Свържете се с нас

Таблоид

Незаконен път за 17 млн. лв.се руши и застрашава живота

Публикувано

на

Не се работи по правилата, няма отчуждителни процедури, няма разрешителни за строеж

Път, построен за 17 млн. лева народна пара, е изо­ставен без стопанин, той се руши и е изключително опа­сен, а десетки хора и автомо­били преминават всеки ден по него. Цяло чудо е, че още не е станала някоя голяма трагедия като тази в Своге.

Пътят е прочутата отсеч­ка Рибново-Осеново, станал известен преди години като пътя на Емел Етем. Трасе­то е само 10 километра, но погълна за строител­ството цели 17 ми­лиона лева пари от държавната хазна. Това стана през 2008 година, по времето на кабинета „Ста­нишев“. Тогава по предизборни митинги ДПС обеща на хора­та в община Гърмен и в частност Рибно­во да им направи пряк път до Банско, Благоевград и столицата. Речено-сторено. Тогавашната министърка Емел Етем оформя докумен­тите за пътя като превенция за бедствия и аварии ако се случи нещо по основното шосе, което минава чак през Гоце Делчев. Така парите се отпускат от фонда за бед­ствия. И почва едно бързо строителство на отсечката между селата Рибново и Осеново. Пътят буквално е златен, както казват местни­те хора, защото поглъща 17 милиона лева, много пари за нищо свършена работа. Първо, не се работи по пра­вилата, няма отчуждителни процедури, няма разреши­телни за строеж, няма офор­мена документация. Фирма­та-строител си тръгва през 2009 година, като пътят е ос­тавен на акт 15 и не са били свър­шени допъл­нителни до­вършителни работи.

Така за­бърканата каша тога­ва още не е напълно ясна, защото еуфорията държи хора­та. Тръгват по хубавия нов асфалт да пътуват. Пътят им скъсява с цели 40 км пътуването до важните за хората дестина­ции – до болницата в Раз­лог, до магазини и складове в Банско, откъдето бизнесът зарежда, до Благоевград за административни дела и до столицата. Ползата е огро­мна – и социална, и иконо­мическа.

В община Гърмен, която е длъжна да оправи докумен­тацията и да проведе реди­ца процедури, за да се събе­ре държавна комисия и да издаде акт 16, обаче нехаят за това.

Явно други дела са вълну­вали кметовете, които са се изредили през годините от 2008 до сега, а това са Ахмед Башев и сегашната кметица Минка Капитанова.

И така никой от тях не по­лага грижи за пътя, който почва да се руши и през по­следните години вече е тол­кова опасен, че хората при­знават, че рискуват живота си, но го ползват, защото им спестява много време.

Сега отсечката е в окаяно състояние – пътят е раз­цепен на места, стеснен от огромни свлачища, няма мантинела, а падат късове скали и може всеки момент да изпрати някое превозно средство в пропастите. В се­зона на дъждовете премина­ването е като игра на руска рулетка, защото се сипят камъни и скали отвсякъде, а шофьорите вместо да си гле­дат пътя, гледат нагоре. През зимата пък само търса­чи на силни усещания могат да рискуват и да минат през него, но се намират такива, защото просто няма кой да ги спре.

На тази отсечка няма полиция, няма КАТ, няма контрол, ако стане ПТП то може и да си ум­реш без никой да знае часове наред, а ако си викнеш помощ, то пак чакаш поне час и поло­вина – два докато стиг­нат властите до там.

И всичко това заради факта,че пътят за 17 млн.лева е ничий и не съществу­ва никъде по документи.

„Няма как за път, който не е въведен в експлоатация, да бъдат заделени средства за поддръжка”, казва се­гашната кметица на община Гърмен Минка Капитанова.

„Сега, за да извади акт 16 за този път, ще бъдат необхо­дими повече от 100 000 лв., за да го приведе във вида, в който го е получила. Иначе никаква държавна комисия не би приела този път”, каз­ва пък бившият кмет на Гър­мен.

„Как да търсим средства за път, който не съществува на документи. Той никъде не фигурира все още, защото не е въведен в експлоата­ция. На място съществува самият път, но на докумен­ти, такъв път няма“, казва кметът на Гърмен Мин­ка Капитано­ва и признава, че се въртят в омагьосан кръг, защото хем няма пари за поддръжка, хем не може да се узакони, докато не се извърши сериозен ремонт.

Бившият кмет пък Ахмед Башев даже прехвърля топката на община Банско, защото част от пътя се на­мира на нейна територия. Според него те трябва също да участват в процедурите по узаконяването на отсеч­ката. А Банско контрира и казва, че няма как да оправя бакиите на съседната общи­на, която дори не е провела отчуждителни процедури и сега да иска от тях да узако­нят беззаконията им.

„Казусът с пътя в Рибново е истинска каша и хаос. Но за това положение има ви­новни и те трябва да си по­несат отговорността за раз­хищението на 17 млн. лева народна пара. Затова аз ще сезирам прокуратурата и ще искам пълно разследва­не как се е стигнало до това положение, каза евродепу­татът Асим Адемов от ГЕРБ. Той е от този регион и е по­лучил десетки сигнали от местните хора, които питат основателно защо никой не поддържа златния път и е изоставен.

„Най-важното в случая е, че сега този път е опасен, многократно по-опасен от пътя край Своге, където ста­на огромната трагедия. И не можем да се правим, че няма проблем. За мен при всички положения този път през есента и зимата трябва да се затвори. А не, когато стане белята да питаме кой носи отговорност“, коменти­ра евродепутатът.

Абсурден е казусът, аб­сурдно е и поведението на двамата кметове Башев и Капитанова, които непре­къснато се оправдават и си прехвърлят топката. Аз не зная дали вече е възможно този път да бъде спасен, ве­роятно ще трябват много пари и воля от страна на кмета да се справи със сложната ситуация, но тук тряб­ва прокура­турата да изясни кой е виновен за потъването на толкова милиони и резулта­тът да е толкова плачевен.

Попитахме по случая и шефа на АПИ Светослав Гло­сов, който обясни, че пробле­мът е изцяло в общината. Тя трябва да извърви проце­дурите по узаконяването на пътя, иначе той ще си остане несъществуващ.

Да, ама пътят го има и хора пътуват по него. И всеки ден, в който няма пострадали е просто късмет.

коментара

Таблоид

Заради опасност от свлачище! БДЖ спря движението по линията Белица – Разлог

Публикувано

на

Поради опасност от свличане на скална маса е преустановено временно движението по теснолинейката в междугарието Белица – Разлог.

При редовен денонощен обход е регистрирана нестабилна скална маса. В момента аварийни екипи на НКЖИ ръчно обезопасяват мястото.

При наблюдаваните „слаби“ (опасни) места по жп инфраструктурата се извършва обход преди преминаването на всеки влак.

Очаква се до час движението да бъде възстановено.

коментара

Продължете с четенето

Таблоид

В навечерието на Никулден откриват възкръсналият от мазето на читалището в Мосомище баралеф на Вапцаров

Публикувано

на

В навечерието на  християнският празник Никулден когато е празникът на гоцеделчевското село Мосомище и храмовият празник на местната църква в селото, ще бъде открит възкръсналият наскоро баралеф на писателят- революционер Никола Вапцаров който откри след много години скрит и потрупан със прах и стари строителни материали от време оно , в мазето на читалището в Мосомище което носи името на Вапцаров, секретаря на кметството в селото Кръстю Панчев .  Оказа че баралефа на Вапцаров е преседял в мазето на културно просветната институции в Мосомище цели 52 години . 52 години е стоял празен и постамента пред читалище „Никола Й. Вапцаров“докато баралефът е тънел в прах и боклуци запокитен именно в мазето на читалището . Така ,разровена от ентосиасти и хора патриоти  една история лъсна с пълният си блясък , а дали ще горчи и на какво ще мирише от нея – авторите ни оставиха сами да преценим защото не винаги миналото остава в миналото!  Понякога то  стои свито в един „тъмен, мръсен ъгъл” и чака своето реанимиране. Историята за изхвърленият в мазето на читалището  баралеф на Вапцаров  ти показа как се пази паметта  българска и възможно ли е  един „изгубен“ барелеф, да бъде памет за поколенията?

Така в навечерието на празника на село Мосомище и храмовият празник на църквата в селото ще бъде така нареченото „възкресение“ на баралефа на Вапцаров който след цели 52 години най- после ще заеме мястото си на постамента пред читалището което носи неговото име .

Вапцаров е роден на 7-ми декември 1909г., а сега през 2018г.  на почти рождената си дата знаменитият поет ще се „роди“ отново в едно малко, будно селце. Или може би ще „възкръсне“ за нов живот след години забвение. Какво ли би написал поета за принудителното си изгнание в мазето на читалището, чийто патрон е? Може би поема „ Попитай прахта“?

А историята е следната , воден от спомените на съселянинът си Димитър Копривленски, Кръстю Панчев неотдавна започва разчистването на читалищното мазе с работници на кметството. Натъкват се на половин вековна мръсотия, всевъзможни боклуци и строителни отпадъци, задръстващи помещението. И изведнъж под тоновете безполезности се появява  голям безформен гранит,  приличащ повече на останал от строежа на основите  камък. Секретарят е  разочарован от неуспешната експедиция, но нещо все го дърпа към този камък. След  дълго  разчистване около него и  с помощта на четири човека обръща канарата. „Тогава сърцето ми спря- споделя  Панчев. Чувствах се като Индиана Джоунс, открил Светия Граал. Вапцаров гледаше строго, държейки книга в ръка.“Находката е изумителна. Чудесен барелеф от черен гранит, изваян на ръка който след броени дни , след половин вековно „изгнание „ ще заеме своето място което винаги го е чакало – на постамента пред читалището . „От там нататък беше лесно – казва секретарят Панчев . Бе ясно, че находката трябва да види бял свят“. Така кметът на селото Тодор  Либяховски  и председателят на  Народно читалище „Никола. Й. Вапцаров-1927“ в село Мосомище  Анна Донкова приемат   идеята,за празника на селото баралева на Вапцаров да заеме полагащото му се почетно място и  осигуряват   финансиране ,а секретаря  Кръстю Панчев се заема с осъществяването на  проекта.Проектант и консултант в начинанието е местният художник   Костадин Златков. А главният майстор на проекта е племенникът  на Димитър Копривленски – Петър Копривленски.

коментара

Продължете с четенето
Loading...
loading...

Магазин за бои и мазилки JUB

Facebook

КАЛЕНДАР

ноември 2018
П В С Ч П С Н
« окт.    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

ПОПУЛЯРНИ