. Там също имаше забавяне, след като договорът беше подпи­сан през декември 2015 г., а строителството започна през август 2017 г. Археоло­гически разкопки забавиха строителството с около шест месеца. „Мобилизирали сме по-голям брой хора и допъл­нителна техника, за да може участъкът да бъде завършен в указаните срокове“, уточни­ха от фирмата изпълнител.

В края на август пък бяха обявени поръчки за „Струма“ през Кресненското дефиле, където дълго време имаше спорове с участието на при­родозащитни организации за това откъде да минава трасето.

Вестник “ Топ Преса “

коментара

Таблоид

Физически лица с жилищни , нежилищни сгради и търговски обекти са подали в община Гоце Делчев декларации за освобождаване от заплащане на такса

Публикувано

на

519 физически лица с жилищни , не жилищни сгради ,земи с постройки  и търговски обекти са подали декларации през 2019 година да бъдат освободени  от плащане на такси  за сметосъбиране и сметоизвозване  тъй като заявените в декларациите жилищни и не жилищни сгради и търговски обекти няма да  бъдат използвани през настоящата 2019 година .

От представеният списък  по подадените декларации за освобождаване от такси за сметосъбиране и  сметоизвозване  през 2019 година  са  неизползваеми от собствениците им десетки апартаменти, къщи гаражи , ранчета и различни други сгради. В списъка  има и собственици  на  3 и 4 апартаменти с по толкова гаражи които  заради това че те не ги ползват са подали декларации за освобождаване от  двата налога .

На заседанието на ОБС Гоце Делчев насрочено за 31 януари  общинските съветници следва да одобрят списъка и да освободят от плащанията собствениците .

коментара

Продължете с четенето

Таблоид

Обновяват ученическия лагер в Попови ливади и вътрешното отделение на болницата в Гоце Делчев

Публикувано

на

Два нови проекта е спечелила община Гоце Делчев, става ясно от публикуване на класирането по програмата за трансгранично сътрудничество между България и Македония. 204 хиляди евро ще бъдат инвестирани в общинската болница, като средствата са специално за ремонт на вътрешното отделение. Там ще бъде основно подменена ВиК инсталацията, санитарните помещения, ще бъде поставено икономично осветление и фотоволтаична система за захранване на болницата с електричество. Община Гоце Делчев е водеща в този проект, в партньорство с община Щип от Македония.

250 хиляди евро са осигурени за ремонт на основната сграда на ученическия лагер в село Попови ливади. Там ще бъде оборудван посетителски център заедно с условия за провеждане на зелени училища, спортни занимания и учене сред природата.

„С реализирането на тези два нови проекта, отново ще помогнем на МБАЛ „Иван Скендеров“ за подобряване условията за престой и лечение на жителите от нашата община и региона и ще обновим детския лагер, за който отдавна търсехме финансиране“ – доволен е кметът Владимир Москов, след Шестото заседание на Съвместния комитет за наблюдение по Interreg – ИПП Програмата за ТГС България-Македония, който се проведе в Берово и в който участваха заедно с областния управител Бисер Михайлов.

Снимки: Interreg IPA CBC

коментара

Продължете с четенето
Loading...
loading...

Магазин за бои и мазилки JUB

Facebook

КАЛЕНДАР

януари 2019
П В С Ч П С Н
« дек.    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

ПОПУЛЯРНИ