Свържете се с нас

Таблоид

Д-р Благой Калпачки: Как да излекуваме пред диабетно състояние с бокс?

Публикувано

на

 В контекста на новите жи­тейски реалности, диабетът представлява здравен про­блем с изключително сери­озни, не само личностни, но и социално значими по­следствия, в световен ма­щаб, тъй като обхваща го­лям процент от населението на Земята. Според някои со­циологически изследвания се очаква до 2030 г. болните от това заболяване да ста­нат над 600 млн. души. Бъл­гария е на едно от челните места, като днес заболелите са около 10% от населението на страната ни.

Какво всъщност предста­влява това заболяване и защо е толкова опасно за нас?

Захарният диабет (англ.Diabetes mellitus) е метабо­литно състояние, характери­зиращо се с повишаване на кръвнозахарните нива в ре­зултат на редица генези:

  • нарушена инсулинова секреция;
  • нарушено инсулиново действие;
  • комбинация от двете;

Най-общо това заболява­не може да се класифицира, като:

  • захарен диабет тип 1 (10% от случаите) – дължащ се на загуба на бета клетки в панкреаса и абсолютен де­фицит на инсулин.
  • захарен диабет тип 2 (90% от случаите) – се дължи на основно на инсулинова резистентност и недоста­тъчност на бета клетките. Инсулиновата резистент­ност представлява намален ефект на инсулина, което води до намалено усвоява­не на глюкозата от клетки­те. Бета-клетъчната недос­татъчност се изразява във недостъчна секреция на инсулин, особено в бързата начална фаза на инсулино­ва секреция след покачване на кръвната захар след нах­ранване. Сама по себе си ин­сулиновата резистентност може да доведе до диабет тип 2, защото при повечето индивиди тя се компенсира от повишена секреция на ин­сулин от бета клетките.

Причините за развитието на това заболяване са :

  • Генотипни фактори: затлъстяването и наслед­ствена предразположеност към развиване на това забо­ляване.
  • Фенотипни фактори :ур­банизацията, вредните хра­нителни навици, намалената физическа активност и др.

В настоящата статия вни­манието ни ще се фокусира, върху методика за подпо­магане на лечението на ин­сулиновата резистентност (преддиабетно състояние) чрез бокс и кондиционни тренировки.

Защо бокс?

Боксът е предимно анаеро­бен (20-30%,70-80%), ацикли­чен и изключително динами­чен спорт. Характеризира се с остър, директен конфликт с противник, сложни двига­телни дейности изпълнява­ни в условията на динамич­но изменяща се среда на непрекъснат преход от фаза атака към фаза защита (и обратно). Боксът, като спорт изисква: вариативност на действията, импровизация и творчески решения, бър­зи и непрестанни промени на движенията, специфичен спортен интелект, психоло­гическа устойчивост, висок праг на болка, сложна двига­телна реакция, високи нива на кондиционните и коорди­национните способности и др.

Включените в него ата­куващи, защитни и кон­траатакуващи двигателни действия се изпълняват в изключително динамично променяща се среда, коя­то много трудно би могла да бъде прогнозирана при предварителната подготов­ка за състезателната дей­ност на боксьорите.

По време на тренировка, трениращите трябва да по­държат интензивността на упражненията, силата на удара, скоростта и точност­та на движенията дори и при увеличаване на умората.

Масовият бокс поставя акцента на добре развитите сърдечно-съдови и респи­раторни функции на орга­низма. Документирано е, че хората, които тренират бокс имат много добре развит ае­робен капацитет.

Краткият период на почив­ка по време на тренировка не позволява на лактататът във кръвта да спадне, точно когато е във пика си.

Тренировката в бокса из­исква толерантността към високи нива на млечна ки­селина и сърдечен ритъм. Нивата на млечна кисели­на трябва да са около 9.0 Mmol/L, а сърдечният ритъм около 180 bpm.

Когато интензитетът на активност се увеличава, производството на млечна киселина в мускулите също се увеличава, което води до натрупване на млечна кисе­лина в кръвта. Сърдечният ритъм е праволинейно свър­зан с изразходвания кисло­род, затова измерването на пулса по време на трени­ровка показва аеробните и анаеробните нужди, както и покачването на млечна киселина в кръвта. Всичко това води до ускоряване на пулса.

Анализирайки получените данни ми дава основание да направя следните научни изводи:

  • практикуването на бойни спортове, какъвто е и боксът съдейства за подобряване на постиженията при след­ните променливи: реакцион­но вре­ме, памет, внима­ние и мотива­ция;
  • спор­тистите, които имат по-висо­ки нива на раз­витие на тези промен­ливи са с по-ви­соки пости­жения в състеза­телната дейност, в сравнение с тези, с по-ниските нива на разви­тие на изследваните пси­хофизиологически и психо­логически характеристики.
  • Антропометрията на боксьора се характеризира с ниски нива на подкожни мазнини и силно релефна мускулатура.

Как да подпомогнем лече­нието на инсулиновата рез­истентност (преддиабетно състояние), чрез активизи­ране на защитните сили на организма?

На първо място, трябва да се осъществи правилно диагностициране на заболя­ването от специалист. Обик­новенно това става след из­следване на кръвна захар и инсулин на 0 мин. или след глюкозно обременяване на 0, 60 и 120 мин.

На второ място, трябва да променим начина си на хра­нене, като изключим всички „захари“ от менюто си. Тряб­ва да се храним три пъти на ден (за да може инсулина да нормализира стойностите си), от плодовете – за пред­почитане са боровинките и грейпфрутите. Специалисти­те обясняват още, че голяма част от зеленчуците имат способността да понижават нивото на кръвната захар. Такива са чесъна, лука, ма­рулята, спанака и най-вече боба (всички видове). Риба­та, морските дарове, пилеш­ко, телешко, пуешко, заешко и др. също са за предпочита­не, но само печени или сва­рени.

На трето място е приема на суплементи (алфа-липо­ева киселина, хром пиколи­нат, канела и др.) и медика­менти (метарофмин), като програмата се определя от специалиста съобразно ин­дивидуалните особености.

На четвърто място, се нареждат редовните тре­нировки по бокс, които да спомогнат за намаляване на мазнините в тялото и поддържане на физически и психологически тонус на човека. Практикуването на този спорт съдейства за по­добряване на постиженията при следните променливи: реакционно време, памет, внимание и мотивация. Тре­ниращите бокс имат по-ви­соки нива на развитие на изследваните психофизио­логически и психологически характеристики.

коментара

Таблоид

До края на април ще заработи интелигентната система за безопасен трафик по АМ „Струма“

Публикувано

на

От АПИ обявиха, че апаратурата струва 3 000 000 лева.

Интелигентните уреди ще имат общ център за управление на трафика, който ще заработи след завършването на строителните работи на участъка между Благоевград и Крупник, тъй като изграждането му е предвидено в Лот 3.1 на АМ „Струма“.

От АПИ определиха временният контролен център за управление на трафика да е в сградата на Областното пътно управление в Благоевград. 10 оператори ще работят по предварителни разчети в Пътното управление. Системата ще функционира в 24-часов режим.

Операторите ще имат достъп до всички камери и сензори, монтирани по трасето на магистралата. Видеонаблюдението ще се осъществява чрез видеостена, на която в реално време ще се проследява пътната обстановка. Освен това операторите ще могат да управляват съдържанието на информационните табла, поясняват още от АПИ.

Припомняме, че въпреки скъпата система, по време на гъста мъгла на АМ „Струма“ стана верижна катастрофа с 30 автомобила. Мъж от Санданско бе прегазен на пътя, в момент, когато излязъл да предпупреждава шофьорите за тежкия инцидент. Други 14 души пострадаха с различни наранявания.

 

коментара

Продължете с четенето

Таблоид

Предупреждение от външното ни министерство: Има риск от тероризъм в Република Северна Македония

Публикувано

на

Българските граждани, посещаващи Република Северна Македония в следващите дни, да отчитат съобщенията за повишен риск от терористични атаки, препоръча Министерствот на външните работи.

Посолството на Р България в Скопие информира, че на 15 февруари 2019 г. около 20.00 часа МВР на Република Северна Македония /РСМ/ публикува съобщение, което гласи: „Полицията на РСМ проведе оперативно-технически мерки и обиски на няколко обекти, свързвани с потенциални планове и намерения за извършване на терористични актове на територията на РСМ от страна на радикални структури, поддръжници на групировката „Ислямска държава“.

Два часа по-късно американското посолство в Скопие обяви публично съобщение, че е налице повишен риск от терористични атаки, подтикнати от екстремистки идеологии на територията на РСМ и с препоръки към своите граждани да избягват посещенията на обекти и мероприятия, определяни като „меки цели“.

По този повод българското външно министерство препоръчва на българските граждани, посещаващи Република Северна Македония в следващите дни, да отчитат съобщенията за повишен риск от терористични атаки.

Сигнали и молби за съдействие при бедствени ситуации се приемат денонощно в МВнР от дирекция „Ситуационен център“ на: тел. +359 2 948 24 04; +359 2 971 38 56, е-mai: crisis@mfa.bg, както и на дежурните телефони и електронна поща на българските дипломатически и консулски представителства.

Елка Василева

dnes.bg

коментара

Продължете с четенето
Loading...
loading...

Магазин за бои и мазилки JUB

Facebook

КАЛЕНДАР

февруари 2019
П В С Ч П С Н
« ян.    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  

ПОПУЛЯРНИ