Свържете се с нас

Светско

Червените вождове винаги са се застъпвали за отделянето на Македония

Публикувано

на

По традиция най-изявените дейци на социалистическото движение у нас, въпреки че произхождат от този край, отричат българския произход на населението в Македония

 

По традиция най-изявените дейци на социалистическото движение у нас, въпреки че произхождат от този край, отричат българския произход на населението в Македония.

Най-фрапиращ е случаят с основателя на БРСДП Дими­тър Благоев, който е роден в село Загоричане, Костурско. На 10 декември 1917 г. той взема думата в Народното съ­брание, за да каже, че според него Първата световна вой­на не е усилие да се обедини българското племе, а импери­алистическа авантюра.

„Българското племе – пле­дира Благоев, – една шепа, но добре организирано, дойде на Балканския полуостров и намери едно племе мирно, още недоразвито в своята обществена организация, още когато то се намираше в последната степен на варвар­ството, когато току-що се фор­мируваше като съюзи на пле­мена, за да мине по-нататък в периода на цивилизацията в нация. И тази по-организи­рана част и главно стояща на едно долно варварско стъ­пало, грабителска, жестока, която не познаваше никакво отвращение към каквито и да било средства, се нахвърли към тези племена да ги зав­ладее. Но тези племена при всичко, че бяха неорганизи­рани, водиха дълго своята борба против това българско племе.“

В този момент министър Христо Попов не се сдържал и го прекъснал: “Борбите за не­зависимостта на българската църква се развиха най-вече във вашето село и затова го изгориха” (по това време бъл­гарите в Македония са изби­вани и прогонвани от родните си места от върлуващите ан­дарти – гръцките въоръжени банди, които действат с одо­брението на турските власти).

“Това съвсем не е така, а процесът е в завладяването на племената на Балканския полуостров от българите – взел отново думата Благоев. – И ако говорим за истори­ческия процес, тогава този процес и днес съществува, именно българското племе да завладее местата, кои­то са му необходими, за да може то да излезе на море, на големите водни пътища и Егейско море. Ето го смисъ­ла на историческия процес. Аз мисля, че от вас по-слабо информирани по тези въпро­си и по-объркани глави няма. Особено вие, учителите, които всякога сте се възпитавали върху тия фалшиви теории, изобщо вие не можете да ги разберете тези работи!

Ако вие сте убедени, че в Добруджа са българи, че в Мавровско, че в Македония са българи, че в Сяр, Драма и Кавала са българи, защо се страхувате от тази формула на руския мир? (Говори за ру­ско предложение за спиране на войната.) Ако сте убедени, че някъде има българи, защо се страхувате да се направи референдум и да видим как­во ще кажат? Защо викате? Значи не сте сигурни, значи има нещо, което ви тревожи, има някои области, завладе­ни от вас, които, ако се подло­жат на референдум…”

“Ами вие сте родом от За­горичане?”, скача депутатът Георги Данаилов. Димитър Благоев го смразява с поглед и изстрелва: “Аз съм родом от Загоричане, обаче

АЗ НЕ СЪМ БЪЛГАРИН, АЗ СЪМ СЛАВЯНИН

И като такъв, ако искате да знаете, аз съм за Македония като славянска страна, която да има свое собствено упра­вление.”

„Какво търсиш в България тогава?”, пита друг патриот от залата. Македонският сла­вянин се прави на глух, защото е избран като български гражданин в българския парламент.

“КАК СЕ НАРИЧАТ В ЗАГО­РИЧАНЕ БЪЛГАРИТЕ?”

е следващият въпрос на Христо Попов, който също е родом от Македо­ния. “Ако ги питате, те се наричат християни”, от­връща Благоев. “Те се на­ричат бугаре”, поправя го Попов. След това речта на Благоев е прекъсната със силно негодувание.

През 1922 г. дъщеря му Стела обаче записва раз­каза на болния си баща, излязъл от печат през 1926 г. под надслов “Кратки бележки из моя живот”. В тях Благоев споделя:

„…Родом съм от известното македонско село Загоричане, Костурско. То е голямо, чисто българско село, разположено в последните хълмисти скло­нове от южните разклонения на големия планински масив Вич планина.“

ПРЕЗ ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ ОСВОБОЖ­ДАВА

почти цяла Вардарска и из­точната част на Егейска Ма­кедония. Гръцката и сръбска­та тирания са ликвидирани, организирана е наша админи­страция.

Комунистите обаче не ми­рясват. Под патронажа на БКП и лично на Георги Дими­тров шайки тормозят населе­нието. А веднага след 1944 г. в съгласие с политиката на Сталин започва и обезбълга­ряването на Пиринско. Имен­но Георги Димитров дава за­повед

МЕСТНИТЕ ХОРА ДА СЕ ЗАПИС­ВАТ КАТО „МАКЕДОНЦИ“

Куриозното е, че произходът на „вожда и учителят“ е 100% от Пиринска Македония, но на него изобщо не му минало през ума да смени собствена­та си националност.

Както е известно, Георги Ди­митров Михайлов е роден на 30 юни (18 юни по стар стил) през 1882 г. в с. Ковачевци, Пернишко. Родителите му са Димитър Тренчев от Разлог и Парашкева Досева от Банско.

Дъщерята на Парашкева Димитрова – Магдалина Ба­ръмова, пише: „Скъп и мил ми е този Пирински красив край – родното място на моите роди­тели, – на родителите на Вели­кия син на българския народ Георги Димитров. Баща ни Димитър Михайлов Тренчев е роден в Разлог през 1851 г. Майка ни

ПАРАШКЕВА ДОСЕВА Е РОДЕНА В БАНСКО

през 1862 г. Ней­ният баща, дядо Досьо, се е пресе­лил като младеж от село Баня в Банско и тук се е оженил за девойката Елена Витанова. Избяга­ли са от Македония през 1878 г. и се за­селили в село Кова­чевци, Радомирско, където през 1881 г. се е родил първият им син Георги.

Банскалий­ската къща на Досеви е била опожарена през Разложко-Креснен­ското въстание, както и други къщи на тая тясна криволичеща уличка, която отпосле е наречена „Ви­тановата“.

Майката на Георги Дими­тров ще запомни Разлож­ко-Кресненското въстание с неистовото биене на камба­ните три дни и три нощи, със зловещото зарево на горящи­те къщи и

КЪРВАВАТА РАЗПРАВА С ОСТА­НАЛОТО ПОД РОБСТВО НАСЕЛЕ­НИЕ

Започнало „бегането“. Бли­зо половината банскалии потеглили с волски коли и оскъдна покъщнина към различни краища от освобо­дената част на отечеството. Завинаги ще се запечатат в съзнанието на Парашкева това трескаво напускане на родния край и безкрайното вървене по незнайни пътища към непознати места.

Отначало Досьо и Елена

С ШЕСТТЕ СИ ДЕЦА

спират в Горна Джумая, къ­дето било препълнено с бежа­нци от отвъд Рила. В писмен спомен на възрастната вече Парашкева Димитрова четем: „В Джумая живяхме кучешки живот.“ Тръгват да търсят по-добро място за заселва­не. Пътьом се прислоняват за кратко време в с. Диканя. И там ги нахранили с „боза и хляб“. Кога Досеви пристигат в Радомир, не е известно, но пак по спомена на Па­рашкева Дими­трова, тук се за­стояват по-дълго: „Баща ми стана дръндар (дарак­чия).

АЗ РА­БОТЕХ, СЛУГУВАХ

в Радо­мир. Пла­щаха ми по 15 лв. месечно. В Радомир се срещнахме и се оженихме с Димитър Трен­чев, също бежанец, роден в Разлог.“

След около година младото семейство се преселва в с. Ковачевци. Димитър зарязва недоходното превозвачество и тръгва със семейството си да търси нещо по-добро в Со­фия. Отначало семейство Ди­митрови, които са протестан­ти, се настаняват под наем до Евангелската църква на ул. „Княз Борис“ и „Солунска“, но когато се ражда третото им дете, се преместват в малко жилище в Ючбунар.

коментара

Хороскоп

Хороскоп за 16 декември

Публикувано

на

ОВЕН
За повечето от Овен неделя идва с приятно пътуване. Много силен ден за партниране, подписване на договори и работа с държавни учреждения. Откриват се и добри възможности за справяне с паричен проблем. Избягвайте конфронтации, имате врагове срещу себе си, които са безпощадни.

ТЕЛЕЦ
Неприятна и досадна ще бъде неделя за тези Телци, които ще се занимават с финансови въпроси. Не са изключени спънки и изчакване по спешни за вас задачи, особено при работа с банки. Много добър е професионалният ден, където са видими хубави новини и неочаквано получаване на пари.

БЛИЗНАЦИ
Неделя е хубав ден за Близнаците с нови алтернативи за мнозина. Предложенията са благоприятни, а и вие сте в състояние да направите верен избор. Работният ден е натоварен, тъй като се налага да се съобразявате с някакво ново положение, касаещо финансово подобряване. Успех!

РАК
Хубав ден за Раците, въпреки че не сте се отървали от притесненията си. Неделя се свързва с важни промени в живота ви и засяга работата или социалния ви статут. Не сте оптимистични относно новото положение, но то е благоприятно. Познавате враговете си и се пазете от тях, не споделяйте намеренията си.

ЛЪВ
Промяната, валидна за неделя, засяга и Лъвовете, но при вас тя е лична и владее любовта ви. Безпокойствата и грижите относно работата ви ще тласнат мнозина към срещи и създаване на връзки. Подходящ ден за контакти. Имате влиятелна подкрепа и ще ви бъде направено добро предложение.

ДЕВА
Девите са потиснати и отегчени от проблеми, но неделя е доста благоприятна относно пари и професионална заетост. Дори мнозина от вас на работното място ще имат повод за празник. Тези от вас, които очакват съобщение, касаещо интересуващ ги въпрос, днес няма да го получат. Бъдете търпеливи.

ВЕЗНИ
За Везните денят е добър и предоставя възможности за неочаквани радости. Но в много случаи те могат да бъдат помрачени от неприятна промяна, засягаща бюджета ви. Неделятя носи успех и създава добри условия за разговори с началниците за заплащането ви. Действайте.

СКОРПИОН
Денят е свързан с трансформации, касаещи парите за много от вас, но не става въпрос за неприятности. Неделя е лоша за срещи с приятели, защото ще възникне напрежение в отношенията и не е изключено да последва кавга. Някои от Скорпион ще претърпят несправедливи обвинения.

СТРЕЛЕЦ
Понижена е действеността ви в неделя, което в много случаи се дължи на неочаквано съобщение – доста важно за вас. Именно по тази причина не сте концентрирани за работата си. Така може да очаквате трудности. Мнозина ще се зарадват от посещение на близък в дома им с добра новина.

КОЗИРОГ
Неделя е щастлив за Козирозите по много причини – ще имате прекрасен работен ден и бързо разрешаване на важните дела в бизнеса. За някои е възможно да имат професионални проблеми, но разрешаването им не подлежи на съмнение. Среща с приятел ще ви донесе предложение за делови ангажимент.

ВОДОЛЕЙ
Водолеите имат да решават свои проблеми и не знаят откъде да започнат. В цялата работа има много неяснота и това ви смущава най-много. Ако някой от тежките въпроси е финансов, ще имате подкрепата на приятел. В любовно отношение разбирателството е трудно постижимо, овладейте положението.

РИБИ
Рибите са много притеснени за развитието на някои лични въпроси, за които все още нямат никакво известие. Но вашите проблеми ще се решат още днес. С това ще отпаднат и някои домашни притеснения. Мнозина от бизнесмените са изправени пред неразрешими въпроси. Не се отчайвайте.

коментара

Продължете с четенето

Светско

Кметът на Кресна с приз за най-добър социален партньор на СБУ в област Благоевград

Публикувано

на

Кметът на община Кресна, Николай Георгиев, получи престижна награда от Синдиката на българските учители.

Градоначалникът бе удостоен с приз „Най-добър социален партньор – кмет“ за 2018 г. в Благоевградска област.

Церемонията се състоя снощи в Парк-хотел „Москва“ в София и бе открита от председателя на СБУ – д.ик.н. Янка Такева.

Сред официалните гости бяха министърът на образованието и науката – Красимир Вълчев, президентът на КНСБ – Пламен Димитров, и Сюзан Флокен – директор на Европейския синдикален комитет по образование. На събитието бе и общинският председател на СБУ в Благоевград, Бонка Ичкова.

Отличията – плакет и грамота за висок принос в развитието и усъвършенстването на социалното партньорство и сътрудничество със Синдиката на българските учители, връчи на кмета на Кресна лично образователният министър Красимир Вълчев.

infomreja.bg

коментара

Продължете с четенето
Loading...
loading...

Магазин за бои и мазилки JUB

Facebook

КАЛЕНДАР

декември 2018
П В С Ч П С Н
« ное.    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

ПОПУЛЯРНИ