Свържете се с нас

Таблоид

Вила пламна край Мосомище

Публикувано

на

На 17.09.2018г. около 15:44 часа е получен сигнал за пожар във вила в местността „Мусомишки ливади“, землище на с.Мусомища, общ.Гоце Делчев. Погасен от екип на РСПБЗН-Гоце Делчев. Щети покривна конструкция и домакинско имущество.

коментара

Таблоид

Незаконен път за 17 млн. лв.се руши и застрашава живота

Публикувано

на

Не се работи по правилата, няма отчуждителни процедури, няма разрешителни за строеж

Път, построен за 17 млн. лева народна пара, е изо­ставен без стопанин, той се руши и е изключително опа­сен, а десетки хора и автомо­били преминават всеки ден по него. Цяло чудо е, че още не е станала някоя голяма трагедия като тази в Своге.

Пътят е прочутата отсеч­ка Рибново-Осеново, станал известен преди години като пътя на Емел Етем. Трасе­то е само 10 километра, но погълна за строител­ството цели 17 ми­лиона лева пари от държавната хазна. Това стана през 2008 година, по времето на кабинета „Ста­нишев“. Тогава по предизборни митинги ДПС обеща на хора­та в община Гърмен и в частност Рибно­во да им направи пряк път до Банско, Благоевград и столицата. Речено-сторено. Тогавашната министърка Емел Етем оформя докумен­тите за пътя като превенция за бедствия и аварии ако се случи нещо по основното шосе, което минава чак през Гоце Делчев. Така парите се отпускат от фонда за бед­ствия. И почва едно бързо строителство на отсечката между селата Рибново и Осеново. Пътят буквално е златен, както казват местни­те хора, защото поглъща 17 милиона лева, много пари за нищо свършена работа. Първо, не се работи по пра­вилата, няма отчуждителни процедури, няма разреши­телни за строеж, няма офор­мена документация. Фирма­та-строител си тръгва през 2009 година, като пътят е ос­тавен на акт 15 и не са били свър­шени допъл­нителни до­вършителни работи.

Така за­бърканата каша тога­ва още не е напълно ясна, защото еуфорията държи хора­та. Тръгват по хубавия нов асфалт да пътуват. Пътят им скъсява с цели 40 км пътуването до важните за хората дестина­ции – до болницата в Раз­лог, до магазини и складове в Банско, откъдето бизнесът зарежда, до Благоевград за административни дела и до столицата. Ползата е огро­мна – и социална, и иконо­мическа.

В община Гърмен, която е длъжна да оправи докумен­тацията и да проведе реди­ца процедури, за да се събе­ре държавна комисия и да издаде акт 16, обаче нехаят за това.

Явно други дела са вълну­вали кметовете, които са се изредили през годините от 2008 до сега, а това са Ахмед Башев и сегашната кметица Минка Капитанова.

И така никой от тях не по­лага грижи за пътя, който почва да се руши и през по­следните години вече е тол­кова опасен, че хората при­знават, че рискуват живота си, но го ползват, защото им спестява много време.

Сега отсечката е в окаяно състояние – пътят е раз­цепен на места, стеснен от огромни свлачища, няма мантинела, а падат късове скали и може всеки момент да изпрати някое превозно средство в пропастите. В се­зона на дъждовете премина­ването е като игра на руска рулетка, защото се сипят камъни и скали отвсякъде, а шофьорите вместо да си гле­дат пътя, гледат нагоре. През зимата пък само търса­чи на силни усещания могат да рискуват и да минат през него, но се намират такива, защото просто няма кой да ги спре.

На тази отсечка няма полиция, няма КАТ, няма контрол, ако стане ПТП то може и да си ум­реш без никой да знае часове наред, а ако си викнеш помощ, то пак чакаш поне час и поло­вина – два докато стиг­нат властите до там.

И всичко това заради факта,че пътят за 17 млн.лева е ничий и не съществу­ва никъде по документи.

„Няма как за път, който не е въведен в експлоатация, да бъдат заделени средства за поддръжка”, казва се­гашната кметица на община Гърмен Минка Капитанова.

„Сега, за да извади акт 16 за този път, ще бъдат необхо­дими повече от 100 000 лв., за да го приведе във вида, в който го е получила. Иначе никаква държавна комисия не би приела този път”, каз­ва пък бившият кмет на Гър­мен.

„Как да търсим средства за път, който не съществува на документи. Той никъде не фигурира все още, защото не е въведен в експлоата­ция. На място съществува самият път, но на докумен­ти, такъв път няма“, казва кметът на Гърмен Мин­ка Капитано­ва и признава, че се въртят в омагьосан кръг, защото хем няма пари за поддръжка, хем не може да се узакони, докато не се извърши сериозен ремонт.

Бившият кмет пък Ахмед Башев даже прехвърля топката на община Банско, защото част от пътя се на­мира на нейна територия. Според него те трябва също да участват в процедурите по узаконяването на отсеч­ката. А Банско контрира и казва, че няма как да оправя бакиите на съседната общи­на, която дори не е провела отчуждителни процедури и сега да иска от тях да узако­нят беззаконията им.

„Казусът с пътя в Рибново е истинска каша и хаос. Но за това положение има ви­новни и те трябва да си по­несат отговорността за раз­хищението на 17 млн. лева народна пара. Затова аз ще сезирам прокуратурата и ще искам пълно разследва­не как се е стигнало до това положение, каза евродепу­татът Асим Адемов от ГЕРБ. Той е от този регион и е по­лучил десетки сигнали от местните хора, които питат основателно защо никой не поддържа златния път и е изоставен.

„Най-важното в случая е, че сега този път е опасен, многократно по-опасен от пътя край Своге, където ста­на огромната трагедия. И не можем да се правим, че няма проблем. За мен при всички положения този път през есента и зимата трябва да се затвори. А не, когато стане белята да питаме кой носи отговорност“, коменти­ра евродепутатът.

Абсурден е казусът, аб­сурдно е и поведението на двамата кметове Башев и Капитанова, които непре­къснато се оправдават и си прехвърлят топката. Аз не зная дали вече е възможно този път да бъде спасен, ве­роятно ще трябват много пари и воля от страна на кмета да се справи със сложната ситуация, но тук тряб­ва прокура­турата да изясни кой е виновен за потъването на толкова милиони и резулта­тът да е толкова плачевен.

Попитахме по случая и шефа на АПИ Светослав Гло­сов, който обясни, че пробле­мът е изцяло в общината. Тя трябва да извърви проце­дурите по узаконяването на пътя, иначе той ще си остане несъществуващ.

Да, ама пътят го има и хора пътуват по него. И всеки ден, в който няма пострадали е просто късмет.

коментара

Продължете с четенето

Таблоид

Менторът на Братя Галеви атакува политиката

Публикувано

на

Менторът на Братя Галеви атакува полити­ката. За това раз­казаха дупнича­ни, приближени до бившия шеф на Държавна си­гурност в Кюс­тендил Стоян Ушатов.

Полковникът, познат като гуру­то на Ангел Хри­стов и Пламен Галев от време­ната им като по­лицаи, наскоро бил на спявка заедно с местни национа­листи от ВМРО в Дупница, за да обсъдят кандидатура за кметските избори догоди­на. На сбирката войводите и гуруто на укриващите се Галеви обсъдили „широка коалиция“, която да издигне за градоначалник на Дупни­ца Димче Ямандиев – акти­вист на ВМРО за Югозападна България. Във формацията заедно с ВМРО и ментора на двамата кри­мигерои влизат още зам.-шефът на Българска­та евролевица Радослав Радо­славов, както и първият шеф на ВМРО в града Владимир Стоя­нов.

„ВМРО само ще спечели, ако издигнем Яман­диев за кмет, това е честен човек, без за­висимости“, потвърди за разговорите самият Стоя­нов. И призна, че на среща­та с националистите Ушатов разведрил обстановката с няколко вица, докато деба­тирали коалицията за идва­щите избори.

Полковник Ушатов е бивш началник на Държавна си­гурност в Кюстендил и дъл­гогодишен шеф на Пламен Галев и Ангел Христов още по времето, когато двамата въдворяваха ред по дупниш­ките улици като ченгета. Па­метливи дупничани напом­нят, че преди да забегнат зад граница, Братя Галеви също опитаха пробив в по­литиката. През 2009 г. Пла­мен Галев успя да събере ре­корден брой гласове, като се кандидатира за независим депутат с мажоритарен вот.

Мечтата на ексбаретата за жълтите павета се изплъзна заради недостигащи 8% от гласовете, нужни за депу­татско битие. Ангел Христов пък се прицели към парла­мента с пропорционална листа от формацията „Пар­тия на либерална алтернати­ва и мира – ПЛАМ“. Христов бе и единствен кандидат в листата на партията, а гла­совете, които събра, разпла­каха дупничаните, които с възторг следяха опитите на двамата „братя“ да си оси­гурят депутатски имунитет – 2828 гласа.

Вестник “ Топ Преса “

коментара

Продължете с четенето
loading...

Магазин за бои и мазилки JUB

Facebook

КАЛЕНДАР

октомври 2018
П В С Ч П С Н
« сеп.    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

ПОПУЛЯРНИ