Свържете се с нас

Таблоид

Д-р Благой Калпачки: Как да излекуваме пред диабетно състояние с бокс?

Публикувано

на

 В контекста на новите жи­тейски реалности, диабетът представлява здравен про­блем с изключително сери­озни, не само личностни, но и социално значими по­следствия, в световен ма­щаб, тъй като обхваща го­лям процент от населението на Земята. Според някои со­циологически изследвания се очаква до 2030 г. болните от това заболяване да ста­нат над 600 млн. души. Бъл­гария е на едно от челните места, като днес заболелите са около 10% от населението на страната ни.

Какво всъщност предста­влява това заболяване и защо е толкова опасно за нас?

Захарният диабет (англ.Diabetes mellitus) е метабо­литно състояние, характери­зиращо се с повишаване на кръвнозахарните нива в ре­зултат на редица генези:

  • нарушена инсулинова секреция;
  • нарушено инсулиново действие;
  • комбинация от двете;

Най-общо това заболява­не може да се класифицира, като:

  • захарен диабет тип 1 (10% от случаите) – дължащ се на загуба на бета клетки в панкреаса и абсолютен де­фицит на инсулин.
  • захарен диабет тип 2 (90% от случаите) – се дължи на основно на инсулинова резистентност и недоста­тъчност на бета клетките. Инсулиновата резистент­ност представлява намален ефект на инсулина, което води до намалено усвоява­не на глюкозата от клетки­те. Бета-клетъчната недос­татъчност се изразява във недостъчна секреция на инсулин, особено в бързата начална фаза на инсулино­ва секреция след покачване на кръвната захар след нах­ранване. Сама по себе си ин­сулиновата резистентност може да доведе до диабет тип 2, защото при повечето индивиди тя се компенсира от повишена секреция на ин­сулин от бета клетките.

Причините за развитието на това заболяване са :

  • Генотипни фактори: затлъстяването и наслед­ствена предразположеност към развиване на това забо­ляване.
  • Фенотипни фактори :ур­банизацията, вредните хра­нителни навици, намалената физическа активност и др.

В настоящата статия вни­манието ни ще се фокусира, върху методика за подпо­магане на лечението на ин­сулиновата резистентност (преддиабетно състояние) чрез бокс и кондиционни тренировки.

Защо бокс?

Боксът е предимно анаеро­бен (20-30%,70-80%), ацикли­чен и изключително динами­чен спорт. Характеризира се с остър, директен конфликт с противник, сложни двига­телни дейности изпълнява­ни в условията на динамич­но изменяща се среда на непрекъснат преход от фаза атака към фаза защита (и обратно). Боксът, като спорт изисква: вариативност на действията, импровизация и творчески решения, бър­зи и непрестанни промени на движенията, специфичен спортен интелект, психоло­гическа устойчивост, висок праг на болка, сложна двига­телна реакция, високи нива на кондиционните и коорди­национните способности и др.

Включените в него ата­куващи, защитни и кон­траатакуващи двигателни действия се изпълняват в изключително динамично променяща се среда, коя­то много трудно би могла да бъде прогнозирана при предварителната подготов­ка за състезателната дей­ност на боксьорите.

По време на тренировка, трениращите трябва да по­държат интензивността на упражненията, силата на удара, скоростта и точност­та на движенията дори и при увеличаване на умората.

Масовият бокс поставя акцента на добре развитите сърдечно-съдови и респи­раторни функции на орга­низма. Документирано е, че хората, които тренират бокс имат много добре развит ае­робен капацитет.

Краткият период на почив­ка по време на тренировка не позволява на лактататът във кръвта да спадне, точно когато е във пика си.

Тренировката в бокса из­исква толерантността към високи нива на млечна ки­селина и сърдечен ритъм. Нивата на млечна кисели­на трябва да са около 9.0 Mmol/L, а сърдечният ритъм около 180 bpm.

Когато интензитетът на активност се увеличава, производството на млечна киселина в мускулите също се увеличава, което води до натрупване на млечна кисе­лина в кръвта. Сърдечният ритъм е праволинейно свър­зан с изразходвания кисло­род, затова измерването на пулса по време на трени­ровка показва аеробните и анаеробните нужди, както и покачването на млечна киселина в кръвта. Всичко това води до ускоряване на пулса.

Анализирайки получените данни ми дава основание да направя следните научни изводи:

  • практикуването на бойни спортове, какъвто е и боксът съдейства за подобряване на постиженията при след­ните променливи: реакцион­но вре­ме, памет, внима­ние и мотива­ция;
  • спор­тистите, които имат по-висо­ки нива на раз­витие на тези промен­ливи са с по-ви­соки пости­жения в състеза­телната дейност, в сравнение с тези, с по-ниските нива на разви­тие на изследваните пси­хофизиологически и психо­логически характеристики.
  • Антропометрията на боксьора се характеризира с ниски нива на подкожни мазнини и силно релефна мускулатура.

Как да подпомогнем лече­нието на инсулиновата рез­истентност (преддиабетно състояние), чрез активизи­ране на защитните сили на организма?

На първо място, трябва да се осъществи правилно диагностициране на заболя­ването от специалист. Обик­новенно това става след из­следване на кръвна захар и инсулин на 0 мин. или след глюкозно обременяване на 0, 60 и 120 мин.

На второ място, трябва да променим начина си на хра­нене, като изключим всички „захари“ от менюто си. Тряб­ва да се храним три пъти на ден (за да може инсулина да нормализира стойностите си), от плодовете – за пред­почитане са боровинките и грейпфрутите. Специалисти­те обясняват още, че голяма част от зеленчуците имат способността да понижават нивото на кръвната захар. Такива са чесъна, лука, ма­рулята, спанака и най-вече боба (всички видове). Риба­та, морските дарове, пилеш­ко, телешко, пуешко, заешко и др. също са за предпочита­не, но само печени или сва­рени.

На трето място е приема на суплементи (алфа-липо­ева киселина, хром пиколи­нат, канела и др.) и медика­менти (метарофмин), като програмата се определя от специалиста съобразно ин­дивидуалните особености.

На четвърто място, се нареждат редовните тре­нировки по бокс, които да спомогнат за намаляване на мазнините в тялото и поддържане на физически и психологически тонус на човека. Практикуването на този спорт съдейства за по­добряване на постиженията при следните променливи: реакционно време, памет, внимание и мотивация. Тре­ниращите бокс имат по-ви­соки нива на развитие на изследваните психофизио­логически и психологически характеристики.

коментара

Таблоид

АПИ: Въздържайте се от пътуване по АМ „Струма” в участъка София – Благоевград

Публикувано

на

Шофьорите да се въздържат от пътуване по АМ „Струма” в участъка София – Благоевград поради обилен снеговалеж.това ъсобщиха от пресцентъра на Агенция „Пътна инфраструктура“. 

АПИ: Въздържайте се от пътуване по АМ „Струма” в участъка София – Благоевград

В отсечката е ограничено движението на тежкотоварни МПС над 12 т поради снегопочистване.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ – www.api.bg, и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.

В агенцията целогодишно работи Ситуационен център, който събира и обобщава данните за състоянието на републиканските пътища.

коментара

Продължете с четенето

Таблоид

Ограничено е движението на МПС над 12 тона през Предел

Публикувано

на

Временно е ограничено движението на МПС над 12 тона през прохода Предел заради обилен снеговалеж.  Техниката работа по почистването и опесъчаването на пътя и към момента. Пътят е заснежен и проходим при зимни условия.

В Разлог и Банско валежите са от  дъжд. В целия регион пътищата са мокри, което е предпоставка за заледявания.

От областна пътна агенция апелират водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват дистанция, за да се избегнат пътни инциденти.

 

коментара

Продължете с четенето
Loading...
loading...

Магазин за бои и мазилки JUB

Facebook

КАЛЕНДАР

декември 2018
П В С Ч П С Н
« ное.    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

ПОПУЛЯРНИ