Начало Градът Има смисъл! Голям кръст ще светне от връх Пиленцето!

Има смисъл! Голям кръст ще светне от връх Пиленцето!

781
0
СПОДЕЛИ

НПО „Активна съвест“, медийна група Топ Преса, фирми и общественици с благословията на Дядо Владика стартират дългоочакваната инициатива!

Мила ПАВЛОВА

Каузата да светне голям правосла­вен кръст от връх „Пиленцето“, нами­ращ се над село Добротино, е на път да стане факт. Инициативата подеха преди малко по-малко от две години Андон Балтаджиев, лидер на НПО „Ак­тивна съвест“, и медийната група Топ Преса. Тя беше подкрепена от местни политици, а скоро и Негобизнесмени, общественици, во Високопреосвещенство Неврокопски Митрополит Серафим даде своята благо­словия. Съвсем скоро ние, колегите от медийната група Топ Преса, от която е част и вестник „Градът“, ще публи­куваме дарителските сметки за благородната инициатива и поемаме ангажимента да публикуваме регулярно от­чет за всички разходи, които се правят за богоугодното дело. Зад каузата застана и директорът на ДГС „Гоце Дел­чев“ Манол Козелов, който заяви пред вестник „Градът“, че всичко, каквото зависи от него, и като администра­тивен ръководител, и като обикновен гражданин, ще на­прави за да помогне за кау­зата. Ето защо ние от вестник „Градът“ каним дейни и ини­циативни хора да се включат с лица и сърца в кампания­та от първата си страница. Така ще гарантираме пълна прозрачност на дарителите и ще имаме доброволци, които ще помагат нужната сума за реализирането на проекта да бъде събрана. Засега има изготвени проекти и внесени документи в РДГ – Благоев­град, за да се фиксира точния терен, откъдето ще светне ог­ромният православен хрис­тиянски монумент. Прикан­ваме цялата общественост да подкрепи инициативата на НПО „ Активна съвест“ и Топ Преса без задръжки и с чиста съвест. Да загърбим егото и дребните ежби и да направим нещо истинско и християнско, за да остане за нашите деца и внуци и да пребъде във годините на­пред. Бог с нас! ­

коментара

loading...