Connect with us

Бизнес

Гаф на системата! Държавни регистри възкресиха починалия преди 3 г. лидер на СДС Ал. Сиджимов начело на РАИР заедно с дълг към НАП от 3000 лв.

Published

on

Агенцията по вписванията, Търговският регистър и Регистърът на юридическите лица с нестопанска цел регистрираха на 28 юни Сдружение “Регионална агенция за икономическо развитие – Благоевград”. За негов представляващ е посочен починалият през март 2015 г. бивш лидер на СДС в Благоевград и съсобственик на ЗСТ Альоша Кирилов Сиджимов. На същата дата Сиджимов е посочен и като член на Управителния съвет на сдружението наред с бизнесмена Спас Стамболиев, бившия областен управител Борис Маскръчки и някогашната служителка в Регионалната служба по заетостта Таня Цветкова.

От трите регистъра става ясно, че всъщност РАИР е служебно пререгистрирана начело с покойния Сиджимов, а през последните 3 г. тя е била в процедура по обявяване в несъстоятелност по искане на НАП, на която сдружението дължи 3000 лв. След като няколко години се опитвала безуспешно да си събере задължението, приходната агенция спазила вътрешноведомствената разпоредба да отнесе делото в съда и внесла искане за обявяване на РАИР в несъстоятелност въпреки предизвестения резултат.

На 14.02.2017 г. благоевградският окръжен съдия Петър Узунов обявил неплатежоспособността на сдружението с начална дата от август 2015 г. и открил производството по несъстоятелност, отделно от това, допуснал обща възбрана и запор върху имуществото на РАИР и прекратил дейността му, разпореждайки сдружението да се издължи на НАП.

През май 2018 г. парите обаче още не са внесени и по тази причина съдия Узунов прекратява производството по несъстоятелност и праща РАИР в историята. Неизвестно защо, вместо сдружението да бъде заличено, в регистрите под линка „несъстоятелност” обаче на 28-и миналия месец се появяваПрекратяване на производството поради непоискано възобновяване” и НПО-то е получило служебната пререгистрация по Удостоверение за актуално състояние, като дори в името му е добавено „сдружение” – по устав то е само Регионална агенция за икономическо развитие – Благоевград.

Сега съгласно чл. 632, ал. 4 от Търговския закон би трябвало да се очаква заличаване на длъжника от Търговския регистър, но не е ясно кога ще стане това.

Агенцията бе създадена на 29.12.1997 г., когато „с подкрепата на ПРООН /б.р. програма на ООН за развитие/ нейни основатели стават Американски университет в България, „Благоевград-БТ” АД, Югозападен университет „Н. Рилски”, червената фирма „ВАМОС” ООД, синята „Растер юг” СД, тогавашният депутат от СДС Илиан Попов и др. Мисията на РАИР е „да подпомага социално-икономическото развитие на Благоевградски регион чрез насърчаване на предприемачеството и развитието на малкия и среден бизнес и да допринася за намаляване на безработицата в региона”.

Агенцията декларира още, че ще работи за развитие и утвърждаване на гражданското общество, науката, техниката и технологиите, ще подпомага икономическото развитие на Благоевградски регион, ще разработва регионални стратегии за цялостно и секторно развитие на икономиката и ще съдейства за тяхното реализиране, ще прави демонстрационни проекти в сферата на селското стопанство и преработвателната промишленост, ще мобилизира дейностите на регионални, национални и международни институции по реализиране на проекти и инициативи за развитие, ще подпомага и стимулира развитието на силни и свободни медии с цел популяризирането на свободната инициатива на гражданите и т.н.

РАИР печели и няколко проекта, един от които е по Програма за европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007-2013. Като постигнати резултати по него РАИР отчита, че е допринесла за пестене на енергия, по-безопасни условия на труда и намаляване на екологични катастрофи, но без да се дават примери кога и как е станало това. Според документите по този проект работили 5 гръцки и 3 български партньори, които „приложили цялостен подход за регионалните политики за поддръжка, прилагайки иновативни инструменти за електронно обучение, създаване на система за сертифициране на квалифицирани техници и разработване на обща база данни в интернет”.

2-та благоевградски вуза и един изследователски център от Гърция пък участвали в проекта, „предоставяйки своя изследователски опит”, 3 бизнес камари „свързали резултатите от проекта с реалните нужди на пазара”, 1 организация по поддръжка и 1 общинско предприятие „предоставили своите знания по въпросите за поддръжка” и т.н., докато сумата стигне 63 735,00 лв.

„Когато създадохме РАИР преди повече от 20 г., го направихме с голям ентусиазъм, организирахме няколко балкански срещи между бизнесмени, но реално не мога да кажа какво конкретно бе постигнато от агенцията, защото отдавна се оттеглих”, спомни си Ил. Попов. Според него дейността на сдружението спаднала рязко, след като университетите сами започнали да кандидатстват по проекти.

Тъй като днес в Благоевград не може да се посочи и едно конкретно достижение, постигнато благодарение инициативността на РАИР, агенцията всъщност ще остане в историята на областния център на Пиринско само с неплатения си борч към НАП.

На практика всяка година в Окръжен съд – Благоевград като юридически лица с нестопанска цел се регистрират десетки сдружения и фондации, по-голямата част от които така и не успяват да заработят. Забелязва се обаче трайно понижение на броя им – докато през 2015 г. са регистрирани 125 такива организации с нестопанска цел, през 2016 г. техният брой е 104, а за миналата година – 81. Като цяло почти всички получават регистрация, а малкото откази са заради непълнота на документите.

Например през 2015 г. по тази причина е отказана регистрация на сдружение „Слънце и гранит”, на помпозното сдружение „Партньори за регионално обществено и гражданско развитие в Европейския съюз Прогрес – клон Благоевград” и на популярната в миналото партия ОМО „Илинден”. Сред отрязаните НПО-та с по-атрактивни имена са „Заедно за риба Разлог 1984”, петричкото сдружение „Победител”, „Чичко Пчеличко” – Кресна, „Слънце за всеки” – Сандански, Спортен клуб „Авитохол арм спорт” – с. Баня, „БК Корона Благоевград”, „Човекът амфибия Яне Петков” – Сандански и др. Уставите на почти всички сдружения са като от калъп, всяко твърди, че ще работи „за развитие на гражданското общество въз основа на принципите на демократизма; стимулиране разширяването на гражданското участие в местното самоуправление и процеса на взимане на решения и формиране на взаимоотношения и уважение към гражданските права и отговорности”, или пък ще „подпомага развитието на масовия спорт и физическата култура на местно и регионално ниво” и ще „спомага за качеството на живот и развитието на интересите и потребностите на младите хора в областта на образованието, спорта и физическата култура”.

Всички тези сдружения и фондации се създават с ясната идея „да се спечели някой лев по проект”, но обикновено ентусиазмът на създателите им се изчерпва още с първите трудности при кандидатстване и на практика папките им само задръстват с години хранилищата на окръжните съдилища и изкуствено надуват бройките в регистрите.

ВАНЯ СИМЕОНОВА

struma.bg

коментара

Бизнес

6 фирми напират да продадат на община Гоце Делчев контейнери за 1,2 млн. лв.

Published

on

6 фирми от София, Пловдив, Бургас и Търговище подадоха документи за участие в обществената поръчка на община Гоце Делчев за доставка на мобилно оборудване за инсталация за предварително третиране и инсталация за компостиране, доставка на оборудване и техника за разделно събиране на зелени отпадъци от населението. Общата прогнозна стойност е 1 027 240 лв. без ДДС.

Фирмите атакуваха 3 от 4-те обособени части на поръчката – за доставка на 268 контейнера за смет, на транспортни средства и техника за разделно събиране на отпадъците. Най-голям интерес предизвикаха контейнерите, за които бяха подадени 5 оферти с огромен марж в цените, предложени от тях.

Най-ниска е офертата на столичната „Гринпласт Трейд“ ЕООД на Мирослав Калчев, който предлага да достави контейнерите срещу 57 620 лв., което е по 215 лв. на съд. Най-много – по 430 лв. на брой, или общо 115 240 лв., търси за тях „Екосол България“ АД, в чийто съвет на директорите са Георги Заричинов и Александър Костов. „Евро Сълюшънс“ ЕООД на софиянката Юлия Гагова е предложила оферта от 79 328 лв., търговищката „Хигиямед“ ООД на Фикрет Ибрям е оферирала 92 996 лв., а „Автоинженеринг холдинг груп“ на Юлиан Димов предлага доставка срещу 91 374,60 лв.

Отново „Екосол България“ АД, този път в конкуренцията само на бургаската „Екоджен“ ООД на Димитър Калудов, е подала документи за участие в процедурата за доставка на техника за разделно събиране на зелени отпадъци от населението. Разликата на двете фирми в офертите е само 640 лв. – първата фирма е предложила 133 200 лв., втората – 133 840 лв. В търсенето на доставчик на коли за транспорт „Екосол“ е без конкуренция, а определената от нея цена е 308 100 лв.

По-голямата част от общата сума, с която трябва да бъде доставено мобилно оборудване на самата инсталация, обаче засега остава в начален етап на търсене на фирмата, която ще ги усвои. На 28 август общината сама прекрати процедурата по тези позиции поради открити разминавания в документацията.

коментара

Continue Reading

Бизнес

Веган бургерите на „ВЕГАМЕЙЗ“ ООД

Published

on

Ново предприятие на „ВЕГАМЕЙЗ“ ООД започна своята работа. Приютено в гр.Симитли – малък диамант в полите на три планини, то ще произвежда голям асортимент от веган продукти: от кулинарни заготовки, предназначени за консумация след допълнителна обработка до готови храни. На този етап ще бъдат произвеждани само продукти от първия клон, като при първоначалното навлизане на пазара ще се предлагат единствено веган бургери (burger patties), които ще бъдат основен дял от производството и занапред. Предлагат се под името V-burger.

V-бургерите или нашите веган бургери (vegan burger patties), са замразени продукти, предназначени за изпичане на грил (гладка или оребрена грил-плоча) или тиган, като не се изисква предварително размразяване. При нагрята плоча, термичната обработка отнема 7-9 минути.
Съдържат ограничен брой добавки и са без консерванти. Продуктите са 100% веган, keto-friendly. Използваните суровини не са произведени от генетично модифицирани култури.

Защо пък веган-бургери?
В никакъв случай това няма да бъде дискусия „за“ или „против“ месото, млякото, месните и млечните продукти. Тя, според нас, е до голяма степен излишна, тъй като самите предпоставки, на чиито основи да се породи, все още не са добре дефинирани.
Ето защо ние ще посочим само малка част от причините ние да се насочим към производството на V-бургери:
– все повече хора ограничават или спират консумацията на месо и месни продукти по здравословни или други съображения;
– по чисто религиозни подбуди има дълги периоди, в които консумацията на животински продукти е ограничена;
– в опитите ни да открием на пазара достатъчно добри заместители на месните бургери непрекъснато удряхме на камък;
– цените на някои от тези продукти са твърде високи и поради тази причина – те са недостъпни за голяма част от хората, склонни да ги опитат;
– желанието ни да направим нещо хубаво, което без притеснения да препоръчваме на семействата си и хората около нас;
– опитът ни с новите хранителни технологии и професионалните ни умения в тази сфера;
– почти две години непрекъснати опити, проби, дегустации, интервюта с потенциални потребители, оценки…
За да стигнем до резултат, с който да се гордеем – нашият V-бургер.

Защо продуктите ни са замразени?
Много често, през последните два месеца, ни беше задаван този въпрос. При това не само от хора, потенциални клиенти или вече опитали от тях, но и от търговци от някои големи вериги и дистрибутори.
Има доста дискусии около трудностите/предимствата при търговията със замразени храни. Но от гледна точка на клиента не мислим, че те са интересни. Разбираме, обаче, че притесненията на консуматорите са по-скоро провокирани от редица медийни изяви на нутриционисти и именити готвачи. Ето защо предпочитаме да изясним нашата гледна точка, както и идеята, на базата на която сме взели това решение.
На първо място – веригата на доставка. Колкото и да се опитваме да я скъсим, съвременната търговия предполага наличието не само на междинни звена, но и на големи разстояния между производителя и потребителя. Това изисква използването на определени методи за удължаване на срока на годност на продукта или относителното му „консервиране“ между етапите на производствена готовност и приготвяне за консумация. Един от най-древните методи е консервиране чрез студ. Заедно с консервирането чрез изсушаване, те са прилагани от стотици поколения достатъчно успешно и надеждно. Естествено със своите ограничения. Термичната консервация е неприложима за продуктите ни; консервирането чрез йонизиращи лъчения категорично е далече от концепцията ни… И остана възможността да консервираме чрез добавка на химически средства. В този момент си зададохме въпроса: искаме ли да произвеждаме поредния хранителен продукт с консерванти? Отговорът ни е пред Вас. V-бургерите на VegAmaze не съдържат консерванти.
На второ място – кога замразяването променя значително характеристиките на дадена храна? Може би е удачно да разделим храните на относително „живи“ и „преработени“. Или по скоро на такива, при които структурата на първичните суровини, от които са направени е запазена до известна степен и храни, които се произвеждат от значително преработени суровини. При първите, промените при замразяване са дискусионни по-скоро заради избраните методи за прилагане на студа. Все пак е добре да припомним, че криоконсервиране на клетки, тъкани и ембриони е утвърден и единствен метод за съхраняването им за продължителни периоди, без това да води до промяна на каквото и да е ниво. Ето защо при наличие на необходимото оборудване и спазване на ключови правила при замразяване, съхранение и размразяване – повечето бързо замразени храни не се отличават значително от свежите. При вторите (храни, произведени от преработени суровини), дори и по-бавното замразяване не води до съществени качествени промени, а що се касае за безопасността им – ниските температури я обезпечават категорично.
Но ние продължаваме още по-далеч – производствените методи и технологии, които разработихме, дават възможност за изключително лесно приготвяне на V-бургерите без да е необходимо предварително размразяване. Даже препоръчваме такова да не се прави. Всичко това дава възможност за бързото им приготвяне, като просто се извадят от фризера и поставят директно на леко намазнената и сгорещена повърхност на грила или тигана. Обърнете след 3-4 минути, продължете с изпичането още толкова. За детайли, свързани с разпределение и проникване на температурата, микробиологична безопасност, освобождаване на мазнина и аромати, сочност – ние вече сме помислили.
Удиви се на продуктите ни!

С огромна гордост от постигнатия резултат, имаме възможността да Ви представим нашите V-бургери на соева основа.
Формулата им е разработена с минимален брой адитиви. Всъщност, съставките, които използваме са следните:
– вода, като среда за живот, рехидратиране и смесване на съставките;
– соев изолат като източник на протеин;
– слънчогледово и кокосово масло като източник на мазнини;
– сок от червено цвекло – чрез него придаваме приятния червен оттенък на бургерите;
– доматено пюре, готварска сол, смес от подправки и извлеци от подправки за овкусяване и наподобяване вкуса на месото, както и извлек от естествен пушек;
– метилцелулоза – напълно нетоксичен сгъстител, който ни помага да задържим всички съставки заедно и да оформим бургера;
– лимонена киселина и витамин C, с помощта на които цвекловият сок да не избледнее, когато обработваме бургерите при изпичане.
И друго няма!!!
Съхраняват се замразени, като преди изпичане не се размразяват.
А как да ги приготвите? Възможно най-лесно. По Ваш избор на грил-плоча или тиган, които съвсем леко трябва да намазните и нагреете до около 170-180 градуса по Целзий. 3-4 минути от едната страна, 3-4 минути от другата и кюфтето за бургера е готово. Останалото оставяме на Вашето въображение – дали ще оформите бургер или ще сервирате в чиния с малко зеленчуци, картофки и сосове – възможностите са неограничени.
И най-интересното. За разлика от някои други аналози на пазара, ние предлагаме като начало да опитате V-бургерите ни в 3 варианта:
V-бургер Класик – нежен аромат на опушено телешко с пресен магданоз;
V-бургер Рустик – добре балансиран вкус на бекон и лук;
V-бургер Чили – нашето леко подлютено кюфте с вкус на телешко.
Добре ли сме се справили?

коментара

Continue Reading
loading...

Facebook

КАЛЕНДАР

септември 2020
П В С Ч П С Н
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

ПОПУЛЯРНИ