СПОДЕЛИ

За един месец сайтовете, обединили се за борба за истинско свободно слово в България, стават незаобиколим фактор не само в Югозападна, но и в цяла България! Вестниците Топ Преса, Запад-ЮГ, Градът и всички наши приятели и партньори бележат ръст в тиражите си на фона на сриващата се система за печатна търговия!

Лили ЦВЕТКОВА

Когато цифрите говорят, ние, които ги произвеж­даме, е редно на мълчим. Ама не можем, щото пове­чето колеги го игнорират и конкуренцията се радва на това мълчание. Ето защо е редно сами да дадем отчет за резултатите от работа­та ни като медийна група за вече повече от 5 годи­ни. С чиста съвест можем да кажем, че медийната група Топ Преса е безапе­лационен лидер и недости­жим връх в новинарското интернет пространство на Югозападна България и незаобиколим медиен фак­тор в цяла България. Само за един месец информа­ционна агенция www.toppresa. com успява да влезе в близо 400 000 компю­търа и сървъра и да прави чи­тателски актив от близо един милион чита­тели. Да-а-а, правилно про­четохте – ци­фрата е точно един милион – ако не вярвате на нас, то поне вижте графики­те на безспор­ния авторитет по отчитане на интернет тра­фик – Google Analytics. По-голе­мият брат на регио­налния сайт Топ Преса, а именно – dailypress.bg, с чиста съвест може да се нареди на по­четното трето място в на­ционалната ранглиста на масовите свободни ме­дии след имена като ПИК и БЛИЦ, а графиките от Google Analytics показват, че той се чете от близо по­ловин милион уникални посетители и над един ми­лион читатели в интернет всеки месец. Най-новото отроче на медийната група Топ Преса, а именно Прес. bg, вече минава 100 000 по­сещения месечно и това ни прави повече от успешни.

При печатните издания на медийната група също нещата стоят повече от добре на фона на сриващия се печатен пазар. Тира­жът на вестник Топ Преса – югозападният таблоид, стои твърдо на 10 000 при почти 72 процента реали­зация, което е повече от стабилно при положение, че вестник „Струма“ прода­ва едва по 350 бройки на ден, което на седмица пра­ви не повече от 2100. Като приемем, че един вестник средно се чете от четирима човека в семейство, реал­ният рейтинг на печатното издание минава 35 000 чи­татели. Така стоят нещата и при другите наши медийни продукти – вестниците Запад-ЮГ, който е за района на Петрич и Сандански, и Градът, който се разпрос­транява в общините Гоце Делчев, Хаджидимово и Сатовча, които са ЕДИН­СТВЕНИТЕ печатни медии в регионите си и държат на стабилност рейтинг над 5000 читатели. Така с чиста съвест може да се каже, че зад медийната група Топ Преса стоят повече от 2 500 000 живи личности от страната и чужбина, а това е повече от впечатляващо. Няма спор, конкуренцията е отвята. Между впрочем има ли такава?

коментара

loading...