Свържете се с нас

Uncategorized

До края на месеца общините Гоце Делчев, Хаджидимово, Гърмен и Сатовча тярбва да са с нови лидери!

Публикувано

на

До края на месец април всички структури на партия ГЕРБ в Пиринско, ще трябва да са с нови утвърдени ръководства, гласи писмо изпратено от националното ръководство до съответните места. По поречието на река Места, избори предстоят в общините Гоце Делчев, Хаджидимово, Гърмен и Сатовча. Процедурата е задължителна и е неотменяема, разбра още Топ Преса. Напрежение в районите не се очаква твърдят от областното ръководство но ние от Топ Преса не сме съгласни, истината е, че има доста претенденти за ръководните постове в управляващата партия, доста интриги и скандали… Ако ГЕРБ не беше на власт, едва ли нещата щяха да стоят по този начин но уви… фактите са такива! Най – критични според познавачите са общините Гърмен и Гоце Делчев. В града на Гоце нещата са ясни – трябва да има нов лидер и ново ръководство различно от сегашното! Причината за това кардинално решение са  скандалите около настоящия координатор Димитър Гамишев, който сам се детронира като депутат заради разследване на прокуратура и НАП свързани с данъчни престъпления. Слуховете носят, че основен претендент за поста в Гоцето е небеизвестната адвокатка Костадинка Богданова, която беше заместник на Гамишев и много хора виждат в този ход не промяна, а подмяна. Други имена за сега в града не се спрягат. Успоредно с това в пълна мъгла се пазят датите за провеждане на отчетно -изборните събрания, което също според нас от местните медии е притеснително. В Гърмен нещата също не стоят добре. Там се очервата една тайна война да се превърне в явна. Публична тайна е скандалът между настоящият временен лидер на партията Верхад Ислямов и евродепутатът Асим Адемов. Местните коментират, че Адемов имал претенциите че той е „създал“ Ислямов но се разочаровал от него и ще направи и невъзможното ползвайки и ресурсите си дори на депутат в Брюксел за да го детронира. В Хаджидимово идвал краят на „човекът – партия“ Киро Пасков, който понастоящем е портиер на хотел във Валинград. За негов наследник се смята Лазар Папазов управител на ВИК – Хаджидидимово, който щял да вземе властта с голяма подкрепа. В Сатовча нещата са пълна мъгла. Местните обаче са категорични че и там ще има промяна, но напрежение не се очаква…

коментара

Uncategorized

(ВИДЕО) Успешно приключи първият международен Спелеоложки форум „Неврокоп 2018“

Публикувано

на

В края на миналата седмица се проведе първият, тридневен спелеоложки форум „Неврокоп 2018“ по инициатива на пещерен клуб „Прилеп“ гр. Гоце Делчев с участието на пещерен клуб „Ексокавалас“ от гръцкия град Кавала.

Провеждането на форумът бе заложен в годишния план за дейностите на клуб „Прилеп“ през 2018 г. Идеята на гоцеделчевските пещерняци за провеждане на форум с гръцките си колеги от Кавала е да се създаде контакт между двата клуба за съвмести изследователски експедиции на първо време в пещерите в неврокопския карай и Северна Гърция.

През трите дни на първото издание на Спелеоложки форум „Неврокоп 2018“, международната експедиция проникна в пещерите „Мануилова дупка“ в землището на с. Рибново и „Цареви порти“ в землището на с. Осиково. Целта на пещерняците бе да проникнат във все още не посещавани галерии на двете пещери които да бъдат изследвани и картирани. През месец ноември, неврокопските спелеолози ще върнат визитата на приятелите си от Кавала. Спелеолозите от двата клуба ще изследват пещери в землищата на Кавала и Алистрати.

Идеята на пещерен клуб „Прилеп“ в Гоце Делчев е, форумът да стане ежегоден с тенденция да се включат и клубове от други съседни страни. Вече има заявен интерес от клуб „Пеони“ от Скопие с който клуб „Прилеп“ вече има проведени съвместни експедиции от преди няколко години.

Спелеоложки клуб „Прилеп“ гр. Гоце Делчев изказва своята благодарност към общинската управа която подпомага дейностите на клуба.

коментара

Продължете с четенето

Uncategorized

Мая Стоицева: Кой политик ще понесе негативите, ако помести цялата система!

Публикувано

на

Мая Стоицева е родена в Бан­ско. Без да изпадаме в поезия и да красим нейния дух с Пирин планина, ще използваме само една дума – ВОЙН.

Мая е онази жена, коя­то хората от Югозапада и цяла България виждат редом до министрите. Тя дава изявления пред телевизиите, защото е част от протестиращите майки на деца с увреж­дания.

Мая стои на една маса с Борисов, Дончев, Пет­ков и компания, и иска от името на милиони в страната ни реформа.

Мая е родена в Бан­ско. Сега Мая, заедно с другите, се бори за Бъл­гария.

ПРЕДИСТОРИЯ НА „СИСТЕ­МАТА УБИВА“

Предисторията на нашата ка­уза започна през 2005 година, тогава започнаха протестите на майките на деца с увреждания.

Последните три години напар­вахме 6 национални протеста и палатката пред парламента е продължение на тези протести. На 18.04.беше последния, а на 1. юни опънахме палатката, кое­то поведе цялата страна в една обща кауза. Почти всички об­ластни градове са се включили в „Системата убива!“.

ПРОБЛЕМИ, РЕШЕНИЯ, НАПАДКИ

Това, което внесохме в парламента за обсъждане, е Закона за личната по­мощ. Но ние подозираме, че няма да бъде приет. Този закон е регламенти­ране на подкрепата на хората с увреждания да не е както до­сега в асистент­ски програми, за които се от­пускат или не средства, а да се оцени необ­ходимостта за лична помощ за всеки един чо­век с увреждане по отделно и да се даде според нуждата. Това означава, че например моят син се нуждае от придружител, който му пома­га да отиде до дневния център, до училище.

Този закон срещна изклю­чително голяма съпротива.

Ние осъзнаваме, че рефор­мата е голяма, но докато не се регламентира, всичко ще е на парче.

На обществено обсъждане вече е пуснат и Законът за хо­рата с увреждания. С работните групи имахме няколко срещи, които буквално бяха изстрада­ни. Очаквахме да се направи реформа, но се оказа, че този за­кон ще бъде копиране на стария Закон на интеграция на хората с увреждания.

Има някой елементи, които са приети, част от нашите искания, но те не ни удовлетворяват.

Вече имаме така наречения „План за действие“, който е вне­сен до Минис­терски съвет, Борисов и минис­терствата, които касае.

Този План е закон, с който ис­каме да се въведе реформа – да се направи една институция, към момента се нарича специализи­ран орган, на който са се подчи­няват всички министерства.

Хората с увреждания към момента не са обект на една институция – те са обект на ми­нистерството на здравеопазва­нето, на благоустройството, на социалното министерство, на образованието, но няма една институция, която да обединява всичко това.

Все още не е факт и ИНДИ­ВИДУАЛНАТА оценка на увреж­дането. Уврежданията минават през решенията на ТЕЛК, което е един абсолютно погрешен мо­дел. Ние – майките, бяхме об­винени, че сме приели ТЕЛК-а. Ясно е обаче, че ние изобщо не сме участвали в подобно гласу­ване за приемане. Неправител­ствените организации, които са гласували, и нападнаха нас, са дали вот „Въздържал се“ или „За“.

Принципно увреждането не може да се гледа само като медицинско. Моят син има ди­агноза, към която има и съпът­стващи неща, които не са само диагноза. Говорим за това, че човекът с увреждането трябва да се интегрира в обществото! Да се използва неговият капа­цитет.

ТЕЛК не прави това. Той не казва, че човекът има капаци­тет да разтовари един камион, защото синът ми вчера това е правил – той е силен, той може. ТЕЛК дава само ограничаващо заболяване, и то в проценти, които не показват реално капа­цитета на човека.

ТЕЛК е нещото което ти казва какво НЕ можеш да правиш!

– Как ежедневието на един човек с увреждане би се проме­нило, ако има промяна?

– Ако имаме правилна оценка на увреждането, той ще има раз­витие. Тогава на един работода­тел от Община Х ще му се каже, че има човек, който може да работи дадена работа, незави­симо, че е с увреждане. Той ще получи личната помощ на асис­тент. Финансовата помощ няма да е на калпак според процента на увреждане.

Сега се казва, че от 50 до 70% се дават 00000.00000 лева на даден човек, но в рамката на тези проценти има разнообраз­на палитра от увреждания. Не можем да сравним даден човек, който е с диабет и който ако си слага инсулин, и един човек с епилепсия, която не е контроли­рана. Но в момента и двамата може да са на 70%.

Много се нашумя, че ако тези проценти се махнат, хората ще бъдат уволнявани. И това е па­радоксалното, защото ние през цялото време казваме, че деца­та са дискриминирани, но всъщ­ност така дискриминираме и здравите хора.

Нека човекът с увреждане да е на равна нога с другите.

Увреждането трябва да се от­чете от работодателя, но то не е бич, а начин на живот и не е из­вънредна протекция.

– Ти беше на много срещи с министър-председателя, мини­стрите и други представители на институциите в МС? Срещаш ли разбиране в разговорите с тях?

– Според мен има голямо раз­биране. Всички министри, сед­нали на масата с нас, разбират нуждата от реформи. НО! Голя­ма е крачката да са се направят. Ще има много недоволни и по­ради тази причина управлява­щите се страхуват.

Недоволни ще на национал­нопредставителните организа­ции, които получават субсидия, защото ние искаме тя да бъде премахната, и не за да я полу­чава някой друг, а изобщо да я няма като финансиране. Тези 6 милиона може да си използват за хората с увреждания.

Реформата в ТЕЛК-а също ще засегне много недоволни. Ре­формата ще разтърси много не­правилни ТЕЛК-ове. Хора , които са свикнали буквално да доят системата после ще бъдат с на­кърнени интереси заради липса на помощните средства.

Ние също така не искаме ув­реждането да се свързва с бед­ността. Бедни са повече от 80% от българите. Но увреждането не е задължително да прокла­мира: Беден съм и трябва да по­лучавам помощ!

Има дори и хора с уврежда­ния не са доволни от това, което искаме.

Въпросът е до политическа воля. Кой политик ще се нагър­би да понесе негативите на част от народа за да помести цялата система.

– Какви нега­тиви понесоха протестиращите майки?

– Те бяха обви­нени с политиче­ски амбиции. Ние не искаме оставка на правителство­то или министри. Защото ние тъкмо сме обяснили как­во искаме на тези хора и сме се за­работили, искаме действия.

Много партии идват при нас, за­щото търсят диви­денти.

– Един човек, който стои пред парламента в па­латка какво вижда?

– Чес­то път палатка е място на дис­кусии. В палатка има хора с надеж­да, които искат ня­кой да ги види. След първия месец вече почти никой не обръща внима­ние на палатката.

Вестник “ Топ Преса “

коментара

Продължете с четенето
loading...

Магазин за бои и мазилки JUB

Facebook

КАЛЕНДАР

октомври 2018
П В С Ч П С Н
« сеп.    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

ПОПУЛЯРНИ